Inkontinenssi- eli tutummin sanottuna pissasuojien myynti on kovassa kasvussa, mutta silti tämän tuotteen tarve ja sen aiheuttama ongelma on yhä suuri tabu suomalaisille.

Valtava tarjonta yllättää lähimarketissa: esillä on lähes 20 erilaista inkontinenssisuojaa, monta eri merkkiä. Miehille ja naisille omansa. On ohuita, paksuja sekä housumaisia suojia. Kokonainen suuri hyllyrivistö inkontinenssisuojia – enemmän kuin naisten kuukautissuojia.

Pissasuojille on kysyntää: K-kaupoistaan tuttu kauppakonserni Kesko ei paljasta tällä kertaa mitään myyntilukuja. Se kyllä kertoo myynnin jatkuneen tasaisen vahvana vuonna 2014. Aiemmin yhtiö on sanonut, että tuotteen markkina kasvaa vuosittain 5–10 prosenttia.

Viime vuonna erityisesti Keskon oman merkin, Pirkan inkontinenssisuojissa myynnin kehitys oli suurta, iloitsee Ruokakeskon tiedottaja Otto Heinonen.

– Osa myynnin kehityksestä tulee tuotevalikoiman laajentumisesta, mutta toisaalta myös kuluttajien ostokynnys on madaltunut. Tämä varmasti johtuu siitä, että tietoisuus tuotteesta on kasvanut ja se saa yhä uusia käyttäjiä, Heinonen sanoo.

Lue myös: Mies, jumppaa alapäätä ja saat virtsankarkailun kuriin

Myös S-ryhmästä kerrotaan lyhyesti, että inkontinenssisuojien myynti kasvaa tasaisen maltillisesti.

– Väestön ikääntyessä uskomme, että kasvu tulee jatkumaan.

”Naiset ovat tottuneet suojien käyttöön”

Virtsankarkailu on varsin yleinen ongelma jo nyt. Neljäsosa kaikenikäisistä naisista ja miehistä kärsii eriasteisesta virtsankarkailusta jossain elämänsä vaiheessa. Näin kertoo SCA:n brändijohtaja Annika Stendahl-Viitala. SCA valmistaa inkontinenssituotteita ja sen tunnetuin tuotemerkki on Tena.

– Naisilla muutoksia pidätyskykyyn aiheuttavat yleisimmin raskaus, synnytys ja vaihdevuodet. Taustalla on usein lantionpohjan lihasten heikentyminen. Virtsarakon hallintaa heikentävät myös esimerkiksi ylipaino, dementia, masennus, diabetes ja tulehdussairaudet, Stendahl-Viitala kertoo.

Mielenkiintoinen artikkeli
Pakko päästä pissalle! Kärsitkö sinäkin yliaktiivisesta virtsarakosta?

Miesten tavanomaisin virtsankarkailutyyppi on pakkoinkontinenssi. Muita miehillä yleisesti tavattuja inkontinenssimuotoja ovat ponnistuskarkailu ja ylivuotokarkailu; niiden taustalta löytyy usein suurentunut eturauhanen tai eturauhasleikkaus.

Virtsankarkailusta kärsii Suomessa yli 100 000 aikuista miestä. Silti suurin osa heistä ei Stendahl-Viitalan mukaan edes tiedä, että vaivaan on hoitokeinoja sekä erikokoisille ihmisille suunniteltuja suojia.

Virtsankarkailu nähdään yhä vaivana, josta on vaikea puhua, mainitsee Stendahl-Viitala.

– Naiset ovat tottuneet erilaisten suojien käyttöön, joten heille inkontinenssi ja sen hoitaminen ei ole mahdottoman kynnyksen takana. Miehille inkontinenssi on vielä häpeän aihe, eivätkä he siitä puhu edes läheisilleen. Toki esimerkiksi eturauhassairauden yhteydessä he voivat asiasta puhua hoitavan lääkärin kanssa.

Lääkäri vastaa: 6 kysymystä pissavaivoista

Miesten tabu x 4

 1. Joka neljäs mies kärsii virtsankarkailusta jossain vaiheessa elämässään.
 2. Parikymppisistä vain muutamalla prosentilla ilmenee karkailuongelma, mutta vaiva yleistyy iän myötä.
 3. Yli 70-vuotiaista miehistä joka kymmenettä vaivaa inkontinenssi.
 4. Yli 80-vuotiailla miehillä vaiva on joka neljännellä.
  Lähde: SCA:n teettämä kyselytutkimus

Oletko sinä kärsinyt tai kärsitkö vielä virtsankarkailusta? Miten olet saanut vaivan kuriin tai helpottanut elämääsi? Kerro ja keskustele aiheesta alla olevassa kommentointikentässä.

Vierailija

Yli 100 000 miehen terveyssalaisuus: ”Tästä häpeästä ei puhuta edes läheisille”

Mies sanoi ettei ikinä lähde "pakkohädän" takia lääkäriin eikä anna tutkia eturauhasta. Osti luontaistuotetta Lääkärissä kyllä kannataisi käydä kun saisi lääkityksen. Monet miehet vielä jotenki arenpia tälläisissä asioissa ja monilla lääkäriin meno muulloinkin vaikeaa Mutta aina on mahdollista, että voi olla jotain vakavanpaa ja hoidot olisi hyvä aloittaa jo alkuvaiheessa.Ettei pääsisi enemmän pahenemaan. Hyvä olisi käydä aina välillä vuositarkastuksessa. Eikös tällä periaatteella autojakin...
Lue kommentti
Vierailija

Yli 100 000 miehen terveyssalaisuus: ”Tästä häpeästä ei puhuta edes läheisille”

vieläkin vaietumpi on anaali-inkontinenssi eli ulosteen karkailu. Semmosen riesan voi ikäväksi kumppanikseen saada esim. vaikean synnytyksen, peräpukamaleikkauksen, syöpäsairauden tms. jälkiseurauksena. Meille on järjestö Finn-Ilcon alainen Anniko ja meitä kurssitettuja tukihenkilöitä useita. Kannattaa ottaa yhteyttä Annikoon. Yhteystiedot löytyvät Finn-Ilcon sivuilta tai suoraan Anniko.fi:sta.
Lue kommentti

Auttaako lihaskipuun sama troppi kuin pääkipuun? Onko särkylääkkeistä haittaa herkkävatsaiselle? Keräsimme kipulääkkeiden tärkeimmät yleisohjeet.

Asetyyli­salisyyli­happo

 • Aspirin
 • Disperin
 • ASA-Ratiopharm
 • Mihin? Tulehduskipuihin, flunssaan, särkyyn, kuumeeseen, kuukautis- ja nivel­-
  kipuihin sekä jännityspäänsärkyyn.
 • Huomioitavaa: Saattaa ärsyttää ruuansulatuskanavaa.

Ibuprofeeni

 • Burana
 • Ibusal
 • Ibumax
 • Ibutabs
 • Ibumetin
 • Ibuxin
 • Ibuprofen-Ratiopharm
 • Mihin? Erityisen hyvin flunssan oireisiin, mutta myös tulehdus- ja nivel­kipuihin ja
  jännityspäänsärkyyn.

Ketoprofeeni

 • Keto
 • Ketomex
 • Ketorin
 • Mihin? Flunssan oireisiin sekä tulehduskipuihin, kuukautis- ja nivelkipuihin,
  särkyyn ja jännityspäänsärkyyn.

Parasetamoli

 • Panadol
 • Pamol
 • Paracetamol
 • Paraceon
 • Paramax
 • Para-Tabs
 • Mihin? Erinomainen päänsärkyyn, johon ei liity niska–hartia-alueen lihasten jännitystä.
 • Huomioitavaa: Vatsaystävällinen. Kaikkiin kipuhin, joihin ei liity  tulehdusta. 

Geelimäiset kipulääkkeet iholle

 • Mobilat
 • Voltaren
 • Orudis
 • Piroxin
 • Eeze
 • Zon
 • Ketorin
 • Mihin? Paikallisiin lihas- ja nivelkipuihin.  Saattavat ärsyttää herkkää ihoa.
 • Huomioitavaa: Jatkuvaa käyttöä ei suositella.

Mitä kipu on?

 • Kipu on hermoston kautta välittyvä ja hermoston säätelemä ilmiö.
 • Nivelsairauksien sekä nyrjähdysten ja venähdysten yhteydessä niveleen tai lihak­seen voi kehittyä tulehdusreaktio, josta kipu syntyy. Ärsytyksen tai vamman yhteydessä ja tulehdus­reaktion aikana kudoksiin vapautuu kemiallisia aineita kuten prostaglandiineja, jotka saavat hermoston kuljettamaan kipuviestejä aivoihin.
 • Huomaamme elimistön vammat ja vauriot.
 • Suojaamme kehoa lisävaurioilta silloin, kun sattuu.
 • Ymmärrämme, että vamman tai tulehduksen hoito on tarpeen.
 • Kipu on tärkeä varoitusmerkki ja suoja.

4.6.2015 kello 16: Artikkelia on muokattu ja täsmennetty ibuprofeenin tietoja.

Vierailija

Ibuprofeenia vai parasetamolia – ethän ota väärää lääkettä kipuusi?

Veren ohennuslääkkeitä, kuten Marevan tai turvallisemman vaihtoehdon, Pradaxan käyttäjät eivät saa missään tapauksessa käyttää Ibuprofeiinia, kuten Burana, Ibusal ja vastaavat. Verenvuotoon menehtyminen on todella vakava uhka. Lääkärit ovat tämän tuotteiden käyttäjille kertoneetkin. Parasetamolia voi kuitenkin hyvin harkitusti käyttää. Kuka vastaa tämän artikkelin tiedoista. Vastuuta pitää nyt ottaa ja muuttaa artikkeli todenmukaiseksi ja turvalliseksi. Tri-MK
Lue kommentti

Suo­messa eniten elin­vuosia mene­tetään iskee­misten sydän­sai­rauksien, aivo­ve­ren­kierron häi­riöiden, Alzhei­merin tau­din ja keuhko­syövän ta­kia. 

Keski­mää­räinen eliniän odote on kehit­tynyt suotui­sasti se­kä Suo­messa et­tä maail­malla. Hil­jattain jul­kaistun tutki­muksen mu­kaan ti­lanne vaih­telee kui­tenkin huomat­ta­vasti eri mais­sa.

Suo­messa eniten elin­vuosia mene­tetään iskee­misten sydän­sai­rauksien, aivo­ve­ren­kierron häi­riöiden, Alzhei­merin tau­din ja keuhko­syövän ta­kia. Maail­malla lis­talta löytyvät myös iskee­miset sydän­sai­raudet ja aivo­ve­ren­kierron häi­riöt, mutta kolmannen sijan vievät alempien hengi­tys­teiden sai­raudet.

Diabetes kasvattanut osuuttaan Suomessa

Eniten ter­veitä elin­vuosia vähen­tävät maail­malla ala­selkä- ja niska­kivut, aistie­lin­sai­raudet, dep­ressio, raudan­puute anemia, iho­sai­raudet ja dia­betes.

Suo­messa vas­taavan lis­tan kärki­päästä löytyvät edellisten lisäksi myös kaatu­miset ja mig­reeni. Suhteel­li­sesti eniten osuuttaan oli kasvat­tanut Suo­messa dia­betes.

Suo­messa riski­te­ki­jöitä, jot­ka aiheut­tavat eniten kuo­lemia ja sai­rauksien kans­sa elet­tyjä elin­vuosia, ovat:

 • ko­honnut veren­paine
 • ravit­se­mukseen liit­tyvät riski­te­kijät
 • alko­holi ja huu­meet
 • tupa­kointi
 • yli­pai­no/li­havuus
 • ko­honnut veren­so­keri
 • ko­honnut koko­nais­ko­les­te­roli
 • vä­häinen fyy­sinen aktii­visuus

Keski­mää­räinen odo­tet­ta­vissa oleva eli­nikä on maailman­laa­jui­sesti piden­tynyt 61,7 vuo­desta 71,8 vuo­teen vuosina 1980–2015. Suo­messa naisten odotettavissa oleva elinikä on 84,4 vuot­ta ja mie­sten 78,5 vuot­ta.

Vaik­ka keski­mää­räinen eliniän odote on kehit­tynyt suotui­sasti, ti­lanne vaih­telee huomat­ta­vasti eri mai­den vä­lillä. Esi­mer­kiksi Syy­riassa mies­ten odo­tet­ta­vissa oleva eli­nikä ly­heni yli 11 vuo­della vuo­sien 2005 ja 2015 vä­lillä ol­len 62,6 vuot­ta.

Suomen tulokset näet tarkemmin täältä

 

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

 

Miten toimii suhde, kun mies on vaimoaan yli kaksikymmentä vuotta nuorempi? Ainakin seksi on ihanaa, vakuuttavat Kaija ja Ahmed.

Ahmed Taha on 35-vuotias. Hänen aviovaimonsa Kaija Räty-Taha on 68. Egyptiläisen Ahmedin kulttuurissa ikä ei ole niin puhuttava asia parisuhteessa, mutta Suomessa pari on törmännyt ennakkoluuloihin. Naisystävät varoittelivat Kaijaa, että nuori ja komea mies saattaisi lähteä lopulta nuoremman naisen matkaan.

– Mutta en pelkää mitään, elän ja nautin tässä ja nyt. Kuka meistä, minkään ikäisistä, tietää tulevaisuudesta? Olemme edelleen rakastuneita neljän avioliittovuoden jälkeen, Kaija sanoo. 

Ahmed lisää, että ikä ei ole Kaijan tärkein ominaisuus vaan hyvä sydän.

– Aikuinen nainen ymmärtää elämästä enemmän kuin nuori nainen. Hän esimeriksi ymmärtää, ettei toista voi muuttaa, Ahmed sanoo.

Kaija hehkuttaa myös seksuaalista voimaa.

– En ole niin epäröivä kuin nuorena, vaan uskallan nauttia vapaasti! Lisäksi minulla on varma ja vahva tunne siitä, että Ahmed rakastaa ja arvostaa minua. Sellainen tunne antaa vapauden myös seksiin.

Naisten työt piti opetella

Kaija ja Ahmed tutustuivat toisiinsa Skypen välityksellä viisi vuotta sitten. Heitä yhdistää elämänasenne ja se, että kummatkin ovat siistejä ja jämptejä järjestyksen ihmisiä, tarkkoja raha-asioissakin. Kotityöt Ahmedille piti kuitenkin Kaijan opettaa.

– Annoin Ahmedille imurin käteen, vaikka hän vänkäsi imurointia naistentyöksi. Sanoin, että Suomessa miehet tekevät samoja jjuttuja kuin naisetkin. Nykyään, kun tulen perjantaisin kotiin, täällä on jo ruokakin uunissa, Kaija nauraa.

Homma toimii myös toisinpäin. Kaija hellii ja halaa puolisoaan tuon tuosta. Kahden tasa-arvoisen, vaikkakin eri-ikäisen, aikuisen suhteessa on molemminpuolista tyydytystä.

– Minua ei häiritse herjanheitto suhteestamme, sillä tiedän, että Ahmed rakastaa minua. Tunteen taustalla ovat kaikki elämäni kokemukset.

Arkea helpottaa vastavuoroisuus. Ahmed hoitaa Kaijan tietokoneen, Kaija hellii miestään leipomalla.

 

Artikkeli on alun perin julkaistu ET-lehden numerossa 8/2014.

Tär­keitä anto­sya­ni­dii­neja ja proan­to­sya­ni­dii­neja saa mm. musti­kasta, karpa­loista ja viini­ry­pä­leistä.

Mar­joista saa­tavat anto­sya­ni­diinit ja proan­to­sya­ni­diinit voi­vat tuo­reen tutki­muksen mu­kaan aut­taa sepel­val­ti­mo­taudin ehkäi­syssä. Nii­tä saa muun muassa musti­kasta, karpa­loista ja viini­ry­pä­leistä.

Ame­rican Jour­nal of Cli­nical Nut­rition -lehden julkai­semat yhdys­val­ta­lais­tu­lokset perus­tuvat 17 000 ai­kuisen kuusi­vuo­tiseen seu­rantaan. Sen perusteella eniten anto­sya­ni­dii­neja ja proan­to­sya­ni­dii­neja ruoas­taan saa­vat sairas­tuvat noin puo­let epä­to­den­nä­köi­semmin kuin hen­kilöt, joi­den ruoka­va­liossa on nii­tä vain vä­hän.

Mar­jojen ja mui­den an­to- ja proan­to­sya­ni­dii­neja pal­jon sisäl­tävien ruo­kien syö­minen oli ylei­sempää varak­kaiden ja muu­tenkin terveel­li­sesti elävien keskuu­dessa, mut­ta yh­teydet ha­vaittiin myös elin­ta­voiltaan vä­hemmän terveel­listen pa­rissa. Fla­vo­noidien koko­nais­ku­lutus ei vaikut­tanut sairas­tu­mis­ris­keihin täs­sä tutki­muk­sessa.

Saman­suun­taisia tu­loksia on saa­tu aiem­minkin. Anto­sya­ni­dii­ni-fla­vo­noidit on yhdis­tetty muun muassa pie­nempään diabe­teksen, Parkin­sonin tau­din ja sydän­koh­tausten vaa­raan. Ruoka­valion li­säksi kui­tenkin mo­ni muu­kin seik­ka voi vai­kuttaa yh­teyksiin.

 

Läh­de: Die­tary fla­vonoid in­take and in­cident coro­nary heart di­sease: the Rea­sons for Geog­raphic and Ra­cial Diffe­rences in St­roke study. Ame­rican Jour­nal of Cli­nical Nut­rition 2016;DOI:10.3945/ajcn.115.129452.

Uutis­pal­ve­lu­ Duo­decim. Co­pyright Duo­decim 2016. Kaik­ki oi­keudet pidä­tetään. Mate­riaalin uu­delleen jul­kaisu ja edelleen levit­tä­minen on kiel­letty il­man kirjal­lista lu­paa.

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.