Maatila on pelkästään miehen nimissä. Jos mies kuolee ennen puolisoaan, perivätkö maatilan puoliso ja lapset yhdessä vai vain lapset? Jääkö puolisolle jälkimmäisessä tapauksessa kuitenkin taloon hallinta- ja/tai asumisoikeus?
– Tiedonhaluinen

Jos avio-oikeutta ei ole rajattu pois esimerkiksi avioehtosopimuksella, leskellä on avioliittolain mukaan avio-oikeus vainajan omaisuuteen.

Avio-oikeutensa nojalla vähemmän omistavalla leskellä on oikeus saada tasinkoa, joka on verovapaata. Tasinko ei ole perintöä eikä siten perintöveron alaista.

Lesken ja vainajan omaisuuden jaossa eli jäämistöosituksessa noudatetaan puolittamisperiaatetta eli puolet leskelle ja puolet lapsille puolisoiden avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöstä.

Jos leski itse ei jatka tilanpitoa, hän voi jäämistöön kuuluvan maatilan jakamisessa myös menettää oikeutensa asumissuojaansa, perintökaaren 25. luvun mukaan. Tämän luvun soveltamisedellytykset ovat tiukat, ja kysymys on erityissäännöksistä. Ensinnäkin tulee olla kyse maatilataloudessa käytössä olevasta maatilasta, jolloin lesken oikeus hallita jäämistöä jakamattomana väistyy soveliaan tilanpidonjatkajan hyväksi. Tämä on poikkeus lesken vahvasta asumissuojasta esimerkiksi rintaperillisten lakiosaan nähden.

Leskeä voidaan kuitenkin suojata tällöin perintökaaren avustussäännöksen nojalla, ellei tilanpidonjatkaja vapaaehtoisesti salli lesken asumista tilalla.

Jos sen sijaan kyseessä on pelkkä metsätila, leski nauttii normaalia lesken asumissuojaa kotiinsa nähden. T.L

Vierailija

Maatilan periminen ja hallintaoikeus

Lainaus: Aviomies omisti n. 100 ha maatilan. Hän kuoli nuorena ja tila jäi leskelle ja kolmelle lapselle. 1. Leskelle jäi leskenoikeus. Mitä se maatilalla tarkoittaa. Onko leskenoikeus asuintaloon ja irtaimistoon. 2. Onko leskellä yksinoikeus metsästä myytävän puuston tuottoon. 3. Jos leski nyt möisi maatilasta oman osuutensa tilan jatkamiseen halukkaalle lapselleen, millä hinnalla hän voisi sen myydä. Onko muuta rajaa kuin lahjaveroraja jos muut lapset suostuvat tähän. Koskeeko sama kahta...
Lue kommentti

Aviomiehellä on kinkkinen kysymys isänsä perinnön jakautumisesta.

Olen 65-vuotias ja vaimoni on 64, meillä on yhteisiä lapsia.

Isäni on 87-vuotias ja sairastelee. Hänellä on kolme elossa olevaa lasta.

Jos kuolen ennen isääni, voiko vaimoni saada perintöosuuteni kokonaisuudessaan, ei siis vielä osuuksia yhteisille lapsille. Toivon että vaimoni pystyisi asumaan nykyisessä asunnossamme.

Nimimerkki Osku

Sinä et voi testamentilla tai muutoinkaan määrätä siitä, että isäsi perintö menisi leskivaimollesi. Voit nimittäin määrätä vain sellaisesta omaisuudesta, jonka itse omistat. J

os kuolet ennen isääsi, ei isän perintö ole koskaan ehtinyt olla sinun omaisuuttasi.

Isäsi perintö menee hänen lakimääräisille perillisilleen tai niille henkilöille, joiden hyväksi isäsi on tehnyt testamentin.

Sinun kannattaa ottaa yhteyttä lakimieheen ja miettiä hänen kanssaan eri vaihtoehtoja, jotka turvaavat vaimosi asumisen.

Mitä haluat tietää perintöasioista?

Kysy meiltä terveydestä, ravitsemuksesta, seksistä, lakiasioista, puutarhanhoidosta ja antiikista.
Lähetä oma kysymyksesi asiantuntijalle täältä.

Äidillämme on velipuoli, lapseton vanhapoika. Äitimme on hänen ainoa elossa oleva lähisukulaisensa.

Jos velipuoli kuolee ennen äitiämme, periikö äiti tämän omaisuuden?

Entä jos äitimme kuolee ensin?

Velipuolella on serkkuja isänsä puolelta. Hän ei luultavasti ole tehnyt testamenttia.

Nimimerkki Kiemuraista

Jos velipuoli kuolee ennen äitiänne, saa äitinne koko perinnön.

Jos taas äitinne kuolee ennen velipuoltaan, saatte te, äitinne rintaperilliset, velipuolen koko perinnön.

Mitä haluat tietää perintöasioista?

Kysy meiltä terveydestä, ravitsemuksesta, seksistä, lakiasioista, puutarhanhoidosta ja antiikista.
Lähetä oma kysymyksesi asiantuntijalle täältä.

Voiko perinnön tehdä niin, että vain tietyt lapset saavat sen? Katso, mitä ET-lehden lakiasiantuntija vastaa.

Miehelläni on kolme lasta, joista yksi ei suurella varmuudella ole hänen biologinen lapsensa.

Haluaisimme jättää perinnön vain yhdelle hänen lapsistaan ja minun lapsilleni.

Onko mahdollista jättää kaksi mieheni lasta perinnöttömäksi?

Nimimerkki Mahdollista?

Rintaperillisen voi jättää ilman lakiosaa eli tehdä perinnöttömäksi vain kahdella perusteella:

  • 1. Perillinen on tahallisesti ja rikollisella teolla loukannut syvästi perittävää tai tämän perimispolvessa olevaa sukulaista, ottolasta tai tämän jälkeläistä.
  • 2. Perillinen jatkuvasti viettää kunniatonta tai epäsiveellistä elämää.

"Syrjäytetyillä lapsilla on kuitenkin oikeus vaatia lakiosansa miehesi kuoltua."

Miehesi voi tehdä testamentin, jossa hän sulkee kaksi lastaan pois perinnöstä. Syrjäytetyillä lapsilla on kuitenkin oikeus vaatia lakiosansa miehesi kuoltua.  

Lakiosa ei tule lapsille automaattisesti, vaan se edellyttää, että lapset aktiivisesti vaativat sitä.

Mitä haluat tietää perintöasioista?

Kysy meiltä terveydestä, ravitsemuksesta, seksistä, lakiasioista, puutarhanhoidosta ja antiikista.
Lähetä oma kysymyksesi asiantuntijalle täältä.

Miten perintöverosta saisi helpotusta, kun kyseessä on sadan vuoden vuokrasopimus arvokkaalle tontille?

Olen 77-vuotias leski. Omistan arvokkaan rantatontin. Ainoa perilliseni, 55-vuotias tytär, halusi miehineen rakennuttaa tontilleni kesähuvilan.

Tein tyttäreni ja hänen miehensä kanssa vuokrasopimuksen tontista sadaksi vuodeksi. Alentaako vuokrasopimus tyttäreni perintöveroa kuolemani jälkeen?

Jos tyttäreni kuolee ennen minua, joutuvatko hänen lapsensa silloin maksamaan täysmittaisen perintöveron?

Nimimerkki Veroihin väsynyt

Perintöveron perusteena on omaisuuden käypä arvo verovelvollisuuden alkaessa. Käypä arvo tarkoittaa sitä hintaa, jonka tuosta omaisuudesta todennäköisesti saisi, jos se myytäisiin.

Lain mukaan verovelvollinen saa vähentää hänelle tulevan omaisuuden arvosta esimerkiksi siitä maksamansa rahalliset suoritukset. Vähennyskelpoista on myös se arvo, joka muodostuu, jos verovelvollinen antaa toisen vastikkeetta käyttää tuota omaisuutta hyväkseen.

Minun tiedossani ei ole julkaistua oikeuskäytäntöä, joka koskisi erityisesti vuokraoikeuden vaikutusta sellaisen omaisuuden arvoon kuten rantatontti on kuvaamasi kaltaisessa tilanteessa.

Verotuskäytännössä teidän on hyvä varautua tiukkaan linjaan ja siihenkin, että vuokrasopimusta ei oteta huomioon rantatontin arvostuksessa. Arvostus voisi olla siis sama sekä tyttärellesi perillisenä että hänen lapsilleen ­perillisinä.

"Verotuskäytännössä teidän on hyvä varautua tiukkaan linjaan."

Toki arvostuspäätöksestä on aina mahdollista valittaa, eikä oikaisulautakunta peri siitä mitään viranomaismaksua.

 

Mitä haluat tietää taloudesta?

Kysy meiltä terveydestä, ravitsemuksesta, seksistä, lakiasioista, puutarhanhoidosta ja antiikista.
Lähetä oma kysymyksesi asiantuntijalle täältä.