Vierailija

Oletko aloittanut koulunkäynnin vuotta ikätovereitasi nuorempana tai onko koulunaloitustasi lykätty? Koetko sillä olleen vaikutusta elämääsi? Olemme kaksi luokanopettajaopiskelijaa Kajaanista ja keräämme aineistoa pro gradu –tutkielmaamme varten. Tarkoituksenamme on tutkia aikaistetusti koulunsa aloittaneiden sekä koululykkäyksen saaneiden kokemuksia. Juuri Sinun tarinasi on meille tärkeä! Kirjoitelman laatiminen antaa Sinulle mahdollisuuden tutustua omaan itseesi menneisyytesi kautta.

Kirjoita aiheeseen liittyvistä niin iloisista kuin vaikeistakin kokemuksista vapaamuotoisesti. Kaikki mieleesi tulevat kokemukset, ajatukset ja muistot asiasta ovat tutkimuksemme kannalta kiinnostavia. Halutessasi voit käyttää alla olevia apukysymyksiä kirjoitelman laadinnan tukena.

Koulunaloituksen aikaistaminen/lykkääminen
• Mitä muistat tai tiedät koulunaloitusta edeltävästä ajasta (koulun aloitusta edeltävä vuosi, mahdolliset kouluvalmiustutkimukset)?
• Mistä syistä koulunaloitustasi aikaistettiin/lykättiin?
• Miten itse koit koulunaloituksen aikaistamisen/lykkäämisen?

Kouluaikaiset kokemukset
• Miten koulunkäyntisi sujui (koulumotivaatio, koulumenestys, vahvuudet/heikkoudet)?
• Millainen oli roolisi luokassa (kaverisuhteet, opettajan suhtautuminen sinuun)?

Vaikutukset nuoruudessa ja aikuisuudessa
• Mitä hyötyä ja/tai haittaa koet poikkeuksellisesta koulunaloituksesta olleen elämässäsi?
• Onko asia mietityttänyt sinua erityisesti jossakin elämäsi vaiheessa?

Voit kirjoittaa meille nimettömänä joko sähköpostin välityksellä tai kirjeellä. Käsittelemme kertomuksesi ehdottoman luottamuksellisesti ja niin, että kirjoittajaa ei voida tunnistaa. Kerrothan vastauksessa kuitenkin ikäsi ja sukupuolesi.

Ystävällisin terveisin ja yhteistyön toivossa,

Anni Lehtoaho ja Anu Lohi
Eliaksentie 3 as. 35, 87200 Kajaani tai
koulu.tielle@gmail.com

Kommentit (0)

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat