Mitä voisin tehdä, ettei minun omaisuuttani menisi aikoinaan mieheni sukulaisille? Hankala perimiskuvio askarruttaa lukijaa.

Olen toisen kerran naimisissa, ja minulla on kaksi lasta edellisestä avioliitosta. Miehelläni ei ollut lapsia, eikä meillä ole yhteisiä.

Lapseni eivät automaattisesti peri isäpuoltaan, ja mieheni ei halua tehdä testamenttia heidän hyväkseen. Meillä ei ole avioehtoa, eikä mieheni halua puhua näistä asioista.

Mitä voisin tehdä, ettei minun omaisuuttani menisi aikoinaan mieheni sukulaisille?

– Nimimerkki Kiitollinen neuvoista

Jos mies kuolee ennen kysyjää, menee miehen kaikki omaisuus kysyjälle siinä tapauksessa, että mies ei ole tehnyt testamenttia sukulaisilleen tai muulle taholle. Avioliitossa olevan lapsettoman henkilön perii hänen puolisonsa. Kysyjänkin kuoleman jälkeen kysyjän omaisuus, joka siis sisältää myös kysyjän mieheltään perimän omaisuuden, jaetaan miehen sukulaisten ja kysyjän lasten kesken puoliksi.

Jos kysyjä kuolee ennen miestään, on toimitettava omaisuuden ositus. Siinä kummankin puolison varoista vähennetään tämän velat, ja näin laskien selviävät kummankin puolison omaisuuden säästöt. Jos miehen omaisuuden säästö oli suurempi kuin kysyjän omaisuuden säästö, voi mies osituksessa pitää kaiken oman omaisuutensa. Tätä kutsutaan tasinkoprivilegiksi.

Jos kysyjän omaisuuden säästö oli suurempi kuin miehen omaisuuden säästö, tulee kysyjän lasten luovuttaa osituksessa kysyjän varoja miehelle tasinkona. Tasinkoa tulee luovuttaa niin paljon, että osituksen toimittamisen jälkeen miehen omaisuuden säästö vastaa puolta kummankin puolisoiden omaisuuden yhteenlasketuista säästöistä. Miehen kuoleman jälkeen miehen omaisuus menee miehen sukulaisille, oli se sitten jo alun perin miehen omaisuutta tai tasinkona saatua.

Kysyjän omaisuutta voi siis mennä miehen sukulaisille siinä tapauksessa, että kysyjällä on enemmän omaisuutta kuin miehellään. Omaisuuden siirtymisen miehen suvulle voi estää tekemällä avioehtosopimuksen, mutta se edellyttää kummankin puolison suostumusta. Lisäksi mies voi halutessaan tehdä testamentin kysyjän tai tämän lasten hyväksi. Kysyjä ei voi omalla testamentillaan vaikuttaa tilanteeseen.

Siinä tapauksessa, että kysyjä on puolisoaan huomattavasti varakkaampi ja mies kuolee ensin, kannattaa kysyjän ottaa yhteyttä perintöasioita hyvin tuntevaan juristiin. Kysyjä voi tuolloin luopua miehensä perinnöstä, jolloin miehen perintö menee kysyjän sijasta miehen sukulaisille. Tällöin syntyy tilanne, jossa tulee toimitettavaksi omaisuuden ositus. Tuossa osituksessa kysyjä voi vedota tasinkoprivilegiin ja pitää kaiken oman omaisuutensa. Tämä omaisuus siirtyy sitten kysyjän kuoleman jälkeen kysyjän lapsille eikä mene miehen sukuun.

Aviomiehellä on kinkkinen kysymys isänsä perinnön jakautumisesta.

Olen 65-vuotias ja vaimoni on 64, meillä on yhteisiä lapsia.

Isäni on 87-vuotias ja sairastelee. Hänellä on kolme elossa olevaa lasta.

Jos kuolen ennen isääni, voiko vaimoni saada perintöosuuteni kokonaisuudessaan, ei siis vielä osuuksia yhteisille lapsille. Toivon että vaimoni pystyisi asumaan nykyisessä asunnossamme.

Nimimerkki Osku

Sinä et voi testamentilla tai muutoinkaan määrätä siitä, että isäsi perintö menisi leskivaimollesi. Voit nimittäin määrätä vain sellaisesta omaisuudesta, jonka itse omistat. J

os kuolet ennen isääsi, ei isän perintö ole koskaan ehtinyt olla sinun omaisuuttasi.

Isäsi perintö menee hänen lakimääräisille perillisilleen tai niille henkilöille, joiden hyväksi isäsi on tehnyt testamentin.

Sinun kannattaa ottaa yhteyttä lakimieheen ja miettiä hänen kanssaan eri vaihtoehtoja, jotka turvaavat vaimosi asumisen.

Mitä haluat tietää perintöasioista?

Kysy meiltä terveydestä, ravitsemuksesta, seksistä, lakiasioista, puutarhanhoidosta ja antiikista.
Lähetä oma kysymyksesi asiantuntijalle täältä.

Äidillämme on velipuoli, lapseton vanhapoika. Äitimme on hänen ainoa elossa oleva lähisukulaisensa.

Jos velipuoli kuolee ennen äitiämme, periikö äiti tämän omaisuuden?

Entä jos äitimme kuolee ensin?

Velipuolella on serkkuja isänsä puolelta. Hän ei luultavasti ole tehnyt testamenttia.

Nimimerkki Kiemuraista

Jos velipuoli kuolee ennen äitiänne, saa äitinne koko perinnön.

Jos taas äitinne kuolee ennen velipuoltaan, saatte te, äitinne rintaperilliset, velipuolen koko perinnön.

Mitä haluat tietää perintöasioista?

Kysy meiltä terveydestä, ravitsemuksesta, seksistä, lakiasioista, puutarhanhoidosta ja antiikista.
Lähetä oma kysymyksesi asiantuntijalle täältä.

Voiko perinnön tehdä niin, että vain tietyt lapset saavat sen? Katso, mitä ET-lehden lakiasiantuntija vastaa.

Miehelläni on kolme lasta, joista yksi ei suurella varmuudella ole hänen biologinen lapsensa.

Haluaisimme jättää perinnön vain yhdelle hänen lapsistaan ja minun lapsilleni.

Onko mahdollista jättää kaksi mieheni lasta perinnöttömäksi?

Nimimerkki Mahdollista?

Rintaperillisen voi jättää ilman lakiosaa eli tehdä perinnöttömäksi vain kahdella perusteella:

  • 1. Perillinen on tahallisesti ja rikollisella teolla loukannut syvästi perittävää tai tämän perimispolvessa olevaa sukulaista, ottolasta tai tämän jälkeläistä.
  • 2. Perillinen jatkuvasti viettää kunniatonta tai epäsiveellistä elämää.

"Syrjäytetyillä lapsilla on kuitenkin oikeus vaatia lakiosansa miehesi kuoltua."

Miehesi voi tehdä testamentin, jossa hän sulkee kaksi lastaan pois perinnöstä. Syrjäytetyillä lapsilla on kuitenkin oikeus vaatia lakiosansa miehesi kuoltua.  

Lakiosa ei tule lapsille automaattisesti, vaan se edellyttää, että lapset aktiivisesti vaativat sitä.

Mitä haluat tietää perintöasioista?

Kysy meiltä terveydestä, ravitsemuksesta, seksistä, lakiasioista, puutarhanhoidosta ja antiikista.
Lähetä oma kysymyksesi asiantuntijalle täältä.

Miten perintöverosta saisi helpotusta, kun kyseessä on sadan vuoden vuokrasopimus arvokkaalle tontille?

Olen 77-vuotias leski. Omistan arvokkaan rantatontin. Ainoa perilliseni, 55-vuotias tytär, halusi miehineen rakennuttaa tontilleni kesähuvilan.

Tein tyttäreni ja hänen miehensä kanssa vuokrasopimuksen tontista sadaksi vuodeksi. Alentaako vuokrasopimus tyttäreni perintöveroa kuolemani jälkeen?

Jos tyttäreni kuolee ennen minua, joutuvatko hänen lapsensa silloin maksamaan täysmittaisen perintöveron?

Nimimerkki Veroihin väsynyt

Perintöveron perusteena on omaisuuden käypä arvo verovelvollisuuden alkaessa. Käypä arvo tarkoittaa sitä hintaa, jonka tuosta omaisuudesta todennäköisesti saisi, jos se myytäisiin.

Lain mukaan verovelvollinen saa vähentää hänelle tulevan omaisuuden arvosta esimerkiksi siitä maksamansa rahalliset suoritukset. Vähennyskelpoista on myös se arvo, joka muodostuu, jos verovelvollinen antaa toisen vastikkeetta käyttää tuota omaisuutta hyväkseen.

Minun tiedossani ei ole julkaistua oikeuskäytäntöä, joka koskisi erityisesti vuokraoikeuden vaikutusta sellaisen omaisuuden arvoon kuten rantatontti on kuvaamasi kaltaisessa tilanteessa.

Verotuskäytännössä teidän on hyvä varautua tiukkaan linjaan ja siihenkin, että vuokrasopimusta ei oteta huomioon rantatontin arvostuksessa. Arvostus voisi olla siis sama sekä tyttärellesi perillisenä että hänen lapsilleen ­perillisinä.

"Verotuskäytännössä teidän on hyvä varautua tiukkaan linjaan."

Toki arvostuspäätöksestä on aina mahdollista valittaa, eikä oikaisulautakunta peri siitä mitään viranomaismaksua.

 

Mitä haluat tietää taloudesta?

Kysy meiltä terveydestä, ravitsemuksesta, seksistä, lakiasioista, puutarhanhoidosta ja antiikista.
Lähetä oma kysymyksesi asiantuntijalle täältä.