Äijäjoogan pääsyvaatimuksena on jäykkyys sekä kyky hengittää sisään ja ulos. Harjoitukseen kuuluu rento virnuilu.

– Täällä saa olla vapaasti juuri niin kankea kuin on. Tämä on leppoisaa rautakankijoogaa, kertoo 66-vuotias Antero Nummiranta.

Hän istuu Helsingin invalidien yhdistyksen tuoliäijäjoogaryhmässä. Yhdistyksessä oli aluksi tuolijoogaa, jossa kävi yksi mies ja toistakymmentä naista. Kun yhdistykseen perustettiin kokeeksi myös tuoliäijäjoogaryhmä, miehiä kertyi toistakymmentä.

– Moni mies tulee joogaan vain silloin, kun muut osallistujat ovat samanlaisia jäykkiä uroksia. Siinä on äijäjoogan idea, kertoo lajin kehittänyt Veikko Tarvainen.

Äijäjoogan pääsyvaatimuksena on jäykkyys ja kyky hengittää sisään ja ulos.

Liikkeet ovat paljolti samoja kuin tuolijumpassa, voimistelussa ja fysioterapiassa. Tuolijoogassa tehdään pieniä helppoja nivelliikkeitä, kevyitä venytyksiä ja harjoitellaan keskittymistä sekä vapaata, vähän syvempää hengittämistä.

Oleellinen ero jumppaan on siinä, että joogassa liikkeet tehdään hengityksen tahdissa rennon keskittyneesti. Jotkut kertovat, että vasta joogassa he ovat oppineet hengittämään vapaasti. Keskittymisen ansiosta monen mieli on rauhallisempi myös arkipäivässä.

Kuusikymppisen Raijan kokemuksia: Energiaa joogatunnilta

Rento ja reilu meno

Antero Nummiranta kertoo olleensa aika huonossa kunnossa päästyään eläkkeelle. Sitten hän aloitti kuntoremontin. Hän käy nykyään useamassa kuntopiirissä, välillä  jopa kahdessa joogaryhmässä. Tuoliäijäjoogassa Antero on käynyt säännöllisesti kolmatta vuotta.

– Ryhmä on  tarpeellinen, koska laiskana tarvitsen pientä pakotusta ja ennen kaikkea positiivista kannustusta. Äijäjoogassa on hyvä, rento ja reilu henki.

Hänestä tuolilla joogaaminen tuntui aluksi ajatuksena oudolle. Kokeiltuaan hän havaitsi sen hyväksi.

– Myös tuolilla voi tehdä ihan tuntuvia, raskaitakin liikkeitä. Joogasta tulee aina parempi, selkeämpi, tasapainoisempi ja virkeämpi olo. Järki juoksee paremmin harjoitusten jälkeen, ja särkylääkkeitä on tarvinnut vähemmän, toteaa Antero.

"Moni mies tulee joogaan vain silloin, kun muut osallistujat ovat samanlaisia jäykkiä uroksia."

Yllättävän rauhallinen olo

66-vuotiaan Eino Meriläisen mukaan keskittyminen tehostaa liikkeiden vaikutuksia. Silloin aistii liikkeen ja kehon paremmin. Eino aloitti tuoliäijäjoogan pari kuukautta ohitusleikkauksen jälkeen.

– Rennossa miesporukassa aloin tehdä itselleni sopivaa harjoitusta. Liikkeet ovat sopivan kevyitä ja kuitenkin vaikuttavia. Olen vähitellen voimistanut harjoituksia. Fyysisen hyötyjen lisäksi olen löytänyt myös keskittymiskykyä, rentoutta ja rauhallisuutta.

Moni nukkuu joogan jälkeen paremmin, kun lihakset ja mieli ovat rentoutuneet. Kevyen joogan helpot venytykset saavat kehon joustavammaksi ja jopa voimakkaammaksi.

Eino Meriläisen mukaan paremman hengityksen opettelu on ollut tärkeää ja alussa vähän vaikeaa.

– Rauhallinen hengitys rauhoittaa.  Ja vähän syvempi, tasainen hengitys antaa energiaa, kun solut saavat lisää happea.

Eino tekee liikkeet pyörätuolissa. Kaikkia liikkeitä hän ei voi tehdä. Se ei haittaa. Hän lepää silloin, tai tekee vaihtoehdon, tai tekee liikkeen mielessään.

– Loppurentoutuksessa torkahdan välillä. Rentoutus tuntuu hyvälle kun se on muitten liikkeiden lisänä. Siinä tulee yllättävän syvän rauhallinen olo, kertoo Eino Meriläinen.  

"Tuoliäijäjooga on viikon kohokohta."

Ei se ollutkaan uskonnollista

67-vuotias Aarno Vikman tuli tuoliäijäjoogaan tyttären ”lähetteellä”. Hän innostui tuoliäijäjoogasta niin, että hän alkoi tehdä harjoituksia kotona päivittäin.

–   Tuoliäijäjooga on viikon kohokohta. Siinä on liikettä, lepoa, ihmisten kanssa juttelua ja rentoutumista. On hienoa ja tärkeää kuulua ryhmään.

Aarnolla oli sydäninfarkti 2010. Hänen motoriikkansa heikkeni sen jälkeen.

–   Tuolijoogan ansiosta motoriikka ja moni muu asia on parantanut. Äijien kansa on kiva harjoitella. Välillä hurtti huumori kukoistaa. Myös puhuminen on tärkeää ryhmässä. Miesten kesken voi avautua paremmin kuin muissa porukoissa.

Mielenkiintoinen artikkeli: Joogalla sydänriski minimiin

Aluksi 66-vuotias Eero Haapalainen epäili, että tuoliäijäjoogassa saattaisi kuitenkin olla jotain uskontoa tai ideologiaa mukana. Hän mietti myös, että olisiko tuolijooga liian vaikeaa tai raskasta.

–   Pian huomasin, että tuoliäijäjooga on sopivan kevyttä. Ensimmäisen kerran jälkeen, oli kyllä vähän kipuja kropassa, kun yritin liikaa. Se oli hyvä läksy. Opin säätelemään harjoitusta kevyemmäksi. On hienoa, että on tällainen säätelyn mahdollisuus. Ja hienoa on, että tässä ei ole mitään uskontoa tai ideologiaa. Rennosti virnuillaan äijäporukassa.

Lue lisää Äijäjoogan omilta sivuilta.

Suo­messa eniten elin­vuosia mene­tetään iskee­misten sydän­sai­rauksien, aivo­ve­ren­kierron häi­riöiden, Alzhei­merin tau­din ja keuhko­syövän ta­kia. 

Keski­mää­räinen eliniän odote on kehit­tynyt suotui­sasti se­kä Suo­messa et­tä maail­malla. Hil­jattain jul­kaistun tutki­muksen mu­kaan ti­lanne vaih­telee kui­tenkin huomat­ta­vasti eri mais­sa.

Suo­messa eniten elin­vuosia mene­tetään iskee­misten sydän­sai­rauksien, aivo­ve­ren­kierron häi­riöiden, Alzhei­merin tau­din ja keuhko­syövän ta­kia. Maail­malla lis­talta löytyvät myös iskee­miset sydän­sai­raudet ja aivo­ve­ren­kierron häi­riöt, mutta kolmannen sijan vievät alempien hengi­tys­teiden sai­raudet.

Diabetes kasvattanut osuuttaan Suomessa

Eniten ter­veitä elin­vuosia vähen­tävät maail­malla ala­selkä- ja niska­kivut, aistie­lin­sai­raudet, dep­ressio, raudan­puute anemia, iho­sai­raudet ja dia­betes.

Suo­messa vas­taavan lis­tan kärki­päästä löytyvät edellisten lisäksi myös kaatu­miset ja mig­reeni. Suhteel­li­sesti eniten osuuttaan oli kasvat­tanut Suo­messa dia­betes.

Suo­messa riski­te­ki­jöitä, jot­ka aiheut­tavat eniten kuo­lemia ja sai­rauksien kans­sa elet­tyjä elin­vuosia, ovat:

  • ko­honnut veren­paine
  • ravit­se­mukseen liit­tyvät riski­te­kijät
  • alko­holi ja huu­meet
  • tupa­kointi
  • yli­pai­no/li­havuus
  • ko­honnut veren­so­keri
  • ko­honnut koko­nais­ko­les­te­roli
  • vä­häinen fyy­sinen aktii­visuus

Keski­mää­räinen odo­tet­ta­vissa oleva eli­nikä on maailman­laa­jui­sesti piden­tynyt 61,7 vuo­desta 71,8 vuo­teen vuosina 1980–2015. Suo­messa naisten odotettavissa oleva elinikä on 84,4 vuot­ta ja mie­sten 78,5 vuot­ta.

Vaik­ka keski­mää­räinen eliniän odote on kehit­tynyt suotui­sasti, ti­lanne vaih­telee huomat­ta­vasti eri mai­den vä­lillä. Esi­mer­kiksi Syy­riassa mies­ten odo­tet­ta­vissa oleva eli­nikä ly­heni yli 11 vuo­della vuo­sien 2005 ja 2015 vä­lillä ol­len 62,6 vuot­ta.

Suomen tulokset näet tarkemmin täältä

 

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

 

Miten toimii suhde, kun mies on vaimoaan yli kaksikymmentä vuotta nuorempi? Ainakin seksi on ihanaa, vakuuttavat Kaija ja Ahmed.

Ahmed Taha on 35-vuotias. Hänen aviovaimonsa Kaija Räty-Taha on 68. Egyptiläisen Ahmedin kulttuurissa ikä ei ole niin puhuttava asia parisuhteessa, mutta Suomessa pari on törmännyt ennakkoluuloihin. Naisystävät varoittelivat Kaijaa, että nuori ja komea mies saattaisi lähteä lopulta nuoremman naisen matkaan.

– Mutta en pelkää mitään, elän ja nautin tässä ja nyt. Kuka meistä, minkään ikäisistä, tietää tulevaisuudesta? Olemme edelleen rakastuneita neljän avioliittovuoden jälkeen, Kaija sanoo. 

Ahmed lisää, että ikä ei ole Kaijan tärkein ominaisuus vaan hyvä sydän.

– Aikuinen nainen ymmärtää elämästä enemmän kuin nuori nainen. Hän esimeriksi ymmärtää, ettei toista voi muuttaa, Ahmed sanoo.

Kaija hehkuttaa myös seksuaalista voimaa.

– En ole niin epäröivä kuin nuorena, vaan uskallan nauttia vapaasti! Lisäksi minulla on varma ja vahva tunne siitä, että Ahmed rakastaa ja arvostaa minua. Sellainen tunne antaa vapauden myös seksiin.

Naisten työt piti opetella

Kaija ja Ahmed tutustuivat toisiinsa Skypen välityksellä viisi vuotta sitten. Heitä yhdistää elämänasenne ja se, että kummatkin ovat siistejä ja jämptejä järjestyksen ihmisiä, tarkkoja raha-asioissakin. Kotityöt Ahmedille piti kuitenkin Kaijan opettaa.

– Annoin Ahmedille imurin käteen, vaikka hän vänkäsi imurointia naistentyöksi. Sanoin, että Suomessa miehet tekevät samoja jjuttuja kuin naisetkin. Nykyään, kun tulen perjantaisin kotiin, täällä on jo ruokakin uunissa, Kaija nauraa.

Homma toimii myös toisinpäin. Kaija hellii ja halaa puolisoaan tuon tuosta. Kahden tasa-arvoisen, vaikkakin eri-ikäisen, aikuisen suhteessa on molemminpuolista tyydytystä.

– Minua ei häiritse herjanheitto suhteestamme, sillä tiedän, että Ahmed rakastaa minua. Tunteen taustalla ovat kaikki elämäni kokemukset.

Arkea helpottaa vastavuoroisuus. Ahmed hoitaa Kaijan tietokoneen, Kaija hellii miestään leipomalla.

 

Artikkeli on alun perin julkaistu ET-lehden numerossa 8/2014.

Tär­keitä anto­sya­ni­dii­neja ja proan­to­sya­ni­dii­neja saa mm. musti­kasta, karpa­loista ja viini­ry­pä­leistä.

Mar­joista saa­tavat anto­sya­ni­diinit ja proan­to­sya­ni­diinit voi­vat tuo­reen tutki­muksen mu­kaan aut­taa sepel­val­ti­mo­taudin ehkäi­syssä. Nii­tä saa muun muassa musti­kasta, karpa­loista ja viini­ry­pä­leistä.

Ame­rican Jour­nal of Cli­nical Nut­rition -lehden julkai­semat yhdys­val­ta­lais­tu­lokset perus­tuvat 17 000 ai­kuisen kuusi­vuo­tiseen seu­rantaan. Sen perusteella eniten anto­sya­ni­dii­neja ja proan­to­sya­ni­dii­neja ruoas­taan saa­vat sairas­tuvat noin puo­let epä­to­den­nä­köi­semmin kuin hen­kilöt, joi­den ruoka­va­liossa on nii­tä vain vä­hän.

Mar­jojen ja mui­den an­to- ja proan­to­sya­ni­dii­neja pal­jon sisäl­tävien ruo­kien syö­minen oli ylei­sempää varak­kaiden ja muu­tenkin terveel­li­sesti elävien keskuu­dessa, mut­ta yh­teydet ha­vaittiin myös elin­ta­voiltaan vä­hemmän terveel­listen pa­rissa. Fla­vo­noidien koko­nais­ku­lutus ei vaikut­tanut sairas­tu­mis­ris­keihin täs­sä tutki­muk­sessa.

Saman­suun­taisia tu­loksia on saa­tu aiem­minkin. Anto­sya­ni­dii­ni-fla­vo­noidit on yhdis­tetty muun muassa pie­nempään diabe­teksen, Parkin­sonin tau­din ja sydän­koh­tausten vaa­raan. Ruoka­valion li­säksi kui­tenkin mo­ni muu­kin seik­ka voi vai­kuttaa yh­teyksiin.

 

Läh­de: Die­tary fla­vonoid in­take and in­cident coro­nary heart di­sease: the Rea­sons for Geog­raphic and Ra­cial Diffe­rences in St­roke study. Ame­rican Jour­nal of Cli­nical Nut­rition 2016;DOI:10.3945/ajcn.115.129452.

Uutis­pal­ve­lu­ Duo­decim. Co­pyright Duo­decim 2016. Kaik­ki oi­keudet pidä­tetään. Mate­riaalin uu­delleen jul­kaisu ja edelleen levit­tä­minen on kiel­letty il­man kirjal­lista lu­paa.

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

 

Kynsilakat sisältävät runsaasti kemikaaleja, ja jatkuva lakkaaminen voi kuivattaa kynsiä. Lue viisi faktaa kynsilakasta.

1. Iso lasti kemikaaleja

Pieneen pulloon mahtuu paljon. Liuottimet liuottavat orgaanisia aineita, väriaineita ja pigmenttejä sekä vaikuttavat lakan paksuuteen. Tartunta-aineet parantavat lakan tarttuvuutta kynteen. Kalvonmuodostaja lisää lakan kestävyyttä ja kiiltävyyttä, paakkuuntumisenestoaine sileyttä.

2. Kutinaa iholla

Jotkut kynsilakat sisältävät formaldehydiä ja tolueenia, jotka voivat aiheuttaa allergisen reaktion. Ihottumaa voi tulla käsien lisäksi vaikkapa kasvoille, silmäluomille tai kaulalle, jos niitä kosketellaan lakatuilla kynsillä.

3. Kynsi haurastuu

Jatkuva kynsilakan ja etenkin asetonia sisältävien kynsilakan poistoaineiden käyttö voi kuivattaa ja haurastuttaa kynsiä ja kynsinauhoja. Alus- ja päällyslakan käyttö ehkäisee lakan lohkeilua, parantaa lakkauksen kestoa ja suojaa kynttä kellastumiselta.

4. Sulje tiiviisti

Jos kynsilakan liuottimet pääsevät haihtumaan, lakka kuivuu ja väripigmentit voivat takertua toisiinsa. Silloin ne eivät enää sekoitu liuokseen vaan voivat jäädä pullon pohjalle. Kynsistä voi tulla erisävyiset kuin niistä tuli käytettäessä tuoretta lakkaa.

5. Ongelmajätteisiin

Kynsilakka ja sen poistoaineet ovat ongelmajätettä. Jos kynsilakkapullossa on liikkuvaa nestettä, se on vaarallista ainetta ja kuuluu hävitettäväksi ongelmajätteen mukana. Jos jäljellä oleva lakka on täysin kuivunut, sen voi heittää tavalliseen roskalaatikkoon.

 

Asiantuntijana ylitarkastaja Terhi Tauriala-Rajala, Tukes.

Artikkeli on alun perin julkaistu ET-lehden numerossa 15/2016.