Vierailija

TINNITUS

” Ääni jota on opittava kestämään” .

Arvoisa lukijani olin HYKS:in ” tinnitusta ” koskevalla sopeutumisvalmennuskurssilta, joka järjestettiin meille tinnituspotilaille 19xx. Haluan kiittää saamastani sopeutumisvalmennuksesta HYKS:in Korvaklinikkaa, Hyvästä, sekä mielenkiintoisesta valmennuksesta ” tinnituksen kanssa elämisen muotona.” Rohkaisevaa on myös tavata eri elämäntaustan omaavia kohtalotovereita.
Mieleeni on jäänyt ” tinnituksesta ” joitakin asioita, jotka yritän tiivistää muistoksi sinulle.
Beethoven, saksalainen kirjailija Goethe ja italialainen kuvanveistäjä Michelangelo - he kaikki saattoivat kärsiä siitä. Myös muinaiset egyptiläiset ovat voineet olla siitä selvillä, koska he viittasivat vaivaan ” noidutusta korvasta.” 15 prosenttia länsimaailman väestöstä kärsii siitä usein tai jatkuvasti. Noin viidellä ihmisellä tuhannesta vaiva on vakava. Mikä on siis tämä kiusallinen vaiva? Sana tinnitus tulee sanasta tinnire ” kilistä ” ja sitä sanotaan ” korvissa kuuluvaksi ääneksi, joka ei johdu ulkoisesta ärsykkeestä”. Kirjan The Merck Manual of Diagnosis and Therapy mukaan se voi olla ” luonteeltaan surisevaa, soivaa, humisevaa, viheltävää tai siihen voi liittyä monimutkaisia ääniä, jotka vaihtelevat jatkuvasti. Se voi olla ajoittaista, jatkuvaa tai sykkivää.” Eikä tästä äänestä kärsivä voi saada sitä hiljenemään. Tämä hellittämätön ääni voi siksi synnyttää joukon lieveilmiöitä: ahdistusta, nukkumisvaikeuksia, tuskaisuutta, keskittymisvaikeuksia, uupumusta, viestintäongelmia ja masennusta.
Mistä tämä vaiva johtuu?
Kun ihminen alkaa kärsiä korvien soimisesta, hän saattaa kenties ajatella levottomana, mikä on mennyt vikaan. Hän saattaa pelätä, että hänellä on aivoverenvuoto, mielenterveyshäiriö tai kasvain. Onneksi tinnitus ei yleensä johdu vakavasta sairaudesta.
Jotkut ovat alkaneet kärsiä tinnituksesta saatuaan vamman päähänsä. Tinnituksen tutkija alan asiantuntia Alf Axelsson Göteborgista Ruotsista mainitsee. ” Jotkut lääkkeet, esimerkiksi aspiriini suurina annoksina nautittuna aiheuttaa tinnitusta tilapäisinä sivuvaikutuksena.” Samaan viittasi myös Hyksin Ylilääkäri Jauhiainen:” Toksisina syinä, kuten epäsopivat antibiootit.” Yleensä tinnitus johtuu kuitenkin korvaviasta:
” Yleensä vika on siinä korvan osassa, jota sanotaan simpukaksi ja jossa on noin 15 000 mikroskooppista aistinsolua eli karvasolua. Jos jotkin niistä ovat vioittuneet, niiden lähettämä ja vastaanottama hermosignaalinen virta voi olla epätasainen. Tämä aistitaan häiritsevänä äänenä, ” tinnituksena”. Tutkimusten mukaan korvavaurion eräs syy johtuu , voimakkaille äänille altistumisesta. On hyvä myös pitää mielessä, ettei elimistö ole täysin hiljainen paikka, joten on normaalia, että tinnitusta ilmenee jossain määrin. Äänet johtuvat lihasten, luiden, veren, ja ilman mekaanisista liikkeistä. nämä nk. taustaäänet yleensä peittyvät jokapäiväisessä elämässä.

Miten sitä hoidetaan?
Kun tinnitus alkaa vaivata sinua, käänny alan lääkärien puoleen tinnituksen syiden selvittämiseksi. Lääkärisi auttaa sinua saamaan selville, johtuvatko vaivasi vaikkapa hoidettavissa olevasta sairaudestasi. Saatat myös joutua vastaanottamaan tiedon, ettei tinnitukeesi ole vielä hoitomuotoa, tosin tälläkin tieten alalla lääketiede etenee ja etsii uusia hoitomuotoja, jotka tulevat ensi vuosituhannella hyödyksemme.
Leikkaus: Englannin tinnitus yhdistyksen julkaisemassa kirjassa Tinnitus todetaan: ”Joskus tinnitukseen on syynä välikorvan sairaus ja silloin tällöin poikkeavuudet korvassa tai sen lähellä olevissa verisuonissa tai lihaksissa. Näissä harvoissa tapauksissa tinnitus voidaan poistaa leikkauksen avulla.”
Lääkitys: Jos tästä vaivasta kärsivillä on nukkumisvaikeuksia tai hän on ahdistunut, tai jännittynyt tai masentunut, lääkäri voi määrätä näihin oireisiin rauhaotteita tai masennuslääkkeitä.
Kuulokojeet ja ” maskerit ”:On olemassa laite joka näyttää kuulokojeelta, se synnyttää tausta ääntä, jonka tarkoituksena on peittää korvien soiminen , sitä voisit kokeilla sopisiko se sinulle. Myös radion tuottamalla taustaäänillä on suotuisa vaikutus ts. äänimaailmassa eläminen tinnituksen unohtamiseksi on todettu hyväksi hoitomuodoksi. Kuulolaite on myös todettu hyödylliseksi äänimaailman kuulemiselle.
Muita hoitomenetelmiä: Koska tinnituksen oireet pahenevat joillakin potilailla, kun he ovat jännittyneitä tai ahdistuneita, jotkut lääkärit suosittelevat erilaisia rentoutumishoitoja. Toisaalta siitä, että välttää niin paljon kuin on mahdollista fyysistä ja henkistä rasitusta, voi olla apua. Professori Axelsson Ruotsista:
” Joillekin voi olla hyötyä hyperlaarisesta happihoidosta. Potilas on hoidon aikana painekammiossa puhtaan hapen vaikutuksen alaisena, tämä voi edistää sisäkorvan paranemista.”
Vaiva joka on opittava kestämään.
Kirjassa Living With Tinnitus sanotaan: Minä ja kollegani olemme sitä mieltä, että normaali tapa reakoida tinnitukseen on nostaa sietokykyä. Aivot voidaan opettaa sivuuttaman tämä ääni, pitämään sen sellaisena johon ei kannata kiinnittää huomiota. Psykiatri S. Varonen totesi mm. että: ”Tinnitus jättää aivoihimme muistikuvan joka mm. stressin alaisuudessa saattaa ja voi tulla esliie.
Vielä tinnituksesta
Pahentavia seikkoja: väsymys, hermostuneisuus , rasitus , alkoholin käyttö
Lieventäviä asioita: uni , lepo, liikunta

HYKS:in Korvaklinikka : Esitelmä tinnituksesta-
Selostus kansainvälisestä tinnituskonferenssista Cambridgessä , Englannissa, syyskuuta 1999.

” Tinnitus”.

Tinnituksen alkusyynä useimmissa tapauksissa on korvavaurio. Melu ja jotkut antibioottiryhmät saattavat aiheuttaa ” tinnitusta” korvien soimista toteaa mm. saksalainen tutkimusryhmä
Teoria miten tinnitus syntyy korvan karvasoluissa ( korvan simpukassa on 15000 aistinkarvasolua ) osoittaa, että ne herkistyvät ja aiheuttavat kuulohermon rasitusta eli ” tinnitusta”.

1. Myös aivokuoren hermosolut toimivat ja ovat mukana tinnituksessa. 5-6 vuoden aikana uutena tietona on tullut esille isojen aivojen tunne-elämän käsittely, että myös tinnitus on lisännyt hermosolujen toimintaa, aiheuttaen hermosolujen aineenvaihduntahäiriöitä.

2. Eräs asia aivotoiminnassa on, että kuulojärjestelmää säädellään aivokuorella ja keskushermostolla.
Näiden asioiden mittaamiseen on olemassa menetelmä jolla mitataan aistinsolujen toimintaa. Tinnitus mittauksessa aivorungon mittaus on hyvin vaikeaa koska määrätyt so .vasteet viivästyvät. Sähköistä mittausta erilaisissa olosuhteissa , ei voida suorittaa silloin jos kuulo on huono.
Aivokuorimittaus ei näytä suoranaisesti ” tinnitusta” vaan ainoastaan äänihavaintojen toteamisen.
Solujen toiminnan mittauksella voidaan todeta joitakin kuulovaurion piirteitä.
Tinnitusta mitataan myös erilaisilla itsearviointi arvioon perustuvilla lausunnoilla. Tästä on olemassa ”Saksalainen standardi tinnitus mittausmenetelmä”. Elämänlaatu kysymyksillä voidaan todeta tinnituksen aiheuttama haitta-aste.

Tinnitus voi olla yhdessä tai molemmissa korvissa. Tinnituspotilaille on havaittavissa herkempi äänten erottelukyky kuin normaalikuuloisilla ihmisillä.
Tinnitus aiheuttaa monenlaista toimintaa : Uniongelmat, keskittyminen, tasapaino, onnettomuusherkkyys myös lisääntyy koska tinnitus häiritsee. Keskittymisvaikeudessa kuten lukeminen tai puheen toisto vaikeutuvat.

Uutena hoitona:
- Otosskleroosit eli leikkaus.
- Kuulohermon katkaisu ei välttämättä poista tinnitusta. ( kuuroilla voi myös esiintyä tinnitusta )
- Sähköisellä implantti elektrodilla tietyssä kohtaa aivoissa voi aiheuttaa tinnituksen vähentymistä. 3 / 7:stä kertoo saaneensa apua tinnitukseen ko. implanttielektrodi hoidoilla.
- Paikallispuudutus tuo joillekin väliaikaista helpotusta tinnitukseen.
- Ylipainehappi. Saksassa 4 % tinnituspotilaista on saanut ylipainehappihoitoa.
- Dingo 40 mg 3 tbl/vrk / 12 viikkoa auttoi 25 % tinnituspotilaista. HYKS Korvaklinikka ei erityisemmin suosittele ko. lääkehoitoa.

Tinnitus potilaan kuntoutus .
Tinnituksen uudelleen oppiminen. Kuulojärjestelmän totuttamishoito kestää 18 kk. henkilökohtaista ohjausta. Tinnitus potilaan tulisi välttää täyttä hiljaisuutta. Etsittäessä täyttä hiljaisuutta äänten sietokyky heikkenee aiheuttaen äänimaailmaan herkkyys sopeutumisvaikeuksia. Sopivaa olisi mm.30% kuulojärjestelmää voimakkaampi ääni joka peittää äänimaailman siten, että myöskin tinnitus kuuluu.

* Tinnitus on kovin yleinen sairaus joista 70% eivät tarvitse kuntoutusta ts. hoitoa.
* Väärä info - normaali kuulo. ( Tinnituspotilas ei ole enää normaalikuuloinen )
* Vältä melua.
* Tinnitukseen tulee sopeutua eli tottua.
* Usein on hyvä tavata, sekä keskustella tinnituksesta lähiomaisen kanssa.

Tinnituksen lääketietellinen tausta : syyt

Korvan ulkoiset syyt:
- verisuonet ( mm. verenpaine )
- lihakset
- leukanivel
- korvatorvi
- kaularanka

Väli - ja ulkokorva:
- korvavaha
- välikorvan alipaine
- korvatulehdus
- otosskleroosisairaus
- välikorvan tapaturma

Sisäkorva ja kuulohermo:
- iän mukaiset vauriot
- meluvaurio
- infektiot
- Merieren sairaus (tinnituksen yhteydessä kohtaukselliset huimaukset)
- verenkiertohäiriöt ( äkillinen kuulon menetys )
- toksiset syyt ( epäsopivat lääkkeet mm. antibiootit )
- kuulohermokasvain
- muut, esim. synnynnäiset tai perinnölliset syyt.

Yleissairaudet: - verenkiertohäiriöt
- anemia
- verenpainesairaus
- kilpirauhassairaus
- munuaissairaudet
- muut, kuten aivosairaudet.

Korvavaurion piirteet

Kuulo: - kuuloherkkyyden huonontuminen
- kuulon erottelukyvyn huonontuminen
- ääniherkkyyden lisääntyminen ( epämiellyttävyyskynnys )
- äänen vääristyminen, säröytyminen

Tinnitusta voi pahentaa: - väsymys , hermostuneisuus, rasitus, alkoholin käyttö.

Tinnitusta lieventäviä asioita: uni, lepo, liikunta.

Tinnituksen haitat - häiritsevyys, nukahtamisvaikeudet, muistivaikeudet, masennus,
keskittymisvaikeudet.

Tinnituksen hoito ja kuntoutus: Lääkehoito ( 4:jää linjaa voi kokeilla), leikkaushoito.

Kuntoutushoito: - Rentous, kognitiivinen hoito,
- Kuunteluharjoitukset
- Psykoterapia ( huomion keskittäminen muualle )

Muistiinpanoistani HYKS.n Korvaklinikalla.” tinnitusta” koskevasta esitelmästä.

Kommentit (3)

Lainaus:

Kuka näitä tekstejä kopioi lääkärinkirjasta. Outoa!


Olen tinnitukseta kärsinyt 70v mies vuodesta 1984 lähtien. Tämä ei ole lääkekirjasta kirjoitettua tekstiä, vaan omaan kokemukseeni, sekä muistiinpanoihini perustuvaa tietoa alaa koskevista kirjoituksista, sekä luennoilta joissa olen tinnitupotilaana ollut Hyksin potilaana. Tarkoitukseni on antaa lähimmäisilleni perustietoa mitä kaikkea tinnitukseen liittyy, jos sattuu omalle kohdalle.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat