Jorma Uotinen ei stressaa. Kuva: Leif Rosas.

Mikä yhdistää Paula Koivuniemeä, Laura Voutilaista, Dannya, Jorma Uotista ja Hjallis Harkimoa? He ovat kaikki oppineet (osa kantapään kautta), mikä tekee heidät onnelliseksi.

Toimittaja Mari Sainio on koonnut yhteen erilaisten julkisuudesta tunnettujen suomalaisten melko suoriakin avauksia terveydestä, onnellisuudesta, onnesta ja epäonnesta. Kirjassa Parempi Elämä muun muassa urheilija Leo-Pekka Tähti, yrittäjä Vesa Keskinen ja Yö-yhtyeen keulakuva Olli Lindholm paljastavat onnensa salaisuuksia.

Harva hyvinvointikirja koukuttaa kuten tämä.

Mutta mitä Mari Sainio on saanut tähdistä esiin? Mikä tekee julkkikset onnelliseksi ja voimmeko me oppia heiltä jotakin?

Lue myös: 5 julkkismiestä kertoo: Tällainen on onnellinen parisuhde

Paula Koivuniemi, 68:

"Teen työtä nuorten soittajien kanssa, avustajani Laura on kolmikymppinen, ja olen nuorten ihmisten kanssa tekemisissä muutenkin. Voi olla, että jos nuoria ei olisi ympärillä, olisin hellittänyt, mutta nyt tahti vain kiihtyy. Muistan aina, että olen 58-vuotias, vaikka olen 68!"

Paulan vinkit hyvään oloon

1. Ulkoile!

2. Syö terveellisesti, mutta nautiskele.

3. Vietä aikaa rakkaiden ystävien kanssa.

4. Ikä on vain numeroita - tee yhä asioita, joista nautit.

Ilkka "Danny" Lipsanen, 73:

"Olen ymmärtänyt yhden tärkeän asian: itsetarkkailun. Mittaan verenpaineeni, käytän alkoholia enää vain hillitysti ja pidän kirjaa käyttämistäni lääkeaineista. Kun kerran olen saanut jatkaa elämää sydäninfarktinkin jälkeen, edesautan hyvää elämää noudattamalla täsmällisyyttä ja tarkkuutta. Tähän päivään mennessä minulla ei ole ollut krapulaa viisikymppisten jälkeen."

Dannyn vinkit hyvään oloon

1. Harrasta itsetarkkailua.

2. Jos närästys ja pahoinvointi vaivaavat, käänny heti lääkärin puoleen. Saatat kärsiä tanniiniallergiasta.

3. Tarkkaile alkoholinkulutustasi.

Laura Voutilainen, 40:

"Olen vähän levoton. En koe, että olisin mitenkään valmis. Jos rauhoittun täysin, uskon, että lakkaan olemasta. Olen sen asian kanssa sinut - etten ole rauhassa. Se täytyy vaan myöntää itselleen. Olen avoin elämälle ja katson mihin se vie. Enää ei ole niin kiire kuitenkaan tai hätä toteuttaa mitään."

Lauran vinkit hyvään oloon

1. Ole avoin ja puhu asioista.

2. Myönnä välillä, että et ymmärrä.

3. Uskalla lähteä uusiin haasteisiin, vaikka ne tuntuisivat pelottavilta.

Jorma Uotinen, 65:

"Arvostan kehoani. Alkoholia en käytä ollenkaan, en tupakoi enkä käytä muitakaan stimulantteja. Ruuan suhteen olen sekasyöjä. Bikram joogalla on suuri merkitys yleiseen vireystasooni. Turhat asiat jäävät pois, ja keskityn olennaiseen. En stressaa mistään."

Jorman vinkit hyvään oloon

1. Kunnioita ja kuuntele kehoasi!

2. Älä jätä aivojasi käyttämättä!

Hjallis Harkimo, 61:

"Olen ollut kuoleman kanssa silmätysten kahdesti. Tapahtumat ovat laittaneet minut miettimään elämää eri tavalla ja myös elämään eri tavalla. Pelkään kuolemaa, uskon, että kaikki pelkäävät, eivät vain uskalla sanoa sitä ääneen. Nykyään kiinnitän huomiota työni määrään, en viitsi laittaa siihen enää niin paljon aikaa. Nautin kaikkein eniten siitä, kun saan olla poikieni kanssa Sipoossa saaressa."

Hjalliksen vinkit hyvään oloon

1. Innostu jokaisesta päivästä, innostu elämästä.

2. Jos et enää jaksa innostua, elämässä on tehtävä muutoksia.

3. Itsekuri on avain onneen. Silloin teet asioita, joita katsot oikeaksi, menet vaikka lenkille.

Lähde: Mari Sainio: Parempi elämä, 15 tarinaa hyvinvoinnista.

Kuvat Paula Koivuniemi: Kati Laukkanen, Danny: Ari K Ojala, Laura Voutilainen: Ulla-Maija Lähteenmäki, Hjallis Harkimo: Milka Alanen.

 

Suo­messa eniten elin­vuosia mene­tetään iskee­misten sydän­sai­rauksien, aivo­ve­ren­kierron häi­riöiden, Alzhei­merin tau­din ja keuhko­syövän ta­kia. 

Keski­mää­räinen eliniän odote on kehit­tynyt suotui­sasti se­kä Suo­messa et­tä maail­malla. Hil­jattain jul­kaistun tutki­muksen mu­kaan ti­lanne vaih­telee kui­tenkin huomat­ta­vasti eri mais­sa.

Suo­messa eniten elin­vuosia mene­tetään iskee­misten sydän­sai­rauksien, aivo­ve­ren­kierron häi­riöiden, Alzhei­merin tau­din ja keuhko­syövän ta­kia. Maail­malla lis­talta löytyvät myös iskee­miset sydän­sai­raudet ja aivo­ve­ren­kierron häi­riöt, mutta kolmannen sijan vievät alempien hengi­tys­teiden sai­raudet.

Diabetes kasvattanut osuuttaan Suomessa

Eniten ter­veitä elin­vuosia vähen­tävät maail­malla ala­selkä- ja niska­kivut, aistie­lin­sai­raudet, dep­ressio, raudan­puute anemia, iho­sai­raudet ja dia­betes.

Suo­messa vas­taavan lis­tan kärki­päästä löytyvät edellisten lisäksi myös kaatu­miset ja mig­reeni. Suhteel­li­sesti eniten osuuttaan oli kasvat­tanut Suo­messa dia­betes.

Suo­messa riski­te­ki­jöitä, jot­ka aiheut­tavat eniten kuo­lemia ja sai­rauksien kans­sa elet­tyjä elin­vuosia, ovat:

  • ko­honnut veren­paine
  • ravit­se­mukseen liit­tyvät riski­te­kijät
  • alko­holi ja huu­meet
  • tupa­kointi
  • yli­pai­no/li­havuus
  • ko­honnut veren­so­keri
  • ko­honnut koko­nais­ko­les­te­roli
  • vä­häinen fyy­sinen aktii­visuus

Keski­mää­räinen odo­tet­ta­vissa oleva eli­nikä on maailman­laa­jui­sesti piden­tynyt 61,7 vuo­desta 71,8 vuo­teen vuosina 1980–2015. Suo­messa naisten odotettavissa oleva elinikä on 84,4 vuot­ta ja mie­sten 78,5 vuot­ta.

Vaik­ka keski­mää­räinen eliniän odote on kehit­tynyt suotui­sasti, ti­lanne vaih­telee huomat­ta­vasti eri mai­den vä­lillä. Esi­mer­kiksi Syy­riassa mies­ten odo­tet­ta­vissa oleva eli­nikä ly­heni yli 11 vuo­della vuo­sien 2005 ja 2015 vä­lillä ol­len 62,6 vuot­ta.

Suomen tulokset näet tarkemmin täältä

 

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

 

Miten toimii suhde, kun mies on vaimoaan yli kaksikymmentä vuotta nuorempi? Ainakin seksi on ihanaa, vakuuttavat Kaija ja Ahmed.

Ahmed Taha on 35-vuotias. Hänen aviovaimonsa Kaija Räty-Taha on 68. Egyptiläisen Ahmedin kulttuurissa ikä ei ole niin puhuttava asia parisuhteessa, mutta Suomessa pari on törmännyt ennakkoluuloihin. Naisystävät varoittelivat Kaijaa, että nuori ja komea mies saattaisi lähteä lopulta nuoremman naisen matkaan.

– Mutta en pelkää mitään, elän ja nautin tässä ja nyt. Kuka meistä, minkään ikäisistä, tietää tulevaisuudesta? Olemme edelleen rakastuneita neljän avioliittovuoden jälkeen, Kaija sanoo. 

Ahmed lisää, että ikä ei ole Kaijan tärkein ominaisuus vaan hyvä sydän.

– Aikuinen nainen ymmärtää elämästä enemmän kuin nuori nainen. Hän esimeriksi ymmärtää, ettei toista voi muuttaa, Ahmed sanoo.

Kaija hehkuttaa myös seksuaalista voimaa.

– En ole niin epäröivä kuin nuorena, vaan uskallan nauttia vapaasti! Lisäksi minulla on varma ja vahva tunne siitä, että Ahmed rakastaa ja arvostaa minua. Sellainen tunne antaa vapauden myös seksiin.

Naisten työt piti opetella

Kaija ja Ahmed tutustuivat toisiinsa Skypen välityksellä viisi vuotta sitten. Heitä yhdistää elämänasenne ja se, että kummatkin ovat siistejä ja jämptejä järjestyksen ihmisiä, tarkkoja raha-asioissakin. Kotityöt Ahmedille piti kuitenkin Kaijan opettaa.

– Annoin Ahmedille imurin käteen, vaikka hän vänkäsi imurointia naistentyöksi. Sanoin, että Suomessa miehet tekevät samoja jjuttuja kuin naisetkin. Nykyään, kun tulen perjantaisin kotiin, täällä on jo ruokakin uunissa, Kaija nauraa.

Homma toimii myös toisinpäin. Kaija hellii ja halaa puolisoaan tuon tuosta. Kahden tasa-arvoisen, vaikkakin eri-ikäisen, aikuisen suhteessa on molemminpuolista tyydytystä.

– Minua ei häiritse herjanheitto suhteestamme, sillä tiedän, että Ahmed rakastaa minua. Tunteen taustalla ovat kaikki elämäni kokemukset.

Arkea helpottaa vastavuoroisuus. Ahmed hoitaa Kaijan tietokoneen, Kaija hellii miestään leipomalla.

 

Artikkeli on alun perin julkaistu ET-lehden numerossa 8/2014.

Tär­keitä anto­sya­ni­dii­neja ja proan­to­sya­ni­dii­neja saa mm. musti­kasta, karpa­loista ja viini­ry­pä­leistä.

Mar­joista saa­tavat anto­sya­ni­diinit ja proan­to­sya­ni­diinit voi­vat tuo­reen tutki­muksen mu­kaan aut­taa sepel­val­ti­mo­taudin ehkäi­syssä. Nii­tä saa muun muassa musti­kasta, karpa­loista ja viini­ry­pä­leistä.

Ame­rican Jour­nal of Cli­nical Nut­rition -lehden julkai­semat yhdys­val­ta­lais­tu­lokset perus­tuvat 17 000 ai­kuisen kuusi­vuo­tiseen seu­rantaan. Sen perusteella eniten anto­sya­ni­dii­neja ja proan­to­sya­ni­dii­neja ruoas­taan saa­vat sairas­tuvat noin puo­let epä­to­den­nä­köi­semmin kuin hen­kilöt, joi­den ruoka­va­liossa on nii­tä vain vä­hän.

Mar­jojen ja mui­den an­to- ja proan­to­sya­ni­dii­neja pal­jon sisäl­tävien ruo­kien syö­minen oli ylei­sempää varak­kaiden ja muu­tenkin terveel­li­sesti elävien keskuu­dessa, mut­ta yh­teydet ha­vaittiin myös elin­ta­voiltaan vä­hemmän terveel­listen pa­rissa. Fla­vo­noidien koko­nais­ku­lutus ei vaikut­tanut sairas­tu­mis­ris­keihin täs­sä tutki­muk­sessa.

Saman­suun­taisia tu­loksia on saa­tu aiem­minkin. Anto­sya­ni­dii­ni-fla­vo­noidit on yhdis­tetty muun muassa pie­nempään diabe­teksen, Parkin­sonin tau­din ja sydän­koh­tausten vaa­raan. Ruoka­valion li­säksi kui­tenkin mo­ni muu­kin seik­ka voi vai­kuttaa yh­teyksiin.

 

Läh­de: Die­tary fla­vonoid in­take and in­cident coro­nary heart di­sease: the Rea­sons for Geog­raphic and Ra­cial Diffe­rences in St­roke study. Ame­rican Jour­nal of Cli­nical Nut­rition 2016;DOI:10.3945/ajcn.115.129452.

Uutis­pal­ve­lu­ Duo­decim. Co­pyright Duo­decim 2016. Kaik­ki oi­keudet pidä­tetään. Mate­riaalin uu­delleen jul­kaisu ja edelleen levit­tä­minen on kiel­letty il­man kirjal­lista lu­paa.

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

 

Kynsilakat sisältävät runsaasti kemikaaleja, ja jatkuva lakkaaminen voi kuivattaa kynsiä. Lue viisi faktaa kynsilakasta.

1. Iso lasti kemikaaleja

Pieneen pulloon mahtuu paljon. Liuottimet liuottavat orgaanisia aineita, väriaineita ja pigmenttejä sekä vaikuttavat lakan paksuuteen. Tartunta-aineet parantavat lakan tarttuvuutta kynteen. Kalvonmuodostaja lisää lakan kestävyyttä ja kiiltävyyttä, paakkuuntumisenestoaine sileyttä.

2. Kutinaa iholla

Jotkut kynsilakat sisältävät formaldehydiä ja tolueenia, jotka voivat aiheuttaa allergisen reaktion. Ihottumaa voi tulla käsien lisäksi vaikkapa kasvoille, silmäluomille tai kaulalle, jos niitä kosketellaan lakatuilla kynsillä.

3. Kynsi haurastuu

Jatkuva kynsilakan ja etenkin asetonia sisältävien kynsilakan poistoaineiden käyttö voi kuivattaa ja haurastuttaa kynsiä ja kynsinauhoja. Alus- ja päällyslakan käyttö ehkäisee lakan lohkeilua, parantaa lakkauksen kestoa ja suojaa kynttä kellastumiselta.

4. Sulje tiiviisti

Jos kynsilakan liuottimet pääsevät haihtumaan, lakka kuivuu ja väripigmentit voivat takertua toisiinsa. Silloin ne eivät enää sekoitu liuokseen vaan voivat jäädä pullon pohjalle. Kynsistä voi tulla erisävyiset kuin niistä tuli käytettäessä tuoretta lakkaa.

5. Ongelmajätteisiin

Kynsilakka ja sen poistoaineet ovat ongelmajätettä. Jos kynsilakkapullossa on liikkuvaa nestettä, se on vaarallista ainetta ja kuuluu hävitettäväksi ongelmajätteen mukana. Jos jäljellä oleva lakka on täysin kuivunut, sen voi heittää tavalliseen roskalaatikkoon.

 

Asiantuntijana ylitarkastaja Terhi Tauriala-Rajala, Tukes.

Artikkeli on alun perin julkaistu ET-lehden numerossa 15/2016.