Kevät on ihanaa, mutta tapaturma-altista aikaa. Liukastumisista johtuvia kaatumisia tapahtuu paljon, ja erityisen kohtalokkaita ne ovat ikääntyneille.

Päivällä lämmön noustessa kaduille tulee lumen sulamisvesiä, jotka yöpakkasten myötä jäätyvät. Aamulla katuja saattaa peittää hyvinkin salakavala ohut musta jää. Pahimmillaan jään päälle on satanut ohut lumikerros. Myös polanteista tulee aiempaa liukkaampia.

Yli 65-vuotiaille suomalaisille tapahtuu vuosittain reilut 100 000 tapaturmaa, kertoo Luustoliitto. Niistä valtaosa sattuu kotona sisätiloissa tai kotipihassa. Sairaaloissa hoidetaan vuosittain lähes 25 000 tapaturmaa ja niistä kuolemaan johtaa yli 1 000.

Ikääntyneiden yleisimmät tapaturmat ovat kaatumisia, liukastumisia tai matalalta putoamisia. Kaatumisvaara kasvaa iän myötä. Liukkaudesta johtuvia kaatumisia tapahtuu juuri tähän aikaan vuodesta, kun kadut ja tiet ovat erittäin liukkaita.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Lisäksi ikääntyneiden kaatumistapaturmille altistavat myös monet sisäiset ja ulkoiset seikat, kuten sairaudet, liikkumisvaikeudet, heikentynyt näkö, lääkkeet, liukkaat lattiat, huono valaistus tai vaikkapa epäsopivat jalkineet.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Lonkkamurtumat riesana

Osteoporoosia sairastavilla henkilöillä luu on haurastunut ja siksi kaatuminen aiheuttaa useammin luunmurtuman kuin terveillä. Noin 90 prosenttia lonkkamurtumista tulee nimenomaan kaatumisen seurauksena.

Lonkkamurtuma tuo toimintavajausta, laskee elämänlaatua, lisää laitoshoidon tarvetta ja aiheuttaa ennenaikaisia kuolemia. Lonkkamurtumapotilaista joka viides kuolee murtuman jälkeisen vuoden aikana.

Yksilön näkökulmasta lonkkamurtuma aiheuttaa liikkumisvaikeuksia ja kipua sekä laskee elämänlaatua. Se on myös suuri seuraavan murtuman riski.

Vain joka toisella aiemmin itsenäisesti kotona asuneella toimintakyky säilyy lonkkamurtuman jälkeen. Viisi prosenttia itsenäisesti kotona asuneista ja joka viides kotihoidossa olleista joutuu ympärivuorokautiseen hoitoon.

Lisäksi lonkkamurtuman hoito ja lonkkamurtuman seuraukset ovat hyvin kalliita yhteiskunnalle.

Lonkkaliitto muistuttaa, että ikääntyneiden kannattaa ehdottomasti käyttää jalkineiden liukuesteitä tai nastoitettuja kenkiä liukkaiden kelien aikana. 

Liukastuminen on kuitenkin mahdollista nastoista huolimatta, joten muista myös nämä asiat ulkona liikkuessasi: 

  • Etene rauhallisesti ja varovaisesti. Mieti kävelemistä ja katso, mihin astut.
  • Mieti, mihin aikaan päivästä asiointi kannattaa ajoittaa ja ota tarvittaessa saattaja mukaan.
  • Hanki tarvittaessa liikkumista helpottavia apuvälineitä, kuten keppi, kävelytuet tai rollaattori. 
  • Suunnittele turvallinen reitti, jonka kunnossapidosta huolehditaan ja jossa on levähdyspaikkoja.
  • Ota kännykkä mukaan, jotta saat tarvittaessa apua mahdollisimman pian. 
  • Huolehdi kotipihan ja talon ulkorappusten hiekoituksesta ja huollosta.

Lisäksi Luustoliitto muistuttaa kiinteistöjen omistajia sekä teiden ja katujen kunnossapidosta vastaavia henkilöitä hiekoituksen tärkeydestä. 

Lähde: Luustoliitto

Sisältö jatkuu mainoksen alla