Seuraa 

Virallinen eläkeikä nostettaisiin 65 vuoteen.
Mutta jokainen saisi jäädä eläkkeelle jo 63-vuotiaana tietyin ehdoin: Tällöin eläkkeen suuruus olisi esim. 86% täyseläkkeestä. Eläkeläisellä olisi halutessaan esim. 2,5 vuotta aikaa nostaa eläkkeensä tasoa aina 100% asti entisessä työpaikassaan, ei kuitenkaan entisessä asemassaan, vaan ik. avustavissa töissä, tehden sitä mitä parhaiten osaa ja mitä työyhteisössä eniten tarvitaan. Osan työstä voisi tehdä kotoa käsin. Työpäivän maksimipituus olisi esim. 5 h, joka vastaisi täyttä päivää, koska näistä työpäivistä eläkkeen saaja ei saisi palkkaa, vain karttuvaa eläkettä.
Hyviä puolia:
1) Osa jäisi 63-vuotiaana, koska tulisi hyvin toimeen hiukan pienemmällä eläkkeellä (todellisuudessa melkein kaikki tulisivat), ts. näiden osalta kokonaiseläkemenot pienenisivät 14%.
2) Ne, jotka haluaisivat jäädä 63 v, mutta kartuttaa prosentteja, saisivat ns. pehmeän laskun eläkkeelle (mistä on mielenterveydellisiä etuja).
3) Nämä prosentin kartuttajat olisivat samalla työyhteisöissä siirtämässä sitä paljon puhuttua hiljaista tietoa, mutta varsinainen virka vapautuisi kuitenkin nuoremmille ja ”pomppivaisemmille”.
4) Edelleen, nämä prosentin kartuttajat olisivat helpottamassa työyhteisön ruuhka-aikoja ja sijaistamassa lomia / sairaslomia.
Jos jää 63 vuotiaana eläkkeelle, mutta arvelee haluavansa kartuttaa eläkkeensä täydeksi seuraavan 2,5 v aikana, pitäisi työyhteisössä etukäteen sopia ja suunnitella, mitä nämä avustavat työt olisivat. Esimerkiksi opettajalla nämä avustavat työt voisivat olla kokeiden ja tenttien tarkistamista ja laatimista (mitä voisi helposti tehdä myös kotona) ja sairaslomien sijaistamista.
Prosentin kartuttajalla eläke nousisi kuukausittain sitä mukaa kun tunteja kertyy. Jos kyllästyy tai väsyy, kartuttamisen voisi lopettaa 2 viikon irtisanomisajalla, jolloin eläkkeeksi muodostuisi siihen mennessä karttunut.
Ne, jotka nykyisen lain mukaisesti haluavat olla töissä aina 68 vuotiaiksi, saisivat korkeampaa eläkettä nykyisen lain säännösten mukaan, mutta korotusta lähdettäisiin laskemaan vasta 65 vuotiaasta eteenpäin.
Työnantajat tietysti hyötyisivät tästä eläkkeensä kartuttajien tekemästä palkattomasta työstä. Kunnalla ja valtiolla tämä voitaisiin varmaan hyväksyä, mutta yksityisten työnantajien pitäisi maksaa joku sovittu korvaus saamistaan työtunneista omaan eläkekassaansa.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat