Hoidan äitini kuolinpesän pankkiasioita ja toimitin pankkiin sukuselvityksen. Miksi pankki nyt kuitenkin vaatii perukirjaa pankkiasioiden hoitamiseen? Nimimerkki Paperisotaan väsynyt

Pankki voi sallia tilin käytön vain sen käyttöön oikeutetulle. Kuolinpesän tilin käyttöoikeus kuuluu yhteisesti pesän osakkaille, joita ovat perilliset, eloonjäänyt puoliso (mikäli jommallakummalla oli avio-oikeus toisen omaisuuteen) sekä testamentinsaajat. Perukirjasta nämä kaikki selviävät, ja perukirjan esittäminen on ainoa tapa luotettavasti selvittää testamentin olemassaolo.

Pankki ei aina välttämättä tarvitse kaikkia perukirjan tietoja, esimerkiksi lesken varallisuusasemaa koskevia. Jos kuitenkin perukirjasta toimitetaan pankille vain osa, pankin voi olla mahdotonta päätellä, mitä osia on jätetty pois ja olisiko tieto ollut merkityksellinen pankin velvollisuuksien kannalta. Yleensä tarvitaan siis koko perukirja.

Kaikkiin kuolinpesän pankkiasioihin ei perukirjaa tarvita. Jo pelkän sukuselvityksen perusteella voi pesän osakas toimittaa pankkiin laskuja hautajaismenoista ja muista tavanomaisista kuolinpesän kuluista, jolloin pankki maksaa ne vainajan tililtä.

Pankki on velvollinen arkistoimaan jäljennöksen perukirjasta. Perukirjoja käsitellään pankeissa hienotunteisesti ja luottamuksellisesti, eikä niissä olevia tietoja hyödynnetä missään muussa tarkoituksessa kuin oikeudenomistajien selvittämisessä. Asiakasta suojaa luottolaitoslain mukainen pankki­salaisuus.
Alkuperäisen perukirjan ja sukuselvityksen sijasta pankille riittää yleensä maistraatin oikeaksi vahvistama perukirjan kopio.

Vierailija

Miksi pankki vaatii perukirjan?

Näitä tällaisia asioita varten pankki vaatii perinnönjakokirjat ja valtakirjat, niistä näkee kenellä on oikeus käyttää yhteistä kuolinpesän tiliä. Jos toisella veljeksistä on ollut myös käyttää tuota tiliä yksin ilman suostumustasi, on pankki menetellyt oikein, mutta jos sinulla vain on oikeus käyttää tuota tiliä yksin, on pankki menetellyt väärin. Se mitä laskuja maksetaan tililtä ja riittääkö siihen perunkirja jossa asia mainitaan siitä en tiedä. Kannattaa siis tarkistaa nyt kenelle on...
Lue kommentti
Vierailija

Miksi pankki vaatii perukirjan?

Kuolinpesän tilistä Kysymyksiä Mieheni äiti on kuollut 1994. Äidin tili on ollut ns. yhteisenä kahdella perillisellä siitä asti koska perinnönjakoa ei oltu tehty. Vuonna 2008 kuoli mieheni, toinen veljeksistä. Nyt on vielä tuo -94 kuolleen äidin tili olemassa. Perinnönjaossa tilillä oli tietty summa rahaa. Perinnönjakaja kirjasi peinnönjakokirjaan että ko. tililtä maksetaan vain perinnönjakokustannukset, lainhuutomaksut ja tilojen jakokustannukset. Nyt on käynyt ilmi että tuo elossa oleva...
Lue kommentti

Aviomiehellä on kinkkinen kysymys isänsä perinnön jakautumisesta.

Olen 65-vuotias ja vaimoni on 64, meillä on yhteisiä lapsia.

Isäni on 87-vuotias ja sairastelee. Hänellä on kolme elossa olevaa lasta.

Jos kuolen ennen isääni, voiko vaimoni saada perintöosuuteni kokonaisuudessaan, ei siis vielä osuuksia yhteisille lapsille. Toivon että vaimoni pystyisi asumaan nykyisessä asunnossamme.

Nimimerkki Osku

Sinä et voi testamentilla tai muutoinkaan määrätä siitä, että isäsi perintö menisi leskivaimollesi. Voit nimittäin määrätä vain sellaisesta omaisuudesta, jonka itse omistat. J

os kuolet ennen isääsi, ei isän perintö ole koskaan ehtinyt olla sinun omaisuuttasi.

Isäsi perintö menee hänen lakimääräisille perillisilleen tai niille henkilöille, joiden hyväksi isäsi on tehnyt testamentin.

Sinun kannattaa ottaa yhteyttä lakimieheen ja miettiä hänen kanssaan eri vaihtoehtoja, jotka turvaavat vaimosi asumisen.

Mitä haluat tietää perintöasioista?

Kysy meiltä terveydestä, ravitsemuksesta, seksistä, lakiasioista, puutarhanhoidosta ja antiikista.
Lähetä oma kysymyksesi asiantuntijalle täältä.

Äidillämme on velipuoli, lapseton vanhapoika. Äitimme on hänen ainoa elossa oleva lähisukulaisensa.

Jos velipuoli kuolee ennen äitiämme, periikö äiti tämän omaisuuden?

Entä jos äitimme kuolee ensin?

Velipuolella on serkkuja isänsä puolelta. Hän ei luultavasti ole tehnyt testamenttia.

Nimimerkki Kiemuraista

Jos velipuoli kuolee ennen äitiänne, saa äitinne koko perinnön.

Jos taas äitinne kuolee ennen velipuoltaan, saatte te, äitinne rintaperilliset, velipuolen koko perinnön.

Mitä haluat tietää perintöasioista?

Kysy meiltä terveydestä, ravitsemuksesta, seksistä, lakiasioista, puutarhanhoidosta ja antiikista.
Lähetä oma kysymyksesi asiantuntijalle täältä.

Voiko perinnön tehdä niin, että vain tietyt lapset saavat sen? Katso, mitä ET-lehden lakiasiantuntija vastaa.

Miehelläni on kolme lasta, joista yksi ei suurella varmuudella ole hänen biologinen lapsensa.

Haluaisimme jättää perinnön vain yhdelle hänen lapsistaan ja minun lapsilleni.

Onko mahdollista jättää kaksi mieheni lasta perinnöttömäksi?

Nimimerkki Mahdollista?

Rintaperillisen voi jättää ilman lakiosaa eli tehdä perinnöttömäksi vain kahdella perusteella:

  • 1. Perillinen on tahallisesti ja rikollisella teolla loukannut syvästi perittävää tai tämän perimispolvessa olevaa sukulaista, ottolasta tai tämän jälkeläistä.
  • 2. Perillinen jatkuvasti viettää kunniatonta tai epäsiveellistä elämää.

"Syrjäytetyillä lapsilla on kuitenkin oikeus vaatia lakiosansa miehesi kuoltua."

Miehesi voi tehdä testamentin, jossa hän sulkee kaksi lastaan pois perinnöstä. Syrjäytetyillä lapsilla on kuitenkin oikeus vaatia lakiosansa miehesi kuoltua.  

Lakiosa ei tule lapsille automaattisesti, vaan se edellyttää, että lapset aktiivisesti vaativat sitä.

Mitä haluat tietää perintöasioista?

Kysy meiltä terveydestä, ravitsemuksesta, seksistä, lakiasioista, puutarhanhoidosta ja antiikista.
Lähetä oma kysymyksesi asiantuntijalle täältä.

Miten perintöverosta saisi helpotusta, kun kyseessä on sadan vuoden vuokrasopimus arvokkaalle tontille?

Olen 77-vuotias leski. Omistan arvokkaan rantatontin. Ainoa perilliseni, 55-vuotias tytär, halusi miehineen rakennuttaa tontilleni kesähuvilan.

Tein tyttäreni ja hänen miehensä kanssa vuokrasopimuksen tontista sadaksi vuodeksi. Alentaako vuokrasopimus tyttäreni perintöveroa kuolemani jälkeen?

Jos tyttäreni kuolee ennen minua, joutuvatko hänen lapsensa silloin maksamaan täysmittaisen perintöveron?

Nimimerkki Veroihin väsynyt

Perintöveron perusteena on omaisuuden käypä arvo verovelvollisuuden alkaessa. Käypä arvo tarkoittaa sitä hintaa, jonka tuosta omaisuudesta todennäköisesti saisi, jos se myytäisiin.

Lain mukaan verovelvollinen saa vähentää hänelle tulevan omaisuuden arvosta esimerkiksi siitä maksamansa rahalliset suoritukset. Vähennyskelpoista on myös se arvo, joka muodostuu, jos verovelvollinen antaa toisen vastikkeetta käyttää tuota omaisuutta hyväkseen.

Minun tiedossani ei ole julkaistua oikeuskäytäntöä, joka koskisi erityisesti vuokraoikeuden vaikutusta sellaisen omaisuuden arvoon kuten rantatontti on kuvaamasi kaltaisessa tilanteessa.

Verotuskäytännössä teidän on hyvä varautua tiukkaan linjaan ja siihenkin, että vuokrasopimusta ei oteta huomioon rantatontin arvostuksessa. Arvostus voisi olla siis sama sekä tyttärellesi perillisenä että hänen lapsilleen ­perillisinä.

"Verotuskäytännössä teidän on hyvä varautua tiukkaan linjaan."

Toki arvostuspäätöksestä on aina mahdollista valittaa, eikä oikaisulautakunta peri siitä mitään viranomaismaksua.

 

Mitä haluat tietää taloudesta?

Kysy meiltä terveydestä, ravitsemuksesta, seksistä, lakiasioista, puutarhanhoidosta ja antiikista.
Lähetä oma kysymyksesi asiantuntijalle täältä.