Soi maa lauluaan!
tyytyväisyyden autuus
nostaa kukkavarret
valkoisiksi rivistöiksi
toisiinsa nojaamaan,
kuin ystävät!
Maasta olet tullut
mullan hedelmä!