Moni säästäjä miettii, mistä saisi rahoilleen turvallista tuottoa. Riskiä karttavan kannattaa kääntää katse korkosijoituksiin.

Erilaisissa säästäjille kaupattavissa korkosijoituksissa on suuria eroja. Ennen sijoituspäätöstä on syytä miettiä, minkälaiset riskit säästöjä uhkaavat ja miten suuren riskin oma talous ja hermot kestävät.
Vanha kunnon pankkitili on turvallisin sijoituskohde. Tilin tuoton tietää aina, ja talletettu pääoma on turvassa. Jos pankki kaatuu, talletussuojarahasto pelastaa säästöt.
Pankkitiliä parempaa tuottoa voi yrittää hakea lyhyen koron rahastoista. Ne sijoittavat varansa lyhytaikaisiin valtioiden, yritysten ja pankkien velkakirjoihin. Vaihtoehto sopii sille, joka sietää säästöjen pienen arvonheilahtelun. Jos säästöaika on vähintään kolme kuukautta, pääoman pienenemisen vaaran pitäisi olla hyvin pieni.
Mikäli voi pitää säästöjään sijoitettuna usean vuoden, kannattaa harkita pitkän koron rahastoja. Ne sijoittavat valtioiden joukkolainoihin eli obligaatioihin, joiden erääntymiseen on aikaa monta vuotta.
Pitkän koron rahaston arvo voi heilahdella reilusti. Jos säästöaika on useita vuosia, sen tuotto on melkoisella varmuudella pankkitiliä ja lyhyen koron rahastoa parempi.
Viime vuoden tuotot eivät toistu
Viime vuonna pankkitilille sai parhaimmillaan yli viiden prosentin koron, ja myös parhaat lyhyen koron rahastot tuottivat yli viisi prosenttia. Tuottoisimmat pitkän koron rahastot ylpeilivät jopa yli kymmenen prosentin tuotoilla.
Säästäjän ei pidä hullaantua näistä jo toteutuneista tuotoista. Ne ovat historiaa, eikä säästökohdetta kannata valita niiden perusteella. Tulevaa tuottoa ei tiedä kukaan, mutta asiantuntijat epäilevät vahvasti sen jäävän matalaksi.
Tällä hetkellä kahden prosentin korko pankkitalletukselle on hyvä. Pitkän koron rahastojen todennäköinen tuotto on lähivuosina kolmen prosentin paikkeilla.
Kysy, mihin rahasto sijoittaa
Valitettavasti viime vuonna useimmat lyhyen koron rahastot eivät olleet niin turvallisia sijoituskohteita kuin niiden myyjät mainostivat.
 Saadakseen paremman tuoton moni rahasto sijoitti suuren osan varoistaan yritysten liikkeeseen laskemiin pitkäaikaisiin lainoihin. Luottokriisin vuoksi yrityslainojen arvot laskivat, kun sijoittajat katsoivat yritysten konkurssiriskien kasvaneen. Korkosijoittamiseen liittyvä luottoriski siis toteutui. Tämä teki kauheaa jälkeä rahastojen tuotoille.
Välttyäkseen ikäviltä yllätyksiltä säästäjän onkin syytä selvittää, mihin kohteisiin korkorahasto on sijoittanut. Se kerrotaan rahastojen kuukausiraporteissa. Mitä suurempi osa varoista on sijoitettu yrityslainoihin, sitä suuremmalla riskillä rahasto sijoittaa.
Turvallisimpia sijoituskohteita ovat valtioiden lyhytaikaiset joukkolainat. Lyhytaikaisia ovat sellaiset joukkolainat, joiden erääntymispäivään on enintään kolme kuukautta aikaa.
Moni rahasto sijoittaa osan varoista vakavaraisten pankkien lyhytaikaisiin joukkolainoihin. Nämäkin ovat kohtuullisen turvallisia sijoituskohteita.
Jos rahastolla on sijoituksia pitkäaikaisiin yrityslainoihin, pitää säästäjän varautua siihen, että rahaston arvo voi heilahdella voimakkaasti.
Rahaston myyjän pitää aina antaa asiakkaalle niin sanottu yksinkertaistettu rahastoesite, jossa kerrotaan rahaston sijoitustavasta ja riskeistä. Valitettavasti esitteet ovat luvattoman usein vaikeita ymmärtää. Rahastojen riskeistäkin ne ovat antaneet turhan ruusuisen kuvan.
Kannattaakin tiukata myyjältä, mihin rahasto on sijoittanut ja mitä riskejä sijoituksiin liittyy. Jos vastaukset eivät tyydytä tai myyjä ei tiedä vastauksia, viisainta on unohtaa kaupiteltu rahasto.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla