Särkeekö olkapäitäsi tai sattuuko liike? Onko olkapäässäsi repeämä? Onko sinulla jäätynyt olkapää? Milloin pitää mennä leikkaukseen? Asiantuntija vastaa.

1 Olkapäävaivani liittyvät ahtaan olkapään oire-­ yhtymään. Miten niinkin liikkuva kehon osa kuin olkapää voi ahtautua?

Totta on, että olkapää on kaikkein liikkuvin nivelemme. Normaalisti voimme liikuttaa olkavarttamme mihin asentoon tahansa, ja olkanivel myötää liikettämme. Samaan aikaa liikkuu lapamme: se kiertyy, kun nostamme kättämme esimerkiksi ylöspäin.

Lapaluun yhdistävät olkaluuhun niin sanotut kiertäjäkalvosinjänteet. Jos jänteet ärtyvät, rispaantuvat ja turpoa­vat, olkapään alueen sanotaan ahtautuvan. Se tarkoittaa sitä, että jänteet ja olkapää eivät mahdu liikkumaan kunnolla, joten liike häiriintyy ja estyy.

2 Onko iällä tekemistä olkapäävaivojen kanssa?

Usein kyllä. Olkajännevaivat ilmaantuvat, kun ikää kertyy ja olan kudokset alkavat luonnostaan rappeutua. Monella yli viisikymppisellä on jonkinasteista jänteiden rappeutumista. Jos on nostellut raskaita taakkoja, ja varsinkin, jos on jossain vaiheessa repäissyt sellaisen ylös oikein kunnolla, olkapää saattaa kipeytyä entistä enemmän.

Olkapään ominaisuuksiin kuuluu myös limapussijärjestelmä, joka auttaakudosten liikettä ja liukumista. Äkkinäiset kiskaisut saattavat aiheuttaa limapussiin pienen vamman. Silloin olka ärtyy ja tuntuu kipeältä.

3 Miltä olkakipu tuntuu?

Ensimmäiset oireet ovat yleensä jonkinlaiseen vioittumaan ja sitä seuraavaan liikearkuuteen liittyvää kipuilua. Kättä ei pystykään kohottamaan kuten terveinä päivinä. Ja mitä ylemmäs kättä nostaa, sitä enemmän kipua tuntuu. Raskaammat kantamukset aiheuttavat jomottavaa kipua.

Olkapää on levossa usein täysin oireeton, mutta rasituksessa kipu tulee yhä herkemmin. Yösärkyä ilmaantuu öisin varsinkin kyljellä maatessa.

Olkaongelmainen potee usein myös niin sanottua yli 60 asteen kipua. Se tarkoittaa sitä, että kipu alkaa, kun kättä nostaa alaviistosta ylöspäin. Ja kun käsi on yläviistossa ja sitä viedään siitä ylöspäin, kipu taas lievenee.
Tällaisessa kivussa on kyse ahtautuneesta olkajänteestä, joka joutuu ensin puristukseen, ja liikkeen jatkuessa puristus vastaavasti hellittää.

4 Liittyykö kiertäjäkalvosimen jännetulehdukseen aina myös repeämä?

Joskus kyllä. Olkapään kudoksessa voi kuitenkin olla repeämiä ilman kipuoireita. Isomman repeämävaurion tunnistaa parhaiten siitä, että silloin kättä ei pysty nostamaan ollenkaan. Silti repeämä ei välttämättä varsinkaan iäkkäillä ihmisillä kipuile – olan lihakset vain eivät toimi, koska jänteet eivät ole kunnossa. Keski-ikäisillä olkapään repeämä liittyy yleensä vammaan, kaatumiseen tai rajuun yhtäkkiseen nykäisyyn.

5 Miten lievitän olkakipujani alkuvaiheessa?

Välttämättä kipua ei tarvitse sen kummemmin hoitaa, sillä aika parantaa hiljalleen myös olkapään kipuja. Vältä kuitenkin ensi alkuun kipuja aiheuttavia liikkeitä.

Jos olka ärtyy niin, että se haittaa vaikkapa nukkumista, ota tavallista parasetamolia. Myös kipugeelejä voit kokeilla. Niissä vaikuttavana aineena on esimerkiksi diklofenaakkia tai piroksikaamia.

Kylmä lievittää olkakipuja ja vähentää kudosturvotusta ja -tulehdusta. Kylmäpakkausta on hyvä pitää olkaa vasten 10–15 minuuttia.

Pitkittynyt olkapääkipu saattaa rauhoittua kylmää paremmin lämpimästä. Esimerkiksi mikrossa lämmitettävästä kauratyynystä voi löytyä rentouttava apu myös univaikeuksiin.

6 Pitääkö kipeän olkapään antaa olla rauhassa liikkeeltä vai päinvastoin?

Ihan liikuttamatta ei pidä olla. Koeta etsiä liikeratoja, jotka eivät satu. Käden nosto sivulle on useimmiten kivuliain liikesuunta. Silloin käsi kannattaa nostaa etukautta koholle, vetää kyynärpää samalla koukkuun ja viedä käsi sivulle vasta sitten.

7 Missä vaiheessa olkapääkivun kanssa pitää lähteä lääkäriin?

Kun kipu tuntuu tulleen jäädäkseen, eivätkä omahoitokonstit riitä. Lääkäri ohjaa potilaan yleensä ensiksi fysioterapeutille, joka tekee sopivan jumppaohjelman.

Harjoittelusta on se etu, että olan lihasten liikkeiden säätely alkaa toimia paremmin. Jumppa täsmää myös olan liikkeessä mukana olevan lapaluun toimintaa.

8 Millaisia ovat olkapään vaivojen järeämmät hoitokeinot?

Kipua voidaan taltuttaa muun muassa puudutus- ja kortisonipistoksilla ainakin kerran tai pari. Ne saattavat auttaa alussa hyvinkin.

"Leikkauksesta on hyötyä vain silloin, kun olassa on laaja kiertäjäkalvosinjänteen repeämä."

Uusin tutkimustieto kertoo, että oikeanlainen fysioterapia antaa paremmat tulokset kuin kirurgia.

On huomattu, että osittaisten repeämien leikkaukset ja ahdasolkaleikkaukset, joita tehdään vuosittain jopa noin 20 000, ovat usein turhia.

9 Millainen tauti on jäätynyt olkapää?

Se alkaa useimmiten olkakivuilla varsinkin yöllä. Sitten olkanivelen liikkeet vähenevät ja potilaasta tuntuu, että olkanivel ei liiku enää ollenkaan. Liikkeet ikään kuin ”jäätyvät” kuukausien kuluessa.

Kipujen jälkeen tulee kuukausien vaihe, jolloin kipuja ei ole, mutta olka alkaa ”sulaa”.

Varsinaista lääkettä, joka nopeuttaisi tätä vajaa pari vuotta kestävää prosessia, ei valitettavasti ole. Kivut, jäätyminen ja sulamisvaihe vain pitää kestää. Kunnollinen kipulääkitys alkuvaiheen yökivuissa on yleensä tarpeen. 

Asiantuntijana ylilääkäri Timo Pohjolainen Kuntoutus Ortonilta.

Lue myös:

Tästä johtuu olkapään kipu

Omalääkäri Risto Laitila vastaa:

Kipuileva olkapää

Olkanivel jäässä

Suo­messa eniten elin­vuosia mene­tetään iskee­misten sydän­sai­rauksien, aivo­ve­ren­kierron häi­riöiden, Alzhei­merin tau­din ja keuhko­syövän ta­kia. 

Keski­mää­räinen eliniän odote on kehit­tynyt suotui­sasti se­kä Suo­messa et­tä maail­malla. Hil­jattain jul­kaistun tutki­muksen mu­kaan ti­lanne vaih­telee kui­tenkin huomat­ta­vasti eri mais­sa.

Suo­messa eniten elin­vuosia mene­tetään iskee­misten sydän­sai­rauksien, aivo­ve­ren­kierron häi­riöiden, Alzhei­merin tau­din ja keuhko­syövän ta­kia. Maail­malla lis­talta löytyvät myös iskee­miset sydän­sai­raudet ja aivo­ve­ren­kierron häi­riöt, mutta kolmannen sijan vievät alempien hengi­tys­teiden sai­raudet.

Diabetes kasvattanut osuuttaan Suomessa

Eniten ter­veitä elin­vuosia vähen­tävät maail­malla ala­selkä- ja niska­kivut, aistie­lin­sai­raudet, dep­ressio, raudan­puute anemia, iho­sai­raudet ja dia­betes.

Suo­messa vas­taavan lis­tan kärki­päästä löytyvät edellisten lisäksi myös kaatu­miset ja mig­reeni. Suhteel­li­sesti eniten osuuttaan oli kasvat­tanut Suo­messa dia­betes.

Suo­messa riski­te­ki­jöitä, jot­ka aiheut­tavat eniten kuo­lemia ja sai­rauksien kans­sa elet­tyjä elin­vuosia, ovat:

  • ko­honnut veren­paine
  • ravit­se­mukseen liit­tyvät riski­te­kijät
  • alko­holi ja huu­meet
  • tupa­kointi
  • yli­pai­no/li­havuus
  • ko­honnut veren­so­keri
  • ko­honnut koko­nais­ko­les­te­roli
  • vä­häinen fyy­sinen aktii­visuus

Keski­mää­räinen odo­tet­ta­vissa oleva eli­nikä on maailman­laa­jui­sesti piden­tynyt 61,7 vuo­desta 71,8 vuo­teen vuosina 1980–2015. Suo­messa naisten odotettavissa oleva elinikä on 84,4 vuot­ta ja mie­sten 78,5 vuot­ta.

Vaik­ka keski­mää­räinen eliniän odote on kehit­tynyt suotui­sasti, ti­lanne vaih­telee huomat­ta­vasti eri mai­den vä­lillä. Esi­mer­kiksi Syy­riassa mies­ten odo­tet­ta­vissa oleva eli­nikä ly­heni yli 11 vuo­della vuo­sien 2005 ja 2015 vä­lillä ol­len 62,6 vuot­ta.

Suomen tulokset näet tarkemmin täältä

 

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

 

Miten toimii suhde, kun mies on vaimoaan yli kaksikymmentä vuotta nuorempi? Ainakin seksi on ihanaa, vakuuttavat Kaija ja Ahmed.

Ahmed Taha on 35-vuotias. Hänen aviovaimonsa Kaija Räty-Taha on 68. Egyptiläisen Ahmedin kulttuurissa ikä ei ole niin puhuttava asia parisuhteessa, mutta Suomessa pari on törmännyt ennakkoluuloihin. Naisystävät varoittelivat Kaijaa, että nuori ja komea mies saattaisi lähteä lopulta nuoremman naisen matkaan.

– Mutta en pelkää mitään, elän ja nautin tässä ja nyt. Kuka meistä, minkään ikäisistä, tietää tulevaisuudesta? Olemme edelleen rakastuneita neljän avioliittovuoden jälkeen, Kaija sanoo. 

Ahmed lisää, että ikä ei ole Kaijan tärkein ominaisuus vaan hyvä sydän.

– Aikuinen nainen ymmärtää elämästä enemmän kuin nuori nainen. Hän esimeriksi ymmärtää, ettei toista voi muuttaa, Ahmed sanoo.

Kaija hehkuttaa myös seksuaalista voimaa.

– En ole niin epäröivä kuin nuorena, vaan uskallan nauttia vapaasti! Lisäksi minulla on varma ja vahva tunne siitä, että Ahmed rakastaa ja arvostaa minua. Sellainen tunne antaa vapauden myös seksiin.

Naisten työt piti opetella

Kaija ja Ahmed tutustuivat toisiinsa Skypen välityksellä viisi vuotta sitten. Heitä yhdistää elämänasenne ja se, että kummatkin ovat siistejä ja jämptejä järjestyksen ihmisiä, tarkkoja raha-asioissakin. Kotityöt Ahmedille piti kuitenkin Kaijan opettaa.

– Annoin Ahmedille imurin käteen, vaikka hän vänkäsi imurointia naistentyöksi. Sanoin, että Suomessa miehet tekevät samoja jjuttuja kuin naisetkin. Nykyään, kun tulen perjantaisin kotiin, täällä on jo ruokakin uunissa, Kaija nauraa.

Homma toimii myös toisinpäin. Kaija hellii ja halaa puolisoaan tuon tuosta. Kahden tasa-arvoisen, vaikkakin eri-ikäisen, aikuisen suhteessa on molemminpuolista tyydytystä.

– Minua ei häiritse herjanheitto suhteestamme, sillä tiedän, että Ahmed rakastaa minua. Tunteen taustalla ovat kaikki elämäni kokemukset.

Arkea helpottaa vastavuoroisuus. Ahmed hoitaa Kaijan tietokoneen, Kaija hellii miestään leipomalla.

 

Artikkeli on alun perin julkaistu ET-lehden numerossa 8/2014.

Tär­keitä anto­sya­ni­dii­neja ja proan­to­sya­ni­dii­neja saa mm. musti­kasta, karpa­loista ja viini­ry­pä­leistä.

Mar­joista saa­tavat anto­sya­ni­diinit ja proan­to­sya­ni­diinit voi­vat tuo­reen tutki­muksen mu­kaan aut­taa sepel­val­ti­mo­taudin ehkäi­syssä. Nii­tä saa muun muassa musti­kasta, karpa­loista ja viini­ry­pä­leistä.

Ame­rican Jour­nal of Cli­nical Nut­rition -lehden julkai­semat yhdys­val­ta­lais­tu­lokset perus­tuvat 17 000 ai­kuisen kuusi­vuo­tiseen seu­rantaan. Sen perusteella eniten anto­sya­ni­dii­neja ja proan­to­sya­ni­dii­neja ruoas­taan saa­vat sairas­tuvat noin puo­let epä­to­den­nä­köi­semmin kuin hen­kilöt, joi­den ruoka­va­liossa on nii­tä vain vä­hän.

Mar­jojen ja mui­den an­to- ja proan­to­sya­ni­dii­neja pal­jon sisäl­tävien ruo­kien syö­minen oli ylei­sempää varak­kaiden ja muu­tenkin terveel­li­sesti elävien keskuu­dessa, mut­ta yh­teydet ha­vaittiin myös elin­ta­voiltaan vä­hemmän terveel­listen pa­rissa. Fla­vo­noidien koko­nais­ku­lutus ei vaikut­tanut sairas­tu­mis­ris­keihin täs­sä tutki­muk­sessa.

Saman­suun­taisia tu­loksia on saa­tu aiem­minkin. Anto­sya­ni­dii­ni-fla­vo­noidit on yhdis­tetty muun muassa pie­nempään diabe­teksen, Parkin­sonin tau­din ja sydän­koh­tausten vaa­raan. Ruoka­valion li­säksi kui­tenkin mo­ni muu­kin seik­ka voi vai­kuttaa yh­teyksiin.

 

Läh­de: Die­tary fla­vonoid in­take and in­cident coro­nary heart di­sease: the Rea­sons for Geog­raphic and Ra­cial Diffe­rences in St­roke study. Ame­rican Jour­nal of Cli­nical Nut­rition 2016;DOI:10.3945/ajcn.115.129452.

Uutis­pal­ve­lu­ Duo­decim. Co­pyright Duo­decim 2016. Kaik­ki oi­keudet pidä­tetään. Mate­riaalin uu­delleen jul­kaisu ja edelleen levit­tä­minen on kiel­letty il­man kirjal­lista lu­paa.

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

 

Kynsilakat sisältävät runsaasti kemikaaleja, ja jatkuva lakkaaminen voi kuivattaa kynsiä. Lue viisi faktaa kynsilakasta.

1. Iso lasti kemikaaleja

Pieneen pulloon mahtuu paljon. Liuottimet liuottavat orgaanisia aineita, väriaineita ja pigmenttejä sekä vaikuttavat lakan paksuuteen. Tartunta-aineet parantavat lakan tarttuvuutta kynteen. Kalvonmuodostaja lisää lakan kestävyyttä ja kiiltävyyttä, paakkuuntumisenestoaine sileyttä.

2. Kutinaa iholla

Jotkut kynsilakat sisältävät formaldehydiä ja tolueenia, jotka voivat aiheuttaa allergisen reaktion. Ihottumaa voi tulla käsien lisäksi vaikkapa kasvoille, silmäluomille tai kaulalle, jos niitä kosketellaan lakatuilla kynsillä.

3. Kynsi haurastuu

Jatkuva kynsilakan ja etenkin asetonia sisältävien kynsilakan poistoaineiden käyttö voi kuivattaa ja haurastuttaa kynsiä ja kynsinauhoja. Alus- ja päällyslakan käyttö ehkäisee lakan lohkeilua, parantaa lakkauksen kestoa ja suojaa kynttä kellastumiselta.

4. Sulje tiiviisti

Jos kynsilakan liuottimet pääsevät haihtumaan, lakka kuivuu ja väripigmentit voivat takertua toisiinsa. Silloin ne eivät enää sekoitu liuokseen vaan voivat jäädä pullon pohjalle. Kynsistä voi tulla erisävyiset kuin niistä tuli käytettäessä tuoretta lakkaa.

5. Ongelmajätteisiin

Kynsilakka ja sen poistoaineet ovat ongelmajätettä. Jos kynsilakkapullossa on liikkuvaa nestettä, se on vaarallista ainetta ja kuuluu hävitettäväksi ongelmajätteen mukana. Jos jäljellä oleva lakka on täysin kuivunut, sen voi heittää tavalliseen roskalaatikkoon.

 

Asiantuntijana ylitarkastaja Terhi Tauriala-Rajala, Tukes.

Artikkeli on alun perin julkaistu ET-lehden numerossa 15/2016.