Masennuspotilaan riski itsemurhaan on suuri heti kotiutumisen jälkeen

Masen­nuksen li­säksi etenkin skit­sof­renia ja kaksi­suun­tainen mielia­la­häiriö liit­tyvät itse­mur­ha­riskiin, yhdys­val­ta­lais­tu­lokset osoit­tavat.Lue koko juttu

Kommentit (0)

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat