Kirjoitukset avainsanalla senioriasuminen

Sisätilat alkavat olla maalausta vaille valmiita. Kuvassa keittiö, ruokavaraston oviaukko ja kierrätetty ikkuna, joka antaa valoa käyttöullakolle.
Sisätilat alkavat olla maalausta vaille valmiita. Kuvassa keittiö, ruokavaraston oviaukko ja kierrätetty ikkuna, joka antaa valoa käyttöullakolle.

Talon sisätyöt etenevät hyvää vauhtia kuten tämän jutun kuvista näkyy. Samalla viimeisetkin naapurivalitukset saatiin pois päiväjärjestyksestä. Nyt kun pitkä valitusprosessi on saatu päätökseen, siitä voi jo tarkemmin kertoa.

Naapurivalitusten luvattu maa

Kun pidimme vuosi sitten taloprojektimme virallista aloituskokousta rakennustarkastajan toimistossa, hän totesi lakonisesti, että ”päätitte sitten rakentaa Mankkaalle, siellä naapurit valittavat liki jokaisesta rakennushankkeesta”.

Ajattelimme, että selviämme valituksitta, koska olemme asuneet samassa paikassa jo 30 vuoden ajan ja tunnemme lähes kaikki naapurimme.

Olimme väärässä.

Kaikki lähinaapurit valittavat

Naapurikuulemisessa tulee esitellä rakennushanke naapureille ja kysyä heiltä kirjallisesti, onko heillä jotain huomautettavaa asiasta. Rakennuttaja voi hoitaa tämän hanke-esittelyn itse tai antaa sen rakennusvalvonnan tehtäväksi, jolloin viranomainen veloittaa tietyn summan per naapuri. Espoossa veloitus on 200 tai 280 euroa naapurilta riippuen siitä, joutuuko viranomainen tekemään paikalle valvontakäynnin.

Meille määrättiin kaikkiaan kuuden lähistöllä olevan taloyhtiön naapurikuuleminen. Päätimme säästää tuhatlappusen ja hoitaa kuulemisen itse.

Siinä vaiheessa, kun naapurit kuullaan, rakennusvalvonta on jo tutkinut, että rakennushanke on rakennusmääräysten ja alueen asemakaavan mukainen. Tämä rakennuslupakäsittely kestää helposti kuukausia ja sen jälkeen naapurien kuulemisen pitäisi olla lähinnä muodollisuus.

Naapurien kuulemisen ensimmäinen yllätys oli, että lähes jokaisella naapurillamme oli jotain huomautettavaa hankkeestamme, vaikka kaikki oli tehty määräysten mukaisesti.

Parvekkeiden kaiteet on vielä rakennettava ennen kuin muuttolupa irtoaa. Näkymä makuuhuoneesta ei ole lainkaan hassumpi.
Parvekkeiden kaiteet on vielä rakennettava ennen kuin muuttolupa irtoaa. Näkymä makuuhuoneesta ei ole lainkaan hassumpi.

Valitustie on pitkä

Naapurihuomautusten kaava menee siten, että ensin huomautukseen ottaa kantaa rakennusvalvonnassa hankkeelle rakennusluvan myöntänyt lupakäsittelijä. Hän tarkistaa naapurien huomautukset ja esittää heille kirjallisesti ne rakennuslain pykälät, joiden perusteella kyseinen hanke on rakennuslupansa ansainnut.

Jos huomautuksen tehnyt ei tyydy tähän selvitykseen, seuraava käsittelyporras on paikallinen rakennuslautakunta, jossa asian esittelijänä toimii yleensä rakennusvalvontaviraston päällikkö. Hän tutkii tehdyt huomautukset ja antaa rakennuslautakunnan jäsenille rakennusvalvonnan suosituksen, joka menee yleensä sellaisenaan läpi lautakunnassa.

Lautakunnan on tapana kunnioittaa asiantuntijoita, sillä rakennuslautakunnassa päätöksiä tekevät poliittisesti valitut maallikkojäsenet, joilla ei välttämättä ole kokemusta rakennusasioista.

Rakennuslautakunnan päätöksen jälkeen asiasta voi valittaa edelleen hallinto-oikeuteen, joka tutkii valituksen perusteellisesti ja antaa asiassa lopullisen päätöksen. Hallinto-oikeuden jälkeen asian voi viedä korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain siinä tapauksessa, että hallinto-oikeus antaa asiassa valitusluvan.

Valtaosa naapurien huomautuksista raukeaa ennen hallinto-oikeutta, kun paljastuu, että huomautus on aiheeton ja valitusprosessi alkaa maksaa. Hallinto-oikeuteen viety valitus maksaa 250 euroa jokaiselta valituksen tekijältä. Lisäksi hallinto-oikeudet ovat todella ruuhkaisia, joten sinne viedyn valituksen käsittelyaika on yleensä vuosi tai enemmän.

Ennen kuin maalausporukka saapuu, päätimme kokeilla, miltä valkoinen katto näyttää, kun rakenteet jäävät näkyviin. No sehän toimii just niin kuin ajattelimme!
Ennen kuin maalausporukka saapuu, päätimme kokeilla, miltä valkoinen katto näyttää, kun rakenteet jäävät näkyviin. No sehän toimii just niin kuin ajattelimme!

Laki määrää, mutta kuka päättää?

Rakennuslaki ja asemakaava määrittelevät, mitä saa rakentaa, mutta käytännössä naapurit ja rakennusvalvonta päättävät ainakin meillä Espoossa, mitä oikeasti voi tehdä. Rakentajan pitää varautua ”paikalliseen yllätystekijään”, joka voi olla naapuri tai paikallisen rakennusvalvonnan päällikkö, joka tulkitsee voimassa olevia määräyksiä.

Suunnittelimme huolella kaikkia rakennus- ja asemakaavamääräyksiä noudattavan talon, jonka arkkitehti omalta osaltaan tarkisti ja teki joitakin hienosäätöjä. Virallinen rakennuslupakäsittelymme kesti noin kaksi ja puoli kuukautta, mutta lupa-asiaa oli pohjustettu siihen mennessä jo viisi kuukautta.

Keskustelimme rakennusvalvonnan lupakäsittelijän kanssa usein ja kävimme suunnitelmat pikkutarkasti läpi, jotta kaikki lain kiemurat täyttyvät. Menimme jopa joissain kohdin ja varmuuden vuoksi pitemmälle, kuin mitä viralliset ohjeet velvoittivat. Saimme rakennusluvan Espoon rakennusvalvonnasta tammikuun puolivälissä 2018. Kaiken piti siis olla kunnossa ja siinä uskossa elimme reilun kuukauden. 

Kun naapurien huomautukset tulivat, Espoon rakennusvalvonnan päällikkö veti yllättäen rakennuslupamme takaisin helmikuun lopulla ja se joutui Espoon rakennuslautakunnan uudelleenkäsittelyyn.

Ruokavaraston liukuovi löytyi tori.fi:stä. Suurkiitos Jaanalle Vantaalta!
Ruokavaraston liukuovi löytyi tori.fi:stä. Suurkiitos Jaanalle Vantaalta!

Miksi lupamme käsiteltiin uudelleen?

Viranomainen vei lupa-asiamme uusintakäsittelyyn, koska rakennuslaissa on yksi varsin tulkinnanvarainen kohta, johon viereinen taloyhtiö takertui: ”Rakennuksen tulee soveltua rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset” (Maankäyttö- ja rakennuslaki 117§, 1 mom.) sekä ”rakennuksen on sovittava paikalle” (MRL 135§ kohdat 3 ja 6).

Nämä rakennuslain kohdat jättävät oven auki subjektiiviselle lain tulkinnalle, sillä kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset ovat aina enemmän tai vähemmän makuasioita. Normaalitilanteessa edellä mainittuihin lain kohtiin on vaikea vedota, ellei uusi rakennus poikkea täysin alueen aikaisemmasta rakennuskannasta.

Meidän talomme ei ole arkkitehtuuriltaan poikkeuksellinen, sillä Mankkaalle on rakennettu vastaavia taloja jo vuosien ajan. Alueen aikaisemmat rintamamiestalot ja matalat rivitalot ovat jäämässä pikkuhiljaa vähemmistöön, sillä lähes kaikki uudet talot ovat kaksikerroksisia harja- tai pulpettikattoisia kivitaloja, joissa on korkeat julkisivut ja suuret ikkunapinnat kuten meilläkin.

Aiempi, samalla tontilla oleva kivitalomme oli pitkään korttelin korkein rakennus, jonka harjakorkeus nousi rakennusmääräyksissä sallittuun yhdeksään metriin. Tonttimme kaksi naapuritaloyhtiötä, jotka ovat valmistuneet vanhan talomme jälkeen, ovat puolestaan matalia paritaloja, joissa ei ole hyödynnetty kaavan sallimaa yhdeksän metrin harjakorkeutta tai täyttä maanpäällistä kellaria. Uusi talomme poikkeaa niistä, mutta ei kaavamääräyksistä.

Perusteetonta pyöritystä

Rakennusvalvonnan mukaan varteenotettavia naapurien huomautuksia tuli kolme. Yhden niistä arvelin katteettomaksi heti kättelyssä, sillä viereisestä taloyhtiöstä huomautus tuli sekä taloyhtiöltä että yhdeltä heidän osakkaaltaan erikseen. Yllättävää kyllä tätä muotovirhettä ei noteerattu mitenkään. Myös argumenttini siitä, että lähialueella on jo ainakin parikymmentä täysin samanmallista uudistaloa, jätettiin huomiotta. Niinpä Espoon rakennusvalvontavirasto otti huomautukset käsiteltäviksi ja vei lupamme rakennuslautakunnan uusintakäsittelyyn.

Kun tutkin Espoon rakennuslautakunnan käsittelemät yksityiset rakennuslupavalitukset viimeisen kolmen vuoden ajalta, totesin, että rakennuslupamme uusintakäsittelypäätös oli ainoa laatuaan. Saimme siis poikkeuksellista kohtelua.

Espoon rakennuslautakunta hyväksyi kuitenkin pienten muutoksien jälkeen alkuperäisen rakennuslupamme huhtikuun toisella viikolla. Tähän ylimääräiseen kiemuraan paloi lähes kaksi kuukautta aikaa, mikä pakotti meidät tekemään aikataulutukset ja alihankkijasopimukset uusiksi. Olimme suunnitelleet selviävämme talon suurista aliurakoista eli perustuksien ja rungon pystytyksestä ennen kesän kiireisintä rakennussesonkia. Nyt jouduimme keskelle sitä.  

Rakennuslautakunnan hyväksyttyä lupamme toinen naapuritaloyhtiöistä luopui valituksestaan. Sen sijaan toinen naapuriyhtiö ei luovuttanut vieläkään, vaan vei asian Helsingin hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely kesti lähes vuoden.

Parin viikon päästä talolle johtava pihatie asfaltoidaan. Talon edustalla tulee pihakivetys.
Parin viikon päästä talolle johtava pihatie asfaltoidaan. Talon edustalla tulee pihakivetys.

Päätös tuli, pulinat pois

Hallinto-oikeuden ratkaisu oli lopulta yksiselitteinen:

  • uudistalo täyttää rakennusmääräykset ja alueen voimassa olevan asemakaavan määräykset kaikilta osin, myös kerrosluvultaan ja kerrosalaltaan
  • rakennuksen sijoitus on asemakaavan ja rakennusjärjestyksen mukainen
  • suunniteltu rakennus poikkeaa korkeudeltaan ja tyyliltään naapuritonttien rakennuksista, mutta ei siinä määrin, että sen voitaisiin katsoa olevan maankäyttö- ja rakennuslain 117 pykälän ensimmäisessä momentissa tarkoitetulla tavalla rakennettuun ympäristöön ja maisemaan ulkonäkönsä puolesta soveltumaton
  • rakennuksen ei voi katsoa tarpeettomasti haittaavan naapuria
  • hanke ei ole muutoinkaan maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten vastainen
  • hankkeelle on tullut myöntää rakennuslupa eikä päätöstä ole syytä muuttaa

Lisäksi hallinto-oikeus totesi, että naapuritaloyhtiön erillisen valituksen tehneellä asukkaalla ei ollut oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta lupavalmistelijan rakennuslupapäätöksestä eikä rakennuslautakunnan olisi tullut ottaa hänen oikaisuvaatimustaan tutkittavakseen.

Mitä tästä opimme

Hiljaa hyvä tulee, kuuluu vanha sanonta.

Sehän toki pätee näihin rakennushommiinkin, mutta välillä kyllä toivoo, että asiat hoituisivat rivakammin eikä niitä mutkistettaisi tarpeettomasti. Omiin töihinsä ja aikatauluihinsa voi sentään vielä vaikuttaa, mutta viranomaisten kanssa joutuu tyytymään odotteluun.

Naapurien kuuleminen on arvokas käytäntö, mutta myös rakentajalle pitäisi suoda jonkinlaista turvaa ja ennakoitavuutta. Jos rakentaja suunnittelee, toimii ja rakentaa voimassa olevien rakennus- ja kaavamääräysten mukaisesti ja rakennuslupa irtoaa, hänen työtään ei pitäisi enää tarpeettomasti vaikeuttaa.

Ehkäpä rakennusmääräyksiä kannattaisi sen verran hienosäätää, että naapurivalituksella ei voisi tehdä tarkoituksellisesti haittaa rakentajalle, jos naapurien valitukset on toistuvasti todettu perusteettomiksi. Nyt laki valitettavasti sallii tällaisen toiminnan.

Ja mikäli joutuu kokemaan tällaista pompottelua rakennusvalvontaviranomaiselta kuin me, se tuntuu pikemmin kiusaamiselta kuin asumisen ja asuinalueiden laadun valvonnalta.

Nyt pidämme blogissa pienen kesätauon ja palaamme taas heinäkuussa asiaan uusin aihein. Hyvää kesää siihen asti!

Kommentit (2)

Vierailija
1/2 | 

Tuo valitusrumba on pikemminkin sääntö kuin poikkeus - erityisesti Mankkaalla. Vielä 70-luvulla Mankkaallekin saattoi rakentaa ilman valituksia - siitä on hirvittävän pitkä aika. 

Valitusrumbaa ei lainkaan lievennä se, että lupa-arkkitehdit toimivat aika mielivaltaisesti ja ottavat yksittäisten osakkaiden valituksia käsiteltäväksi, vaikka osakas ei ole lain tarkoittama naapuri. 

Luppurutistusta varten itkuilta säästävä vihje: rakennustarkastaja Koljonen on tarkka mies. Aivan erityisen tarkka hän on kaiteista ja savuhormeista. Tarkastuksen sujuvuuden varmistamiseksi jokainen kaide on syytä ravistaa ennen tarkastusta ihan itse. Jos heiluu, niin uusiksi menee. 

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Vasemmalla pääovi asennettuna ja sen vieressä varaston ovi.
Vasemmalla pääovi asennettuna ja sen vieressä varaston ovi.

Mainitsin viime kerralla, että yritimme saada keittiökalusteiden asennuksen jälkikäteen sen toimittajalta, Charmia keittiöiltä. Erikseen tilattuna hinta ja toimitusaika eivät kuitenkaan houkutelleet, joten lähdimme etsimään keittiöasennuksiin erikoistunutta ammattimiestä.

Löysimme Vantaalta Asennus-Pönkä -nimisen yrityksen. Yrityksen omistaja Esko Pönkä on tehnyt keittiöasennuksia yli 10 vuoden ajan ja hänellä on kokemusta useimmista keittiötoimittajista. Meille valittu Charmia-keittiö oli hänelle uusi tuttavuus, mutta asennus sujui erinomaisen nopeasti ja ammattitaidolla.

Esko hoiti asennusurakan parissa päivässä ja hinta oli huomattavasti edullisempi kuin keittiötoimittajalta tilattuna.

Talon muut ulko-ovet näyttävät tältä.
Talon muut ulko-ovet näyttävät tältä.

Ulko-ovet paikoilleen

Uudisrakennukseen kannattaa asentaa rakennusajaksi tilapäiset raksaovet. Tällä tavalla säästetään varsinaisia ulko-ovia kolhuilta, joita helposti voi tulla, kun ovista kuljetetaan milloin mitäkin. Lopulliset ovet kannattaa asentaa vasta siinä vaiheessa, kun suurimmat tavarat ja kiintokalusteet ovat sisällä.

Meidän raksaovemme ehtivät palvella nelisen kuukautta lokakuusta lähtien. Varsinaiset ulko-ovet hankimme jo viime vuoden puolella, mutta niiden toimitusta siirrettiin helmikuulle asti. Viime viikolla ne saatiin vihdoin paikoilleen.  Tosin ovet on vieläkin suojattu ja vältämme kulkua talon pääovesta.

Pääovi on talon käyntikortti, joka antaa ensivaikutelman koko talosta. Käytimme ulko-ovien ja etenkin pääoven valintaan runsaasti aikaa ja kävimme läpi suuren joukon ovivalmistajia. Päädyimme lopulta Kaskipuun Saaristo-mallistosta löytämäämme Laako-oveen, jonka tilasimme tiilenpunaisena.

Pohdimme Kaskipuun myynnin kanssa myös muita oviamme. Ne ovat valkoisia, mutta sopivat yhteen pääovemme kanssa. Toinen pääjulkisivumme ovista on Kaski Classic -malliston FE812 ja talon sivulla ja takana olevat ovet löytyivät Kaskipuun parvekeovimalleista. Niissäkin toistuu Classic-malliston ulkonäkö.

Niben ulkoyksikkö seisoo nurkan takana omalla betonialustallaan.
Niben ulkoyksikkö seisoo nurkan takana omalla betonialustallaan.

Lämpöpumppu hurisee

Talon oma lämmitysjärjestelmä on nyt asennettu ja lämmitys sen vastuulla. Teknisessä tilassa olevan Niben Split Boxin keskusyksikkö hyrrää tasaisesti ja kierrättää talon molempien kerrosten lattioiden alle lämmintä vettä.

Emme ole aiemmin asuneet talossa, jossa on vesikiertoinen lattialämmitys, mutta jo nyt muutaman päivän kokemuksella se tuntuu miellyttävältä. Kerrosten lämpötila pysyy tasaisesti 20 asteessa ja sisätöitä voi tehdä vaikka t-paidassa. Tuotelupaus, että lattialämmityksen kanssa voi alentaa koko talon keskilämpötilaa mukavuudesta tinkimättä, saattaa pitää paikkansa.

Lämmitysjärjestelmän ulkoyksikkö on talon nurkalla. Sille valettiin oma betonialusta, jonka päällä se seisoo telineessään. Ulkoyksikön koko oli pieni yllätys, sillä se on suurempi kuin oletimme. Toisaalta sen tehot riittävät hyvin ottamaan lämpöä suoraan ulkoilmasta vielä 25 asteen pakkasellakin. Suurehko koko ei siinä mielessä haittaa, että ulkoyksikkö jää talon kulman taakse piiloon.

Lämmitysjärjestelmän asennuksessa tuli viikon verran viivettä, kun asentaja loukkaantui lievästi. Peukalo jäi puristimen väliin ja siihen tarvittiin muutama tikki. Onneksi ei käynyt pahemmin.  

Mitä vielä puuttuu?            

Talon sisätyöt ovat nyt siinä vaiheessa, että loppu on pikemmin pintojen tekemistä kuin mitään todella suuria urakkatöitä. Aliurakoista ovat vielä kesken osa putkitöistä (vesijohdot on pääosin vedetty, mutta vielä kytkemättä), ilmastointijärjestelmä (laitteet paikallaan, mutta osassa ilmastointikanavia asennus on kesken) ja loput sähkövedot, jotka nekin valmistuvat parin viikon kuluessa.

Sisäseinien levytys kipsilevyillä on kesken ja lattiapinnoilla riittää laatoitettavaa ja parkettien asennusta, mutta ne tehdään vasta aivan loppuvaiheessa. Samoin sisäportaiden, saunan ja kylpyhuoneen lasiovet ja -seinät ovat asentamatta, mutta niidenkin toimittaja on jo selvillä.

Talon sisäosat näyttävät vielä pahasti keskeneräiseltä, mutta muutamassa viikossa tilanteen pitäisi olla jo täysin toinen.  

Ikkunoiden ja ovien tiivistämiseen kuluu yli 140 metriä vasemmalla olevaa nauhaa.
Ikkunoiden ja ovien tiivistämiseen kuluu yli 140 metriä vasemmalla olevaa nauhaa.

Ai niin ne nauhat…

Yksi aikaa vievä, mutta sinänsä helppo työvaihe on ikkunoiden ja ovien reunojen tiivistys. Koska tavoite on matalaenergiatalo, ilmavuotopaikat pitää saada tukittua kunnolla. Ikkunan- ja ovenkarmien reunat ovat paikkoja, joihin jää helposti asennuksen yhteydessä huomaamaton ilmavuoto.

Tämä on taas yksi niistä riveistä, joita omakotirakentaja harvemmin osaa ennakoida budjetteja tehdessään. Tiivistenauhat maksavat helposti 20-30 euroa rulla ja nauhaa menee yllättävän paljon. Meillä esimerkiksi ikkunoiden ja ovien ympärysmitta on noin 145 metriä.

Rakennusvaiheessa erilaisia tiivistysnauhoja tarvitaan muuallakin kuin ikkunoissa ja ovissa. Saunassa käytämme alumiinitiivistenauhaa eristelevyjen saumoissa. Myös kattoelementtien reunoilla ja yläpohjan saumoissa tarvitaan omanlaistaan nauhaa.  

Otin selvää eri nauhavaihtoehdoista ja monipuolisimmat valikoimat löytyivät Tiivistalolta. Kun kysyin heiltä neuvoa, sain myös erinomaisen opastuksen tiivistenauhojen käyttövaihtoehdoista ja asennusohjeista. Ikkunoissa päädyimme käyttämään Contega Solido SL -tiivistenauhaa, joka sopii ikkunoiden lisäksi moneen muuhun käyttötarkoitukseen.

 

Kommentit (0)

Ilma-vesilämpöpumppu on putki- ja sähköliitöntöjä vaille käyttövalmis.
Ilma-vesilämpöpumppu on putki- ja sähköliitöntöjä vaille käyttövalmis.

Tammikuu on tuonut uutta potkua työmaallemme. Timpurit ovat päässeet levyttämään asuinkerroksen suuria seinäpintoja, joista etenkin keittiönpuoleinen seinä pitää saada valmiiksi, jotta keittiökalusteet saadaan paikalleen.  

Keittiökalusteet ja -koneet tulivat työmaalle jo toissa viikolla, muta ne ovat tien tukkona siihen asti, kunnes seinän levytys valmistuu. Onneksi keittiön lattia on jo laatoitettu, joten kaapistot päästään asentamaan valmiille lattiapinnalle.

Taas kerran tulee konkreettisesti esille eri työosuuksien rytmittämisen tärkeys. Jos yksi työvaihe myöhästyy vähänkin, se vaikuttaa muihin töihin ja aikatauluihin. Tuntuu, että tätä asiaa ei voi liikaa painottaa.

Senttipeliä keittiössä

Keittiötä tilatessamme ajattelimme, ettemme tarvitse sen asennusta keittiötoimittajalta, koska meillä on ammattitaitoisia timpureita työmaalla muutenkin. Valitettavasti esille tulleiden rakennusvirheiden vuoksi aikatauluihin tuli useiden viikkojen lisäviive, joten päädyimme sittenkin kysymään keittiötoimittajalta asennusta.

Asennuksen hinta oli nyt jälkikäteen tiedusteltuna niin korkea, että päätimme palkata erillisen keittiöasentajan. Keittiön asennus alkaa vihdoin tämän viikon lopulla ja kestänee pari päivää.

Vasta kun olemme saaneet jääkaappi-pakastin-yhdistelmän paikalleen, näemme tarkalleen, mihin kohtaan voimme pystyttää keittiön yhteydessä olevan pantryn eli ruokakomeron seinän.

Jääkaappi-pakastimen ovet vaativat noin viiden sentin avautumistilan, joten on parempi varmistaa kylmälaitteen paikka ennen kiinteiden väliseinien pystyttämistä. Pienissä tiloissa nämä sisustusratkaisut ovat senttipeliä.

Keittiön seinäpinnat valmistuvat. Alaosa on Gyprocin uutta Habito-levyä ja yläosa perinteisempää Gyproc-levyä.
Keittiön seinäpinnat valmistuvat. Alaosa on Gyprocin uutta Habito-levyä ja yläosa perinteisempää Gyproc-levyä.

Talon tiiviys tuli testattua

Keskuslämmitysjärjestelmämme ei ole vielä käytössä, joten lämmitämme tiloja rakennuslämmittimillä. Samalla tulee testattua talon tiiviys. Kun pakkasta on pahimmillaan yli 20 astetta, pienetkin lämpövuodot ilmoittelevat itsestään.

Kaikki ikkunat pitävät lämmön hyvin ja ainoastaan raksaovien karmit falskaavat hieman, mikä oli odotettavissakin. Talon sisälämpötila on vaihdellut +13-+15 asteen välillä, joka on itse asiassa ihan mukava työskentelylämpötila.

Palautettuani parin kuukauden vuokra-ajan jälkeen Rakennuskuivaimen laitteet, olemme pärjänneet hyvin parilla kaupasta ostetulla kolmen kilowatin rakennuslämmittimellä. Rakennuskuivaimen lämmitin ja kosteudenerotin olivat kuitenkin todella hintansa väärtit viime vuoden lopulla, ennen kuin ikkunat saatiin asennettua.

Ensi viikolla saamme työmaalle myös talon lopulliset ulko-ovet. Odotamme innolla etenkin punaista pääulko-oveamme, onko se luonnossa yhtä komea kuin kuvastossa.

Olemme viivytelleet lopullisten ulko-ovien toimituksen kanssa, jotta niille ei tapahdu vaurioita rakennustöiden aikana. Lähinnä vaarana ovat suurien tavaroiden kuljetukset, mutta nyt keittiökaapistojen, keittiökoneiden ja lämpöpumpun toimittamisen jälkeen mitään suurempaa ei ole enää tulossa.

Ruokailutilan ja keittiön paloikkunatkin tulivat vihdoin työmaalle ja odottavat enää asennusta.

Paloikkunat painavat. Suurempi paloikkuna painaa 75 kiloa, joten asentaminen vaatii pari miestä.
Paloikkunat painavat. Suurempi paloikkuna painaa 75 kiloa, joten asentaminen vaatii pari miestä.

Lämmitys käyntiin  

Talon lämmitysjärjestelmän keskeiset komponentit ovat nyt työmaalla. Lattialämmitysputkisto asennettiin jo marraskuussa, putkimiehet ovat tehneet omat hommansa ja viime viikolla saimme paikalle myös Niben ilma-vesi-lämpöpumpun ulkoyksikköineen. Niiden asentaminen alkoi alkuviikosta ja ne saataneen toimimaan heti helmikuun aluksi, kun saamme sähkökeskuksen asennukset valmiiksi.

Ensi viikolla talon lämmitys pitäisi siis hoitua uudella lämmitysjärjestelmällä ja lämmityskustannusten laskea normaalitasolle. Tähän mennessä rakennuksen lämmitykseen on mennyt rakennuslämmittimillä muutamassa kuukaudessa talon vuosikulutuksen verran energiaa.

Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, ensi viikolla on taas paljon uutta näytettävää.

 

Kommentit (0)

Asuinkerroksen väliseinä hahmottuu, alaosa on kiviseinää, yläosa kevytrakenteena.
Asuinkerroksen väliseinä hahmottuu, alaosa on kiviseinää, yläosa kevytrakenteena.

Uusi vuosi vaihtui ja parin viikon joulutauko teki todella hyvää. Tyttäremme ja neljävuotias lapsenlapsemme tulivat Torontosta meille viettämään vuoden vaihdetta. Energisen pikkupojan perässä pysyminen piti ajatukset tehokkaasti poissa rakennustyömaalta.

Elättelimme pitkään toivetta, että olisimme voineet majoittaa Kanadan-vieraamme uuteen taloomme, mutta tämä suunnitelma ei toteutunut edes likimain.

Loppukesän ja syksyn yllättävät ongelmat rakennuksella aiheuttivat myöhästymisten ketjureaktion, joka vaikuttaa edelleen.

Miten meni omasta mielestä?

Uuden vuoden aluksi on paikallaan tehdä lyhyt yhteenveto viime vuoden rakennusurakastamme. 

Talo Luotosen rakennusurakka ei edennyt ihan suunnitellusti, mutta sinne päin. Päällimmäinen positiivinen asia on se, että jo nyt puolivalmiinakin talosta näyttää tulevan juuri sellainen kuin olimme ajatelleet – tai jopa pari pykälää parempi.

Rakennusaikana on tullut yllättäviä viivytyksiä ja takaiskuja, mutta niissä kriittisissä suunnitteluratkaisuissa, joita jännitimme eniten etukäteen, odotuksemme ovat jopa ylittyneet.  Kun talon runko, katto, väliseinät, ikkunat ja lattiavalut ovat paikoillaan, lopputulos vastaa toiveitamme ja unelmiamme.  Syksyn pilvettöminä päivinä jopa auringonvalo kulkeutui ikkunoista sisään yhtä hienosti kuin suunnitteluohjelmassa tietokoneen ruudulla valaisten rakennuksen aamusta iltaan.

Keittiön lattialaatoitus on puolivälissä.
Keittiön lattialaatoitus on puolivälissä.

Aikataulu petti

Suurimmat ikävät yllätykset ovat sattuneet rakennesuunnittelun, urakoinnin ja tavarantoimituksen aikatauluissa ja toteutuksissa. Esimerkiksi materiaaleja on tullut liikaa yhdellä kertaa tai niitä ei ole tullut lainkaan, jolloin on jouduttu improvisoimaan nopeasti jokin suunnitelma B.

Kaikkiin pulmiin löytyy yleensä ratkaisu, mutta valitettavasti aikaa palaa ja tavoiteaikataulu karkaa. Kaikki suunnitellut asiat siirtyvät eteenpäin.

Rakennushommissa jokainen lisäpäivä tarkoittaa myös lisää kustannuksia: työvoimakuluja sekä vuokrakuluja väliaikaisesta asunnosta ja työmaakoneista, joita ei voikaan palauttaa. Yksi pieni virhetoimitus tai työsuorituksen viivästys voi pahimmillaan siirtää jotain myöhempää urakan osaa jopa viikoilla, kun sovittu tekijä ei ole enää vapaa ja pitää etsiä korvaaja.

Tällaisen dominoefektin ansiosta muuttoluvan saaminen on siirtynyt kuukausi kuukaudelta eteenpäin. Alkuperäisin tavoite, kesäkaudella kotiin, taitaa toteutua, mutta vuoden viiveellä.

Sauna on eristetty ja kohta paneloidaan.
Sauna on eristetty ja kohta paneloidaan.

Budjetti ei pauku

Vaikka valmistumisaikataulu on siirtynyt, rakennusbudjetti on pitänyt melko hyvin. 250 000 euron budjetti ylittynee jonkin verran, mutta toisaalta tässä vaiheessa hanketta lähes kaikki suuret kuluerät on jo maksettu.

Talon perustuksiin ja rungon pystyttämiseen yksittäinen rakentaja ei voi kovin paljon vaikuttaa, mutta talon sisämateriaaleissa ja -ratkaisuissa omilla valinnoilla on suuri vaikutus budjettiin.

Ei ole lainkaan yhdentekevää, mistä ostaa, milloin ostaa ja millaisia ostosopimuksia saa neuvoteltua esimerkiksi keskittämällä hankintojaan. Budjetin ylitykset syntyvät usein tässä ”nippelivaiheessa”.

Keittiökalusteet odottavat asennusta - ehkä ensi viikolla...
Keittiökalusteet odottavat asennusta - ehkä ensi viikolla...

Mitä raksalla tapahtuu nyt?

Talon sisätyöt ovat palkitseva vaihe, sillä lähes joka päivä syntyy valmista ja nähtävää. Kiviset väliseinät ovat pystyssä ja asuinkerroksen korkeassa huonetilassa on pystytetty myös kiviseinän päälle tulevien kevyiden väliseinien rungot. Huonetilat hahmottuvat selkeästi.

Talon sisätöitä tekee kolme timpuria. Manu on ollut hommissa jo melkein pari kuukautta ja tehnyt muun muassa talon sisäkaton rakennelmat ja lisäeristykset sekä parvekkeen katoksen. Nyt hän rakentaa saunaa ja pesuhuonetta.

Tarvitsimme Manun lisäksi vähän lisäkäsiä ja löysimme urakoitsija Pasi Eerikäisen kautta Forssasta kaksi tehokasta timpuria Markon ja Mikon. Heidän vastuulleen tulee muun muassa kevyiden väliseinien, lattioiden ja keittiön asennukset. Lisäksi rakennuksella työskentelee niin putkimiehiä kuin ilmastointi- ja sähköasentajiakin.

Ensi viikolla pitäisi aloittaa ulkoseinien sisäpintojen levytykset, keittiökaappien ja koneiden asennukset, pääosa sähkötöistä, putkiasennusten viimeistelyt ja saunan panelointi. Luvassa on touhukas uusi vuosi!

 

Kommentit (1)

Vierailija
1/1 | 

Ensinnäkin kiitos hyvästä ja mielenkiintoisesta blogistanne.
Meillä hyvin samanlainen tilanne kuin teillä.
Mikäli ymmärsin oikein rakensitte 80m2 kellarikerroksen ja sen päälle saman verran asuinneliöitä. Kokonaiskustannukset 250.000€ ja vähän päälle.
Kuinka suureksi arvoitte oman työnne osuuden?

Seuraa 

Olemme eläkkeellä oleva espoolaispariskunta Timo, 64, ja Christina, 66, Luotonen. Rakennamme omakotitalon kahden aktiivisen eläkeläisen tarpeisiin. Millaisiin yllätyksiin törmäämme rakennusvaiheessa? Pitääkö budjetti? Miltä unelmien talo alkaa näyttää, kun se muuttuu konkretiaksi?

Rakennamme eläketaloamme samalle tontille, jossa sijaitsee 1980-luvulla rakentamamme lapsiperhevaiheen talo. Vanhassa talossa on jo uudet asukkaat, tulevat naapurimme. 

Blogiarkisto

2018

Kategoriat