Tuore tutkimus kyseenalaistaa osteoporoosilääkkeiden tehon.

1990-luvulta lähtien Suomessakin on pyritty estämään ikäihmisten luunmurtumia osteoporoosilääkkeillä. Erityisesti lonkkamurtuma on pitkällistä hoitoa vaativa vamma, ja se heikentää potilaan toimintakykyä, elämänlaatua ja yleisterveyttä. Hyvin iäkkään se asettaa kuolemanriskiin. Lisäksi lonkkamurtumat aiheuttavat suuria kustannuksia yhteiskunnalle.

Lue myös: Tämä on paljon tehokkampi keino osteoporoosia vastaan

Aiemmin on ajateltu, että lonkkamurtumat aiheutuisivat luiden haurastumisesta, mutta tuoreen kansainvälisen tutkimuksen mukaan näin ei ole.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

– Lonkkamurtumat syntyvät kaatumisen tai vastaavan pienen tapaturman seurauksena. Vaikka vanhuksella olisi hauraat luut, ne eivät pääosin murru ilman tapaturmaa, sanoo tutkimusta johtanut professori Teppo Järvinen Helsingin yliopistosta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tutkimuksia on tehty puutteellisesti

Tutkimuksessa selvitettiin osteoproosilääkkeiden tehoa lonkkamurtumien hoidossa. Tutkijat kävivät läpi kaiken aihetta koskevan tutkimuskirjallisuuden. Tähän tutkimusnäyttöön pohjautuen on laadittu esimerkiksi nykyinen osteoporoosin käypä hoito -suositus, jonka mukaan osteoporoosipotilaita meillä hoidetaan.

Vinkki! Mistä tiedän, kannattaako minun jatkaa osteoporoosilääkkeen syömistä?

Tutkimuksen loppupäätelmä oli, että lääkehoidon hyöty osteoporoosin hoidossa on marginaalinen.

Tutkijat havaitsivat, että useat tutkimukset oli tehty puutteellisesti.

– Vaikuttaa siltä, että mitä parempi hoitovaste tutkimuksessa oli saatu, sitä enemmän tutkimuksesta löytyi puutteita, Teppo Järvinen kertoo.

Ongelmallista on esimerkiksi, että tutkimuksia on tehty eniten nuoremmassa ikäryhmässä, mutta suurin osa lonkkamurtumista tapahtuu yli 80-vuotiaille. Näin ollen tutkimusten tuloksia ei voisi sellaisenaan soveltaa iäkkäisiin.

– Yli 80-vuotiailla on tehty ainoastaan kolme tutkimusta, ja missään niistä ei löytynyt viitteitä lonkkamurtumia ehkäisevää tehosta, Järvinen sanoo.

Suomessa tapahtuu vuosittain noin 7 000 lonkkamurtumaa. Potilaan hoito vie keskimäärin noin 46 vuorokautta.

Helppo testi: onko sinulla lonkkamurtuman riski?

Kaatumisriskiä voi pienentää tehokkaammin liikunnalla

Tutkijat ovat sitä mieltä, että murtumariskejä ylikorostetaan, mikä johtaa turhaan diagnostiikkaan ja tämän seurauksena monet syövät lääkkeitä turhaan. Kun potilas saa osteoporoosidiagnoosin, hän voi alkaa varoa liikkumista, mistä johtuen hänen kuntonsa saattaa huonontua.

Lisäksi murtumariskiä voi hoitaa paljon tehokkaammilla keinoilla.

– Parhaiten riski pienenee, kun syö terveellisesti, harrastaa aktiivisesti liikuntaa ja on tupakoimatta, Teppo Järvinen toteaa.

Tutkimus on julkaistu British Medical Journalin Too Much Medicine -artikkelisarjassa, jossa nostetaan esille niitä terveydellisiä ja taloudellisia ongelmia, joita ylidiagnosointi ja tarpeettomat hoidot aiheuttavat.

Sisältö jatkuu mainoksen alla