Työttömyys alentaa eläkettä

620x0 1317

Jos työt loppuvat, ansiopäiväraha turvaa elannon, mutta tuleva eläke pienenee.

Karttuneeseen eläkkeeseen eivät alkava työttömyys ja lomautukset vaikuta, se on tallessa eläkevuosia odottamassa.

Työttömyyskassan maksamista ansiopäivärahoistakin karttuu eläkettä. Kelan maksamasta peruspäivärahasta ja työmarkkinatuesta eläkettä ei sen sijaan kerry.

Mitä pitempään on työssä, sitä paremman eläkkeen saa. Työssä olevien alle 53-vuotiaiden karttumisprosentti on 1,5 työvuotta kohti. 53 - 62-vuotiaille eläkettä karttuu 1,9 prosenttia ja 63 - 67-vuotiaille 4,5 prosenttia vuodessa.

Kuntien palveluksessa oleville ennen vuotta 1950 syntyneille karttuu 2,0 prosenttia siihen asti, kun he täyttävät 63 vuotta.

Jos alle 68-vuotias eläkeläinen käy töissä, hänelle karttuu työansioista uutta eläkettä 1,5 prosenttia vuodessa.

Eläketurvakeskus on laskenut, että 53 vuotta täyttäneelle karttuu eläkettä työttömyysvuotena runsas kolmannes vähemmän kuin vastaavasta työstä karttuisi.

Työttömyys kaventaa tulevaa eläkettä myös siksi, että työttömyysaikana eläkkeen laskemisperusteena ovat palkkatuloja pienemmät päivärahat.
Työttömyyspäiväraha on laskettu työttömyyttä edeltäneestä vuosiansiosta, josta on otettu huomioon vain 75 prosenttia päivärahan perusteeksi.

Lisäpäivät avuksi

Jos työttömyys jatkuu lähellä varsinaista eläkeikää, voi päivärahakauteen saada niin sanottuja lisäpäiviä. Puhutaan "työttömyysputkesta".

Työttömyyspäivärahaa voit saada 500 päivän enimmäisajan lisäksi lisäpäiviltä jos olet täyttänyt 59 vuotta ennen 500 päivän enimmäisajan täyttymistä.

Vuonna 1955-1956 syntyneille lisäpäiviin oikeuttava ikäraja on 60 vuotta.

Vuonna 1957 ja sen jälkeen syntyneillä oikeus lisäpäiviin alkaa 61-vuotiaana.

Työttömyyseläke vastaa suuruudeltaan siihenastista eläkekertymää työstä ja päiväraha-ajalta.

Lisäpäivien saanti edellyttää, että on ollut työssä vähintään viisi vuotta viimeisten 20 vuoden aikana. Työttömänä ei ole saanut olla kahta vuotta kauempaa. Vain palkansaajalla on oikeus lisäpäiviin, yrittäjällä ei.

– Jos lisäpäiville pääsy on pienestä kiinni, silloin viidensadan työttömyyspäivän täyttymistä kannattaa yrittää siirtää keinolla millä hyvänsä. Sen voi tehdä esimerkiksi ottamalla vastaan lyhytaikainen työ, neuvoo Eläketurvakeskuksen tiedottaja Taina Hedman.

Leskeneläke saattaa nousta

Yleensä työttömyys kaventaa eläkettä, mutta leskeneläkettä se saattaa jopa nostaa. Leskeneläke lasketaan näet uudelleen, jos sen saajan tulot työttömyyden vuoksi oleellisesti pienenevät. Tämä pätee vuoden 1990 jälkeen myönnettyihin leskeneläkkeisiin.

Työttömyyden yllättäessä leskeneläkkeen saajan kannattaakin olla yhteydessä eläkettä maksavaan eläkeyhtiöön.

Vuotta 1990 vanhempiin leskeneläkkeisiin saajan tulot eivät vaikuta. Vanhoissa leskeneläkkeissä leski saa puolet kuolleen puolison eläkkeestä.
Lähtöpaketin kääntöpuoli

Monilla työpaikoilla ikääntyviä ohjataan irtisanomisen sijaan eläkkeelle myös eläkejärjestelyiden avulla. Työnantajat ovat tarjonneet erilaisia lähtöpaketteja. Usein ne vastaavat suuruudeltaan noin 2–6 kuukauden palkkaa.

Lähtöpaketti ei vaikuta tulevan eläkkeen määrään, jos siihen ei sisälly työvelvoitteita. Jos paketin ottaa, päivärahan maksuun tulee yleensä vähintään kolmen kuukauden karenssi. Kannattaakin laskea, että paketti on isompi kuin päiväraha olisi.

Lähtöpaketin ottajan kannattaa myös miettiä, onko vielä työhaluja, ja jos on, millaiset ovat mahdollisuudet löytää sopivaa työtä. Vanhalla työnantajalla ei ole velvollisuutta ottaa lähtöpaketin hyväksynyttä takaisin töihin.

Myös lähtöpaketin ottajalle lisäpäivät voivat tulla avuksi.

Hyödyllisiä nettiosoitteita:
www.etk.fi
www.kela.fi
www.mol.fi

Hae päivärahaa

  • Työttömäksi jääneen tulee ilmoittautua työvoimatoimistoon työnhakijaksi, jotta hänelle voidaan maksaa työttömyyspäivärahaa
  • Oman ammattiliittonsa työttömyyskassan jäsen voi hakea palkan mukaan määräytyvää ansiopäivärahaa. Ansiopäiväraha on tavallisesti 40–60 prosenttia palkasta.
  • Kassaan kuulumattomille maksetaan Kelan peruspäivärahaa. Se on 32,46 euroa päivässä viideltä päivältä viikossa.
  • Jos työttömyys jatkuu yli kaksi vuotta, työtön putoaa Kelan maksamalle työmarkkinatuelle.

Näin lomautus vaikuttaa

Pitkät lomautukset heikentävät eläkekertymää. Lomautusajalta voi hakea päivärahaa, ja siten eläkettä kertyy kuten työttömyysjaksolla.
Lomautus voi päättää osa-aikaeläkkeen, jos lomautus kestää yli kuusi viikkoa. Tämä johtuu siitä, että osa-aikaeläkettä ei makseta, jos työntekoon tulee yli kuuden viikon tauko.

Jos työt jatkuvat kuuden viikon jälkeen, eläkettä pitää hakea uudelleen. Katkennut eläke myönnetään entisin ehdoin.

Jos lomautus kestää yli puoli vuotta, eläkettä ei välttämättä saa enää uusituksi, sillä niin pitkä lomautus vaikuttaa osa-aikaeläkkeen myöntämisen ehtoihin. Sitä voi hakea uudelleen vasta, kun osa-aikaeläkkeen edellytykset taas täyttyvät.

Ehtoihin kuuluu, että hakijan on täytynyt tehdä kokoaikatyötä vähintään 12 kuukautta viimeisen puolentoista vuoden aikana.
Jos osa-aikatyö loppuu, lakkaa myös osa-aikaeläke.

Asiantuntijana Eläketurvakeskuksen erityisasiantuntija Juha Knuuti

29 Kommentoi kirjoitusta

Kommentit

 
Vierailija 1/29

Onpa tarkoitushakuinen lisäpäiväuutinen. Kerrotaan, että eläkettä kertyy 1/3 osa 50 vuotta täyttäneelle. Entäpä 53 vuotta täyttäneelle, alle puolet. Eläkettä ei enää lasketa verraten vanhaa ja uutta tapaa, kuin 1949 ja ennen sitä syntyneille. Pitkään työttömänä olleelle päivärahan ostovoima tippuu, koska ei ole rehtejä indeksikorotuksia. Lisäksi esimerkiksi jos menet ammattikursseille kauemmaksi saadaksesi ehkä jotain työtä joudut maksamaan ylihinnoitellut matkat itse. Päiväraha osuus jonka saa lisäksi on 2*9 euroa se korvaa kyllä baarissa syömisen, mutta ei matkoja. Verrattaessa summaa virkamiesten kulukorvauksiin voi vain itkeä. Lisäksi et voi vähentää matkakustannuksia ansiopäivärahan veroista. Vähennykset voisi tehdä työtulosta, mutta kun niitä ei ole. Tasa-arvo tosiaan unohtui tätä lakia laadittaessa? Holkerin sekä Ahon hallituksen alulle panema verotuksen kevennys on poikinut mahtavan sadon. Miten kävi esimerkiksi veropohjan laajentamiselle koskemaan kaikkia tuloja. Se taisi kokea vain pienempituloisia. Monien suurituloisten ja hyötyjien tulot jäivät verotuksen ulkopuolelle.

[quote author="Vierailija" time="10.10.2010 klo 07:24"]

Onpa tarkoitushakuinen lisäpäiväuutinen. Kerrotaan, että eläkettä kertyy 1/3 osa 50 vuotta täyttäneelle. Entäpä 53 vuotta täyttäneelle, alle puolet. Eläkettä ei enää lasketa verraten vanhaa ja uutta tapaa, kuin 1949 ja ennen sitä syntyneille. Pitkään työttömänä olleelle päivärahan ostovoima tippuu, koska ei ole rehtejä indeksikorotuksia. Lisäksi esimerkiksi jos menet ammattikursseille kauemmaksi saadaksesi ehkä jotain työtä joudut maksamaan ylihinnoitellut matkat itse. Päiväraha osuus jonka saa lisäksi on 2*9 euroa se korvaa kyllä baarissa syömisen, mutta ei matkoja. Verrattaessa summaa virkamiesten kulukorvauksiin voi vain itkeä. Lisäksi et voi vähentää matkakustannuksia ansiopäivärahan veroista. Vähennykset voisi tehdä työtulosta, mutta kun niitä ei ole. Tasa-arvo tosiaan unohtui tätä lakia laadittaessa? Holkerin sekä Ahon hallituksen alulle panema verotuksen kevennys on poikinut mahtavan sadon. Miten kävi esimerkiksi veropohjan laajentamiselle koskemaan kaikkia tuloja. Se taisi kokea vain pienempituloisia. Monien suurituloisten ja hyötyjien tulot jäivät verotuksen ulkopuolelle.

[/quote]
 
Vierailija 2/29

Eikös se vähennä eläkeellä ollessa mieletön työntekokin eläkettä.

[quote author="Vierailija" time="10.10.2010 klo 08:34"]

Eikös se vähennä eläkeellä ollessa mieletön työntekokin eläkettä.

[/quote]
 
Vierailija 3/29


Onpa tarkoitushakuinen lisäpäiväuutinen. Kerrotaan, että eläkettä kertyy 1/3 osa 50 vuotta täyttäneelle. Entäpä 53 vuotta täyttäneelle, alle puolet. Eläkettä ei enää lasketa verraten vanhaa ja uutta tapaa, kuin 1949 ja ennen sitä syntyneille. Pitkään työttömänä olleelle päivärahan ostovoima tippuu, koska ei ole rehtejä indeksikorotuksia. Lisäksi esimerkiksi jos menet ammattikursseille kauemmaksi saadaksesi ehkä jotain työtä joudut maksamaan ylihinnoitellut matkat itse. Päiväraha osuus jonka saa lisäksi on 2*9 euroa se korvaa kyllä baarissa syömisen, mutta ei matkoja. Verrattaessa summaa virkamiesten kulukorvauksiin voi vain itkeä. Lisäksi et voi vähentää matkakustannuksia ansiopäivärahan veroista. Vähennykset voisi tehdä työtulosta, mutta kun niitä ei ole. Tasa-arvo tosiaan unohtui tätä lakia laadittaessa? Holkerin sekä Ahon hallituksen alulle panema verotuksen kevennys on poikinut mahtavan sadon. Miten kävi esimerkiksi veropohjan laajentamiselle koskemaan kaikkia tuloja. Se taisi kokea vain pienempituloisia. Monien suurituloisten ja hyötyjien tulot jäivät verotuksen ulkopuolelle.


Niin. Kun verojen "kevennys" -linja saatiin alkuun, niin sehän on toteutettu oikeistolaisesta näkökulmasta. Ei siinä sen kummempaa. Muistaakseni vasemmistopoliitikkoja oli myös samassa kelkassa.

[quote author="Vierailija" time="12.11.2011 klo 09:56"]

[quote]
Onpa tarkoitushakuinen lisäpäiväuutinen. Kerrotaan, että eläkettä kertyy 1/3 osa 50 vuotta täyttäneelle. Entäpä 53 vuotta täyttäneelle, alle puolet. Eläkettä ei enää lasketa verraten vanhaa ja uutta tapaa, kuin 1949 ja ennen sitä syntyneille. Pitkään työttömänä olleelle päivärahan ostovoima tippuu, koska ei ole rehtejä indeksikorotuksia. Lisäksi esimerkiksi jos menet ammattikursseille kauemmaksi saadaksesi ehkä jotain työtä joudut maksamaan ylihinnoitellut matkat itse. Päiväraha osuus jonka saa lisäksi on 2*9 euroa se korvaa kyllä baarissa syömisen, mutta ei matkoja. Verrattaessa summaa virkamiesten kulukorvauksiin voi vain itkeä. Lisäksi et voi vähentää matkakustannuksia ansiopäivärahan veroista. Vähennykset voisi tehdä työtulosta, mutta kun niitä ei ole. Tasa-arvo tosiaan unohtui tätä lakia laadittaessa? Holkerin sekä Ahon hallituksen alulle panema verotuksen kevennys on poikinut mahtavan sadon. Miten kävi esimerkiksi veropohjan laajentamiselle koskemaan kaikkia tuloja. Se taisi kokea vain pienempituloisia. Monien suurituloisten ja hyötyjien tulot jäivät verotuksen ulkopuolelle. [/quote]

Niin. Kun verojen "kevennys" -linja saatiin alkuun, niin sehän on toteutettu oikeistolaisesta näkökulmasta. Ei siinä sen kummempaa. Muistaakseni vasemmistopoliitikkoja oli myös samassa kelkassa.

[/quote]
 
Vierailija 4/29


Eikös se vähennä eläkeellä ollessa mieletön työntekokin eläkettä.


Jos vanhuuseläkkeellä ollessaan tekee lisäksi palkkatyötä, se ei vähennä maksettavaa eläkettä. Sen sijaan palkasta kertyy uutta eläkettä, tosin vain 1,5 % ja senkin saa vasta täytettyään 68 vuotta.
Sen sijaan työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkeläisen palkkatulot pienentävät heille samanaikaisesti maksettavaa eläkettä. Jos tienaa tarpeeksi paljon, eläke lakkaa kokonaan.

[quote author="Vierailija" time="12.11.2011 klo 10:36"]

[quote]
Eikös se vähennä eläkeellä ollessa mieletön työntekokin eläkettä.[/quote]

Jos vanhuuseläkkeellä ollessaan tekee lisäksi palkkatyötä, se ei vähennä maksettavaa eläkettä. Sen sijaan palkasta kertyy uutta eläkettä, tosin vain 1,5 % ja senkin saa vasta täytettyään 68 vuotta.
Sen sijaan työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkeläisen palkkatulot pienentävät heille samanaikaisesti maksettavaa eläkettä. Jos tienaa tarpeeksi paljon, eläke lakkaa kokonaan.

[/quote]
 
Vierailija 5/29Eikös se vähennä eläkeellä ollessa mieletön työntekokin eläkettä.


Jos vanhuuseläkkeellä ollessaan tekee lisäksi palkkatyötä, se ei vähennä maksettavaa eläkettä. Sen sijaan palkasta kertyy uutta eläkettä, tosin vain 1,5 % ja senkin saa vasta täytettyään 68 vuotta.
Sen sijaan työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkeläisen palkkatulot pienentävät heille samanaikaisesti maksettavaa eläkettä. Jos tienaa tarpeeksi paljon, eläke lakkaa kokonaan.


Työkyvyttömyyseläkkeen saaja
Työkyvyttömyyseläkkeen saajana voit tehdä vähän ansiotyötä. Jos ryhdyt työhön, ilmoita työskentelystäsi Kelaan ja työeläkelaitokseesi. Kela jatkaa työkyvyttömyyseläkkeesi maksamista, jos ansiotulosi ovat bruttomäärältään enintään 687,74 e/kk.

[quote author="Vierailija" time="12.11.2011 klo 11:13"]

[quote]
[quote]
Eikös se vähennä eläkeellä ollessa mieletön työntekokin eläkettä.[/quote]

Jos vanhuuseläkkeellä ollessaan tekee lisäksi palkkatyötä, se ei vähennä maksettavaa eläkettä. Sen sijaan palkasta kertyy uutta eläkettä, tosin vain 1,5 % ja senkin saa vasta täytettyään 68 vuotta.
Sen sijaan työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkeläisen palkkatulot pienentävät heille samanaikaisesti maksettavaa eläkettä. Jos tienaa tarpeeksi paljon, eläke lakkaa kokonaan.[/quote]

Työkyvyttömyyseläkkeen saaja
Työkyvyttömyyseläkkeen saajana voit tehdä vähän ansiotyötä. Jos ryhdyt työhön, ilmoita työskentelystäsi Kelaan ja työeläkelaitokseesi. Kela jatkaa työkyvyttömyyseläkkeesi maksamista, jos ansiotulosi ovat bruttomäärältään enintään 687,74 e/kk.

[/quote]
 
Vierailija 6/29
Eikös se vähennä eläkeellä ollessa mieletön työntekokin eläkettä.


Jos vanhuuseläkkeellä ollessaan tekee lisäksi palkkatyötä, se ei vähennä maksettavaa eläkettä. Sen sijaan palkasta kertyy uutta eläkettä, tosin vain 1,5 % ja senkin saa vasta täytettyään 68 vuotta.
Sen sijaan työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkeläisen palkkatulot pienentävät heille samanaikaisesti maksettavaa eläkettä. Jos tienaa tarpeeksi paljon, eläke lakkaa kokonaan.


Työkyvyttömyyseläkkeen saaja
Työkyvyttömyyseläkkeen saajana voit tehdä vähän ansiotyötä. Jos ryhdyt työhön, ilmoita työskentelystäsi Kelaan ja työeläkelaitokseesi. Kela jatkaa työkyvyttömyyseläkkeesi maksamista, jos ansiotulosi ovat bruttomäärältään enintään 687,74 e/kk.


Juuri näin. Olen tuo edellinen kirjoittaja. En uskaltanut laittaa tähän mitään summia, koska en varmasti tiennyt kuinka tuon työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen menee jos tekee myös ansiotyötä. Ansiotyön määrä kuukaudessa voi olla aika vähäistä. Tietystihän siinä kannattaa laskea myös sosiaaliset kontaktit plussaksi :-)

[quote author="Vierailija" time="12.11.2011 klo 11:27"]

[quote]
[quote]
[quote]
Eikös se vähennä eläkeellä ollessa mieletön työntekokin eläkettä.[/quote]

Jos vanhuuseläkkeellä ollessaan tekee lisäksi palkkatyötä, se ei vähennä maksettavaa eläkettä. Sen sijaan palkasta kertyy uutta eläkettä, tosin vain 1,5 % ja senkin saa vasta täytettyään 68 vuotta.
Sen sijaan työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkeläisen palkkatulot pienentävät heille samanaikaisesti maksettavaa eläkettä. Jos tienaa tarpeeksi paljon, eläke lakkaa kokonaan.[/quote]

Työkyvyttömyyseläkkeen saaja
Työkyvyttömyyseläkkeen saajana voit tehdä vähän ansiotyötä. Jos ryhdyt työhön, ilmoita työskentelystäsi Kelaan ja työeläkelaitokseesi. Kela jatkaa työkyvyttömyyseläkkeesi maksamista, jos ansiotulosi ovat bruttomäärältään enintään 687,74 e/kk.
[/quote]

Juuri näin. Olen tuo edellinen kirjoittaja. En uskaltanut laittaa tähän mitään summia, koska en varmasti tiennyt kuinka tuon työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen menee jos tekee myös ansiotyötä. Ansiotyön määrä kuukaudessa voi olla aika vähäistä. Tietystihän siinä kannattaa laskea myös sosiaaliset kontaktit plussaksi :-)

[/quote]
 
Vierailija 7/29

Eikös se vähennä eläkeellä ollessa mieletön työntekokin eläkettä.


Jos vanhuuseläkkeellä ollessaan tekee lisäksi palkkatyötä, se ei vähennä maksettavaa eläkettä. Sen sijaan palkasta kertyy uutta eläkettä, tosin vain 1,5 % ja senkin saa vasta täytettyään 68 vuotta.
Sen sijaan työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkeläisen palkkatulot pienentävät heille samanaikaisesti maksettavaa eläkettä. Jos tienaa tarpeeksi paljon, eläke lakkaa kokonaan.


Työkyvyttömyyseläkkeen saaja
Työkyvyttömyyseläkkeen saajana voit tehdä vähän ansiotyötä. Jos ryhdyt työhön, ilmoita työskentelystäsi Kelaan ja työeläkelaitokseesi. Kela jatkaa työkyvyttömyyseläkkeesi maksamista, jos ansiotulosi ovat bruttomäärältään enintään 687,74 e/kk.


Juuri näin. Olen tuo edellinen kirjoittaja. En uskaltanut laittaa tähän mitään summia, koska en varmasti tiennyt kuinka tuon työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen menee jos tekee myös ansiotyötä. Ansiotyön määrä kuukaudessa voi olla aika vähäistä. Tietystihän siinä kannattaa laskea myös sosiaaliset kontaktit plussaksi :-)


Aivan,kun tulot nousee se vaikuttaa mahdolliseen,(jos saa) as.tukeen ja muihinkin etuuksiin.

[quote author="Vierailija" time="12.11.2011 klo 11:58"]

[quote]
[quote]
[quote]
[quote]
Eikös se vähennä eläkeellä ollessa mieletön työntekokin eläkettä.[/quote]

Jos vanhuuseläkkeellä ollessaan tekee lisäksi palkkatyötä, se ei vähennä maksettavaa eläkettä. Sen sijaan palkasta kertyy uutta eläkettä, tosin vain 1,5 % ja senkin saa vasta täytettyään 68 vuotta.
Sen sijaan työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkeläisen palkkatulot pienentävät heille samanaikaisesti maksettavaa eläkettä. Jos tienaa tarpeeksi paljon, eläke lakkaa kokonaan.[/quote]

Työkyvyttömyyseläkkeen saaja
Työkyvyttömyyseläkkeen saajana voit tehdä vähän ansiotyötä. Jos ryhdyt työhön, ilmoita työskentelystäsi Kelaan ja työeläkelaitokseesi. Kela jatkaa työkyvyttömyyseläkkeesi maksamista, jos ansiotulosi ovat bruttomäärältään enintään 687,74 e/kk.
[/quote]

Juuri näin. Olen tuo edellinen kirjoittaja. En uskaltanut laittaa tähän mitään summia, koska en varmasti tiennyt kuinka tuon työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen menee jos tekee myös ansiotyötä. Ansiotyön määrä kuukaudessa voi olla aika vähäistä. Tietystihän siinä kannattaa laskea myös sosiaaliset kontaktit plussaksi :-)
[/quote]

Aivan,kun tulot nousee se vaikuttaa mahdolliseen,(jos saa) as.tukeen ja muihinkin etuuksiin.

[/quote]
 
Vierailija 8/29

Voisin tehdä töitä muutaman satasen edestä kuukaudessa, mutta silloin eläkkeeni veroprosentti nousisi seuraavaan veroluokkaan, joten lopputulos olisi plus miinus nolla.

[quote author="Vierailija" time="08.06.2014 klo 10:38"]

Voisin tehdä töitä muutaman satasen edestä kuukaudessa, mutta silloin eläkkeeni veroprosentti nousisi seuraavaan veroluokkaan, joten lopputulos olisi plus miinus nolla.

[/quote]
 
Vierailija 9/29

Niin ja jos saat pientä eläkettä ja asumistukea, putoaa asumistuki pois. Ja jos asut yksin saat ehkä asumistukea ja silloin ei kannata mennä töihin on se niin kimurantti juttu että joutuis tekemään töitä kokopäiväisesti ja sittenhän eläke otetaan pois, ja jos ei kykene tekemään kuin jonkin aikaa niin ei kannata uhrata jo olemassa olevaa turvaa.

mutta jos asut parin kans, et saa asumistukea. Ja silloin voi ihan rauhassa tienata muutaman satasen kuukaudessa. Jotenkin suututtaa tuo kun ihmiset tässäkin asiassa laitetaan eri arvoiseen tilanteeseen. kaikkien pien-eläkeläisten kannattaa mennä jonkun kanssa asumaan niin voi tehdä jotain pienimuotoista työtäkin.

Yksin eläjä jo muutenkin joutuu maksamaan kaikesta saman minkä kaksi maksaa yhdessä.

[quote author="Vierailija" time="25.06.2014 klo 12:39"]

Niin ja jos saat pientä eläkettä ja asumistukea, putoaa asumistuki pois. Ja jos asut yksin saat ehkä asumistukea ja silloin ei kannata mennä töihin on se niin kimurantti juttu että joutuis tekemään töitä kokopäiväisesti ja sittenhän eläke otetaan pois, ja jos ei kykene tekemään kuin jonkin aikaa niin ei kannata uhrata jo olemassa olevaa turvaa.

mutta jos asut parin kans, et saa asumistukea. Ja silloin voi ihan rauhassa tienata muutaman satasen kuukaudessa. Jotenkin suututtaa tuo kun ihmiset tässäkin asiassa laitetaan eri arvoiseen tilanteeseen. kaikkien pien-eläkeläisten kannattaa mennä jonkun kanssa asumaan niin voi tehdä jotain pienimuotoista työtäkin.

Yksin eläjä jo muutenkin joutuu maksamaan kaikesta saman minkä kaksi maksaa yhdessä.

[/quote]
 
Vierailija 10/29

 

"Yksin eläjä jo muutenkin joutuu maksamaan kaikesta saman minkä kaksi maksaa yhdessä."

 

Tuossapa asia, joka useimmilta parisuhteessa eläviltä unohtuu. Yksin asuva tarvitsisi melkein tuplapalkan päästäkseen edes lähelle sitä elintasoa, joka parisuhteessa olevalla on. Mutta kuka meitä' ymmärtää ja muistaa - hevon kakka. Sen lisäksi ett' kaikki kotityöt kaatuvat yksille hartioille, sen tekevät myös kaikki laskut.

Eläkkeelle päästyä on turha haveilla matkoista, uusista vaattista yms. kun perustoimentulo vie koko pienen eläkkeen.

 

[quote author="Vierailija" time="07.07.2014 klo 06:46"]

 

"Yksin eläjä jo muutenkin joutuu maksamaan kaikesta saman minkä kaksi maksaa yhdessä."

 

Tuossapa asia, joka useimmilta parisuhteessa eläviltä unohtuu. Yksin asuva tarvitsisi melkein tuplapalkan päästäkseen edes lähelle sitä elintasoa, joka parisuhteessa olevalla on. Mutta kuka meitä' ymmärtää ja muistaa - hevon kakka. Sen lisäksi ett' kaikki kotityöt kaatuvat yksille hartioille, sen tekevät myös kaikki laskut.

Eläkkeelle päästyä on turha haveilla matkoista, uusista vaattista yms. kun perustoimentulo vie koko pienen eläkkeen.

 

[/quote]
Kommentoinnin säännöt
Tähdellä merkityt ovat pakollisia kenttiä
Kommentoidaksesi nimimerkillä kirjaudu sisään