Pähkäily ja tietokilpakysymysten miettiminen pitää aivot notkeina. Testaa omat tietosi Tampereen, Helsingin ja Salon maakuntavisailun kysymyksillä!

Vastaukset löydät tämän jutun perästä.

Salon joukkueen kysymykset

 • 1. Brinkkalan talon parvekkeelta Turun vanhalla suurtorilla julistetaan vuosittain jouluaattona klo 12 joulurauha. Kuinka kauan joulurauhanjulistuksen lukeminen kestää? Kysymyksessä on suomen- ja ruotsinkielisen tekstin lukemiseen käytetty yhteenlaskettu aika.  +- 15 sekuntia.
 • 2. Mikä on eniten Suomessa työllistävä yritys? Nyt ei tarkoiteta valtiota tai Helsingin kaupunkia vaan yritystä. Kyseinen yritys työllisti vuonna 2013 keskimäärin 27 253 henkeä.
 • 3. Seura-lehden vakiosarjakuva on vuosikymmeniä ollut Muff and Jeff. Keitä ovat suomeksi Muff and Jeff?
 • 4. Mikä on maailman kristillisissä kirkoissa useimmiten luettu rukous?
 • 5. Suomesta lähti vuosina 1865–1930 lähes 400 000 henkeä Pohjois-Amerikkaan. Minkä Suomen kaupungin kautta valtaosa näistä amerikansiirtolaisista lähti?
 • 6. Ketkä kaksi Tuntemattoman sotilaan hahmoista ovat kotoisin Helsingistä? Näistä kahdesta mainitaan että he nimenomaan ovat helsinkiläisiä. Toinen on kirjassa hyvin keskeinen hahmo. Toinen puolestaan esiintyy kirjan loppuvaiheessa pienessä, mutta tärkeässä roolissa.
 • 7. Minkä maan kuningas murhataan Giuseppe Verdin oopperassa Naamiohuvit? Missä kaupungissa oli Verdin oopperan Aida ensiesitys 24.12.1871? 0,5 ja 0,5 pistettä
 • 8. Salolaissyntyinen Sauli Niinistö on Suomen tasavallan presidentti. Monesko? Ja mikä on hänen toinen ristimänimensä? 0,5 ja 0,5 pistettä
 • 9. Suomessa on tieteen ja taiteen akateemikkoja. Samaan aikaan voi olla 11 taiteen akateemikkoa. Mainitkaa 4 tämän hetken taiteen akateemikkoa?   
  ½ pistettä oikeasta eli 4 x ½ = 2

Tampereen kysymykset

 • 1. Mikä on maailman korkein rakennus?
 • 2. Kenen kirjailijan oikea nimi on Petri Pykälä?
 • 3. Milloin vietetään hopeahäitä? Entä timanttihäitä?
 • 4. Millä kahdella Etelä-Amerikan maalla ei ole merenrantaa?
 • 5. Tuntematon Sotilas: Mihin Honkajoki toivoi pääsevänsä sodan jälkeen?
 • 6. Mainitkaa vähintään kolme suomalaista olympiamitalistia, joiden sukunimi on tai on ollut suomalaisen kunnan nimi?   (heitä on kaikkiaan seitsemän!)
 • 7. Millaista musiikkia soitettiin W. A. Mozartin hautajaisissa 1791?

Helsingin kysymykset

 • 1. Millä kielellä Edith Södergran kirjoitti ensimmäiset runonsa koulutyttönä ?
  a) englannin 
  b)  saksan 
  c)  ruotsin 
  d)  viron kielellä
 • 2. Missä ja koska otettiin käyttöön Suomen ensimmäinen kirjastoauto?
  a) Oulussa vuonna 1931 
  b) Vaasassa vuonna 1948 
  c) Tampereella vuonna 1951 
  d) Turussa vuonna  1961.
 • 3.  Mikä on Helsingin päärautatieaseman kivimiespatsaitten virallinen nimi ?
 • 4.  Mikä  joukkue voitti jalkapallon miesten Mestarien liigan vuonna 2014?                      
  a)Manchester City  
  b)Atletico Madrid  
  c)Barcelona  
  d) Real Madrid.
 • 5.  Mikä on  "kiihtelys" ?
 • 6.  Minä vuonna ensimmäinen Suomessa valmistettu kännykkä valmistui Salossa?
  a) 1984 
  b) 1986 
  c) 1990 
  d) 1994
 • 7. Minkä paikan kautta kulkee 0-pituuspiiri eli ajan nollapiste?

Salon vastaukset

 • 1. 2 minuuttia 10 sekuntia (1min  55 – 2min 25) Suomeksi  1 minuuttia, ruotsiksi 1 minuuttia 10 sekuntia.
 • 2. Itella
 • 3. Matti Mainio ja Jussi Juonio
 • 4. Isä meidän -rukous
 • 5. Hangon
 • 6. Luutnantti Lammio, Asumaniemi (”-Missä niitä ryssiä on, että saa ruveta tappaan.” … ”-Se on vasemmalla. – Sydän on vasemmalla.”)
 • 7. Ruotsin, Kairossa
 • 8. 12. ja Väinämö
 • 9. Ahtila Eija-Liisa, mediataiteilija
  Bremer Caj, valokuvaaja
  Heiskanen Outi, taidegraafikko
  Kaurismäki Aki, elokuvaohjaaja
  Kunnas Kirsi, kirjailija
  Kuusela Marjo, tanssitaiteilija
  Långbacka Ralf, teatteriohjaaja
  Leiviskä Juha, arkkitehti
  Meri Veijo, kirjailija
  Nurmesniemi Vuokko, tekstiili- ja muotitaiteilija
  Panula Jorma, kapellimestari

Tampereen vastaukset

 • 1. Dubain Burj Khalifa, yli 800 metriä. Saudi-Arabiaan on tarkoitus valmistua vuonna 2018 Kingdom Tower, joka olisi kilometrin korkuinen.
 • 2. Dekkarikirjailija Ilkka Remeksen.
 • 3. Hopeahäät = 25 vuotta naimisissa, timanttihäät = 60 vuotta naimisissa.
 • 4. Bolivia ja Paraguay.
 • 5. Isoon taloon sonniksi.
 • 6. Kaarlo Maaninka (juoksu), Kaarlo Kangasniemi (painonnosto), Tapio Rautavaara (keihäs), Ville Tuulos (kolmiloikka, Tuulos kuuluu nykyään Hämeenlinnaan), Ilkka Koski (raskas sarja, nyrkkeily), Arvo Askola (juoksu) ja Kustaa Pernaja (joukkuevoimistelu, Pernaja liitetty Loviisan kaupunkiin).
 • 7. Ei minkäänlaista. Mozart kuoli kurjuudessa ja hänet haudattiin yhteishautaan, jonka paikkaa ei edes tiedetä.

Helsingin vastaukset

 • 1. b)  saksan kielellä
 • 2. d) Turussa vuonna 1961
 • 3. Lyhdynkantajat
 • 4. d) Real Madrid
 • 5. Suomalainen oravannahkojen kaupassa ja verotuksessa käytetty määrän yksikkö (40 oravannahan nippu)
 • 6. b) Vuonna 1986 . Ins. Pekka Lonka kertoi että kännykkä n:o 1 oli valmistuessaan vielä keskeneräinen mutta n:o 2 toimi moitteettomasti
 • 7. Lontoon Greenwichin

Mistä on kyse?

Käpyrinteen palvelutalossa Helsingissä järjestetään kerran kuussa Käpyvisa- tietokilpailu. Sen toteuttavat Käpyrinteen vapaaehtoiset eli Vantterat.

– Tarkoituksena on tarjota kaikille innokkaille mieluisaa aivojen toimintaa. Kysymyksissä on niin ajankohtaisiin tapahtumiin kuin elettyyn elämään ja historiaan keskittyvää tietoutta, kertoo Anneli Eskola Vantteroista.

Kisailua on monissa muissakin kaupungeissa, ja parhaimmillaan voidaan järjestää hauskoja ”maakuntaotteluita”. Helsingin Käpyrinteeseen tuli 7.10. joukkue sekä Tampereen Sumeliuksenkadun senioriklubista että Salon Ilolansalon palvelukeskuksesta. Tällä kertaa voitto meni Tampereelle.

Visailu on hauskaa, toiminta virkistää aivoja ja lisää ajan tasalla pysymistä.
Jari Niemelä vetää Tampereella Sumeliuksenkadun senioriklubilla seniorivisailua kerran viikossa. Hänen täytyy siis miettiä kysymykset ja vastaukset 24–28 visailuun vuodessa.

– Mielestäni tietovisakysymykset ovat silloin sopivia, kun valtaosa joukkueista saa puolet oikein ja terävin kärki (2–3 joukkuetta) yli 15 pistettä 20:stä. Täytyy olla sekä sopivan vaikeita että helppoja kysymyksiä, kertoo Niemelä.

Kysymyksiä on kaikkiaan 20 ja niistä on Tampere-aiheisia kahdeksan. Loput ovat yleistietoa sieltä täältä.

– Yritän mahduttaa mukaan maantietoa, kulttuuria, urheilua, tiedettä, luonnontiedettä, historiaa ja viihdettä. Joskus olen antanut joukkueille itselleen tehtäväksi laatia seuraavaksi kerraksi yhdet kysymykset muille. Joskus olen kertonut vastauksen ja porukoiden pitää keksiä siihen oikea kysymys.

Lue maakuntavisailusta lisää ET-lehdestä 2/2015, joka ilmestyy 14. tammikuuta 2015.

Tuo­reen ky­selyn mu­kaan va­jaa puo­let lääkä­reistä on jos­kus lievit­tänyt po­tilaan kärsi­mystä tie­täen, et­tä se ly­hentää po­tilaan elämää.

Tuo­reen Lää­käri ja kuoli­napu -ky­selyn mu­kaan 40 prosenttia lääkä­reistä ker­too jos­kus lievit­tä­neensä po­tilaan kärsimystä tietoi­sena sii­tä, et­tä se ­ly­hentää po­tilaan elämää. Heis­tä 87 prosenttia ko­kee toimi­neensa ai­na oi­kein.

Noin joka viides vastan­neista lääkäreistä on si­tä miel­tä, et­tä lää­käri tu­lee ai­na asettaa juri­diseen vas­tuuseen, jos hän te­kee kärsi­myksen lievit­tä­mi­seksi toimenpiteen, jo­ka ly­hentää po­tilaan elämää.

Joka kolmas avustaisi kärsivää potilasta itsemurhassa

Kol­mannes vastaa­jista on si­tä miel­tä, et­tä lää­käriä tu­lisi rangaista, jos hän avustaa poti­lasta päät­tämään elä­mänsä. Yh­tä mo­ni olisi kuitenkin it­se val­mis avus­tamaan vai­keista oi­reista kär­sivää poti­lasta te­kemään itse­murhan, jos lainsää­däntö sen sal­lisi.

Kaksi kolmesta ky­selyyn vastan­neesta lääkä­ristä on jou­tunut seu­raamaan oman lähei­sensä vai­keaa sai­rautta tai kärsi­mystä. Oma­koh­taiset koke­mukset lähi­pii­ristä ovat saat­taneet vah­vistaa tai muut­taa aiem­pia käsi­tyksiä kuolinavusta.

Noin jo­ka toi­nen vas­taaja il­moittaa kohtaa­vansa kuo­levia tai vai­keista oi­reista kär­siviä poti­laita työs­sään täl­lä hetkellä.

Suhtautuminen eutanasiaan aiempaa myönteisempää

Kuoli­na­vulle ei ole vakiin­tu­nutta määri­telmää. Täs­sä kyse­lyssä ter­millä vii­tattiin tilan­teisiin, jois­sa lää­käri lie­vittää potilaan kärsi­mystä lä­hellä kuo­lemaa tietoi­sena sii­tä, et­tä se voi ly­hentää po­tilaan elämää. Kuoli­napua voi ol­la hoito­toimen­piteen teke­minen, hoi­dosta pidät­täy­ty­minen tai po­tilaan neuvo­minen ja vä­lineen anta­minen elämän päättämistä var­ten.

Ky­selyn toteu­tettiin syys­kuussa Lääkä­ri­liiton, Duode­cimin ja Hy­vä kuo­lema -yhteis­vas­tuu­hankeen yhteis­työnä. Sii­hen vas­tasi 3 100 työi­käistä lää­käriä. Noin kolmanneksella vastanneista oli 10 vuo­den ko­kemus kuo­levien tai vai­keista oi­reista kär­sivien poti­laiden hoi­dosta. Vain yhdeksällä prosentilla ei ol­lut lain­kaan koke­musta kuo­levien hoi­dosta.

Euta­nasia ra­jattiin ky­selyn ulko­puo­lelle, kos­ka Lääkä­ri­liitto ja Hel­singin ylio­pisto seu­raavat euta­nasiaa kos­kevia mielipi­teitä toi­sella tutki­mus­sar­jalla. Lää­kärien suhtau­tu­minen euta­nasiaan on muut­tunut aiem­paa myönteisemmäksi.

Näin lääkärit kommentoivat kuolinapua

"Ky­symys on eetti­sesti vai­kein mi­tä lääkä­rille voi tul­la eteen."

"Tär­keintä elämän lo­pun ol­lessa lä­hellä on elämän laa­tu, ei pi­tuus."

"Itse­mur­hassa avus­ta­minen so­tii vas­taan käsi­tys­täni lää­kärin etii­kasta ja roo­lista."

"Kär­si­mystä pi­tää ai­na hel­pottaa, mut­ta mis­sä me­nee se häi­lyvä ra­ja, et­tä toimen­pide voi­kin jou­duttaa kuo­lemaa?"

 

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

Erikoislääkäri Sa­ri Hannu­kainen toi­voo saa­vansa työsken­nellä eri ikäisten ih­misten ympä­röi­mänä. Hänen mielestään työinnokkaita senioreita pitäisi auttaa jatkamaan töissä.

Työ asettaa ih­misiä hy­vin eriar­voiseen asemaan jo sii­täkin lähtö­koh­dasta, et­tä toi­silla si­tä on lii­kaa ja toi­silla si­tä ei ole. Työn kuormit­tavuus koe­taan eri ta­voin ja työs­tä luopu­minen ja eläk­keelle siirty­minen on usein odo­tettua, mut­ta se voi ol­la myös kiro­sana.

Työ an­taa si­sältöä elämään ja pi­tää kiin­ni ar­jessa. En ole vakuut­tunut sii­tä, et­tä jo­kaisen tu­lisi jää­dä eläk­keelle eläkeiän täyt­tyessä. Mik­si täy­sin työssään pär­jääviä, suunnat­toman tieto­taidon omaavia senio­reja pi­täisi heit­tää pois työelä­mästä, mi­käli he ha­luavat ja kyke­nevät jat­kamaan sii­nä? Heitämmekö heidän mukanaan hukkaan suunnat­toman tieto­määrän ja koke­muksen?

Lue lisää: Suomalaiset seniorit töissä EU-keskiarvoa pidempään

Työtaakka kevyemmäksi työnajolla

Yksit­täisen työte­kijän fyy­sinen ja psyyk­kinen kun­to tulisi ottaa huomioon entistä paremmin. Oli­siko vanhemman työntekijän työkuvaa mahdol­lista muut­taa vä­hemmän kuormit­ta­vaksi? Se voisi onnistua työ­määrää vähen­tä­mällä tai jaka­malla si­tä nuo­remman työnte­kijän kans­sa.

Työs­tä puhut­taessa paino­tetaan usein sen tehok­kuutta. Yksit­täisen ih­misen koh­dalla tär­kein asia on kui­tenkin työs­sä viihty­minen ja arvos­tuksen saaminen työn­sä kaut­ta, olipa ky­se sit­ten Nobel-tut­ki­jasta tai kotiäi­distä. Meil­lä kai­killa on oma tär­keä paik­kamme yhteis­kun­nassa. Työs­sään viih­tyvä ja moti­voi­tunut työte­kijä on kul­lan ar­voinen ko­ko työyhtei­sölleen. 

Olen seu­rannut lä­hellä elä­keikää olevan, se­kä eläk­keellä olevan hen­kilön innos­tavaa työl­leen antau­tu­mista. Ihmetellen ihailen heidän ute­liai­suuttaan ja roh­keuttaan vie­dä lä­pi muu­toksia omassa työs­sään. Toisaalta tie­dän myös nii­tä, jot­ka naut­tivat elä­ke­päi­vistään lapsen­lap­si­kat­raastaan huo­lehtien.

Lue lisää: Pertti Tamminen, 69, tekee kolmekymppisen työpäivän

Ikä ei voi olla ainoa eläkekriteeri

Hyvä elämänlaatu merkitsee sitä, että on mahdol­lisuus teh­dä valin­toja. Eläk­keelle siirty­minen voi ol­la uu­si mahdol­lisuus to­teuttaa haa­veita, teh­dä muu­toksia elä­mässä ja pääs­tä eroon rasit­ta­vasta ja pit­kään jatku­neesta työn kuormi­tuk­sesta.

Ikä ei voi kui­tenkaan ol­la auto­maat­ti­sesti ai­noa kri­teeri eläk­keel­le­siir­ty­miseen, jos työnte­kijä haluai­si jat­kaa työu­raansa, ja hä­nen tervey­tensä ja työtilanne niin sal­lii.

Ai­koinaan nuo­rena lääkä­rinä olen saa­nut opas­tusta taita­vilta ja kärsi­väl­li­siltä kolle­goilta ja op­pinut heil­tä pal­jon – etenkin sel­laista, mi­tä ei kir­jojen sivuilta ky­kene omak­sumaan. Van­hemmat kol­legat ovat ol­leet mi­nun työ­ni rik­kaus. Nä­kisin tule­vai­suu­teni mielel­läni eri-ikäisten ammat­ti­laisten ympäröi­mänä.

Kirjoit­taja Sari Hannukainen on yksi­tyis­sai­raa­lassa työsken­te­levä anes­te­sio­logian ja teho­hoidon eri­kois­lää­käri.

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

Voimakkaan vihaisuuden tai tunnepurkauksen jälkeen riski sairastua sydänkohtaukseen oli noin kaksi kertaa suurempi kuin tavallisesti.

Voimakkaat tunnepurkaukset ja vihaisuus voivat tuoreen tutkimuksen mukaan laukaista sydänkohtauksia. Samoin raskas fyysinen rasitus on sydänkohtausten riskitekijä, osoittaa Circulation-lehdessä julkaistu tutkimus. 

Vihaisuuden ja rasituksen on aiemminkin tiedetty laukaisevan sydänkohtauksia, mutta nyt julkaistut tulokset perustuvat aiempaa suurempaan kansainväliseen aineistoon yli viidestäkymmenestä maasta. Tutkimukseen osallistui yli 12 000 ensimmäisen sydäninfarktinsa sairastanutta.

Sydänkohtauksen saanut: "Infarkti tuli yllätyksenä ja ilman rintakipuja"

Tutkimuksen mukaan voimakkaan vihaisuuden tai tunnepurkauksen jälkeen riski sairastua sydänkohtaukseen oli noin kaksi kertaa suurempi kuin tavallisesti.

Fyysinen rasitus sekin liittyi noin kaksinkertaiseen sairastumisriskiin, mutta riskit olivat vielä suurempia, jos rasituksen aikana oli ollut lisäksi vihainen.

Tulokset eivät paljasta, mistä riskit tarkalleen johtuvat, mutta mahdollisia mekanismeja on useita. Vihaisuus, tunnekuohut ja kova rasitus voivat esimerkiksi hetkellisesti nostaa verenpainetta ja sydämen sykettä sekä kiihdyttää veren hyytymistä ja edistää verisuonitukosten syntyä. Viha ja stressi voivat al­tistaa myös aivoverenkiertohäiriöille.

 

Lähde: Physical Activity and Anger or Emotional Upset as Triggers of Acute Myocardial Infarction. Circulation 2016;DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.116.023142.

Copyright Duodecim 2016. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

Tuliko ammatti valittua aikoinaan vanhempien toiveita kuunnellen? Meneekö kaikki vapaa-aikasi lastenlapsia hoitaen, kun haluat olla mieliksi aikuisille lapsillesi? Tanssitko jatkuvasti muiden pillin mukaan?

Moni meistä elää muiden ihmisten odotusten mukaan. Jos et havahdu ajoissa toteuttamaan myös vain itsellesi tärkeitä asioita ja haaveita, sinusta on vaarassa tulla katkera vanha ihminen.

Urheilulääkäri Pippa Laukka ohjaa työkseen ihmisiä parempaan elämään. Urheilulääkärin työnsä lisäksi hän luennoi kansainvälisesti menestyneessä valmennusyrityksessä, jonka on perustanut McLaren-formulatallin lääkärinä tunnetuksi tullut Aki Hintsa.

Pippa Laukan mukaan jokaisen meistä on tärkeä pohtia, kuka olen, mihin olen menossa ja mikä minulle on merkityksellistä. Erityisen tärkeää se on siinä tapauksessa, jos kokee olevansa tyytymätön elämäänsä, mutta ei oikein tiedä mistä se johtuu.

– Moni ikään kuin herää vasta silloin, kun elämässä tulee pakollinen pysähdys. Esimerkiksi sairastuminen voi käynnistää myllerryksen, jonka aikana ihminen päätyy pohtimaan elämänsä merkityksellisyyttä. Toinen vaihtoehto on huomata vasta vanhana olevansa katkera, koska ei ole elänyt sellaista elämää, jota oikeasti olisi halunnut elää, Pippa Laukka sanoo.

Näin löydät sisimmän olemuksesi

Miten jokainen voisi löytää itselleen merkitykselliset asiat? Aki Hintsan valmennuksissa puhutaan ihmisen sisimmästä olemuksesta, coresta.

Pippa Laukka neuvoo lähtemään liikkeelle oman elämän käännekohdista: miten ammatinvalintasi aikoinaan sujui? Mikä siihen vaikutti? Entä avioliito tai parisuhteen solmiminen, minkälaisten vaiheiden jälkeen päädyit siihen? Olivatko ne omia valintojasi vai vaikuttivatko niihin muiden ihmisten ajatukset?

Sen jälkeen voit alkaa miettiä, mitä asioita voisit jokapäiväisessä elämässäsi muuttaa. Aina ei tietenkään ole mahdollisuutta tai tarvetta kääntää kaikkea ylösalaisin, mutta jokaisen arjesta löytyy juttuja, joihin pystyy itse vaikuttamaan.  

– Tämä tarkoittaa vastuun ottamista omasta elämästä. Monella on tarve syyttää muita ihmisiä: en voi esimerkiksi aloittaa uutta harrastusta, koska kumppani nurisee ajankäytöstäni, tai en saa painoa putoamaan, koska terveellinen ruoka maksaa liikaa. Usein nämä ovat verukkeita, joilla vastuuta siirretään muille sen sijaan että jokainen ottaisi vastuun itsestään ja omista ratkaisusta, Pippa Laukka sanoo.