Vierailija

Kirjoitelmapyyntö

Sisaruus sijaisperheessä

Teen sosiaalityön Pro gradu – tutkielmaa Tampereen yliopistossa Porin yksikössä sijaisperheessä asuneiden kokemuksia sijaissisaruudesta. Tarkoituksenani on selvittää sijaisperheessä kasvaneiden, nyt jo aikuistuneiden, kokemuksia siitä, minkälaiselta suhde sijaissisaruksiin näyttäytyi. Toivoisin, että tutkimukseni lisäisi tietoa perhesijoituksista ja auttaisi mahdollisesti kehittämään uudenlaisia toimintatapoja tukemaan sijoitetun lapsen ja sijaissisarusten välistä suhdetta. Sijaissisarukset voivat olla joko sijaisperheen biologisia tai sijoitettuja lapsia.

Tutkielmaa varten toivoisin sinun kirjoittavan kirjoitelman aiheesta Minun suhteeni sijaissisarukseeni. Kirjoita kokemuksista vapaamuotoinen tarina. Halutessasi voit miettiä kysymystä:

Millainen oli suhteesi sijaisperheen muihin lapsiin?

Taustatietoina kerro sukupuolesi ja syntymävuotesi. Voit myös kertoa lyhyesti, jos tiedät, miksi asuit sijaisperheessä. Voit lähettää minulle kirjoitelmasi 30.6.2016 mennessä sähköpostite osoitteeseen vastamaki.tarja.h@student.uta.fi tai anonyymisti kirjeitse osoitteeseen Tarja Vastamäki, Jönsaksentie 4, 4 krs, 01600 Vantaa. Jos olet tarvittaessa käytettävissä mahdolliseen haastatteluun aiheen tiimoilta, ole hyvä ja ilmoita siitä kirjoitelmasi yhteydessä. Annan myös mielelläni lisätietoja!

Saamiani kirjoituksia käsittelen ehdottoman luottamuksellisesti ja vastaajien nimettömyyden säilyt-täen. Aineistoa käytetään ainoastaan tässä pro gradu-tutkielmassa. Annan tarvittaessa lisätietoa tutkimuksesta sähköpostitse. Kirjoitelmat tulevat ainoastaan minun ja mahdollisesti ohjaajani luettaviksi ja kirjoittajan nimettömyys säilyy myös valmiissa tutkielmassa. Voin kuitenkin käyttää
lyhyitä sitaatteja kirjoituksista. Tutkielmani ohjaajana toimii yliopistonlehtori Kaisa Haapakoski (kaisa.haapakoski@uta.fi). Tutkielmani on tarkoitus valmistua vuoden 2016 loppuun mennessä, jolloin se on luettavissa osoitteessa https://tampub.uta.fi.

Ystävällisin terveisin,
Tarja Vastamäki

Kommentit (0)

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat