Kaksi pavun muotoista mötikkää, munuaiset, ovat elimistössämme paljon vartijoina ja tekevät kehomme likaisen työn. Kun ikäännymme, munuaisten vajaatoiminnan riski kasvaa. Näin on erityisesti ylipainoisilla.

1. Mitkä ovat munuaisen tehtävät?

Munuaiset toimivat vähän samaan tapaan kuin pesukone. Ne putsaavat elimistöstämme ylimääräistä nestettä, suoloja ja muita tarpeettomia aineita, kuten lääkkeiden aineenvaihduntatuotteita.

Munuaisia on kaksi. Ne sijaitsevat alimpien kylkiluiden takana selän keskiosassa. Pavun muotoiset, noin 12 sentin pituiset elimet painavat kumpikin 160 grammaa.

Munuaiset koostuvat kuori- ja ydinkerroksesta sekä munuais­altaasta. Niissä on myös lukuisia, putkimaisia nefroneja, jotka poistavat verestä jätteitä ja siirtävät niitä virtsaan.  

Munuaiset tekevät virtsan. Virtsaa muodostuu yhdestä kahteen litraa vuorokaudessa. Toisaalta munuaiset huolehtivat siitä, ettei elimistölle tärkeitä aineita poistu virtsan mukana elimistöstä. Siksi munuaiset ovat tärkein kehomme happo-emästasapainoa säätelevä elin. Munuaiset osallistuvat myös D-vitamiinin aineenvaihduntaan, veren punasolujen tuotantoon ja tiettyjen hormonien eritykseen.
Yhdelläkin toimivalla munuaisella pärjää. Sekin vielä riittää, että munuaisten toimintakyvystä on jäljellä 20 prosenttia.

2. Mikä on yleisin munuaissairaus?

Kun munuaiset sairastuvat, puhutaan niiden vajaatoiminnasta. Munuaisten toiminta voi heiketä monesta eri syystä. Vajaatoiminnan tärkein aiheuttaja on diabetes. Myös hoitamaton verenpainetauti, verisuonten kalkkeutuminen, perinnölliset munuaissairaudet tai verisuonten ja munuaisten tulehdustaudit voivat johtaa vajaatoimintaan. Huomattava ylipaino ja ikääntyminen lisäävät munuaissairauksien riskiä.

Diabeettinen nefropatia on yleinen diabeteksen seurannaistauti. Tällöin munuaiskerästen suodatuskyky heikkenee ja virtsaan alkaa karata yhä enemmän valkuaista. Jopa puolella diabeetikoista alkava munuaisvaurio etenee hiljalleen munuaishoitoja vaativaksi sairaudeksi. Kakkostyypin diabeteksessa joka viidennellä todetaan jo sairauden löytöhetkellä valkuaisen liiallista erittymistä virtsaan. Hyvä diabeteksen hoito suojaa munuaisia varsinaiselta sairastumiselta ja hidastaa tai jopa pysäyttää vajaatoiminnan pahenemisen.  

Lue myös: Älä tee tätä munuaisellesi – 5 pahinta kuormittajaa

3. Miten munuaisten vajaatoiminta ­todetaan?

Laboratoriokokeilla. Ensimmäinen merk­ki sairaudesta on yleensä kreatiniiniarvon ­(P-Krea) nousu, joka osoittaa munuaiskerästen suodatuskyvyn (GFR) heikentyneen. Tutkimukset jatkuvat virtsakokeilla, joista tutkitaan, minkä verran valkuaisaineita virtsaan erittyy. Mitä enemmän eritystä on, sitä vaikeampiasteinen on vajaatoiminta.

4. Millaisia oireita munuaissairaudet ­aiheuttavat?

Munuaisten vajaatoiminta voi edetä oireitta varsin pitkään. Ensimmäiset oireet ilmaantuvat usein vasta silloin, kun munuaisten toimintakyvystä on jäljellä vain viidennes.

Oirekirjo merkittävässä vajaatoiminnassa on laaja, eikä yksittäinen oire kerro vielä munuaisten vajaatoiminnasta. Oireisiin kuuluu väsymystä tai heikkouden tunnetta, ihon haurastumista, kutinaa ja kuivumista, turvottelua esimerkiksi nilkoissa, hengenahdistusta, ruokahaluttomuutta ja pahoinvointia, kramppeja ja levottomat jalat -oireilua, päänsärkyä, mustelmaherkkyyttä ja mielialaoireilua sekä ­unettomuutta.

5. Miten munuaisten vajaatoimintaa ­hoidetaan?

Hoidolla koetetaan hidastaa munuaisten vaurioitumista. Kohonnut verenpaine vahingoittaa munuaisia, ja siksi verenpaine pitää saada tavoitelukemiin 130/80 mmHg ja joskus alemmaksikin. Myös valtimotauti vaurioittaa munuaisia, joten sitä on hoidettava tarvittaessa statiineilla.

Toinen hoidon kulmakivi on elimistön neste- ja suolatasapainon pitäminen vakaana. Potilaan pilleripalettiin kuuluvat kalsium ja D-vitamiini sekä anemiaa estävät rautavalmisteet.

Vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa ruokavaliolla on tärkeä tehtävä. Munuaisten kuntoa kohentaa muun muassa fosfaatin saannin rajoittaminen, eli käytännössä maitotuotteiden ja täysjyväviljan välttäminen. Proteii­neja eli valkuaisaineitakaan ei saa nauttia ylenmääräisesti, ei myöskään suolaa. Ruoka­valio koostetaan vaikeassa vajaatoiminnassa aina yhdessä ravitsemusterapeutin kanssa.

6. Kuka joutuu dialyysihoitoon ja miksi?

Kroonisella munuaistaudilla on taipumus hiljalleen edetä. Jos lääkkeillä ja ruokavaliolla ei pystytä pitämään sairautta hallinnassa, aloitetaan dialyysi.

Hemodialyysihoidossa verestä poistetaan valkuaisaineiden hajoamistuotteita, kuten virtsa-ainetta, suoloja, happamuutta aiheuttavia vetyioneja sekä vettä. Potilas joutuu käymään yleensä useita kertoja viikossa hoitopaikassa, jossa hänet kytketään 4–5 tunniksi dialyysilaitteeseen. Joskus dialyysilaitteen saa kotiin.

Toinen dialyysitapa on peri­toneaalidialyysi. Siinä tiputetaan pari litraa dialyysinestettä potilaan vatsaonteloon, johon kertyy verestä erilaisia aineita – kuten virtsaankin normaalisti erittyisi. Kun vatsaontelon neste lasketaan letkua pitkin pois, haitalliset aineet poistuvat kehosta. Tällaisia nesteenvaihtoja tehdään neljä kertaa vuorokaudessa. Hoito tapahtuu kotosalla.

Asiantuntija vastaa: Munuaisarvot pielessä – kuinka vakavaa tämä on?

7. Milloin munuaissiirto on tarpeen?

Dialyysin avulla potilaat voivat pitkään kohtalaisen hyvin, osa pystyy jopa jatkamaan työelämässä. Kroonisessa munuaistaudissa munuaisensiirto on kuitenkin paras hoitomuoto. Se tosin se sopii vain niille dialyysipotilaille, joilla muut sairaudet eivät estä siirtoa.

Suomessa tehdään 150–200 munuaisensiirtoa vuosittain. Siirrännäistä odottavien jonot ovat pitkät. Siirtomunuaisen saaneen on käytettävä hyljinnänestolääkitystä lopun ikäänsä.

8. Voinko ehkäistä ennalta munuaisvikoja?

Kyllä. Suojelet munuaisiasi pitämällä huolta verenpaineestasi, verensokeri­tasoistasi ja kolesteroliarvoistasi. Lopeta tupakointi ja pidä paino kurissa. Älä käytä ylettömiä määriä tulehduskipulääkkeitä, ne kuormittavat munuaisia. Jos lähisuvussasi on munuaistauteja, käy säännöllisesti terveystarkastuksessa. Tee diabeteksen riskitesti vaikkapa Diabetesliiton sivuilla.

Taustaa! Hirvittävä visio: Miljoona diabetespotilasta Suomessa

Asiantuntijana ET:n omalääkäri Risto Laitila. Lähteenä myös Munuais- ja Maksaliiton toiminnanjohtaja ­Sari Högström. Lisäksi musili.fi, terveys­kirjasto.fi ja diabetes.fi.

Tärkeää tietää

Munuaiset ja kihti

 • Kihti on kivulias tauti, joka liittyy munuaisen toiminnan häiriöihin.
 • Kihti johtuu uraatin eli virtsahapon kiteytymisestä ­niveliin ja joskus myös muihin kehon kudoksiin. ­Uraatti­kiteet ovat koostumukseltaan neulamaisia, ja ne aiheuttavat nivelissä tulehduksen.
 • Kihti syntyy tilanteessa, jossa elimistön virtsahapon määrä suurenee liikaa. Syynä on yleensä elin­tavat, ruokavalio tai aineenvaihduntahäiriöit. Joskus taustalla on munuaisten ­vajaatoiminta.
 • Alkoholi, etenkin olut, lisää kihdin riskiä. 2–4 tuoppia päivittäin kaksinkertaistaa kihtikohtausten vaaran, samoin ylipaino, vyötärölihavuus ja metabolinen oireyhtymä.
 • Nesteenpoistolääkkeet eli diureetit lisäävät nekin kihdin vaaraa etenkin iäkkäillä.
 • Kihtikohtaukset ovat ajoittaisia kipeitä niveltulehduksia. Useimmiten kipeytyy isovarpaan tyvinivel. Kivut alkavat yleensä yöllä.
 • Tutkimusten mukaan jo pelkkä ­painonpudotus pienentää veren uraattipitoisuutta varsin tehokkaasti.
 • Kipeää kihtiniveltä voi helpottaa jääpussilla ja levolla. Tulehduskipulääkkeet, kuten ibuprofeeni, tehoavat kipuun jonkin verran.
 • Tehokkaimmat lääkkeet kivunlievitykseen ovat reseptillä saatavat kipulääkkeet tai kihti­lääkkeet. Kipeään ja turvonneeseen niveleen lääkäri voi ruiskuttaa kortisonia.

Diabetes kuriin

 • Munuaisen toiminnanhäi­riöitä voi ehkäistä myös elämäntavoilla ja muiden kroonisten sairauksien hyvällä hoitotasapainolla. Hoida tehokkaasti verenpaine,
 • Diabetes ja veren rasvahäi­riöt. Lopeta tupakointi ja hillitse ylipainoa. Vältä munuaisille haitaillisia lääkityksiä.
 • On myös tärkeä tietää, onko suvussa munuaissairauksia, koska sairauksien kehittymisen riski on silloin suurempi.
 • Diabetesta sairastavia on Suomessa puoli miljoonaa, ja heistä jopa 30 prosentille saattaa kehittyä muutoksia munuaisiin.
 • Tyypin 2 diabetes, joka on erityisesti ikääntyvien sairaus, johtaa entistä useammin dialyysihoitoa vaativaan munuaisten vajaatoimintaan.

Erikoislääkäri Sa­ri Hannu­kainen toi­voo saa­vansa työsken­nellä eri ikäisten ih­misten ympä­röi­mänä. Hänen mielestään työinnokkaita senioreita pitäisi auttaa jatkamaan töissä.

Työ asettaa ih­misiä hy­vin eriar­voiseen asemaan jo sii­täkin lähtö­koh­dasta, et­tä toi­silla si­tä on lii­kaa ja toi­silla si­tä ei ole. Työn kuormit­tavuus koe­taan eri ta­voin ja työs­tä luopu­minen ja eläk­keelle siirty­minen on usein odo­tettua, mut­ta se voi ol­la myös kiro­sana.

Työ an­taa si­sältöä elämään ja pi­tää kiin­ni ar­jessa. En ole vakuut­tunut sii­tä, et­tä jo­kaisen tu­lisi jää­dä eläk­keelle eläkeiän täyt­tyessä. Mik­si täy­sin työssään pär­jääviä, suunnat­toman tieto­taidon omaavia senio­reja pi­täisi heit­tää pois työelä­mästä, mi­käli he ha­luavat ja kyke­nevät jat­kamaan sii­nä? Heitämmekö heidän mukanaan hukkaan suunnat­toman tieto­määrän ja koke­muksen?

Lue lisää: Suomalaiset seniorit töissä EU-keskiarvoa pidempään

Työtaakka kevyemmäksi työnajolla

Yksit­täisen työte­kijän fyy­sinen ja psyyk­kinen kun­to tulisi ottaa huomioon entistä paremmin. Oli­siko vanhemman työntekijän työkuvaa mahdol­lista muut­taa vä­hemmän kuormit­ta­vaksi? Se voisi onnistua työ­määrää vähen­tä­mällä tai jaka­malla si­tä nuo­remman työnte­kijän kans­sa.

Työs­tä puhut­taessa paino­tetaan usein sen tehok­kuutta. Yksit­täisen ih­misen koh­dalla tär­kein asia on kui­tenkin työs­sä viihty­minen ja arvos­tuksen saaminen työn­sä kaut­ta, olipa ky­se sit­ten Nobel-tut­ki­jasta tai kotiäi­distä. Meil­lä kai­killa on oma tär­keä paik­kamme yhteis­kun­nassa. Työs­sään viih­tyvä ja moti­voi­tunut työte­kijä on kul­lan ar­voinen ko­ko työyhtei­sölleen. 

Olen seu­rannut lä­hellä elä­keikää olevan, se­kä eläk­keellä olevan hen­kilön innos­tavaa työl­leen antau­tu­mista. Ihmetellen ihailen heidän ute­liai­suuttaan ja roh­keuttaan vie­dä lä­pi muu­toksia omassa työs­sään. Toisaalta tie­dän myös nii­tä, jot­ka naut­tivat elä­ke­päi­vistään lapsen­lap­si­kat­raastaan huo­lehtien.

Lue lisää: Pertti Tamminen, 69, tekee kolmekymppisen työpäivän

Ikä ei voi olla ainoa eläkekriteeri

Hyvä elämänlaatu merkitsee sitä, että on mahdol­lisuus teh­dä valin­toja. Eläk­keelle siirty­minen voi ol­la uu­si mahdol­lisuus to­teuttaa haa­veita, teh­dä muu­toksia elä­mässä ja pääs­tä eroon rasit­ta­vasta ja pit­kään jatku­neesta työn kuormi­tuk­sesta.

Ikä ei voi kui­tenkaan ol­la auto­maat­ti­sesti ai­noa kri­teeri eläk­keel­le­siir­ty­miseen, jos työnte­kijä haluai­si jat­kaa työu­raansa, ja hä­nen tervey­tensä ja työtilanne niin sal­lii.

Ai­koinaan nuo­rena lääkä­rinä olen saa­nut opas­tusta taita­vilta ja kärsi­väl­li­siltä kolle­goilta ja op­pinut heil­tä pal­jon – etenkin sel­laista, mi­tä ei kir­jojen sivuilta ky­kene omak­sumaan. Van­hemmat kol­legat ovat ol­leet mi­nun työ­ni rik­kaus. Nä­kisin tule­vai­suu­teni mielel­läni eri-ikäisten ammat­ti­laisten ympäröi­mänä.

Kirjoit­taja Sari Hannukainen on yksi­tyis­sai­raa­lassa työsken­te­levä anes­te­sio­logian ja teho­hoidon eri­kois­lää­käri.

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

Emme hyväksy väkivaltaista käytöstä, mutta ymmärrämme sitä, sanoo Petri Salakka, jonka vetämä Aggredi-ohjelma on onnistunut katkaisemaan monen väkivaltarikollisen vankilakierteen.

– Katuväkivaltaan syyllistynyt on usein uhri itsekin. Monella heistä on lapsesta saakka laitostausta, ja he ovat oppineet lyömään ennen kuin tulevat lyödyksi, sanoo Aggredin toimintaa alusta saakka kehittänyt Petri Salakka.

Helsinki Mission pyörittämä Aggredi-ohjelma sai alkunsa 2006 käynnistyneen Aikalisä-projektin jatkona, ja se kuuluu RAY:n rahoittamaan toimintaan.

Aggredin tavoitteena on vähentää katuväkivaltaan syyllistyneiden riskiä uusia tekonsa. Tulokset ovat tähän mennessä olleet varsin hyviä. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen mukaan 75 prosenttia ohjelman suorittaneista on saanut katkaistua rikosten kierteen.

Henkirikoksen hinta yhteiskunnalle on pari miljoonaa

Onnistumisen merkitystä ja arvoa voi mitata myös rahassa. Yksi vankipaikka maksaa 200 euroa päivässä. Henkirikoksen hinnaksi yhteiskunnalle on laskettu pari miljoonaa. Inhimillisistä kärsimyksistä puhumattakaan.

Ei enää tarvetta valehdella

Ohjelman asiakkailla on useimmiten varsin raskas rikostausta, mutta heidän kanssaan keskustelevat Aggredin työntekijät eivät ole tietoisia rikosrekisteristä tai diagnoosista, vaan asiakas voi kertoa tarinansa omalla tavallaan.

­ ­­– Apua etsivällä ei ole yleensä tarvetta valehdella ­- ehkä vain jättää jotakin kertomatta, tietää Salakka.

Tapaamisia leimaa tuomitsemattomuus ja molemmin puoleinen kunnioitus. Ennakkoehtoja on muutenkin vähän. Päihtyneenäkin voi istuntoon tulla, vaikka päihteistä ja vanhasta kaveripiiristä irtautuminen ovat onnistuneen elämänmuutoksen avainasioita.

– Näitä totuuksia meidän asiakkaille on turha toistella. Eikä heille tarvitse enää teroittaa sitäkään, että väkivalta on väärin.

Eheytyminen on rankka kokemus

Monelle väkivaltarikolliselle tappeluissa pärjääminen ja koviksen maine ovat saattaneet aiemmin olla tärkeä osa identiteettiä.

­Aggrediin ei ketään pakoteta, vaan muutoksessa olennaista on oma motivaatio. Oma halu eheytyä. Senkin sietäminen, että eheytyminen ei ole mikään huippukokemus. On kohdattava hankalia asioita, joita ei voi hoitaa väkivallalla.

"Pelkoa tai uhkaa en ole kokenut työssäni koskaan."

Mikä sitten on vaikeinta työntekijän kannalta? Saada väkivaltarikollinen avautumaa?

– Keskusteluyhteyden saaminen asiakkaaseen on yleensä aika helppoa. Vaikeinta ja turhauttavinta tässä työssä ovat yhteiskunnan asenteet väkivallantekijöitä kohtaan. Monen mielestä vakaviin rikoksiin syyllistyneiden auttaminen on tarpeetonta päänsilitystä.

Petri Salakka ei ole koskaan kokenut työssään uhkaa tai pelkoa.

– Meillä ei ole valvonta- tai viranomaissuhdetta asiakkaaseen. Emme voi antaa - tai evätä – häneltä mitään konkreettista hyödykettä. Sekin suojaa aggressioilta, joihin viranomaiset voivat työssään törmätä. Monella asiakkaallamme on vain huonoja kokemuksia viranomaisista, lapsesta saakka.

Sata miestä ja tarinaa vuodessa

Tällä hetkellä Helsinki Mission tiloissa Helsingin Hämeentiellä etsii uutta suuntaa elämäänsä 35 asiakasta. Vuosittain Aggredin ”läpäisee” sata miestä, jokunen nainenkin joukkoon mahtuu.

Kotona tapahtuneeseen väkivaltaan tai seksuaalirikoksiin syyllistyneitä ei Aggredin piiriin oteta.

Keskimäärin asiakassuhde kestää puolisen vuotta. Joka 10. väkivaltarikollinen käy keskusteluissa pitempään, kerran tai pari kertaa kuussa. Joidenkin kanssa asioidaan vuosia.

­Joskus joku vanha asiakas saattaa pyörähtää kahville kertomaan kuulumisiaan. Sellainen sykähdyttää aina.

Alamaailman pelisäännöt on tunnettava

Istunnot kestävät yleensä tunnista kahteen, ja niissä pyritään kyseenalaistamaan käytöstä ohjaavat huonot mallit sekä tarjoamaan konkreettisia ohjeita elämänmuutokseen.

­Työn onnistumisen kannalta on tärkeää, että me kaikki viisi työntekijää ymmärrämme väkivallan maailmaa ja katujen todellisuutta. Ei meistä kenelläkään ole väkivaltataustaa, mutta vuosien varrella olemme oppineet paljon. Myös ymmärtämään rikolliseen elämäntapaan ja alakulttuureihin liittyviä pelisääntöjä, kertoo Petri Salakka. Ja korostaa, että tuen pitää olla tarpeeksi pitkäkestoista, koska repsahtamisen vaarakin on suuri. Siinäkin mielessä väkivallasta irrottautuminen muistuttaa päihteistä irrottautumista.

Moni tyyppi jättää jäljen

Salakka on kohdannut vuosien varrella monenlaisia kohtaloita ja erikoisia tyyppejä. Ja moni heistä on jättänyt Salakkaan pysyvän muistijäljen.

- Sekin huumediileri, joka pääsi melko nopeasti eroon väkivaltaisista tavoistaan. Mutta tajusi vasta viiveellä, että bisneksistäkin on pakko luopua, koska hänellä ei enää ollut keinoja velkojen perintään.

www.helsinkimissio.fi

Aggredi-ohjelma on käytössä myös Kuopiossa. www.puijola.net/aggredikuopio/

 Oulussa samantyyppistä toimintaa järjestää Via Vis. www.oulunsetlementti.fi/viavis/

 

 

Paras tapa hoitaa ikääntyviä hiuksia on vaalia monipuolista ruokavaliota. Anna tukkasi hohtaa.

1. Miksi hiukset harmaantuvat?

Kun ihminen vanhenee, hiukset eivät enää saa tiettyjä hivenaineita aiempaan tapaan. Solutuotanto laiskistuu, ja ravinteiden imeytyminen hidastuu. Yksipuolinen ruokavalio nopeuttaa harmaantumista.

Hius saa tarvitsemansa ravinnon talin välityksellä. Ikääntyvä päänahka kuivuu talirauhasten toiminnan heiketessä, mikä vaikuttaa hiusten väriin ja kuntoon.

Erään teorian mukaan hiustuppeen kehittyy vety-yhdisteitä, jotka hajottavat vanhenevan hiuksen väripigmenttiä.

2. Miksi joidenkin ihmisten tukka harmaantuu muita aiemmin?

Ilmiö on perinnöllinen. Jos vanhempasi tai sisaruksesi ovat harmaantuneet myöhäisessä vaiheessa, saat todennäköisesti itsekin odotella hiusvärisi muuttumista.

Karkea, tumma tukka harmaantuu nopeiten ja varhaisimmin. Sen sijaan vaalean ja hennon hiuslaadun väripigmentti ei välttämättä häviä vanhetessakaan kokonaan, vaan kuontalosta tulee harmaan sijasta valkoinen. Harmaiden sävy on tyypillisesti tummimmillaan niskassa, kun taas hiusten etuprofiili ja ohimot jäävät vaaleammiksi.

3. Voiko yhdessä yössä harmaantua?

Voi. Kovan stressin tai äärimmäisen järkytyksen seurauksena hiuksen väri voi paeta suortuvien pintakerroksesta ydinkerrokseen. Reaktion aiheuttavan tapahtuman on kuitenkin oltava poikkeuksellisen pysäyttävä.

Esimerkiksi äkillisesti lapsensa tai puolisonsa menettäneiden tiedetään harmaantuneen kertaheitolla.

4. Voiko hiusten harmaantumista hidastaa?

Ruokavalio vaikuttaa harmaantumiseen merkittävästi. Mangaani, B5-vitamiini, foolihappo, kupari, kalsium, D-vitamiini ja magnesium ovat hiuksille tärkeimpiä ravinneaineita.

Jos tahdot säilyttää oman luonnollisen värisi, huolehdi riittävän monipuolisesta ruokavaliosta. Esimerkiksi puolukka sisältää paljon mangaania.

5. Edistääkö tupakointi harmaantumista?

Tupakointi voi vaikuttaa hiusten harmaantumiseen välillisesti.

Hiuksen tarvitsemat ravinteet kulkeutuvat hiustuppeen punasolujen mukana. Päänahan kolmen millimetrintuhannesosan paksuiset mikroverisuonet ovat terveinäkin niin ohuita, että punasolut joutuvat litistymään päästäkseen kulkemaan niissä. Sauhuttelu supistaa ohuita verisuonia entisestään. Punasolut pakkautuvat, jolloin ravinteet, jotka saavat aikaan luonnollisen hiusvärin, eivät pääse kulkeutumaan perille hiustuppeen.

6. Mikä on helpoin keino kasvattaa harmaat esiin?

Paras tapa siirtyä värjätystä tukasta omaan harmaaseen on raidoittaa hiuksia.

Tummaan tukkaan kannattaa lisätä omaa väriä vaaleampaa raitaa, jota sävytetään hieman kylmemmäksi kuin omaa, harmaata tyvikasvua.

Vaaleiden hiusten siirtymävaihe on pehmeämpi. Hopean- ja toffeensävyiset raidat ovat hyviä valintoja. Harmaat hiukset saa esiin yleensä muutamassa kuukaudessa.

7. Miten piristää luonnollisia harmaita?

Sävytä! Helpointa se on hopeashampoolla ja -hoitoaineella, jotka kirkastavat hiuksen väriä. Sävyttäminen puree myös kesäauringon kellastuttamaan tukkaan – hiusten väri taittuu kauniimmaksi.

Talvella hiuksiin saa eläväistä sävyä hellävaraisilla taittoväreillä. Jos hiuksiin kaipaa hetkellistä piristystä, kannattaa kokeilla nopeasti haalenevia vaahtovärejä.

8. Mikä on paras tapa peittää harmaat?

Jos harmaat hiukset eivät tunnu omilta, kestoväri on paras tapa piilottaa ne.

Toisin kuin kevytväri, kestoväri peittää myös tyvikasvun.

Ikääntyvän ihmisen hiukset imevät itseensä enemmän väriä kuin nuoren hiukset, joten on järkevää käyttää tarpeeksi peittäviä tuotteita. Jos väriä ei ole tarpeeksi, harmaa kuultaa helposti läpi värjätystäkin tukasta.

9. Voiko harmaantuneiden hiusten väri palautua entiselleen?

Kannattaa kokeilla hoitoa, jossa päänahkaa käsitellään sähkömagneettisesti. Hoito aktivoi mikroverisuonia, joita pitkin ravinteet kulkeutuvat hiustuppiin.

Paras tulos luvataan, jos asiakas noudattaa ennen hoitoa ja sen jälkeen monipuolista, ravinteikasta ruokavaliota.

Bemer-hoito ei palauta jo harmaantuneiden hiusten väriä, vaan se vaikuttaa uuteen, kasvavaan hiukseen. Kymmenen hoitokertaa maksaa nelisensataa euroa.

10. Miksi kasvattaa harmaat esiin?

Harmaa hius on laadultaan ryhdikkäämpi kuin värjätty hius: tukka ei välttämättä tarvitse paljoa käsittelyä asettuakseen edukseen.

Kauniisti ikääntyneet ja hyvin hoidetut hiukset ovat kuin upea hopeakruunu.

Vastoin yleistä käsitystä harmaat eivät kerro kantajansa fyysisestä kunnosta tai vireystilasta.

Asiantuntijoina hiustutkija Annikki Hagros-Koski ja kampaaja Kati Penttilä.

Voimakkaan vihaisuuden tai tunnepurkauksen jälkeen riski sairastua sydänkohtaukseen oli noin kaksi kertaa suurempi kuin tavallisesti.

Voimakkaat tunnepurkaukset ja vihaisuus voivat tuoreen tutkimuksen mukaan laukaista sydänkohtauksia. Samoin raskas fyysinen rasitus on sydänkohtausten riskitekijä, osoittaa Circulation-lehdessä julkaistu tutkimus. 

Vihaisuuden ja rasituksen on aiemminkin tiedetty laukaisevan sydänkohtauksia, mutta nyt julkaistut tulokset perustuvat aiempaa suurempaan kansainväliseen aineistoon yli viidestäkymmenestä maasta. Tutkimukseen osallistui yli 12 000 ensimmäisen sydäninfarktinsa sairastanutta.

Sydänkohtauksen saanut: "Infarkti tuli yllätyksenä ja ilman rintakipuja"

Tutkimuksen mukaan voimakkaan vihaisuuden tai tunnepurkauksen jälkeen riski sairastua sydänkohtaukseen oli noin kaksi kertaa suurempi kuin tavallisesti.

Fyysinen rasitus sekin liittyi noin kaksinkertaiseen sairastumisriskiin, mutta riskit olivat vielä suurempia, jos rasituksen aikana oli ollut lisäksi vihainen.

Tulokset eivät paljasta, mistä riskit tarkalleen johtuvat, mutta mahdollisia mekanismeja on useita. Vihaisuus, tunnekuohut ja kova rasitus voivat esimerkiksi hetkellisesti nostaa verenpainetta ja sydämen sykettä sekä kiihdyttää veren hyytymistä ja edistää verisuonitukosten syntyä. Viha ja stressi voivat al­tistaa myös aivoverenkiertohäiriöille.

 

Lähde: Physical Activity and Anger or Emotional Upset as Triggers of Acute Myocardial Infarction. Circulation 2016;DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.116.023142.

Copyright Duodecim 2016. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.