Potkaise vanhempiasi persuksiin,
sanoi Herakleitos, rehellinen mies
Hakattakoon se
minunkin hautakiveeni