Vierailija

Masennus, lääkkeet ja aivotoiminta.
Aineisto : YLE Teema Huumetta aivoille otteita 4.5-08
Kuningas Daavidin sävelmä, johon voinen yhtyä tutustuessani, masennusta ja sen lääkitystä koskevaan aineistoon Psalmi 139: 14 Minä kiitän sinua siksi, että minut on tehty pelottavan ihmeellisesti. Sinun tekosi ovat ihmeelliset, kuten sieluni varsin hyvin tietää.

Kolmesataa miljoonaa ihmistä käyttää lääkärin määräyksestä masennuslääkettä.

Tri Michel Hamon ranskalainen neurologi, on erikoistunut masennuksen biologiaan. Tri M. Hamon on koulutukseltaan psykiatri ja farmakologi ja tutkii masennuslääkkeiden vaikutusta.
M.Hamon:” Maallikkokin osaa kuvailla masennusta. Kaikki yhdistävät siihen alakuloisen mielen: Osa masennuksen oireista osoittaa kuitenkin, että kyseessä on todellinen sairaus. Näistä merkittävin on omanarvontunnon menettäminen; ihminen ei tunne olevansa minkään arvoinen. Myös motivaatio ja tietyllä tapaa elinvoima kadotetaan. Ihmisen on löydettävä jokapäiväisestä elämästä mielihyvän aiheita, eikä hän saa nautintoa myöskään työstä. Haluttomuus valtaa mielen.”

Masentuneen aivoihin vapautuu liian vähän serotoniiliä, se välttämätön välittäjäaine. Seretoniilin puute vaikuttaa usealla aivoalueella. Ensinnäkin se vaikuttaa striatomiiniin, joka ohjaa autonomista hermostoa.
Toinen vaikutus alue on talamus ja hypotalamus, joiden asiana ovat ruumiilliset toiminnot, kuten lämmön säätely ja unen tarve. Masentuneet kärsivätkin usein unen ja syömiseen liittyvistä häiriöistä. Altistuvia alueita ovat myös mantelitumake joka säätelee pelkorefleksiä, sekä hippokampus johon paikallistuu tunnemuistot.
Masennuslääkkeiden vaikutusta seretoniiliin, voi verrata psykostimulantti dopamiiniin. Lääkkeiden molekyylit hidastavat seretoniilin takaisin ottoa. Joten seretoniilin aktivoiva vaikutus reseptoreihin säilyy pitkään.

Tri M. Hamon :” Masennuslääkkeet vaikuttavat monoamiinivälittäjäaineisiin. Nykyisin käytettävistä lääkkeistä useat vaikuttavat seretoniiliin ja uusimmat lääkkeet vaikuttavat näihin molempiin. Tiedetään, kun vaikutetaan seretoniiliin ja noradreaniiniin vaikutus tuntuu myös dopaniini aineenvaihdunnassa. Dopaniini mahdollistaa mielihyvän tuntemisen. Se antaa kyvyt etsiä ja tuntea nautintoa. Masennuslääke ei ainoastaan aktivoi sterotoniilisoluja. Vaikutus kertautuu ryöppyinä. Kun serotoniili vaje korjaantuu samalla nordeaniilitaso, dopaniilitaso ja koko monoamiinijärjestelmä kohenee. Muidenkin välittäjäaineiden solujen toiminta paranee ja osittain jopa palautuu.
On kehitelty mallieläimiä masennuksen tutkimista varten. Eläimille aiheutetaan masennus altistamalla ne toistuvalle stressille. Näin aikaansaatu malli on osoittautunut hyvin luotettavaksi. Masentuneille eläimille annetaan masennuslääkettä ja näiden on havaittu korjaavan eläimen käytöksessä häiriöitä, jotka muistuttavat paljolti masentuneen ihmisen oireita. Näiden kokeiden yhteydessä on voitu tutkia mitä masentuneen eläimen aivoissa tapahtuu. Tämä on edistysaskel masennuksen biologisen prosessin tutkimisessa.”

Stressi vaikuttaa aivoissa ensiksi hipposkampukseen, joka osaltaan säätelee unen ja ravinnon tarvetta. Hypotalamus välittää impulssit aivolisäkkeeseen joka pieni mutta merkittävä rauhanen aivojen alaosassa. Aivolisäke erittää hormonia nimeltä ACT. Hormonit eroavat välittäjäaineesta siinä, että leviävät verisuonten välityksellä kaikkialle kehoon.

Tri M. Hamon: ” Hormoni kulkee verenkierron mukana kaikkialle kohteeseensa, tässä tapauksessa munuaisten yläpuolella oleviin rauhasiin, eli lisämunuaisiin. ACTH-hormoni vaikuttaa tämän rauhasen kuorikerrokseen, josta vapautuu kortisolia. Kortisoli on elimistön tehokkain keino
reagoida stressiin.”
Kortisoli laukaisee valmiustilan koko elimistössä ja varustettujen sokerien ja rasvojen käyttöönoton. Jonkin ajan kuluttua kortisoli palaa aivoihin viestittämään, että vaara on ohi ja stressin lauettua organismi rauhoittuu ja löytää jälleen tasapainonsa. Jos kortisolin erittyminen riistäytyy hallinnasta masennuksen vaara on suuri.
Tri M. Hamon :” Masentuneen ihmisen stressijärjestelmä on epäkunnossa. Hän on jatkuvasti valmiina reagoimaan stressiin. Lääkkeillä pyritään estämään kortisolin vapautuminen ja siis vähentämään suoraan sen vaikutusta. Tietyt yhdisteet ovat antaneet lupaavia tuloksia eläinkokeissa, ja vähentäneet liiallisia stressireaktioita. Joitakin kokeita on myös tehty ihmisillä ja tulokset antavat toivoa.
Arvioidaan, että masentuneet on noin 15 prosenttia ihmisistä.
Masennus kuitattiin vielä joitakin vuosia sitten laiskuudeksi, ja näin ajatellaan vieläkin joissakin piireissä, vaikka masennus on todellinen sairaus.
Ihmiset kärsivät todellisista oireista, joille löytyy biologinen perusta. Sekä sairaus, että lääkkeiden vaikutus näkyy aivoissa. Eli masennusta on siis pidettävä sairautena, samoin on huumeiden riippuvuus.”
Ohjelmassa sivuttiin myös lyhyesti ihmisen vapaata tahtoa sekä omaatuntoa, joita tulisi tutkia enemmän.
Onko ihminen kuin sätkynukke, jota ohjaa mielihalut ja välittäjä aineiden välittämä hermoimpulssit. Aivojen herkkä kemia ohjaa kaikkea käytöstämme ja erityisesti suhtautumistamme huumeisiin. Poikkeavuudet aivoalueiden toiminnassa paljastavat psyykkisiä ongelmia. Näitä selvästi erottuvia häiriöitä on pystytty korjaamaan masennuslääkkeillä.

Tieteellisen tutkimuksen valossa yhteiskunnan olisi syytä nähdä masennus ja huumeriippuvuus todellisina sairauksina.
Yle teema 2008 ”Huumetta aivoille”

Omat havainnot :
Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi 1 Mooses 1:27 ”Ja Jumala ryhtyi luomaan ihmistä kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät:” Ihminen; luomukselle annettiin vapaa tahto, sekä omatunto. Jumalan kuvana ominaisuudet; Rakkaus, viisaus, oikeudenmukaisuus ja voima. Esi-isämme Adamin synnin johdosta, kuitenkin me hänen jälkeläisensä olemme perineet epätäydellisyyden, Room. 5:12 Sen vuoksi niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, ja näin kuolema levisi kaikkiin ihmisiin, koska he kaikki olivat syntiä tehneet.” Synti on: Harhaan osumista. Elämme myös maailmassa, ota hallitsee vielä jonkin aikaa Jumalan vihollinen saatana panettelija, (1 Joh. 5:19 ”Me tiedämme olevamme Jumalasta, mutta koko maailma on paholaisen vallassa.”) Ihmisen epätäydellisyys, Jumalan vihollisen, saatana panettelijan hallitseman vihamielisen maailman aiheuttama paine, sattumukset.

(Saarnaaja 9:11”Minä palasin näkemään auringon alla, ettei kilpajuoksu ole nopeiden vallassa eikä taistelu väkevien, eikä viisaillakaan ole ruokaa eikä ymmärtäväisilläkään rikkautta, eikä edes tietävillä ole suosiota, sillä aika ja sattuma kohtaavat heitä kaikkia.”) ovat tekijöitä, tai jotkin niistä, jotka voivat aiheuttaa masennustilan mm. siten, että seretoniilin puutetta tarvitsee hoitaa lääkehoidolla. Ihminen saattaa joutua vastaavaan tilaan kuin koehiiri, joka altistettiin lisääntyvälle stressille, jonka seurauksena oli uupumus ja masennustila. ”Masentuneen aivoihin vapautuu liian vähän serotoniiliä, se välttämätön välittäjäaine. Seretoniilin puute vaikuttaa usealla aivoalueella. Ensinnäkin se vaikuttaa striatomiiniin, joka ohjaa autonomista hermostoa.
Toinen vaikutus alue on talamus ja hypotalamus, joiden asiana ovat ruumiilliset toiminnot, kuten lämmön säätely ja unen tarve. Masentuneet kärsivätkin usein unen ja syömiseen liittyvistä häiriöistä. Altistuvia alueita ovat myös mantelitumake joka säätelee pelkorefleksiä, sekä hippokampus johon paikallistuu tunnemuistot.”
Jumala tulee lähitulevaisuudessa korjaamaan ihmiskuntaa vaivaavan epätäydellisyyden rakkaan poikansa Jeesuksen Kristuksen hallitseman valtakunnan välityksellä. (ks. Matteus 6:9,10) Jesaja 33:24 ”Ja yksikään siellä asuva ei sano: ”Minä olen sairas.” Kansa, joka maassa asuu, on saanut erheensä anteeksi.”

Kommentit (1)

Lainaus:

Masennus, lääkkeet ja aivotoiminta.
Aineisto : YLE Teema Huumetta aivoille otteita 4.5-08
Kuningas Daavidin sävelmä, johon voinen yhtyä tutustuessani, masennusta ja sen lääkitystä koskevaan aineistoon Psalmi 139: 14 Minä kiitän sinua siksi, että minut on tehty pelottavan ihmeellisesti. Sinun tekosi ovat ihmeelliset, kuten sieluni varsin hyvin tietää.

Kolmesataa miljoonaa ihmistä käyttää lääkärin määräyksestä masennuslääkettä.

Tri Michel Hamon ranskalainen neurologi, on erikoistunut masennuksen biologiaan. Tri M. Hamon on koulutukseltaan psykiatri ja farmakologi ja tutkii masennuslääkkeiden vaikutusta.
M.Hamon:” Maallikkokin osaa kuvailla masennusta. Kaikki yhdistävät siihen alakuloisen mielen: Osa masennuksen oireista osoittaa kuitenkin, että kyseessä on todellinen sairaus. Näistä merkittävin on omanarvontunnon menettäminen; ihminen ei tunne olevansa minkään arvoinen. Myös motivaatio ja tietyllä tapaa elinvoima kadotetaan. Ihmisen on löydettävä jokapäiväisestä elämästä mielihyvän aiheita, eikä hän saa nautintoa myöskään työstä. Haluttomuus valtaa mielen.”

Masentuneen aivoihin vapautuu liian vähän serotoniiliä, se välttämätön välittäjäaine. Seretoniilin puute vaikuttaa usealla aivoalueella. Ensinnäkin se vaikuttaa striatomiiniin, joka ohjaa autonomista hermostoa.
Toinen vaikutus alue on talamus ja hypotalamus, joiden asiana ovat ruumiilliset toiminnot, kuten lämmön säätely ja unen tarve. Masentuneet kärsivätkin usein unen ja syömiseen liittyvistä häiriöistä. Altistuvia alueita ovat myös mantelitumake joka säätelee pelkorefleksiä, sekä hippokampus johon paikallistuu tunnemuistot.
Masennuslääkkeiden vaikutusta seretoniiliin, voi verrata psykostimulantti dopamiiniin. Lääkkeiden molekyylit hidastavat seretoniilin takaisin ottoa. Joten seretoniilin aktivoiva vaikutus reseptoreihin säilyy pitkään.

Tri M. Hamon :” Masennuslääkkeet vaikuttavat monoamiinivälittäjäaineisiin. Nykyisin käytettävistä lääkkeistä useat vaikuttavat seretoniiliin ja uusimmat lääkkeet vaikuttavat näihin molempiin. Tiedetään, kun vaikutetaan seretoniiliin ja noradreaniiniin vaikutus tuntuu myös dopaniini aineenvaihdunnassa. Dopaniini mahdollistaa mielihyvän tuntemisen. Se antaa kyvyt etsiä ja tuntea nautintoa. Masennuslääke ei ainoastaan aktivoi sterotoniilisoluja. Vaikutus kertautuu ryöppyinä. Kun serotoniili vaje korjaantuu samalla nordeaniilitaso, dopaniilitaso ja koko monoamiinijärjestelmä kohenee. Muidenkin välittäjäaineiden solujen toiminta paranee ja osittain jopa palautuu.
On kehitelty mallieläimiä masennuksen tutkimista varten. Eläimille aiheutetaan masennus altistamalla ne toistuvalle stressille. Näin aikaansaatu malli on osoittautunut hyvin luotettavaksi. Masentuneille eläimille annetaan masennuslääkettä ja näiden on havaittu korjaavan eläimen käytöksessä häiriöitä, jotka muistuttavat paljolti masentuneen ihmisen oireita. Näiden kokeiden yhteydessä on voitu tutkia mitä masentuneen eläimen aivoissa tapahtuu. Tämä on edistysaskel masennuksen biologisen prosessin tutkimisessa.”

Stressi vaikuttaa aivoissa ensiksi hipposkampukseen, joka osaltaan säätelee unen ja ravinnon tarvetta. Hypotalamus välittää impulssit aivolisäkkeeseen joka pieni mutta merkittävä rauhanen aivojen alaosassa. Aivolisäke erittää hormonia nimeltä ACT. Hormonit eroavat välittäjäaineesta siinä, että leviävät verisuonten välityksellä kaikkialle kehoon.

Tri M. Hamon: ” Hormoni kulkee verenkierron mukana kaikkialle kohteeseensa, tässä tapauksessa munuaisten yläpuolella oleviin rauhasiin, eli lisämunuaisiin. ACTH-hormoni vaikuttaa tämän rauhasen kuorikerrokseen, josta vapautuu kortisolia. Kortisoli on elimistön tehokkain keino
reagoida stressiin.”
Kortisoli laukaisee valmiustilan koko elimistössä ja varustettujen sokerien ja rasvojen käyttöönoton. Jonkin ajan kuluttua kortisoli palaa aivoihin viestittämään, että vaara on ohi ja stressin lauettua organismi rauhoittuu ja löytää jälleen tasapainonsa. Jos kortisolin erittyminen riistäytyy hallinnasta masennuksen vaara on suuri.
Tri M. Hamon :” Masentuneen ihmisen stressijärjestelmä on epäkunnossa. Hän on jatkuvasti valmiina reagoimaan stressiin. Lääkkeillä pyritään estämään kortisolin vapautuminen ja siis vähentämään suoraan sen vaikutusta. Tietyt yhdisteet ovat antaneet lupaavia tuloksia eläinkokeissa, ja vähentäneet liiallisia stressireaktioita. Joitakin kokeita on myös tehty ihmisillä ja tulokset antavat toivoa.
Arvioidaan, että masentuneet on noin 15 prosenttia ihmisistä.
Masennus kuitattiin vielä joitakin vuosia sitten laiskuudeksi, ja näin ajatellaan vieläkin joissakin piireissä, vaikka masennus on todellinen sairaus.
Ihmiset kärsivät todellisista oireista, joille löytyy biologinen perusta. Sekä sairaus, että lääkkeiden vaikutus näkyy aivoissa. Eli masennusta on siis pidettävä sairautena, samoin on huumeiden riippuvuus.”
Ohjelmassa sivuttiin myös lyhyesti ihmisen vapaata tahtoa sekä omaatuntoa, joita tulisi tutkia enemmän.
Onko ihminen kuin sätkynukke, jota ohjaa mielihalut ja välittäjä aineiden välittämä hermoimpulssit. Aivojen herkkä kemia ohjaa kaikkea käytöstämme ja erityisesti suhtautumistamme huumeisiin. Poikkeavuudet aivoalueiden toiminnassa paljastavat psyykkisiä ongelmia. Näitä selvästi erottuvia häiriöitä on pystytty korjaamaan masennuslääkkeillä.

Tieteellisen tutkimuksen valossa yhteiskunnan olisi syytä nähdä masennus ja huumeriippuvuus todellisina sairauksina.
Yle teema 2008 ”Huumetta aivoille”

Omat havainnot :
Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi 1 Mooses 1:27 ”Ja Jumala ryhtyi luomaan ihmistä kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät:” Ihminen; luomukselle annettiin vapaa tahto, sekä omatunto. Jumalan kuvana ominaisuudet; Rakkaus, viisaus, oikeudenmukaisuus ja voima. Esi-isämme Adamin synnin johdosta, kuitenkin me hänen jälkeläisensä olemme perineet epätäydellisyyden, Room. 5:12 Sen vuoksi niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, ja näin kuolema levisi kaikkiin ihmisiin, koska he kaikki olivat syntiä tehneet.” Synti on: Harhaan osumista. Elämme myös maailmassa, ota hallitsee vielä jonkin aikaa Jumalan vihollinen saatana panettelija, (1 Joh. 5:19 ”Me tiedämme olevamme Jumalasta, mutta koko maailma on paholaisen vallassa.”) Ihmisen epätäydellisyys, Jumalan vihollisen, saatana panettelijan hallitseman vihamielisen maailman aiheuttama paine, sattumukset.

(Saarnaaja 9:11”Minä palasin näkemään auringon alla, ettei kilpajuoksu ole nopeiden vallassa eikä taistelu väkevien, eikä viisaillakaan ole ruokaa eikä ymmärtäväisilläkään rikkautta, eikä edes tietävillä ole suosiota, sillä aika ja sattuma kohtaavat heitä kaikkia.”) ovat tekijöitä, tai jotkin niistä, jotka voivat aiheuttaa masennustilan mm. siten, että seretoniilin puutetta tarvitsee hoitaa lääkehoidolla. Ihminen saattaa joutua vastaavaan tilaan kuin koehiiri, joka altistettiin lisääntyvälle stressille, jonka seurauksena oli uupumus ja masennustila. ”Masentuneen aivoihin vapautuu liian vähän serotoniiliä, se välttämätön välittäjäaine. Seretoniilin puute vaikuttaa usealla aivoalueella. Ensinnäkin se vaikuttaa striatomiiniin, joka ohjaa autonomista hermostoa.
Toinen vaikutus alue on talamus ja hypotalamus, joiden asiana ovat ruumiilliset toiminnot, kuten lämmön säätely ja unen tarve. Masentuneet kärsivätkin usein unen ja syömiseen liittyvistä häiriöistä. Altistuvia alueita ovat myös mantelitumake joka säätelee pelkorefleksiä, sekä hippokampus johon paikallistuu tunnemuistot.”
Jumala tulee lähitulevaisuudessa korjaamaan ihmiskuntaa vaivaavan epätäydellisyyden rakkaan poikansa Jeesuksen Kristuksen hallitseman valtakunnan välityksellä. (ks. Matteus 6:9,10) Jesaja 33:24 ”Ja yksikään siellä asuva ei sano: ”Minä olen sairas.” Kansa, joka maassa asuu, on saanut erheensä anteeksi.”

ERÄS mies kävi lääkärin luona etsimässä apua masennukseensa. Tarinan mukaan lääkäri sanoi huolellisen tarkastuksen jälkeen: ”Teidän täytyy pitää hauskaa; menkää kuuntelemaan koomikko Grimaldia. Hän saa teidät nauramaan, ja se on teille parempaa kuin mitkään lääkkeet.” Mies vastasi entistä alakuloisemman näköisenä: ”Minä olen Grimaldi!”
Kukaan ei ole immuuni masennukselle! Ja jokainen, joka on kärsinyt siitä, tietää ettei se ole naurun asia. Meillä kaikilla on aikoja, jolloin me olemme kenties surun, pettymyksen tai väsymyksen vuoksi alakuloisia. Mutta tavallisesti me pääsemme nopeasti entisellemme. Toisinaan masennus kuitenkin vain jatkuu ja voi jopa muuttua tuhoisaksi.

Tri Leonard Cammer sanoo:
”Masennus voi yllättää kenet tahansa – kotiäidin, taksinkuljettajan, liikemiehen, opettajan, uhkapelurin, näyttelijättären, muurarin, myyjättären . . . ja niin edelleen. Sitä on vakaissa ja kypsissä ihmisissä, neurootikoissa ja lapsissa. Lisäksi sitä voi ilmetä kaikilla taloudellisen, yhteiskunnallisen tai älyllisen asteikon tasoilla ja kaikenlaisissa persoonallisuuksissa.” – ”Up from Depression.”
Voisiko se vaikuttaa sinuun tai omaisiisi? Arvioidaan että joka vuosi yksi jokaisesta kymmenestä ihmisestä kokee kliinisesti todennettavissa olevan masennustilan. Nykyisinä ”kriittisinä aikoina, joista on vaikea selviytyä”, eräs Maailman terveysjärjestön tutkimus osoitti 200 miljoonan ihmisen kautta maailman kärsivän tästä ”sairaudesta

Taistele masennusta vastaan.
”JOS kaikki masentuneet ihmiset voitaisiin vain saada harrastamaan liikuntaa, se kohottaisi mielialaa kolmella neljäsosalla heistä”, sanoi psykologi Armand DiMele. Toiset ovat yhtä mieltä liikunnan tehosta silloin kun ihminen on vain alakuloinen eikä vakavan depression vallassa. Sopiva lepo ja uni ovat myös tärkeitä.
Joitakuita lievästi masentuneita on auttanut se, että he ovat varanneet hieman aikaa tehdäkseen sellaista, mistä he erityisesti nauttivat. Eräs vaatteiden teosta pitävä nainen sanoi: ”On vaikeaa olla masentunut, kun saa jotakin aikaan.” Toisinaan tarvitaan vain tahdin muutosta – kenties ravintolassa syömistä jonakin iltana tai lyhyttä lomaa.
Sydämensä vuodattamisesta luotettavalle ystävälle on paljon apua. Mutta ole huolellinen tovereittesi – joko henkilökohtaisten tai televisiossa ja elokuvissa esiintyvien tovereitten – valinnassa. Karta kuin ruttoa raskasmielisiä valittajia ja sellaisia viihde-esityksiä, jotka voivat turmella ihmisen moraalin tai hänen omantuntonsa

Millaista on ruokasi? Tutki huolellisesti ruokavaliotasi. Cuyahoga Fallsissa Ohiossa Yhdysvalloissa ehdonalaiseen tuomittujen päävalvoja Barbara Reed selitti, että monet hänen toimistossaan käymään määrätyistä rikollisista valittivat masennusta. Hän tutki heidän ruokavaliotaan. Monet elivät teollisella pikkupurtavalla syömättä minkäänlaista aamiaista, ja jotkut eivät olleet syöneet vihreitä vihanneksia moneen viikkoon. Parempi ruokavalio – säännölliset tasapainoiset ateriat – ja liikunta kohensivat monien mielialaa.
Asiantuntijat ovat erimielisiä siitä, aiheuttaako ruokavalio masennusta. Toiset masentuvat yhä, vaikka he söisivät kuinka hyvin. Toisia parempi ruokavalio ei auta. Jokainen ihminen on erilainen, ja jotkut reagoivat muita herkemmin esimerkiksi sokeriin ja kofeiiniin. Mutta siitä, että syödään tasapainoisia aterioita ja täytekakkujen, leivonnaisten, suklaan, makeisten ja virvoitusjuomien suhteen ollaan kohtuullisia, on usein hyötyä masennuksesta kärsiville.
Koska ankara masennus voi olla oire elimellisestä sairaudesta, on myös tärkeätä suorituttaa täydellinen lääkärintarkastus.

Ajatteletko oikein? Vaikka kaikki masennustapaukset eivät johdukaan väärästä ajattelutavasta, eräs tuore kymmenen vuotta kestänyt tutkimus osoitti masentuneitten tulkitsevan usein tilanteita väärin. ”Masentunut ihminen on surullinen ja yksinäinen, koska hän ajattelee virheellisesti olevansa puutteellinen ja hylätty”, selittää tutkija psykiatri A. T. Beck. Raamattu osoittaa myös, että se mitä tunnet sisimmässäsi, voi värittää ajattelutapaasi ulkonaisten seikkojen suhteen. Se sanoo: ”Kurjalle ovat pahoja kaikki päivät, mutta hyvä mieli [iloinen mielentila] on kuin alituiset pidot.” Se, ovatko ihmiselle ’kaikki päivät pahoja’ vai onko hänelle ’jokainen päivä kuin pidot’, riippuu paljolti hänen mielentilastaan. – Sananl. 15:15.

Masentuneitten täytyy siis ponnistella kovasti korjatakseen ajatteluaan ja valvoakseen mietteitään. Tämä voi olla paljon helpommin sanottu kuin tehty! Haitallisten asioitten miettiminen ja helliminen johtaa itsekunnioituksen alenemiseen ja syvempään masennukseen.

Masennukseen liittyy tavallisesti kohtuuttomia syyllisyydentunteita. Mutta tajua, että kaikki tekevät virheitä.
Miehensä kuoleman murehduttamana ja pettyneenä siihen, etteivät toiset olleet korjanneet hänen kotiaan vaikka olivat luvanneet, eräs leski masentui syvästi. Mutta sitten hän ajatteli: ’Ei korjaaminen niin kovin vaikeaa voi olla.’ Hän ryhtyi tuumasta toimeen ja laatoitti pian keittiönsä lattian uudelleen. Vaikka työn jälki ei ollutkaan täydellistä, hän oli tyytyväinen. Hänen omanarvontuntonsa koheni kovasti, ja hänen masennuksensa hävisi.
Kaikki eivät voi tehdä näin, mutta eräs tutkimus osoitti, että vaikka joistakuista vakavasti masentuneista potilaista tuntui, etteivät he pysty suoriutumaan joistakin tehtävistä, he todellisuudessa selviytyivät niistä yhtä hyvin kuin ne osallistujat, jotka eivät olleet masentuneita.

Masentunut ihminen voisi pyrkiä tekemään muutakin kuin pelkkiä taloustöitä. Hän voisi esimerkiksi piristää jotakuta toista käymällä hänen luonaan tai soittamalla hänelle puhelimella, tai hän voisi tehdä jotakin hyvää perheelleen.

Rukous ja suhde Jumalaan. Eräs vakavasta depressiosta kärsinyt äiti sanoi: ”Ainoastaan se suhde, mikä minulla oli Jumalaan, esti minua vetämästä liipaisimesta ja lopettamasta siten kaikkea. Pidin asetta kädessäni, ja sillä hetkellä Jehova Jumala todella auttoi minua panemaan sen pois.” Tämä nainen siis sai ’tavanomaisen ylittävää’ voimaa kestääkseen, kunnes hänen tilansa koheni lääkehoidolla. Hän oli kehittänyt todellista uskoa tutkimalla Raamattua ja olemalla läsnä kristillisissä kokouksissa, joista hän löysi aitoja ystäviä. Tämä usko säästi hänen henkensä. –Filippiläisille 4:13 ”Kaikkeen minulla on voimaa hänen välityksellään, joka voimistaa minua.”

Vaikka masennuksesta kärsivällä olisikin vahva usko, hänellä voi olla epäilyksiä, kenties sellainen tunne, että Jumala on hylännyt hänet. Mutta älä koskaan lakkaa rukoilemasta! ”Rukoilin päivittäin – viisi, kuusi kertaa kiihkeästi”, sanoi eräs äiti, joka oli ollut niin masentunut, että hän tuskin jaksoi nousta vuoteesta moneen kuukauteen. ”Anoin yhä uudelleen apua. Pyysin, että Jehova Jumala ohjaisi minua löytämään sellaisen lääkärin, joka tietäisi mikä oli vikana ja joka voisi auttaa minua. Rukoilin voimaa voidakseni pysyä elossa ja pitää asiat siinä määrin kunnossa, etten aiheuttaisi enempää vahinkoa perheelleni.” Tällainen sinnikkyys kannatti. Hän kesti, kunnes sopiva lääkitys lievitti hänen vakavaa depressiotaan.

”Tärkein neuvo, jonka voin antaa, kuuluu: ’Estä se’”, sanoi eräs masentunut. Mutta miten? Ei ole olemassa yksinkertaisia tai varmoja vastauksia. Jotkut asiantuntijat ehdottavat seuraavaa:
1. Älä rakenna omanarvontunnettasi rakkauden, rahan, yhteiskunnallisen aseman, vallan tai huumeitten varaan. Jos rakennat, niiden pettäminen voi olla sinulle tuhoisaa.
2. Aseta realistisia toiveita. Pyri tekemään parhaasi, mutta älä tavoittele täydellisyyttä.
3. Tunne ensioireet (levottomuus, pakokauhu, keskittymiskyvyn puute). Tarkista, onko päivittäinen aikataulusi järkevä. Jollei, niin muuta sitä. Opettele sanomaan ”ei”, kun se on välttämätöntä.

Kuitenkin miljoonat ihmiset ovat monista henkilökohtaisista paineistaan huolimatta havainneet yhdeksi suurimmista avuista masennuksen ehkäisyssä sen, että he ovat hankkineet täsmällistä tietoa ”hellän armon Isän ja kaiken lohdutuksen Jumalan” tahdosta ja tarkoituksista. – 2. Kor. 1:3.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat