Saa olla mnnyt, eletty kuolleeksi!
Voiko olematon saada elämän
kuolleesta uutta kasvaa,
voiko lävistetystä tulla eheä,
paikata voiko repaleet
paikalla joka uutta antaisi
täyttäisi elämällä, toivolla!

Voiko kuolleena elää
vajaana olla, suorittamatta!
Sanotaan, ei tarvitse suorittaa
yrittää, se synti on!

Sanotaan, että elämä antaa
mitä tarvitset, yltäkyllin!

Odottamaanko tyytyä, synnittä!
Onko totuus totta elämässä!

Toivo ja tulevaisuus
kuuluuko jokaiselle,
paikatuille että kokonaisille
elämän syntymäpäiväsankreille!