Satu-Lilja, Riina & Marjo

Yli 65-vuotiaiden Ikäihmisten yksinäisyys on kasvava ongelma Suomessa. 70 prosenttia yli 65-vuotiaista asuu yksin ja heidän määrä tulee tulevaisuudessa kasvamaan.

ET-lehden numerossa 18/2018 olleessa artikkelissa kerrottiin kahdesta ystävästä, jotka päättivät muuttaa yhteiseen kotiin viettämään eläkepäiviään. He olivat tunteneet toisensa lähes 20 vuoden ajan. Koska nämä pitkäaikaiset ystävät halusivat välttää yksi-näisyyden ja turvattomuuden tunteen, sai se heidät kokeilemaan todella innovatiivista ja rohkeaa ratkaisua. Ystävykset hankkivat yhteisen asunnon, jossa heillä oli kuitenkin omat huoneet mahdollistamassa oman rauhan ja yksityisyyden tarvittaessa.

Yhteisasumismuoto olisi todella hieno ratkaisu, jolloin toisesta ihmisestä olisi seuraa ja hänen kanssaan voisi jakaa niin ilot kuin surutkin. Konkreettisen avun saaminen arjessa helpottuisi ja asumiskustannusten jakaminen toisi myös taloudellista etua. Toisaalta täl-lainen asumismuoto ei sovellu kaikille, mutta silti siitä vaihtoehdosta tulisi rohkeasti in-formoida. Asuinkaupungin tulisi tukea ikäihmisien yhteisasumismuotoa sekä mahdollis-taa sen toteuttamisen mahdollisimman helpoksi. Kun asuinkumppanin voi valita itse, myös pitkäaikaisen yhteisasumisen onnistumismahdollisuudet kasvavat. Ystävät tuntevat toistensa tavat ja tottumukset sekä mahdolliset iän tuomat sairaudetkin.

Me valmistuvat terveydenhoitajat näemme tässä asumisratkaisussa valtavasti hyvää ter-veyden edistämisen kannalta. Koska yksinäisyys heikentää tutkitusti elämänlaatua, tulisi ikäihmisten yksinäisyyttä ennaltaehkäistä räätälöimällä jokaiselle omaan elämäntilan-teeseen sopivat ratkaisut. Ikäihmisten yksinäisyyttä ennaltaehkäiseviä projekteja ja hankkeita tulisi perustaa. Niihin tulisi rekrytoida myös terveydenhoitajia, jolloin terveyttä edistävät seikat tulisivat kartoitettua riittävän laajasti ja tutkittuun tietoon perustuen.

Satu-Lilja Kurkinen, Riina Turunen & Marjo Vaittinen
Valmistuvat terveydenhoitajat, Karelia-ammattikorkeakoulu.
Kirjoitus on osa yhteiskunnallisen terveydenhoitotyön -opintojaksoa.

Kommentit (0)

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat