4,9% vähemmistö ei tee maasta 2-kielistä

huusiann

4,9% vähemmistö ei tee maasta kaksikielistä. Ruotsinkielinen 4,9% vähemmistö on kuin mikä muukin vähemmistö, eikä sillä pidä olla mitään erityisratkaisuja muihin vähemmistöihin nähden.

4,9% vähemmistö joka ei edes asu suomalaisten joukossa vaan rannikolla omissa oloissaan, ei tee maasta 2-kielistä.

Kieli joka on maahanmuuttajakieli ja kehittynyt jossakin kaukana Suomen rajojen ulkopuolella ei tee maasta 2-kielistä.

Kieli joka on ollut pakkokieli suomalaisille jo satoja vuosia, ja jolla on lyöty suomalaista identiteettiä, ja kieli jolla on estetty suomen kielen kehitystä satojen vuosien ajan, ei tee Suomesta 2-kielistä.

Historia ei takaa ruotsinkielisten asemaa millään tavalla, koska ruotsi ollut maahanmuuttajakieli Suomessa.

Historialla ei voi yleensäkään perustella mitään. Jos historialla voisi jotain perustella niin naisilla ei olisi äänioikeutta eikä suomen kielellä olisi mitään virallista asemaa Suomessa.

Kieli jota puhutaan vain rannikolla 5% vähemmistön joukossa, voi olla paikallinen kieli, mutta ei koko maan virallinen kieli. Ihmeellistä on kuitenkin se että ruotsin kieli on ainoa koko Suomessa virallinen kieli, ja suomen kieli on vain paikallinen kieli, vaikka suomea puhutaan koko maassa.

Sivut

Kommentit (144)

huusiannaa

Enää ei riitä että vedotaan kansalliskielen asemaan pakkoruotsin puolustamisessa ymmärtämättä että ruotsin kielen asema pitää muuttaa jos kansalliskielen ehdot eivät täyty.

Mikaela Nylander (RKP) :
"Tässä ei ole kyse pelkästä kouluaineesta, vaan maan kaksikielisyyden perustasta. Suomen ruotsinkielinen väestö on täysin riippuvainen kouluruotsin asemasta pakollisena kielenä."

HS uutinen
http://www.hs.fi/m/politiikka/Nylander+Pakkoruotsikeskustelu+on+jo+aikak...
I-..-. Ruotsin asema kansalliskielenä on siis Nylanderinkin mielestä kyseenalainen. Kieli joka ei säily ilman enemmistön tukea ei voi olla kansalliskielen asemassa.

Ruotsinkieli ei ole koskaan kuulunut sisämaan kieliin siksi on harhautusta väittää että ruotsin kieli olisi kuulunut Suomeen. Ruotsin kieli on ollut vain rannikolla ja sielläkin vain joitain satoja vuosia.

Suomi on kehittynyt Suomessa ja Viro on kehittynyt samasta muinaiskielestä Virossa. Olemme ollet näillä alueilla virolaisten kanssa niin kauan että kielemme ovat ehtineet erkaantumaan toisistaan niin paljon että suomi ja viro eivät ole enää ymmärrettäviä keskenään.

Kieli joka on kehittynyt muualla ei voi olla kansallinen kieli. Se on maahamuuttajakieli. Ruotsi ei ole Suomen alueella kehittynyt kieli ja siksi se on vieraskieli Suomessa.

Suomenruotsin avulla voi ymmärtää norjaa, tanskaa, ruotsia, fääriä. Monesti on suomenruotsalaisten taholta tullut todistetuksi että suomenruotsi on sama kieli kuin Ruotsissa puhuttu kieli.

Ruotsin kielen osuus 5% on niin alhainen että se muodostuu ongelmaksi kun sitä yritetään väkisin pitää tasavertaisena suomen kielen kanssa. Asia jonka siis Nylanderkin huomaa mutta ei mainitse.

huusiann

Mantra, ruotsinkielen hyödyllisyydestä Suomessa, ei ole koskaan kestänyt tarkempaa tarkastelua.

Jos ruotsin kieli olisi hyödyllinen Suomessa, se kantaisi ja myös kustantaisi itse itsensä, eikä sitä tarvitsisi pakottaa koko kansalle. Jos ruotsin kieli kuuluisi suomalaiseen identiteettiin, suomalaiset osaisivat tai sitten he opiskelisivat sitä vapaaehtoisesti, eikä sitä tarvitsisi pakottaa koko kansalle.

Ruotsin pakottaminen koko kansalle alleviivaa ruotsin tarpeettomuuden ja valheellisen hokeman ruotsin kielen hyödyllisyydestä Suomelle.

Tarpeettomuuteen panostaminen ei millään voi olla hyödyllistä vaan se on rasite. Suomessa tämä pakkorasite on tehty koko väestöä koskevaksi rasitteeksi, eikä sen vaikutuksia saa aliarvioda.

On olemassa vain yksi matematiikka, yksi biologia ja yksi voimistelu ym. niitä ei voi korvata. Siksi niitä kaikkia opetetaan kaikissa maailman kouluissa. Kieliä on monia, eikä niitä kaikkia voi opiskella, siksi pitää tehdä oikeita valintoja, eikä valita ruotsia. Kun koetaan, että ruotsin kielestä ei ole hyötyä, sitä ei haluta opiskella, eikä sitä käytetä. Koska ruotsin kieli ei ole rikkaus Suomessa, se ei kustanna itseään ja siksi sitä pitää tekohengittää pakottamisen muodossa koko kansalle.

Koska Suomessa ei polittisin keinoin voida, eikä onnistuta lisäämään ruotsin kielen hyödyllisyyttä, ollaan päädytty muodostamaan esteitä yksikieliselle suomenkieliselle toiminalle Suomessa, ruotsin kielen tukemiseksi. Siitä on syntynyt järjetön tilanne, jossa estetään suomenkielisen enemmistön kaikenlainen menestyminen ja sivistyksen kehitys, vähemmistön identiteettiä tekohengittämällä. Tämä ilmenee mm. siten, että Suomessa helpotetaan pääsyä opiskelemaan ruotsin kielellä huomattavasti vähäisemmillä tiedoilla ja taidoilla. Tämä on aiheuttanut vaikutelman että opiskelupaikat ovat ensi sijaisesti tarkoitettu ruotsinkielisille, ja jäljelle jäävät paikat voidaan jakaa suomenkielsille jotka opettelevat ruotsia.

Pakkoruotsin "hyödyllisyys" on tehty keinotekoisesti aiheuttamalla haittaa niille, jotka eivät sitä osaa, käytä tai opiskele sillä kielellä. Tämä on aiheuttaa sen, että ruotsin kielentutkinto ja -taito vaaditaan työtilanteissa, joissa asia pystyttäsiin hoitamaan ja käsittelemään todellisesti yksikielisessä Suomessa pelkästään suomenkielellä. Näin on esimerkisksi Itä-Suomessa, jossa venäjän kieli ruotisin kielen sijasta, olisi paljon tärkeämpi hallita nyt ja varsinkin tulevaisuudessa.

Siten ruotsin kielen keinotekoinen hyöty on muodostunut jarruksi suomenkieliselle yksilölle ja koko kansantaloudelle.

Mikä on se rikkaus josta jäisimme paitsi josta niin hehkutetaan? En ymmärrä miksi käytetään sanaa rikkaus. Onko se synonyymi sanalle hyödyllisyys tms.? Sana "rikkaus" kuluu juuri kyseiseen mantraan, jolla ei ole mitään todistettua sisältöä. Siitä mantrasta aloituksessakin on kyse. Yrittäisittew perustella mantran oikeellisutta, eikä vain toistella sitä.

Vain saduissa rikkaudet tulevat ilmaiseksi. Todellisuudessa me kuitenkin asumme rajallisessa maailmassa, jossa resurssit ovat rajallisia. Ihminen ei ole mikään kone, ruotsinopiskelu vie aikaa ja sitä kautta se on poissa jostain muusta tärkeämmästä aineesta. Ei kielitaito lisäänny jos osaa ruotsia jonkun toisen kielen kustannuksella.

Vuorokaudessa on rajalliset 24h. Vain typerykset eivät ymmärrä, että suomalaiset haluavat oppia tarpeellisia kieliä, jotka oikeasti ovat hyödyksi. Pakkoruotsi on ryöstökieli, koska se estää suomalaisia oppimasta oikeita sivistyskieliä.

ryöstöruotsi, ryöstökieli vrt. ryöstökalastus, ryöstöviljely

Vierailija

Eräät suvut on lähtöisin  lahden takaa.  Lähes kaikki teollisuus  on käynnistetty ruotsin  rahoilla.

Eli siitä tuo "valta"   

Vierailija

Olen utelias: Mikä teollisuus on Suomessa käynnistetty Ruotsin rahoilla?

Yksi kansallismielinen fasisti - parikaan - ei pysty  tekemään tyhjäksi Ruotsin vallan historiaa Suomessa, vaikka se onkin ollut valloituspolitiikkaa. 

.

Tänä päivänä on suomenkielisillä oikeus kysellä palvellaanko vähäistä ruotsinkielisten määrää suhteellisesti kohtuuttoman kalliilla kustannuksilla. Itse olen tätä mieltä suomen-ruotsalaisten hyvän  suomen kielen taidon vuoksi. Nuoruuteni ummikoruotsinkieliset  rannikkoalueilla - Pohjanlahden rantoja lukuunottamatta -  ovat lähes poikkeuksetta nyt  kaksikielisiä. 

.

Suomenkieliset kustantavat maksamillaan veroilla omat perustuslain turvaamat palvelunsa. Ruotsinkielisten  ja muiden kielivähemmistöjen oikeuksia tulisi voida tarkastella samasta näkökulmasta.

.

Muuten olen sitä mieltä, että menneen maailman kansalliskiihkoilijat tulisi eristää Ahvenanmaan autiosaarille asenteidensa uudelleenkoulutukseen. Sallisikohan Ahvenanmaan itsehallintolaki tällaisen ruotsalaismielisen toiminnan?

Vierailija

Jotakuin kaikki sahat ja paperiteollisuus  on ruotsalaisten rikkaiden aatelisten  käynnistämiä.  Yksi saksalainen, Myllykosken  paperi.

Joku yksittäinen  kommentti historiasta  ja ylläpito suunnittelee   vankisaarta.

Vierailija

Kielisyrjintää? Ruotsinkieli on ja pysyy toisena kotimaisena kielenä, tasa-arvoisena suomenkielen kanssa. That´s the fact.

huusianna

Ruotsalaisuuden ruma historia

Pakkoruotsilla on ruma historiallinen tausta ja sivistystä haittaava tarkoitus. Ruotsinkieliset ovat historiallisesti määränneet mitä suomalainen saa oppia. Pakkoruotsi ei ole poikkeus tässä. Pakkoruotsilla yritetään pitää suomenkieliset toisen luokan kansalaisina.
Ruotsinkieliset tahot ovat aina vastustaneet suomalaisen kansanosan sivistyksen lisääntymistä. Mitä enemmän on alistettuja duunareita sitä enemmän etuja ja taloudellista hyötyä siitä riittää heille. Koulutettua kansaa on vaikeampi manipuloida eliitin tarpeiden mukaisesti.

Pakkoruotsi on suora jatkumo ruotsalaisuuden historian rumuudelle. Ruotsinkieliset tahot jarruttivat suomen kielen ottamista viralliseksi kieleksi ja opetuskieleksi kaikissa vaiheissa.

Ruotsinkieliset eivät rakenna enää piikkilankaesteitä suomenkielisten lasten koulujen ympärille mutta pakkoruotsilla he ovat rakentaneet sivistyksellisen piikkilankaesteen kaikille suomenkielisille.

Pieni lista ruotsalaisuuden rumasta historiasta.

Agricola joutui odottamaan 4 vuotta painolupaa että sai Uuden Testamentin painettua. Kesti sata vuotta että löytyi rahat Raamatun kääntämiseen kokonaisuudessaan.

Vuoteen 1860 asti onnistuivat ruotsinkieliset tahot estämään suomenkielisen kirjallisuuden painamisen, ja siten kirjallisuuden ja lukutaidon kehittymisen suomenkielisten joukossa.
http://fi.m.wikipedia.org/wiki/Kieliasetus_(1850)
Mikkeliin anottiin koulua suomenkielisille mutta saatiin ruotsinkielinen koulu v. 1873, vaikka alueella ei ollut tarvetta ruotsinkieliselle koululle, koska Mikkelissä oli jo ruotsinkielinen koulu.

Vuonna 1908 Espoossa suomenkielinen koulu saarrettiin piikkilangalla että lapset eivät pääsisi kouluun.

Helsingin yliopisto suomalaistettiin vasta hivenen ennen Talvisotaa 1937, vaikka suurin osa opiskelijoista oli ollut suomenkielisiä jo pitkään.

Nykyinen pakkoruotsi tuli peruskoulu-uudistuksessa yli neljäkymmentä vuotta sitten.

Rassenburgin (Raasepori) RKP sai aikaan pakkoruotsin aloittamisen jo ensimmäisellä luokalla kaikille suomalaisille lapsille vaikka suurin osa halusi englantia ensimmäiseksi.

Tämän vuoden syksyllä aloitetaan pakkoruotsi vuotta aikaisemmin eli jo kuudennelta luokalta ala-asteella.

Esooon piikkilankakoulusta
http://espoonperinneseura.net/perinnetieto/Lahnuksen-kansakoulu-autonomi...

huusiannaa

Hyvä että tuli Ahvenanmaa ja uudelleenkoulutus puheeksi. Pitäisikö koko Ahvenanmaa uudelleenkouluttaa?

Ahvenanmaalla toimineen suomenkielisen poliisipäällikön yhteydenotot mantereelle suomenkielisten kollegojen kanssa, olisi pitänyt käydä ruotsiksi. Hänen katsottiin toimineen väärin puhuessaan puhelimessa suomea suomenkieliselle poliisille tai virkamiehelle tms.

Suomenkielisen poliisin Ahvenanmaalla pitää käyttää tulkkia jos hän asioi Suomen poliisin kanssa mantereella.

Jos sama poliisi puhuu englantilaisen poliisin kanssa hän saa puhua englantia ilman tulkkia.

Et voi koskaan aliarvioida ruotsinkielisten tahojen vihaa suomen kieltä kohtaan. Voit myös itse arvioida vaikuttaako heidän asenteensa kielen lisäksi suomenkielisiin ihmisiin.

Jos ruotsinkieliset tahot vihaavat jotain kieltä noin paljon niin miten paljon he voivat vihata saman kielen puhujia ihmisinä?

Ruotsinkieliset hyväksyvät suomalaiset vain jos nöyristelemme ja toimimme heidän kielellään.

Vuonna 1809 tapahtunut onnellinen tapahtuma jossa Ruotsi menetti Suomen on ruotsalainen tragedia josta ruotsinkielinen maailma ei ole vieläkään päässyt yli.

uutinen täällä

http://vastranyland.fi/opinion/ledare/2013-04-05/435691/finskan-forbjuden

Ahvenanmaalla vaali-info seitsemällä kielellä, mutta ei suomeksi, vaikka suomenkieliset ovat suurin vähemmistö Ahvenanmaalla.

Englanti, eesti, thai, romania, venäjä, ja latvian kieli ovat sallittuja mutta suomen kieli on vainottu kieli Ahvenanmaalla.

http://hbl.fi/nyheter/2015-10-01/772647/alandsk-valinfo-pa-sju-sprak-men...

Vierailija

Vierailija kirjoitti:
Pitääkö sitä eripuraa jatkuvasti suurennelle ja lietsoa vihaa?  Ihmisiä me kaikki olemme?

Niin minäkin olen luullut, että suomenkielisetkin ovat ihmisiä.

huusiannaa

Miksi muodostat kysymyksen? Odotin että teet vastaväitteen. Kysymyksellä ei voi perustella mitään.

Onko suomalaiset edelleen jotain ali-ihmisiä ruotsinkielisten mielestä? Suomalainen identiteetti on ihan yksikielinen ja ruotsin kieli on vieras suomalaiselle.

Kielivapauden kannattajat yritetään leimata fundamentalisteiksi.

Mutta kyllä se on RKP joka on rasistinen ja fundamentalistinen ääripuolue. Oman kielen elämäntyylin pakottaminen on rasistista ja nationalistista fundamentalismia.

Ainoa hyväksyttävä ja rehellinen kanta on pakkoruotsin vastainen kanta. Pakkoruotsille ei löydy perustelua, se on todettu aina ja uudestaan näissä keskusteluissa.

Pakkoruotsin perusteluksi esitetään argumentointivirheitä, omia mielipiteitä tai valheita. Mitkään näistä ei pakkoruotsia pysty perustelemaan.

Suomalaisen demokratian tasosta kertoo se että pakkoruotsin poistoon vaaditaan perustelut, mutta pakkoruotsin puolustaminen ei perusteluja tarvitse. Pakkoruotsi on häpeäksi Suomelle.

Pakkoruotsia ei tarvitse Suomessa perusteella, mutta kielivapautta emme saavuta vaikka sen perustelemme.

Se ei riitä että olemme pakkoruotsin vankilassa vaan eduksi on jos olisimme ruotsinkielisiä kuten tapaus Biaudet ja monet muut esimerkit osoittavat. Joudumme kärsimään syrjinnästä pakkoruotsin lisäksi.

Surullista on se että ruotsinkieliset päättävät edelleen mitä kieliä saamme opiskella.

Hävetkää suomalaiset heikkouttanne. Suomen demokratia on jossain pohjois-Korean tasolla. Pakkoruotsi säilyy vaikka 75% kansasta vastustaa pakkoruotsia.

Sivut

Uusimmat

Suosituimmat

Uusimmat

Suosituimmat