Vierailija

Tällainen on kokoomusnuorten tavoite-Suomi 2014

Ko­koo­muk­sen nuor­ten liit­to eli ko­koo­mus­nuo­ret vaa­tii vuo­den 2014 ta­voi­te­oh­jel­mas­saan leik­kauk­sia val­tion me­noi­hin niin, et­tä bud­je­tit ei­vät oli­si enää ali­jää­mäi­siä.
En­si vuon­na se tar­koit­tai­si 6,7 mil­jar­din eu­ron li­sä­leik­kauk­sia.
MUI­TA ko­koo­mus­nuor­ten ta­voi­te­oh­jel­man 2014 vaa­ti­muk­sia:
Ve­ro­tus tu­li­si muut­taa ta­sa­ve­rok­si. Ar­von­li­sä­ve­ro tu­li­si yh­te­näis­tää. Yri­tyk­siä ve­ro­tet­tai­siin vain voi­ton­jaos­ta. Pe­rin­tö­ve­ros­ta luo­vut­tai­siin.
Työ­eh­to­so­pi­mus­ten yleis­si­to­vuus lo­pe­te­taan. An­sio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­päi­vä­ra­han enim­mäis­mää­rä las­ke­taan 90 päi­vään. Työn­te­ki­jän en­sim­mäi­nen sai­raus­päi­vä on pal­ka­ton.
Kaup­po­jen pi­tää saa­da ol­la ai­na au­ki.
Oi­keus ko­ko­päi­väi­seen päi­vä­hoi­toon pois per­heil­tä, jois­ta toi­nen on ko­to­na. So­siaa­li­etuuk­sia kar­si­taan. Eu­ta­na­sia sal­li­taan.
Ope­tuk­ses­sa ta­so­ryh­mät käyt­töön ja eri­tyis­op­pi­laat eril­leen. Maa­han­muut­ta­jien lap­sil­le oman us­kon­non opet­ta­mi­sen "vaa­ti­muk­ses­ta" tu­lee luo­pua.
Useam­man ylem­män kor­kea­kou­lu­tut­kin­non opis­ke­lu mak­sul­li­sek­si. Opin­to­tu­kea kos­ke­vat tu­lo­ra­jat pi­tää pois­taa.
Kun­tien teh­tä­viä on kar­sit­ta­va. "De­mok­ra­tiaa hal­ven­ta­vis­ta su­ku­puo­li­kiin­tiöis­tä" luo­vu­taan.
Pien­pa­ni­mo-olui­ta ja ti­la­vii­ne­jä saa myy­dä en­tis­tä va­paam­min, ja tur­kis­alan har­joit­ta­mi­nen tur­va­taan.
Na­to-jä­se­nyyt­tä on haet­ta­va vä­lit­tö­mäs­ti. Hen­ki­lö­mii­no­jen käy­tön kiel­tä­väs­tä Ot­ta­wan so­pi­muk­ses­ta ir­tau­du­taan.
Ke­hi­tys­apu ja kiin­tiö­pa­ko­lais­ten vas­taan­ot­ta­mi­nen lo­pe­te­taan. Vä­hem­mis­tö­val­tuu­te­tun vir­ka lak­kau­te­taan.
Van­keus­tuo­mioi­den vä­him­mäis­ra­jo­ja on nos­tet­ta­va vä­ki­val­ta-, sek­suaa­li- ja omai­suus­ri­kok­sis­ta, ja eh­dol­lis­ten tuo­mioi­den mää­rää näis­tä on vä­hen­net­tä­vä. Sak­ko­jen muun­to­ran­gais­tus van­keu­dek­si on pa­lau­tet­ta­va ja ran­gais­tus­ten "pal­jou­sa­len­nuk­set" on pois­tet­ta­va.
Ul­ko­mai­set ri­kok­sen­te­ki­jät on kar­ko­tet­ta­va maas­ta. Kan­san­ryh­mää vas­taan kii­hot­ta­mi­sen kri­mi­na­li­soi­va la­ki­py­kä­lä on pois­tet­ta­va.
Kaik­ki tur­val­li­suus­vaa­ti­muk­set täyt­tä­vät ydin­voi­ma­ha­ke­muk­set tu­lee hy­väk­syä työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön pää­tök­sel­lä.
Yleis­ra­dio myy­dään si­joit­ta­jil­le pil­kot­tu­na.
Au­to­ve­ro on pois­tet­ta­va uu­sil­ta au­toil­ta. Mo­poil­la pi­tää saa­da ajaa 60 ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­tia.
Kun­tien teh­tä­viä on kar­sit­ta­va. "De­mok­ra­tiaa hal­ven­ta­vis­ta su­ku­puo­li­kiin­tiöis­tä" luo­vu­taan.
Pien­pa­ni­mo-olui­ta ja ti­la­vii­ne­jä saa myy­dä en­tis­tä va­paam­min, ja tur­kis­alan har­joit­ta­mi­nen tur­va­taan.
Na­to-jä­se­nyyt­tä on haet­ta­va vä­lit­tö­mäs­ti. Hen­ki­lö­mii­no­jen käy­tön kiel­tä­väs­tä Ot­ta­wan so­pi­muk­ses­ta ir­tau­du­taan.
Ke­hi­tys­apu ja kiin­tiö­pa­ko­lais­ten vas­taan­ot­ta­mi­nen lo­pe­te­taan. Vä­hem­mis­tö­val­tuu­te­tun vir­ka lak­kau­te­taan.
Van­keus­tuo­mioi­den vä­him­mäis­ra­jo­ja on nos­tet­ta­va vä­ki­val­ta-, sek­suaa­li- ja omai­suus­ri­kok­sis­ta, ja eh­dol­lis­ten tuo­mioi­den mää­rää näis­tä on vä­hen­net­tä­vä. Sak­ko­jen muun­to­ran­gais­tus van­keu­dek­si on pa­lau­tet­ta­va ja ran­gais­tus­ten "pal­jou­sa­len­nuk­set" on pois­tet­ta­va.
Ul­ko­mai­set ri­kok­sen­te­ki­jät on kar­ko­tet­ta­va maas­ta. Kan­san­ryh­mää vas­taan kii­hot­ta­mi­sen kri­mi­na­li­soi­va la­ki­py­kä­lä on pois­tet­ta­va.
Kaik­ki tur­val­li­suus­vaa­ti­muk­set täyt­tä­vät ydin­voi­ma­ha­ke­muk­set tu­lee hy­väk­syä työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön pää­tök­sel­lä.
Yleis­ra­dio myy­dään si­joit­ta­jil­le pil­kot­tu­na.
Au­to­ve­ro on pois­tet­ta­va uu­sil­ta au­toil­ta. Mo­poil­la pi­tää saa­da ajaa 60 ki­lo­met­rin tun­ti­nopeutta-

Aikas radikaaleja ehdotuksia.
Kaksi, kolme ehdotuksista voisin hyväksyä.

Kommentit (15)

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Kerrankin saa lukea järkeviä ehdotuksia Kokoomuksen suunnalta,vaikkakin nyt kokoomusnuorilta.
Eivät ole kaavoihin kangistuneet, niinkuin vanhat ja leipääntyneet politiikot.
Paljon hyviä ajatuksia joihin on helppo yhtyä.
On siinä Kataisella kuriin saattaminen nuorisossa.

"Kan­san­ryh­mää vas­taan kii­hot­ta­mi­sen kri­mi­na­li­soi­va la­ki­py­kä­lä on pois­tet­ta­va."

Hyvä ehdotus??

Lainaus:

"Kan­san­ryh­mää vas­taan kii­hot­ta­mi­sen kri­mi­na­li­soi­va la­ki­py­kä­lä on pois­tet­ta­va."

Hyvä ehdotus??


Haiskahtaa hitlerismiltä.

Mikäpä estää liitymästä? Ei kokoomusnuorissa näytä olevan kyse kovin nuorista ihmisistä, kun puheenjohtajakin on jo varsi n keski-ikäisen näköinen ja oloinen. Katainenkin voisi yhtähyvin olla Kokomus"nuori".

Lainaus:

Minä hyväksyisin nuo kaikki ehdotukset heti. Erittäin fiksuja nuoria!

Olisitko sitten täysillä mukana esim.rasistisissa mellakoissa?
Eikö muistu mm. juutalaisvainot enää mieleen?

Lainaus:

Lainaus:

Minä hyväksyisin nuo kaikki ehdotukset heti. Erittäin fiksuja nuoria!

Olisitko sitten täysillä mukana esim.rasistisissa mellakoissa?
Eikö muistu mm. juutalaisvainot enää mieleen?

Tai oma sisällissotamme, valkoiset vastaan punaiset?

Lainaus:

Jos olisin nuori, liittyisin heti noin tervehenkiseen porukkaan

Noin ajattelen minäkin. Allekirjoittaisin!

Lainaus:

Lainaus:

Jos olisin nuori, liittyisin heti noin tervehenkiseen porukkaan

Noin ajattelen minäkin. Allekirjoittaisin!

Kiinnostaa kovasti, mikä kohta tästä ohjelmasta on tervehenkinen?

Sekö, että mopolla pitää saada ajaa 60km/h? Eikö silloin ole vaara, että Pappa-Tunturi lähtee lapasesta ja lottokuponki jää viemättä R-kioskille, kun mopokuski makaa Lapuan teho-osastolla? Vaarana on tällöin, että tehohoitoon osallistuu ulkomaalaisia asiantuntijoita, jotka voivat pölliä vuosia käytössä olleen vakiolottorivin? Kannattaa mietti hieman etukäteen mihin meinaa sitoutua ja mitä kaikkea kamalaa siitä voi seurata!

Lainaus:
Anonyymi 11.09.2013 21:33 kirjoitti:
Löysin tuosta listasta 10 kohtaa joita kannatan.

Kaup­po­jen pi­tää saa­da ol­la ai­na au­ki.

Ke­hi­tys­apu ja kiin­tiö­pa­ko­lais­ten vas­taan­ot­ta­mi­nen lo­pe­te­taan.

Vä­hem­mis­tö­val­tuu­te­tun vir­ka lak­kau­te­taan.

Eu­ta­na­sia sal­li­taan.

Ope­tuk­ses­sa ta­so­ryh­mät käyt­töön ja eri­tyis­op­pi­laat eril­leen.

Maa­han­muut­ta­jien lap­sil­le oman us­kon­non opet­ta­mi­sen "vaa­ti­muk­ses­ta" tu­lee luo­pua.

Useam­man ylem­män kor­kea­kou­lu­tut­kin­non opis­ke­lu mak­sul­li­sek­si.

Van­keus­tuo­mioi­den vä­him­mäis­ra­jo­ja on nos­tet­ta­va vä­ki­val­ta-, sek­suaa­li- ja omai­suus­ri­kok­sis­ta,
ja eh­dol­lis­ten tuo­mioi­den mää­rää näis­tä on vä­hen­net­tä­vä.

Sak­ko­jen muun­to­ran­gais­tus van­keu­dek­si on pa­lau­tet­ta­va
ja ran­gais­tus­ten "pal­jou­sa­len­nuk­set" on pois­tet­ta­va.

Ul­ko­mai­set ri­kok­sen­te­ki­jät on kar­ko­tet­ta­va maas­ta.

Lainaus:
Anonyymi 11.09.2013 21:33 kirjoitti:
Löysin tuosta listasta 10 kohtaa joita kannatan.

Lainaus:

Kaup­po­jen pi­tää saa­da ol­la ai­na au­ki.

Hyvä ehdotus. Työntekijöille pitää maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa ilta-, yö-, viikonloppu- ja pyhäpäivän työstä

Lainaus:

Ke­hi­tys­apu ja kiin­tiö­pa­ko­lais­ten vas­taan­ot­ta­mi­nen lo­pe­te­taan.

Hyvä ehdotus, jos samalla sovitaan, ettei suomalaisia tarvitse auttaa koskaan missään tilanteessa ja pärjäämme tulevaisuudessa aina omillamme, emmekä vastaanota minkäänlaista apua enää koskaan keneltäkään Suomessa tai ulkomaanmatkoilla, oli tilanne mikä tahansa. Tätä kannattaa ehkä kuitenkin vielä harkita. Siitä ei ole kuin reilu 60 vuotta, kun olemme itse saaneet apua naapurimaista sekä ihan Ameriikasta asti.

Lainaus:

Vä­hem­mis­tö­val­tuu­te­tun vir­ka lak­kau­te­taan.

Hyvä ehdotus, jos samalla luovutaan kaikesta muustakin tasa-arvosta ja niistä Suomen laeista ja säädöksistä, jotka takaavat tasa-arvon. Muuten tämä ehdotus on hieman ongelmallinen, koska silloin erilaiset vähemmistöt eivät enää ole tasa-arvoisessa asemassa suuren enemmistön kanssa, kun heillä ei ole ketään, joka pitää heidän puoltaan Suomen lain mukaisissa tasa-arvo asioissa. Itse kannatan tasa-arvoa sekä vähemmistövaltuutetun viran säilyttämistä.

Lainaus:

Eu­ta­na­sia sal­li­taan.

Hankalampi homma, jos vakavasti sairaita ihmisiä aletaan avustamaan siirtymisessä rajan taa. Eutanasian sallimisen jälkeen ei varmasti mene kovin kauan, kun vahusten elämää aletaan arvottamaan taloudellisin perustein ja vuodeosastolla hoidettavia ihmisiä kohdellaan pelkkinä kustannuksina. Varmaankin hokasit, mitä tästä seuraa?

Lainaus:

Ope­tuk­ses­sa ta­so­ryh­mät käyt­töön ja eri­tyis­op­pi­laat eril­leen.

Hyvä ehdotus, opetukseen kannattaa satsata aina. Lisää opettajia ja lisää rahaa oppilaitoksille. Kannatetaan!

Lainaus:

Maa­han­muut­ta­jien lap­sil­le oman us­kon­non opet­ta­mi­sen "vaa­ti­muk­ses­ta" tu­lee luo­pua.

Miksi ihmeessä pelkästään maahanmuutajien uskonnon opetus lopetetaan? Kun samalla voimme luopua kokonaan uskonnon opetuksesta koulussa. Siitähän ei ole oikeasti ollutkaan koskaan mitään hyötyä kenellekkään.

Lainaus:

Useam­man ylem­män kor­kea­kou­lu­tut­kin­non opis­ke­lu mak­sul­li­sek­si.

Suomessahan saa jo nyt maksullista korkeakouluopetusta, jos haluaa. Jos maksu ei ole riittävän suuri, niin aina voi myös lähteä ulkomaille opiskelemaan ja maksaa opiskelut omalla tai varakkaan perheen rahalla. Joten tämä ei ole ongelma. Nykyinen opintojärjestelmä on tasa-arvoinen ja sitä ei ole syytä muuttaa.

Lainaus:

Van­keus­tuo­mioi­den vä­him­mäis­ra­jo­ja on nos­tet­ta­va vä­ki­val­ta-, sek­suaa­li- ja omai­suus­ri­kok­sis­ta,
ja eh­dol­lis­ten tuo­mioi­den mää­rää näis­tä on vä­hen­net­tä­vä.

Samalla pitää valitettavasti nostaa veroja, että saadaan rakennettu riittävästi vankiloita. Toinen vaihtoehto on se, että omaisuusrikoksen uhrit maksavat rikollisen vankeustuomion aiheuttamat kulut, jos veroja ei haluta nostaa.

Lainaus:

Sak­ko­jen muun­to­ran­gais­tus van­keu­dek­si on pa­lau­tet­ta­va ja
ran­gais­tus­ten "pal­jou­sa­len­nuk­set" on pois­tet­ta­va.

Tässä sama juttu kuin yllä, kalliiksi tulee. Hyvä idea, mutta tarkemmin ajateltuna, kuka maksaa kulut?

Lainaus:

Ul­ko­mai­set ri­kok­sen­te­ki­jät on kar­ko­tet­ta­va maas­ta.

Näin tehdään jo nyt.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat