Suuvesi ei koskaan korvaa hampaiden harjausta, mutta se on hyvä apu päivittäiseen suuhygieniaan. Mikä tuote sopii mihinkin ongelmaan?

1. Jos hengitys tuoksuu pahalta

Valitse raikastava suuvesi

 • Käytä näitä, jos hengityksesi tuoksahtaa ummehtuneelle tai happamalle tai tarvitset suun raikastusta ruokailun tai välipalojen jälkeen. Tällaisissa suuvesissä on raikastavana aineena klooriheksidiiniä, joka tappaa myös bakteereja – ei kuitenkaan läheskään niin paljon kuin suuvesissä, joita käytetään kuuriluontoisesti esimerkiksi ientulehduksien hoitoon.
 • Hengitystä raikastavissa suuvesissä on klooridioksidia, oliiviöljyä tai esimerkiksi persiljaa. Niissä on myös sinkkiä, joka sitoo vapaita rikkiyhdisteitä. Nämä yhdisteet ovat usein niitä, jotka aiheuttavat suussa pahan hajun.
 • Raikastavat suuvedet eivät kuitenkaan riitä yksinomaiseksi suun ja hampaiden hoitomuodoksi, vaan suuvedet täydentävät vain niitä. Tärkein tapa hoitaa suuhygieniaa on pestä hampaat kahdesti päivässä ja puhdistaa myös hammasvälit iltaisin.
 • Raikastavia suuvesiä voit käyttää niin usein kuin on tarpeen.

2. Jos suu on kuiva

Valitse alkoholiton suuvesi

 • Kuiva suu on usein arka, joten silloin tärkeää käyttää alkoholitonta ja miedon makuista suuvettä.
 • Kuivan suun suuvesissä on mukana limakalvoja kostuttavia ainesosia, kuten aloe veraa tai hyaluronihappoa, sekä usein myös laktoperoksidaasi-, lysotsyymi- ja laktoferriinientsyymejä. Ne ovat syljen luonnollisia ainesosia, jotka normaalisylkisessä suussa suojaavat suuta infektioilta ja hampaita reikiintymiseltä. Kun suu on kuiva, sieltä puuttuu näitä suojaavia ainesosia.
 • Kuivan suun suuvedet ovat tärkeä apu muun suu- ja hammashygienian hoidossa. Jos kärsit kuivan suun ongelmista, kurluta suu suuvedellä tarpeen mukaan useampaan kertaan päivässä. Siten ehkäiset ennalta muun muassa kariesta, suun limakalvotulehduksia ja suun sieni-infektioita.

3. Jos kärsit ientulehduksesta

Valitse klooriheksidiini-suuvesi

 • Klooriheksidiniä sisältäviä suuvesiä käytetään usein tilapäisesti jonkin suuvaivan, kuten ientulehduksen, hoitoon. Apteekeissa on saatavilla erivahvuisia klooriheksidiinivesiä ilman reseptiä.
 • Tällainen suuvesi tehoaa suun vaivoihin tappamalla bakteereja. Aine on samaa, jota purskuttelet myös hammaslääkärin tuolissa hoitotoimien välillä.
 • Ikäihmisillä klooriheksidiini-suuvesi auttaa esimerkiksi proteesin aiheuttamaan suutulehduksen tai suun puhdistukseen silloin, kun ientulehdus on päässyt niin pahaksi, että harjaaminen sattuu ikeniin. Tavallisimman käyttösuosituksen mukaan suuta huuhdotaan klooriheksidiini-suuvedellä noin minuutin ajan kaksi kertaa päivässä kahden viikon ajan.
 • Klooriheksidiini-suuveden haittavaikutuksena voi olla kielen ja hampaiden värjäytyminen sekä voimakas metallinmaku suussa suussa. Jos värjäytymiä tulee, ne on syytä poistaa hammaslääkärissä.
 • Klooriheksidiini-suuvesikuurin aikana ei pidä käyttää tavallista, vaahtoavaa hammastahnaa, sillä sellaisessa on ainetta nimeltä natriumlaryylisulfaatti. Se vähentää kloorheksidiinin vaikutusta. Apteekeista saa natriumlaryylisulfaatitonta hammastahnaa.

4. Jos haluat vahvistaa hampaita

Valitse fluorisuuvesi

 • Fluorisuuvedet estävät hampaiden reikiintymistä vahvistamalla kiillettä. Kiille on elimistömme kovinta ainetta, joka ei uusiudu kuluttuaan. Happamat juomat ja ruoat nakertavat kiillettä hiljakseen, mutta syljessä olevat kalsium, fosfori ja fluori suojaavat kiillettä mineralisoitumalla kiilteeseen.
 • Jokailtainen fluoripurskuttelu onkin hyväksi esimerkiksi silloin, jos syljen eritys on vähäistä vaikkapa lääkityksen vuoksi. 
 • Fluorisuuvesiä on saatavilla useampaa eri vahvuutta. Miedoimpia voi käyttää tarvittaessa, mutta vahvimpia kannattaa käyttää vain hammaslääkärin suosituksesta.
 • Yleensä kiilteen vahvistamiseksi riittää tavallinen, fluoripitoinen hammastahna.

5. Jos hampaasi vihlovat

Valitse vihloville hampaille tarkoitettu suuvesi

 • Tällaisissa suuvesissä tehoaineina on kaliumia, strontiumia tai tinaa. Aineet ehkäisevät hampaiden vihlontaa estämällä hermoimpulssien kulkua hampaissa. Kun impulssien kulku estyy, vihlonnan tunnettakaan ei pääse syntymään.
 • Toinen tapa ehkäistä vihlontaa on estää hampaistoa erosioitumasta. Eroosiossa hampaiden kiille pikkuhiljaa syöpyy hampaan pinnalta pois. Eroosiohammasvedet vahvistavat fluorisuuvesien tapaan hammaskiillettä ja estävät myös vihlontaa.

  Asiantuntijana farmaseutti Anna Lovén Yliopiston apteekista.
  Lähteenä myös: Suomen Hammaslääkäriliitto sekä www.terveyskirjasto.fi

Suo­messa eniten elin­vuosia mene­tetään iskee­misten sydän­sai­rauksien, aivo­ve­ren­kierron häi­riöiden, Alzhei­merin tau­din ja keuhko­syövän ta­kia. 

Keski­mää­räinen eliniän odote on kehit­tynyt suotui­sasti se­kä Suo­messa et­tä maail­malla. Hil­jattain jul­kaistun tutki­muksen mu­kaan ti­lanne vaih­telee kui­tenkin huomat­ta­vasti eri mais­sa.

Suo­messa eniten elin­vuosia mene­tetään iskee­misten sydän­sai­rauksien, aivo­ve­ren­kierron häi­riöiden, Alzhei­merin tau­din ja keuhko­syövän ta­kia. Maail­malla lis­talta löytyvät myös iskee­miset sydän­sai­raudet ja aivo­ve­ren­kierron häi­riöt, mutta kolmannen sijan vievät alempien hengi­tys­teiden sai­raudet.

Diabetes kasvattanut osuuttaan Suomessa

Eniten ter­veitä elin­vuosia vähen­tävät maail­malla ala­selkä- ja niska­kivut, aistie­lin­sai­raudet, dep­ressio, raudan­puute anemia, iho­sai­raudet ja dia­betes.

Suo­messa vas­taavan lis­tan kärki­päästä löytyvät edellisten lisäksi myös kaatu­miset ja mig­reeni. Suhteel­li­sesti eniten osuuttaan oli kasvat­tanut Suo­messa dia­betes.

Suo­messa riski­te­ki­jöitä, jot­ka aiheut­tavat eniten kuo­lemia ja sai­rauksien kans­sa elet­tyjä elin­vuosia, ovat:

 • ko­honnut veren­paine
 • ravit­se­mukseen liit­tyvät riski­te­kijät
 • alko­holi ja huu­meet
 • tupa­kointi
 • yli­pai­no/li­havuus
 • ko­honnut veren­so­keri
 • ko­honnut koko­nais­ko­les­te­roli
 • vä­häinen fyy­sinen aktii­visuus

Keski­mää­räinen odo­tet­ta­vissa oleva eli­nikä on maailman­laa­jui­sesti piden­tynyt 61,7 vuo­desta 71,8 vuo­teen vuosina 1980–2015. Suo­messa naisten odotettavissa oleva elinikä on 84,4 vuot­ta ja mie­sten 78,5 vuot­ta.

Vaik­ka keski­mää­räinen eliniän odote on kehit­tynyt suotui­sasti, ti­lanne vaih­telee huomat­ta­vasti eri mai­den vä­lillä. Esi­mer­kiksi Syy­riassa mies­ten odo­tet­ta­vissa oleva eli­nikä ly­heni yli 11 vuo­della vuo­sien 2005 ja 2015 vä­lillä ol­len 62,6 vuot­ta.

Suomen tulokset näet tarkemmin täältä

 

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

 

Miten toimii suhde, kun mies on vaimoaan yli kaksikymmentä vuotta nuorempi? Ainakin seksi on ihanaa, vakuuttavat Kaija ja Ahmed.

Ahmed Taha on 35-vuotias. Hänen aviovaimonsa Kaija Räty-Taha on 68. Egyptiläisen Ahmedin kulttuurissa ikä ei ole niin puhuttava asia parisuhteessa, mutta Suomessa pari on törmännyt ennakkoluuloihin. Naisystävät varoittelivat Kaijaa, että nuori ja komea mies saattaisi lähteä lopulta nuoremman naisen matkaan.

– Mutta en pelkää mitään, elän ja nautin tässä ja nyt. Kuka meistä, minkään ikäisistä, tietää tulevaisuudesta? Olemme edelleen rakastuneita neljän avioliittovuoden jälkeen, Kaija sanoo. 

Ahmed lisää, että ikä ei ole Kaijan tärkein ominaisuus vaan hyvä sydän.

– Aikuinen nainen ymmärtää elämästä enemmän kuin nuori nainen. Hän esimeriksi ymmärtää, ettei toista voi muuttaa, Ahmed sanoo.

Kaija hehkuttaa myös seksuaalista voimaa.

– En ole niin epäröivä kuin nuorena, vaan uskallan nauttia vapaasti! Lisäksi minulla on varma ja vahva tunne siitä, että Ahmed rakastaa ja arvostaa minua. Sellainen tunne antaa vapauden myös seksiin.

Naisten työt piti opetella

Kaija ja Ahmed tutustuivat toisiinsa Skypen välityksellä viisi vuotta sitten. Heitä yhdistää elämänasenne ja se, että kummatkin ovat siistejä ja jämptejä järjestyksen ihmisiä, tarkkoja raha-asioissakin. Kotityöt Ahmedille piti kuitenkin Kaijan opettaa.

– Annoin Ahmedille imurin käteen, vaikka hän vänkäsi imurointia naistentyöksi. Sanoin, että Suomessa miehet tekevät samoja jjuttuja kuin naisetkin. Nykyään, kun tulen perjantaisin kotiin, täällä on jo ruokakin uunissa, Kaija nauraa.

Homma toimii myös toisinpäin. Kaija hellii ja halaa puolisoaan tuon tuosta. Kahden tasa-arvoisen, vaikkakin eri-ikäisen, aikuisen suhteessa on molemminpuolista tyydytystä.

– Minua ei häiritse herjanheitto suhteestamme, sillä tiedän, että Ahmed rakastaa minua. Tunteen taustalla ovat kaikki elämäni kokemukset.

Arkea helpottaa vastavuoroisuus. Ahmed hoitaa Kaijan tietokoneen, Kaija hellii miestään leipomalla.

 

Artikkeli on alun perin julkaistu ET-lehden numerossa 8/2014.

Tär­keitä anto­sya­ni­dii­neja ja proan­to­sya­ni­dii­neja saa mm. musti­kasta, karpa­loista ja viini­ry­pä­leistä.

Mar­joista saa­tavat anto­sya­ni­diinit ja proan­to­sya­ni­diinit voi­vat tuo­reen tutki­muksen mu­kaan aut­taa sepel­val­ti­mo­taudin ehkäi­syssä. Nii­tä saa muun muassa musti­kasta, karpa­loista ja viini­ry­pä­leistä.

Ame­rican Jour­nal of Cli­nical Nut­rition -lehden julkai­semat yhdys­val­ta­lais­tu­lokset perus­tuvat 17 000 ai­kuisen kuusi­vuo­tiseen seu­rantaan. Sen perusteella eniten anto­sya­ni­dii­neja ja proan­to­sya­ni­dii­neja ruoas­taan saa­vat sairas­tuvat noin puo­let epä­to­den­nä­köi­semmin kuin hen­kilöt, joi­den ruoka­va­liossa on nii­tä vain vä­hän.

Mar­jojen ja mui­den an­to- ja proan­to­sya­ni­dii­neja pal­jon sisäl­tävien ruo­kien syö­minen oli ylei­sempää varak­kaiden ja muu­tenkin terveel­li­sesti elävien keskuu­dessa, mut­ta yh­teydet ha­vaittiin myös elin­ta­voiltaan vä­hemmän terveel­listen pa­rissa. Fla­vo­noidien koko­nais­ku­lutus ei vaikut­tanut sairas­tu­mis­ris­keihin täs­sä tutki­muk­sessa.

Saman­suun­taisia tu­loksia on saa­tu aiem­minkin. Anto­sya­ni­dii­ni-fla­vo­noidit on yhdis­tetty muun muassa pie­nempään diabe­teksen, Parkin­sonin tau­din ja sydän­koh­tausten vaa­raan. Ruoka­valion li­säksi kui­tenkin mo­ni muu­kin seik­ka voi vai­kuttaa yh­teyksiin.

 

Läh­de: Die­tary fla­vonoid in­take and in­cident coro­nary heart di­sease: the Rea­sons for Geog­raphic and Ra­cial Diffe­rences in St­roke study. Ame­rican Jour­nal of Cli­nical Nut­rition 2016;DOI:10.3945/ajcn.115.129452.

Uutis­pal­ve­lu­ Duo­decim. Co­pyright Duo­decim 2016. Kaik­ki oi­keudet pidä­tetään. Mate­riaalin uu­delleen jul­kaisu ja edelleen levit­tä­minen on kiel­letty il­man kirjal­lista lu­paa.

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

 

Kynsilakat sisältävät runsaasti kemikaaleja, ja jatkuva lakkaaminen voi kuivattaa kynsiä. Lue viisi faktaa kynsilakasta.

1. Iso lasti kemikaaleja

Pieneen pulloon mahtuu paljon. Liuottimet liuottavat orgaanisia aineita, väriaineita ja pigmenttejä sekä vaikuttavat lakan paksuuteen. Tartunta-aineet parantavat lakan tarttuvuutta kynteen. Kalvonmuodostaja lisää lakan kestävyyttä ja kiiltävyyttä, paakkuuntumisenestoaine sileyttä.

2. Kutinaa iholla

Jotkut kynsilakat sisältävät formaldehydiä ja tolueenia, jotka voivat aiheuttaa allergisen reaktion. Ihottumaa voi tulla käsien lisäksi vaikkapa kasvoille, silmäluomille tai kaulalle, jos niitä kosketellaan lakatuilla kynsillä.

3. Kynsi haurastuu

Jatkuva kynsilakan ja etenkin asetonia sisältävien kynsilakan poistoaineiden käyttö voi kuivattaa ja haurastuttaa kynsiä ja kynsinauhoja. Alus- ja päällyslakan käyttö ehkäisee lakan lohkeilua, parantaa lakkauksen kestoa ja suojaa kynttä kellastumiselta.

4. Sulje tiiviisti

Jos kynsilakan liuottimet pääsevät haihtumaan, lakka kuivuu ja väripigmentit voivat takertua toisiinsa. Silloin ne eivät enää sekoitu liuokseen vaan voivat jäädä pullon pohjalle. Kynsistä voi tulla erisävyiset kuin niistä tuli käytettäessä tuoretta lakkaa.

5. Ongelmajätteisiin

Kynsilakka ja sen poistoaineet ovat ongelmajätettä. Jos kynsilakkapullossa on liikkuvaa nestettä, se on vaarallista ainetta ja kuuluu hävitettäväksi ongelmajätteen mukana. Jos jäljellä oleva lakka on täysin kuivunut, sen voi heittää tavalliseen roskalaatikkoon.

 

Asiantuntijana ylitarkastaja Terhi Tauriala-Rajala, Tukes.

Artikkeli on alun perin julkaistu ET-lehden numerossa 15/2016.