Tahti on tiukka ja väkeä liian vähän. Työhaluja silti yhä on, mutta löytyykö töitä. Tätä ihmettelevät 55–64-vuotiaat työ- elinkeinoministeriön selvityksessä.

Epävarmuus oman työpaikan säilymisestä painaa ja samalla töissä on kova tahti päällä. Silti monet asiat töissä ovat menneet viime vuosina parempaan suuntaan: työturvallisuus on kohentunut ja työnantaja suo mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen – myös pienillä työpaikoilla.

Tällaisia tuloksia näyttää tänään julkistettu työolobarometri, jonka työ- ja elinkeinoministeriö tekee vuosittain. Uusimmat tiedot kertovat palkansaajien tunnoista viime vuoden syksyllä. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä tehtyyn puhelinhaastatteluun vastasi 1755 henkilöä.

Työpaikan menetystä pelkää yksi kymmenestä. Lisäksi usko uuden työpaikan löytymiseen on hiipunut. 54–64-vuotiaista vain alle puolet tohtii luottaa siihen, että potkujen jälkeen vielä töitä löytyisi.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Työhaluja ja -kykyä 55–64-vuotiailla on. Työkyky on hyvä tai erinomainen suhteessa työn fyysisiin tai henkisiin vaatimuksiin 77–87 prosentilla vastaajista.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Työelämän paineet ja kiire ovat todellisuutta kaikenikäisille, myös kyselyjen vanhimmalle ikäryhmälle, 55-64-vuotiaille.

Vuonna 2013 kaksi kolmastosaa palkansaajista oli pois töistä oman sairauden takia, yleisimmin 1–5 päivää. 55+-vuotiaiden joukossa ja toisaalta alle 25-vuotiaissa on eniten niitä, jotka eivät olleet vuoden aikana päivääkään pois töistä.

Palkansaajien työkykyä on barometrissa arvioitu Työterveyslaitoksen kehittämällä työkykyindeksillä. Siihen vaikuttavat työkyky suhteessa työn vaatimuksiin, sairastavuus ja poissaolojen määrä sekä henkinen hyvinvointi, josta kertovat esimerkiksi kyky nauttia omasta arjesta ja toiveikkuus tulevaisuuden suhteen.

Tulosten perusteella 55–64-vuotiaiden työkykyindeksi on 45 prosentilla hyvä ja 38 prosentilla erinomainen. Ero koko työikäisen väestön työkykyyn on varsin pieni.

Sisältö jatkuu mainoksen alla