Peliyhtiö Supercellin johto ja työntekijät lahjoittivat suunnitteilla
olevalle lastensairaalalle 3,6 miljoonaa euroa. Kiitos heille lasten
puolesta. Lahjoituksista pitäisi keränä 30 miljoonaa, joten tämä oli
merkittävä summa, yli kymmenen prosenttia.
Lahjoituksin on nyt saatu kokoon 9,6 miljoonaa. Hyvä näin.
Poliittiset puolueet Kokoomuksesta Persuihin ja kaikki siltä väliltä
voisivat osoittaa hyväntahtoisuuttaan ja lahjoittaa osan puoluetuki-
miljoonistaan vakavasti sairaiden lasten hyväksi. Vaikkapa noin
esimerkin vuoksi.

PISAt tuli housuun ja Suomen korruption nousun ajattelin esittää
huonoiksi uutisiksi. Huomasin juuri, että niistä olikin jo alkanut
kirjoitusketju, joten ei niistä enempää.

Kommentit (2)

Helsingin Meilahden sairaalan aivoinfarktien hoito on maailman huippuluokkaa, kertoo tuore vertailu.
Kansainvälisen Dr. Foster -laatuarvioinnin mukaan Husin aivoinfarktien hoito on parasta arviointijärjestelmään kuuluvista 40 sairaalasta.

Vertailussa arvioitiin vuosien 2009-2012 hoitotuloksia. Sinä aikana potilaiden kuolleisuus oli Husissa vertailluista sairaaloista alhaisin. Meilahdessa hoidetaan vuosittain noin 1 200 aivoinfarktipotilasta.

Myös tämä voitaneen luokitella hyväksi uutiseksi. Pelastaa
monen hengen.

Uusi vanhuslaki astui voimaan.
Onko vain kauniita sanoja?

Vanhojen pariskuntien ei sallita asua yhdessä
3.12.2013 13:57 Annika Lapintie.
Tänään aamupäivällä järkytyin suuresti, kun näin uutisen, jonka mukaan vain yksi kymmenestä vanhasta pariskunnasta saa asua laitoksissa yhdessä.

Terveyden hyvinvointilaitoksen ja Valviran vasta julkaistun kyselyn mukaan enemmistö ikääntyneistä pariskunnista ei pääse asumaan yhdessä, jos toinen puolisoista on ympärivuorokautisen avun tarpeessa. Pahin tilanne on julkisen sektorin laitoksissa, joissa vain joka kymmenes tällainen pariskunta asuu yhdessä.

Vasemmiston pitkään vaatima vanhuspalvelulaki on astunut voimaan, mutta kaikki kunnat eivät näytä selvästikään ottavan sen velvoitteita riittävällä vakavuudella. Vanhuspalvelulain 14 pykälän mukaan nimittäin ”iäkkäille avio- ja avopuolisoille on järjestettävä mahdollisuus asua yhdessä.” Näin lukee aivan selvästi lakitekstissä. Tätä pitää todellakin alkaa valvoa tiukemmin.

Kaikilla ihmisillä tulee olla oikeus arvokkaaseen vanhuuteen. Ihmisarvoinen elämä yhdessä puolison ja perheen kanssa pitäisi olla itsestäänselvyys.

Nykyisen hallituksen tavoitteena on vanhusten laitoshoidon vähentäminen ja kotihoidon sekä palveluasumisen lisääminen. Tavoite on täysin oikea ja kannatettava. Muissa Pohjoismaissa on kotihoitoa pidetty laitoksia inhimillisempänä, ja laitosvaltainen Suomi on ollut poikkeus.

Vanhusten kotihoito on myös laitoshoitoa edullisempaa, sillä kotona ihmiset voivat paremmin, sairastavat vähemmän ja pysyvät vireämpinä. Kotihoitoon siirtymisestä koituvien säästöjen hallitus on arvioinut olevan jopa 300 miljoonaa euroa.

Kotihoitoon siirtymistä ei voi kuitenkaan tehdä ilman, että taataan kotihoidon riittävät henkilöstö- ja muut resurssit. Tämän pitäisi olla itsestään selvää. Sellaisia toimintatapoja vanhustenhoidossa ei voi hyväksyä, jotka johtavat vanhusten hyvinvoinnin leikkaamiseen. Vasemmiston on valvottava hallituksessa entistä tarkemmin, että vanhuspalvelulain velvoitteet kunnissa toteutetaan.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat