Julkisen sanan neuvosto JSN on antanut ET-lehdelle langettavan päätöksen koskien marraskuussa 2013 ilmestynyttä juttua.

Langettava päätös 5390/AL/13

Vastaaja: ET-lehti

Asia: Erittäin kielteinen julkisuus, oma kannanotto
    
Lehti kertoi kantelijan osuudesta erään haastateltavan irtisanomiseen. Kantelijaa ei kuultu jutun yhteydessä. Hänen oma kannanottonsa julkaistiin liian myöhään muokattuna ja lyhennettynä. Editoinnista ei neuvoteltu kantelijan kanssa.

Kantelu 18.12.2013 ja täydennys 27.12.2013

Kantelu kohdistuu ET-lehdessä 13.11.2013 olleeseen juttuun ”Uhriksi en suostu”, joka on henkilökuva irtisanotusta papista. Kantelija on kirkkoherra, papin esimies, joka kokee jutun antavan hänen toimistaan irtisanomisessa virheellisen ja erittäin kielteisen käsityksen. Toimittaja on kuvaillut jutussa kirkkoherran toimia asiassa ”savustuksena ja jahtina” ja epäilee hänen ”vilpittömyyttään”. Näkemykset kantelijasta tulevat tekstissä esille toimittajan kommentteina, ei haastateltavan näkemyksinä. Juttu synnyttää mielikuvan, jonka mukaan kirkkoherra on yksin vastuussa tulehtuneesta tilanteesta. Papin irtisanomisen taloudellisiin syihin viitataan epäselvästi. Kantelija olisi halunnut tulla kuulluksi jutun yhteydessä.

Kantelija ilmoitti mielipiteensä jutusta 14.11.2013 ET-lehden päätoimittajalle ja viittasi Journalistin ohjeiden kohtiin 12 (lähdekritiikki) ja 21 (samanaikainen kuuleminen). Hän toimitti vastineen ET-lehden juttuun 21.11.2013. 

Kirkkoherra täydensi kanteluaan 27.12.2013 sen jälkeen, kun lehti oli julkaissut hänen kannanottonsa käsiteltynä ja lyhennettynä vasta lehden kolmannessa numerossa jutun ilmestymisen jälkeen. Lehti julkaisi 15 riviä 38 rivin mittaisesta kannanotosta. Kannanottoon liittyneen verotulokaavion lehti jätti julkaisematta.

ET-lehden vastaus 24.1.2014

Päätoimittaja Riitta Korhonen vastaa, että jutun ”Uhriksi en suostu” -henkilökuvaluonteen vuoksi kirkkoherran samanaikainen kuuleminen ei ollut tarpeen, vaikka jutussa haastateltiin papin lisäksi lukuisia muita seurakuntalaisia. Näiden haastattelujen pohjalta toimittajalle vahvistui päätoimittajan mukaan kuva siitä, että kirkkoherran ja pastorin välit olivat tulehtuneet jo kuusi vuotta aiemmin. Jutussa ei hänen mukaansa esitetty uusia tietoja kirkkoherrasta, jonka julkista roolia kommentoitiin jutussa.

Päätoimittajan mukaan tiedot ”papin irtisanomisen sinetöineistä taloudellisista syistä tuotiin esille objektiivisesti” ja ”kantelijan osallisuus haastateltavan irtisanomisprosessiin on selkeästi esitelty haastateltavan mielipiteinä, ei yleisenä totuutena".

Päätoimittaja lupasi julkaista kirkkoherran kannanoton. Päätoimittajan mukaan kannanotto ei kuitenkaan ollut sellaisenaan julkaisukelpoinen, koska se oli erittäin pitkä ja sisälsi kaavioita. Lehti julkaisi kannanoton lyhennettynä.
Myöhäistä julkaisuajankohtaa päätoimittaja perusteli sillä, että 21.11. toimitukseen saapunut kannanotto ei enää ehtinyt jo melkein valmiina olleeseen, 11.12. ilmestyneeseen lehteen. Kannanotto julkaistiin 27.12.2013. Alkuperäisen jutun ja kannanoton julkaisun välissä ilmestyi kaksi ET-lehden numeroa.

Vastauksessaan Julkisen sanan neuvostolle päätoimittaja luonnehtii kantelijan kirjoitusta omaksi kannanotoksi eli vastineeksi seuraavasti: "Missään tapauksessa kantajasta esitetty kritiikki ei ole ollut niin kohtuutonta, etteikö siihen olisi ollut riittävää puolustautua jälkeenpäin julkaistulla omalla kannanotolla." Lisävastauksessaan päätoimittaja kieltää kantelijan oikeuden omaan kannanottoon ja sanoo julkaisseensa hänen tekstinsä mielipidekirjoituksena, jota toimitus lyhensi ja muokkasi vakiintuneen tavan mukaan. Päätoimittajan mukaan kannanotosta oli poimittu kaikki oleellinen julkaistuun mielipidekirjoitukseen.

Ratkaisu

Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeenpäin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO 22). Kannanotto on puheenvuoro, joka on syytä julkaista mahdollisimman nopeasti ilman sen yhteyteen liitettyjä asiattomia lisäyksiä (JO 23). Ellei kannanotto ole julkaisukelpoinen, sen korjaamisesta on syytä neuvotella laatijan kanssa. Vaikka yksimielisyyteen ei päästäisi, olennainen sisältö on suositeltavaa julkaista asiallisessa muodossa (JO 25).

Kantelija mainittiin ET-lehden jutussa nimeltä. Hänen toimintaansa kuvailtiin tekstissä yleisenä tietona: ”Prosessi on siis vaatinut sitkeyttä myös kirkkoherra [XX:ltä], joka on tehnyt neljä esitystä [pastorin] viran lakkauttamiseksi.” – – ”Viimekeväisessä kolmannessa äänestyksessä kirkkoherra esikuntineen sai tahtonsa läpi muun muassa taloudellisiin syihin vedoten. Niitähän tämän päivän Suomessa riittää.”– – ”Kirkkoherran sen sijaan tiedetään käyneen kunniansa puolesta käräjiä aiemminkin, joten päätämme spekuloinnin lakkautuspäätöksen vilpittömyydestä tähän.”

Kantelijaa ei kuultu jutun yhteydessä. Päätoimittaja lupasi palstatilaa kantelijan omille näkemyksille jutun sisällöstä. Kantelijan kirjoitus julkaistiin editoituna ja neuvottelematta kantelijan kanssa siihen tehdyistä muutoksista. Kirjoitus julkaistiin vasta kolmannessa numerossa jutun ilmestymisen jälkeen.

Julkisen sanan neuvoston mielestä kantelija joutui erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi ET-lehden jutussa. Häntä olisi ollut kohtuullista kuulla samanaikaisesti, koska lehti haastatteli juttuun useita muitakin henkilöitä. Koska näin ei tapahtunut, hänelle syntyi Julkisen sanan neuvoston mukaan oikeus omaan kannanottoon eli vastineeseen. Lehti viivytteli oman kannanoton julkaisemista kohtuuttomasti ja kestämättömin perustein. Oikeus omaan kannanottoon on niin tärkeä, että kantelijan kirjoitus olisi pitänyt julkaista 11.12.2013 ilmestyneessä numerossa. Neuvosto toteaa myös, että oman kannanoton muokkaamisesta olisi pitänyt neuvotella kantelijan kanssa ennen kirjoituksen julkaisemista.  

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että ET-lehti on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Risto Uimonen, puheenjohtaja            

Katriina Hallman, sihteeri

Kantelijat: Jouko Lepistö

Vastaaja: ET-lehti

Ratkaisu tehty: 21.5.2014

Ratkaisun tekivät: Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Timo Huovinen, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Eeva Ruotsalainen, Anssi Halmesvirta, Pasi Kivioja, Heli Kärkkäinen, Marja Irjala, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Salla Vuorikoski.

Vierailija

JSN antoi langettavan päätöksen ET-lehdelle

Vierailija 23.05.2014 klo 21:20 Vierailija 23.05.2014 klo 21:15 Ei yksi langettava päätös kerro vielä muusta kuin kyseisestä jutusta jotain. ET on ihan hyvä lehti kirsikankukka55 Kirsikakukka 55 ei ymmärrä asian kokonaisuutta eikä sitä, että langettava päätös on tahra koko lehdelle osaamattomuudesta. Eihän murhaajankaan kohdalla sanota, että tappoi vain yhden yksittäisen ihmisen. Ääliöitä prkl täällä ovat nutturapäät!!! Ei mitään suhteellisuuden tajua. Sorry vaan, mutta mulla ei ole nutturaa,...
Lue kommentti
Vierailija

JSN antoi langettavan päätöksen ET-lehdelle

Sääli miten typeriä kirjoituksia täällä onkaan. JSN on nimensä mukaisesti neuvosto, joka antaa lausuntoja ja päätöksiä ilman oikeudellisiä sitoumuksia ja seuraamuksia. Lehdistön on toimittava journalististen ohjeiden mukaan, ja jos ei toimi niin siihen tulee puuttua tietysti. JSN on kantaa ottava toimielin ilman oikeudellistä päätösvaltaa.
Lue kommentti

Murteet ovat muuttumassa. Vähitellen puhekieli tasoittuu ja hämäläistyy. Pohjalainen tapa puhua tuntuu kestävän aikaa.

Murre on herkkä asia. Oma lapsuuden kieli tuo eläväksi myös muistot, ne aurinkoiset kesät ja äidin sylin.

- Kun on ympärillä valtamurteita, pienet murteet, pikkukylissä kehitellyt sanonnat ja puhetavat, kuihtuvat pois. Esimerkiksi kaakkoishämäläinen Hollolan murre on jo lahtelaistunut ja menettänyt hienoimpia vivahteitaan, sanoo murretutkija Jaakko Yli-Paavola.

"Yleiskielen käyttäminen puhekielenä on harvinaista, kirjakieltä ei suullisesti käytä juuri kukaan."

- Keuruun murre on lähimpänä yleiskieltä. Se sijoittuu savolais- ja hämäläismurteiden rajamaille Keski-Suomeen. Vähitellen Suomen yleiskieli kyllä hämäläistyy.

Häme sopii kaikkien suuhun

Kaikki pohjoiskarjalaiset tai itäsavolaiset eivät enää kutsu metsää ”mehtäksi”. Mieluummin sanotaan ”mettä” hämäläiseen tapaan.

- Hämeen murre sopii kaikkien suuhun, koska se on täyteläinen. Lounaismurteissa esimerkiksi sanotaan ”talos”, mutta Hämeessä ”talossa”, tutkija sanoo.
Syntyykö uutta murretta muun muassa maahanmuuttajien vaikutuksesta?

- He voivat tuoda kieleen jotakin pientä, mutta vähemmistö yleensä häviää. Hyvä esimerkki on siirtoväki. Se on elänyt täällä jo muutaman sukupolven, mutta uskon, että se kieli katoa jäljettömiin. Ei se voi kestää, kun ei ole sitä kulttuuria eikä puhujia. Se säilyy perinteenä, kun karjalaiset kokoontuvat juhliinsa, mutta se ei ole jättänyt muihin murteisiin oikeastaan mitään merkittävää, jonkin onkin sanan ehkä. Ja ne ovat agraarisia ja katoavat kumminkin.

Mie puhun murretta

Vielä joku aika sitten murrealueelta toiselle siirtyvät häpesivät erilaista tapaansa puhua ja opettelivat uuden kielialueen murteen mahdollisimman nopeasti. Nyt tilanne on toinen. Monet ovat ylpeitä syntyseutunsa kielestä, mutta harva tartuttaa sitä naapureihin ja ystäviinsä.

Yli-Paavola uskoo, että Suomesta löytyy noin 500 paikallismurretta. Pienimmät kyllä katoavat.

– Etelän kaupunkeihin muuttaneet pohjalaiset säilyttävät murteensa näköjään paremmin kuin saviolaiset.

Keskustelupalsta: murteet

Vierailija

Karjalanmurre katoaa ja kieli hämäläistyy - mikä murre kestää aikaa?

Acricolan päivänä riäkätään suomenkieltä! Murteita on jokahisella omanlaisesa ja kaikki ne kuulostaa kauniilta, varsinnnii se mitä on oppina pennusta pittäin huastamaan. Murretta on mukava huastoo, ainahii toisen samanlaisen viäntäjän kansa ja kun löytyy oikkein makkee aihe nii sitä sitte suapi kutilleen revitellä. Voi mahoton sitä naurun räkätystä ja ilon pittoo minkä siitäi suap syntymmään kun toinen löytää mojovan sanan nii jo toinen pannoo kahta paremmaks. Se on semmosta terapijjoo, suap...
Lue kommentti

Tiedätkö mitä ovat vesiputti, kompiainen tai gosari? Tee ET-lehden murretesti ja katso kuinka hyvin hallitset Suomen murteet.

Taipuuko Turun murre? Viennätkö savoa sujuvasti? Ookkonää Oulun torilla kuin kotonasi? ET:n murretesti kertoo kuinka hyvin hallitset Suomen murteet.

Osallistu etlehti.fi:n suureen murrekeskusteluun.

Taustaa: suomen kieli hämäläistyy.

Katso myös muut ET-lehden testit.

Uusi ET-lehti 14/2015 on täynnä mielenkiintoista luettavaa. Lukija pääsee kurkistamaan muun muassa Vesku Loirin ja Mika Kaurismäen yhteistyöprojektiin.

Lue myös lopputilin opettajan töistä ottaneesta Marja-Liisa Nummelasta, suomalaisten Portugalin-talvista, rintamamiestaloista ja paljon muusta.

Hanki oma lehtesi lehtihyllystä tai tilaa se täällä!

Kannattaa antaa palautetta ja osallistua Paras juttu -arvontaan. Siellä on luvassa taas mahtava palkinto.

Muista myös ET Ristikot -lehti!

Kesä on paitsi rentoutumisen, myös ärsyyntymisen aikaa. Mökkisuomalaisen sietokyky on erityisen kovilla, kun hiljaisuus hukkuu luonnon tai naapurin soraääniin. ET poimi aakkosjärjestykseen ihmisten yleisimpiä ääniärsytyksiä, mutta mikä ääni pilaa varmimmin sinun mökkilomasi?

Aamu

Kesämökin suurinta luksusta on herätä ilman herätyskelloa. Herätyksestä pitää huolen halonhakkuuta harrastava naapuri aamuviideltä. 

Generaattori

Menneiden kesien myrskyt opettivat, että mökillä pitää olla varavoimaa. Osalla generaattori on käynyt siitä lähtien.

Festivaali

Suomen suven festivaalitarjonnasta oman mökkijärven rannalle osuu luultavimmin Joku Tuska. 

Hyttynen

Jos meillä ei olisi ollut niin kolea kesä, olisimme saattaneet muistaa valittaa hyttysistä.

Koira

Haukku ei tee haavaa, se vain raatelee hermot.

Lokkiyhdyskunta

Linnunlaulu on ihanaa. Lokkeja ei lasketa.

Moottorisaha

Ensin se ei lähde käyntiin. Kun se lähtee käyntiin, siitä riemusta se ei enää koskaan sammu.

Perämoottori

Katso kohta Moottorisaha.

Radio

Suomalainen löytää pois marjametsästä, kun se kuulee mistä suunnasta sen Iskelmä raikaa.

Riitely

Suomalainen tekee kesällä selväksi kanssaan asuvalle, mitä hän tuli marraskuussa ajatelleeksi.

Traktori

Miksei maanviljelijät viljele peltojaan talvella?

Tuulivoimala

Äkkiä nyt se Olkiluoto käyntiin ja Pyhäjoki tekoon, ennen kuin ne keksii tuulivoiman näilläkin raukoilla rannoilla.

Vesiskootteri

Vedessä ei voi polttaa kumia. Onneksi ihmiskunta keksi ratkaisun tähänkin ongelmaan.

Örvellys

Kesäsuomalainen todistaa, että evoluutiossa on pakki. Luolamiehen tasolla pääsee vuorokaudessa.

Mikä on kesän ärsyttävin ääni? Kommentoi ja keskustele alla.

Vierailija

Kesäsuomalainen todistaa, että evoluutiossa on pakki

On meteliä on, ja hermotkin siinä lamaantuu, pakosta! Yliviritetyt mopot, edelleen, nokka pystyssä kokeillaan nimenomaan tällä suoralla paanalla onko mittarilukemat oikeessa. Kuin nuorten autonrämät jotka päästävät helvetillisen metelin pakoputkestaan, lisättynä mustalla savulla joka jää leijumaan jälkeensä ja muistuttaa nuorison vapaudesta tehdä mitä lystää ottamatta muita ihmisiä huomioon. Kaksi päivää näitä kaupunkinurkkia on kiertänyt joku vissiin vanha lotjan rämä täynnä nuorisoa. Lähtö...
Lue kommentti
Vierailija

Kesäsuomalainen todistaa, että evoluutiossa on pakki

Seinänaapurin parvekkeen oven avaus, ja sitä seuraava tupakan tussaus! (Ei oven avaus sinänsä, mutta kun tiedän mitä siitä seuraa...) Niin mielelläni minäkin tuulettaisin asuntoni parvekkeen kautta, ja nauttisin raikkaasta ilmasta etenkin nyt kuumalla säällä. Olen ylimmässä kerroksessa, ja peltikaton kautta asuntoni päivän mittaan "pätsiintyy".
Lue kommentti