Osa-aikaeläke on kohta historiaa. Sen tilalle tuleva vaihtoehto leikkaa eläkettä pysyvästi, mutta antaa vapaat kädet työntekoon eläkkeen rinnalla.

Vuonna 1955 tai aiemmin syntyneet voivat vielä 1.1.2017 asti siirtyä osa-aikaeläkkeelle. Sen jälkeen tilalle tulee uusi eläkemuoto, osittainen varhennettu vanhuuseläke (ove).

Osa-aikaeläkkeellä saa jatkaa kunnes täyttää 68 vuotta, joten viimeiset osa-aikaeläkkeet päättyvät vuonna 2023.

Pysyvä leikkaus eläkkeeseen

Kun osa-aikaeläkeläinen siirtyy vanhuuseläkkeelle, hän saa sen eläkkeen, jonka oli kerännyt osa-aikaeläkkeelle siirtymiseensä mennessä. Lisäksi osa-aikatyöstä kertyy eläkettä. Vanhuuseläke siis pienentyy vain sen verran kuin tulot osa-aikatöistä jäävät täyttä työaikaa pienemmiksi.

Ove:ssa eläkkeen varhennettu osa pienenee 0,4 prosenttia jokaista kuukautta kohti, jonka aikaistaa eläkkeellelähtöä varsinaisesta eläkeiästä. Tämä leikkaus on voimassa heti ove:n alkamisesta myös vanhuuseläkeiässä ja elämän loppuun asti. Ikäraja ove:lle pääsyssä on 61 vuotta.

Eläketurvakeskuksen (ETK) kehityspäällikkö Marjukka Hietaniemi laski ET-lehden pyynnöstä, kuinka paljon pienemmäksi kuukausieläke jäisi ove-vaihtoehdossa nykyiseen osa-aikaeläkkeeseen verrattuna.

Esimerkissä henkilö siirtyy heti 61 vuotta täyttäessään osittain eläkkeelle. Hänelle on tuohon mennessä kertynyt eläkettä 1750 e/kk.  Työntekoa hän jatkaa varsinaiseen eläkeikäänsä niin, että ansaitsee 1750 euroa kuukaudessa. Osa-aikatyöstä kertyy eläkettä.

Kun hän sitten saavuttaa varsinaisen eläkeikänsä ja jää kokonaan eläkkeelle, hän saa kaikkiaan eläkettä osa-aikaeläkevaihtoehdossa 1737 euroa ja ove-vaihtoehdossa 1655 euroa kuukaudessa. Erotus on vuodessa 984 euroa. Sekä osa-aikaeläkkeen että ove:n jälkeistä vanhuuseläkettä leikkaa elinaikakerroin ja ove-vaihtoehdossa myös varhennusvähennys.

Keskustele aiheesta: Miten olette pärjänneet osa-aikaeläkkeellä?

Ove sallii vapaan työnteon

Ove:n hyvä puoli on se, että sen valinnut saa tehdä töitä eläkkeellä niin paljon kuin lystää. Tulorajoja ei ole. Osa-aikaeläkettä nostavan työntekoa säätelevät tarkat ehdot.

– Ove sopii osa-aikaeläkettä paremmin erityisesti sellaisille, joilla ansiotaso vaihtelee tai ei muuten täytä osa-aikaeläkkeen tiukkoja ansiorajoja ja työaikaa. Ove:n avulla voi vähentää työntekoa vaikka vain päivän viikossa, mitä ei välttämättä voinut tehdä osa-aikaeläkkeen avulla, Marjukka Hietaniemi sanoo.

"Ove sopii osa-aikaeläkettä paremmin erityisesti sellaisille, joilla ansiotaso vaihtelee."

– Kannattaa kuitenkin muistaa, että ove:n ottamalla pienentää pysyvästi vanhuuseläkettään. Jos elää pitkään, koko elinaikainen eläke jää merkittävästi pienemmäksi kuin ilman ove:a.

Osa-aikaeläkkeelle pääsy edellyttää, että työntekijä ja työnantaja sopivat yhdessä työnteon vähentämisestä osa-aikaeläkkeen rajojen puitteissa.

Mielenkiintoista: Näin suomalaisia painostetaan eläkkeelle

Uusi ove ei vaadi työntekoa. Tämä on hyvä uutinen niille, jotka ovat tahtomattaan työtä vailla. Ove:a voi itse asiassa nostaa samanaikaisesti, kun saa ansiosidonnaista tai peruspäivärahaa.

Osa-aikaeläkkeellä oli elokuussa noin 13 000 ihmistä. Vuosittain eläkkeelle siirtyjiä on ollut muutamia tuhansia. ETK olettaa, että osittainen varhennettu vanhuuseläke kiinnostaisi enemmän kuin osa-aikaeläke ja ove:lle siirtyisi noin 10 000 henkeä vuosittain.

– Ove:n suosioon vaikuttaa varmaan se, pidetäänkö varhennusvähennystä liian suurena vai aivan mitättömänä hintana mahdollisuudesta saada eläkettä aikaisemmin, Hietaniemi toteaa.

Lue myös: 90-vuotias tyrniyrittäjä avoimena – "en ole koskaan ollut eläkkeellä"

Haluaisitko osa-aikaeläkkeelle?

Kyllä
Kyllä
100.0%
En
En
0%
Ääniä yhteensä: 8

Lahtelainen luotsi Karl Loveson ei mieti eläkkeelle jäämistä, vaikka takana on lähes 40 vuotta työelämää. Vapaaehtoistyö tosin voisi houkuttaa.

"Olen ollut työelämässä 38 vuotta, joista 28 vuotta merillä, 10 vuotta luotsina. Eläkeikäni 64 vuotta on sopiva, ainakin minulle. Olen terve, hyvässä kunnossa ja pidän työtäni merkityksellisenä ja haasteellisena – siksi en mieti vielä koko asiaa.

Toimintakyky kuitenkin heikkenee iän myötä vääjäämättä, ja jään varmaan eläkkeelle heti kun voin. Siihen vaikuttavat tietysti monet asiat, ennen muuta terveys.

"Kaikissa töissä pitäisi kyllä voida arvioida ihmisen työkykyä ja säätää eläkkeelle pääsy sen mukaan."

Erityisen raskaassa fyysisessä työssä eläkeiän pitäisi olla selkeästi normaalia alempi. Luotsin työ ei ole sellaista, mutta on hyvä, että terveydentila ja kunto tarkistetaan joka toinen vuosi.

Eläkkeeni määrästä en ole ihan perillä, mutta se tulee olemaan korkeampi kuin miesten nykyinen keskimääräinen 1 760 euron eläke. En ole erityisesti varautunut eläkeikään. Luotan, että minun ja kehitysvammaisten koulussa työskentelevän vaimoni eläkkeet riittävät meidän kahden tarpeisiin.

Ja kun eläkkeelle jään, ansiotöitä en tee. Vapaaehtoistöitä sen sijaan voisin tehdä – kaikenlaista mitä nyt terveillä käsillä saa aikaan.

Lasten urheiluharrastuksiin liittyvissä seuratoiminnoissa olen ollut parikymmentä vuotta, lähinnä Lahti Ringetessä. Meillä on neljä lasta ja pian kolme lastenlasta, joten puuhaa riittää. Myös uusi mökkitontti rakennussuunnitelmineen haukkaa palan lisääntyneestä vapaa-ajastamme.

Kun yksin ei enää pärjää, voi edessä olla muutto palveluasuntoon. Niiden vuosimaksut voivat olla musertavan suuria.

Huolettomat eläkepäivät senioriasunnossa voivat tulla kalliiksi. Senioriasuminen on lisäksi käsitteenä epämääräinen, eikä senioriasunto välttämättä poikkea tavallisesta uudesta kerrostaloasunnousta nimeksikään.

Taustaa: Tällainen on senioriasunto meren rannalla.

Kun oma toimintakyky syystä tai toisesta heikkenee kovasti, ei välttämättä pärjää enää omillaan tai edes senioriasunnossa. Silloin vaihtoehtona on palveluasuminen tai tuettu palveluasuminen. Toisin kuin senioriasuminen, ne ovat tarkkaan määriteltyjä. Palveluasumista järjestävät kunnat, järjestöt ja yksityiset yrittäjät.

Asuipa sitten missä päin Suomea tahansa kannattaa asuntoa hakiessa varautua jonottamaan.

Kallista kaikkialla

Selvitimme palveluasumisen hintaa eri puolilla Suomea. Vaikka vuokra- ja osin palkkatasossakin on isoja alueellisia eroja, ei palveluasumisen hinta juuri vaihtele. Kolme esimerkkiä kertoo melko hyvin yleisesta hintatasosta.  

Turussa yksiön kuukausivuokra palveluasunnossa on noin 600–670 euroa kuukaudessa. Tehostetun palveluasumisen asukas maksaa vuokran lisäksi kuukaudessa kiinteän summan, joka koostuu ruuasta, vuokrasta ja palveluista. Palvelumaksuun sisältyvät esimerkiksi ympärivuorokautinen hoito, ateriat, turvaranneke sekä siivous ja pyykkäys. Hoidon hinta on 96–106 euroa vuorokaudessa. 

Vähempikin saa miettimään, mihin eläke riittää.

Savonlinnassa tehostetun palveluasumisen hinta on hiukan edullisempi, jos asukas selviää osin omin voimin. Silloin kuukausimaksu on hiukan alle 2500 euroa. Jos asiakas on täysin avustettava, nousee hinta 4150 euroon. Hintoihin sisältyy 300 euron vuokra.

Kuukausimaksu on yli 4000 euroa!

Hinnat eivät muutu edullisemmaksi edes Pohjois-Suomessa. Ivalossa tehostettu palveluasuminen maksaa 108 euroa vuorokaudessa. Sen lisäksi tulee maksettavaksi vuokra. Sähkömaksun kanssa se on 570 euroa kuukaudessa.

Lue myös: Eroon omakotitalosta – mihin kannattaa muuttaa?

Tehostettu palveluasuminen maksaa siis noin 2500–4000 euroa kuukaudessa – lähes 50 000 euroa vuodessa. Summalla saa esimerkiksi omakotitalon Jämsästä, rivitaloasunnon Kalajoelta tai kerrostalokaksion Lahdesta. Asiaa voi ajatella myös toisin päin: omakotitalon myynnistä saaduilla rahoilla ei välttämättä pitkään palvelutalossa asuta.

Asunto on paras turva – lakisääteinen eläke ei riitä.

 

 

Info

Tukea asumiseen

  1. Jos et enää pärjää kotona, ota yhteys kunnan kotihoidon ohjaajaan tai kotipalveluyksikköön. Siellä laaditaan hoito- ja palvelusopimus siitä, mitä palveluja tarvitset ja miten ne hoidetaan. Myös omainen voi olla yhteydessä kuntaan.
  2. Kotona asumista tuetaan mahdollisimman pitkään. Vasta kun kotiin tuodut palvelut eivät enää riitä, harkitaan palvelutaloa.
  3. Kunta voi tukea palvelutalossa asumista palvelusetelillä. Sen arvo ja myöntämisperusteet vaihtelevat kunnittain. Helsingissä palvelusetelin arvo on enimmillään 2700 euroa kuukaudessa, jos nettotulot ovat maksimissaan 800 euroa kuukaudessa.
  4. Kelalta voi hakea asumistukea palvelutalon vuokraan.
  5. Tukea voi saada myös yksityisiin palvelutaloihin. Tuen saamisen kriteerit ovat samat kuin kunnalisissa palvelutaloissa.

 

Pelottelua hämmästelevä

Palveluasumisen maksut hirvittävät – jopa omakotitalon hinta vuodessa

Minkä ihmeen takia Te pelottelette ikäihmisiä?! Mikäli vanhuksen toimintakyky on niin heikko, ettei hän pärjää yksin kotona, hän on oikeutettu kunnalliseen palveluasumispaikkaan tai palveluseteliin. Mikäli säästöt ja eläke eivät riitä, on asiakasmaksua alennettava tai palveluseteliin arvoa nostettava siten että vanhukselle jää vähintään 105 euroa/kk käteen pakollisten menojen jälkeen. Eli vanhus saa hoidon, ruuan, lääkkeet, välttämättömän terveydenhuollon ja terveydenhuollon matkat ym. katettua...
Lue kommentti

Yksi etlehti.fi:n suosituimmista keskusteluista on niin kutsuttu "tonniketju".

Miten pärjäät tonnin eläkkeellä? Tässä melkein viisi vuotta sitten käynnistyneessä keskusteluketjussa on mainittu monenlaisia selviytymiskeinoja tuhannen euron kuukausieläkkeellä elämiseen.

Säästämisvinkeistä uusimmat keskittyvät roskakatosten hyödyntämiseen, dyykkaukseen, kuten tämä nimimerkki Helmin rehellinen kirjoitus.

"Raha ei riitä kaikkeen"

”Hyvällä onnella elän ehkä 20–30 vuotta, joten olen alkanut tyhjentämään asuntoani itselleni tarpeettomista tavaroista myymällä niitä kirpputoreilla ja netissä.

Mutta jotkut esineet eivät kelpaa edes halvalla. Olen niitä sitten vienyt taloyhtiön roskakatokseen erilliseen laatikkoon ja laittanut lapun päälle, että saa ottaa ilmaiseksi. Aina ovat kelvanneet jollekin tuntemattomalle. Itselleni on tullut hyvä mieli pelkästään siitä, ettei niitä ole tarvinnut roskiin heittää.

"Hyvä mieli on tullut siitä, ettei esineitä ole tarvinnut heittää roskiin."

Olen lopettanut sanoma- ja aikakauslehtien tilaamisen monta vuotta sitten. Minua ei yhtään hävetä kaivella roskakatoksen paperinkeräykseen menevää roskalaatikkoa ja poimia sieltä lehtiä luettavakseni. Ei yhtään haittaa lukea esimerkiksi päivän tai kahden vanhaa Hesaria, kun ei se maailma niin kamalasti muutu parissa päivässä.

Itse kannoin sanomalehtiä roskakatokseen 40 vuotta, kun oli varaa niitä tilata. Toivottavasti niitä lukivat henkilöt, jotka olivat samassa tilanteessa kuin minä nyt olen: raha ei riitä kaikkeen.”

Helmi

Keskustele

Oletko sinä hyödyntänyt roskiksia? Vai mitkä ovat parhaat säästämiskeinosi?

Käy lukemassa keskustelua ja kommentoimassa omilla havainnoillasi.
Lue lisää täältä: Miten pärjäät tonnin eläkkeellä?

Harrastatko dyykkausta?

Kyllä
Kyllä
66.6%
En
En
33.3%
Ääniä yhteensä: 15

Onko eläkeläisillä aina kiire? Mistä se johtuu vai onko se totta lainkaan?

”Kolmannen iän kulttuuria, eli aikaa työelämän ja neljännen iän raihnaisuuden välissä, on kuvattu kiireen etiikaksi. Siihen kuuluu aktiivisuus, matkustelu, omasta hyvinvoinnista huolehtiminen ja fyysinen harjoittelu. Vanhenemisen mallia ei oteta edellisistä sukupolvista, vaan omasta nuoruudesta ja itseä nuoremmilta sukupolvilta. Kolmas ikä on nähty jopa nuorisokulttuurin kypsemmän iän versiona, mitä ikinä se mahtaa tarkoittaakaan.

"Olo voi olla kuin lapsella karkkikaupassa."

Kun siirrymme tähän kolmanteen ikään, meille avautuu uusien mahdollisuuksien maailma. Aikaa on, jos on myös kuntoa ja kohtuullinen rahatilanne, olo voi olla kuin lapsella karkkikaupassa. Kaikkea tekisi mieli saada, ainakin nuolaista.”

Näin kirjoittaa Anja Etämummelin kyydissä -blogissaan. Hän itse kokee tuottavansa kiire-elämää tarjoaville pettymyksen.

"Kiirekin voi olla kovin suhteellista. Joku kertoi anopistaan, joka oli kokenut viikkonsa kiireiseksi, kun maanantaina oli labrakäynti ja perjantaina sauna."

"Minulla ei ole kiire. Ei niin, etteikö kaikkien karkkien mussuttelu houkuttelisi.  Mihin tässä sitä paitsi pitäisi olla kiire? Ei kai hautaan sentään?"

Onko sinulla jatkuva kiire? Mistä luulet tai tiedät sen johtuvan? Kerro kokemuksesi ja lue lisää aiheesta suositusta ET-blogista Etämummelin kyydissä.

 

Kärsitkö jatkuvasta kiireestä?

En
En
95.2%
Kyllä
Kyllä
4.7%
Ääniä yhteensä: 21