Vierailija

Koska on niin paljon väärin ymmärrystä ja jopa tahallista ja tarkoituksellista harhaanjohtamista, päätin aloittaa tämän keskusteluketjun.
En väitä tietäväni tai tuntevani raamattua hyvin. Silloinhan olisin kirjanoppinut. Vaan kirjoitan omasta kokemuksestani.
Näin ollen kenenkään ei tarvitse väitellä tai pahoittaa mieltään sillä mitä sanon se tulee kokemuksesta, ei ulkoa opituista jakeista.

Ylläpitäjälle: Siirrä asiattomat ja asiaan kuulumattomat omiin ketjuihinsa.

Sivut

Kommentit (81)

Olipa hyvä aloitus,aivan kuin minua varten.
Juuri mietin menenkö oman seurakuntani lähetyspiiriin,on tänään.
Mietin tuota Jeesuksen sanomaa.Menkää ja tehkää kaikki lapset minun opetuslapsikseni..ja niin edelleen...
Nytkin on meillä siellä vieraana ja keskustelemassa ent.jo eläkkeellä oleva lähetystyön tekijä.
Suurin mutta on siinä että olen alkanut kritisoida ja epäillä tätä kaikkea.
Minulla on tyttäreni työn ohessa ollut tilaisuus tutustua myös näihin ei kristyttyihin.
Hekin ovat aivan normaaleja lukeneita tutkijoita,heillä on oma uskontonsa.
Kuka tietää ketä tässä uskoa,onko mukana jotakin turhaakin ,sellaista eden tavoittelua myös tässa meidän
Kristittyjen touhussa.Kuka uskoo ja ketä...
Minä uskon,auta minun uskoani.

Minua askarruttaa kysymys, mitä oli ennen Jeesusta, joka oli vasta kaksi tuhatta vuotta sitten. Mitä sanomia silloin liikkui ja kuka pelasti ne ihmiset?

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Jeesuksen opit eivät ole uutta, ei silloin, eikä nyt. Buddha opetti samaa jo kauan aikaisemmin. Tietty eri sanoin ja eri vertauksin.
Sillä opetuksen ydin on että ne ovat vertauskuvallisia. Sanoilla ei päästä kuin kehä kolmoselle, keskustaan täytyy edetä muulla lailla. Ja ilman joukkoliikennettä, omin voimin.
Jokainen uskonto jää kehä kolmoselle juuri tästä syystä.Mikä mistäkin suunnasta tullen. Mutta se ei uskontoja näytä harmittavan, uskonnot ovat tehneet rituaaleistaan tärkeitä, uskonkappaleita. Unohtaen Jeesuksen opetusten ydinajatukset.

Matteus J

Mutta mitä oli ennen Jeesuksen opetusten ydinajatuksia ja Buddhaa? Millä silloin pelastuttiin? Kertoisiko joku.

Lainaus:

Mutta mitä oli ennen Jeesuksen opetusten ydinajatuksia ja Buddhaa? Millä silloin pelastuttiin? Kertoisiko joku.

Vanhan testamentien alussa, luomiskertomuksessa ja siitä eteenpäin

Lainaus:

Lainaus:

Mutta mitä oli ennen Jeesuksen opetusten ydinajatuksia ja Buddhaa? Millä silloin pelastuttiin? Kertoisiko joku.

Vanhan testamentien alussa, luomiskertomuksessa ja siitä eteenpäin

Siis hetkinen! Onko buddha sukua Jeesukselle? Isäksi se on aika vanha, mutta pibliaolentojen maailmassa tapahtuu moenlaista...

Kristinuskon oppi perustuu Jeesus Nasaretilaisen julistukseen. Jeesuksen sanoman ydin oli: "Jumalan valtakunta on lähellä!". Historian kauan odotetut ratkaisutapahtumat olivat ovella. Tässä tilanteessa ihmisen oli luovuttava vanhasta elämäntavastaan ja vilpittömästi käännyttävä Jumalan puoleen.

Mutta miten on nyt?

Jeesus opetti, että Jumalan valtakunnan lähestyessä oli opittava ottamaan Jumalan tahto aivan eri tavalla kuin aikaisemmin. Lain määräysten ja kieltojen ulkonainen noudattaminen ei enää riittänyt, vaan ihmiseltä odotettiin enemmän.

Jumalan valtakuntaa on odotettu kaksi tuhatta vuotta. Jeesusta ei ole näkynyt. Koska saa ottaa vähän rennommin?

- opetuslapsi jälkijunassa -

Lainaus:

Lainaus:

Mutta mitä oli ennen Jeesuksen opetusten ydinajatuksia ja Buddhaa? Millä silloin pelastuttiin? Kertoisiko joku.

Vanhan testamentien alussa, luomiskertomuksessa ja siitä eteenpäin

Noin 6000 vuotta sitten?

Tie­de­maail­ma ko­hah­ti maa­nan­tai­na sen­saa­tiok­si luon­neh­di­tus­ta ha­vain­nos­ta, jo­ka näyt­tää to­dis­ta­van maail­man­kaik­keu­den su­per­no­pean laa­je­ne­mi­sen he­ti al­ku­rä­jäh­dys­tä seu­ran­nei­den se­kun­nin mil­jar­di­so­sien ai­ka­na.

Inf­laa­tiok­si kut­sut­tu ta­pah­tu­ma on en­nus­tet­tu jo 1980-­lu­vun alus­sa. Teo­rian mu­kaan yli va­lon no­peu­del­la ta­pah­tu­nees­ta jät­ti­läis­mäi­ses­tä laa­je­ne­mi­ses­ta oli­si täy­ty­nyt jää­dä maail­man­kaik­keu­den ra­ken­tee­seen "kai­ku­ja".
Ete­lä­na­val­la si­jait­se­val­la Bi­cep 2 -te­les­koo­pil­la työs­ken­te­le­vä ryh­mä il­moit­ti maa­nan­tai­na, et­tä nä­mä gra­vi­taa­tioaal­lot on en­sim­mäis­tä ker­taa ha­vait­tu kos­mi­ses­sa mik­roaal­to­sä­tei­lys­sä.

Ha­vain­to on mer­kit­tä­vä virs­tan­pyl­väs yri­tyk­sis­sä ym­mär­tää, mi­ten maail­man­kaik­keus on syn­ty­nyt ja ke­hit­ty­nyt ko­koel­mak­si ga­lak­se­ja, täh­tiä ja val­ta­via etäi­syyk­siä lä­hes tyh­jää ava­ruut­ta nii­den vä­lil­lä. "Tä­mä löy­tö on ol­lut yk­si kos­mo­lo­gian tär­keim­mis­tä ta­voit­teis­ta", sa­noo tut­ki­mus­työ­tä joh­ta­nut John Kovac Har­vard-S­mith­so­nia­nin ast­ro­fy­sii­kan lai­tok­sel­ta tie­dot­tees­sa.

NY­KYI­SEN kä­si­tyk­sen mu­kaan maail­man­kaik­keus syn­tyi noin 13,8 mil­jar­dia vuot­ta sit­ten niin sa­no­tus­sa al­ku­rä­jäh­dyk­ses­sä. Al­ku­rä­jäh­dys­teo­ria ei kui­ten­kaan se­lit­tä­nyt muun muas­sa si­tä, mik­si maail­man­kaik­keus näyt­tää suu­rin piir­tein sa­man­lai­sel­ta kai­kis­sa suun­nis­sa. Täy­den­tä­väk­si se­li­tyk­sek­si syn­tyi inf­laa­tio­teo­ria, jon­ka mu­kaan vas­ta syn­ty­nyt uni­ver­su­mi laa­je­ni en­sim­mäis­ten sil­män­rä­päys­ten ai­ka­na tu­han­sia mil­jar­de­ja ker­to­ja.

Jeesuksen sanoman sijoittaminen tähän maailmankuvan kehitykseen on rohkea teko. Mikä on totuus?

Lainaus:

Tie­de­maail­ma ko­hah­ti maa­nan­tai­na sen­saa­tiok­si luon­neh­di­tus­ta ha­vain­nos­ta, jo­ka näyt­tää to­dis­ta­van maail­man­kaik­keu­den su­per­no­pean laa­je­ne­mi­sen he­ti al­ku­rä­jäh­dys­tä seu­ran­nei­den se­kun­nin mil­jar­di­so­sien ai­ka­na.

Inf­laa­tiok­si kut­sut­tu ta­pah­tu­ma on en­nus­tet­tu jo 1980-­lu­vun alus­sa. Teo­rian mu­kaan yli va­lon no­peu­del­la ta­pah­tu­nees­ta jät­ti­läis­mäi­ses­tä laa­je­ne­mi­ses­ta oli­si täy­ty­nyt jää­dä maail­man­kaik­keu­den ra­ken­tee­seen "kai­ku­ja".
Ete­lä­na­val­la si­jait­se­val­la Bi­cep 2 -te­les­koo­pil­la työs­ken­te­le­vä ryh­mä il­moit­ti maa­nan­tai­na, et­tä nä­mä gra­vi­taa­tioaal­lot on en­sim­mäis­tä ker­taa ha­vait­tu kos­mi­ses­sa mik­roaal­to­sä­tei­lys­sä.

Ha­vain­to on mer­kit­tä­vä virs­tan­pyl­väs yri­tyk­sis­sä ym­mär­tää, mi­ten maail­man­kaik­keus on syn­ty­nyt ja ke­hit­ty­nyt ko­koel­mak­si ga­lak­se­ja, täh­tiä ja val­ta­via etäi­syyk­siä lä­hes tyh­jää ava­ruut­ta nii­den vä­lil­lä. "Tä­mä löy­tö on ol­lut yk­si kos­mo­lo­gian tär­keim­mis­tä ta­voit­teis­ta", sa­noo tut­ki­mus­työ­tä joh­ta­nut John Kovac Har­vard-S­mith­so­nia­nin ast­ro­fy­sii­kan lai­tok­sel­ta tie­dot­tees­sa.

NY­KYI­SEN kä­si­tyk­sen mu­kaan maail­man­kaik­keus syn­tyi noin 13,8 mil­jar­dia vuot­ta sit­ten niin sa­no­tus­sa al­ku­rä­jäh­dyk­ses­sä. Al­ku­rä­jäh­dys­teo­ria ei kui­ten­kaan se­lit­tä­nyt muun muas­sa si­tä, mik­si maail­man­kaik­keus näyt­tää suu­rin piir­tein sa­man­lai­sel­ta kai­kis­sa suun­nis­sa. Täy­den­tä­väk­si se­li­tyk­sek­si syn­tyi inf­laa­tio­teo­ria, jon­ka mu­kaan vas­ta syn­ty­nyt uni­ver­su­mi laa­je­ni en­sim­mäis­ten sil­män­rä­päys­ten ai­ka­na tu­han­sia mil­jar­de­ja ker­to­ja.

Jeesuksen sanoman sijoittaminen tähän maailmankuvan kehitykseen on rohkea teko. Mikä on totuus?

Niin, muutenhan ei synnyt keskustelua. Ei ole vain yhtä totuutta. Tiede on oma totuutensa ja sekin muuttuu lähes päivittäin.

Vielä kerran sanon että sanat ovat vertauksia. Aina. Eivät todellisuuta.
Egomeri on vertaus, sieltä ei uida pois. Kehä kolmonen on vertauskuva, kauaksi jäävästä teoreettisesta rituaalisykermästä. Henkisen kasvun kannalta sinne jäävät samalle viivalle uskonnot, demarit yms, jokerikannattajat yms. Kaikilla on rituaalit joista on tullut pääasia. Laulut, liput, värit, kokooontumispaikat jne.
Katso sisimpääsi niin saat kaiken. Sinun ei tarvitse etsiä, sillä olet jo siellä.
Totuutta ei tarvitse etsiä ulkoavaruudesta, herra avaruustutkija. Katso sisimpääsi 5 cm päähän.
"Jumalan valtakunta on lähellä."
"Minä on tie, totuus, elämä."
"Ken tämän ymmärtää, hän saa kaiken."

Te muutamat jotka olette aidosti kiinnostuneita - älkää välittäkö häiriköistä. He eivät tiedä mitä tekevät, he ovat kiinni egossaan, samaistuneita egoonsa.
Tässä on harjoitus jolla voitte aloittaa:
Menkää luontoon, meren rannalle, metsään, kalliolle. Aukaiskaa silmänne ja katsokaa.
Kuunnelkaa. Jos onnistutte aistimaan edes muutaman sekunnin maailmaa ilman egon pulinaa, olette löytäneet portin jonka päällä lukee TOTUUS.
On olemassa muitakin portteja, tämä on vain yksi monista.
Se mitä aistitte, kaikilla aisteilla kertoo totuuden. Kun huomaatte että lokeroitte esineet ja asiat, "tuolla on vaahtera ja tuolla lintu" on ego herännyt ja viennyt tietoisuutenne.
Tuossa muutamassa sekunnissa ei ole aikaa, ei menneisyyttä, ei tulevaisuutta. Se on nyt.
Ikuisuus, ei aikaa.
Niin lähellä on ikuinen elämä.
Kerroin toisista porteista myöhemmin.

Matteus J

[quote]
Koska on niin paljon väärin ymmärrystä ja jopa tahallista ja tarkoituksellista harhaanjohtamista, päätin aloittaa tämän keskusteluketjun.
En väitä tietäväni tai tuntevani raamattua hyvin. Silloinhan olisin kirjanoppinut. Vaan kirjoitan omasta kokemuksestani.
Näin ollen kenenkään ei tarvitse väitellä tai pahoittaa mieltään sillä mitä sanon se tulee kokemuksesta, ei ulkoa opituista jakeista.

On paljon väärin ymmärrystä!
Uskon perusta on Jumalan sanan tunteminen, Jeesus sanoi te eksytte kun ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. Jos ei Jumalaansa tunne, kuinka voi häntä miellyttää, niikuin tarkoitus on?
Kirjanoppinut ei ole lainkaan sama asia kuin Raamatun oppien ja Jumalan tahdon tunteminen.

Lainaus:

Kristinuskon oppi perustuu Jeesus Nasaretilaisen julistukseen. Jeesuksen sanoman ydin oli: "Jumalan valtakunta on lähellä!". Historian kauan odotetut ratkaisutapahtumat olivat ovella. Tässä tilanteessa ihmisen oli luovuttava vanhasta elämäntavastaan ja vilpittömästi käännyttävä Jumalan puoleen.

Mutta miten on nyt?

Jeesus opetti, että Jumalan valtakunnan lähestyessä oli opittava ottamaan Jumalan tahto aivan eri tavalla kuin aikaisemmin. Lain määräysten ja kieltojen ulkonainen noudattaminen ei enää riittänyt, vaan ihmiseltä odotettiin enemmän.

Jumalan valtakuntaa on odotettu kaksi tuhatta vuotta. Jeesusta ei ole näkynyt. Koska saa ottaa vähän rennommin?

- opetuslapsi jälkijunassa -


-"Jumalan valtakunta"! Jeesus sanoi: Ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla. Eikä voida sanoa: 'Se on täällä tai se on tuolla. 'Katsokaa Jumalan valatkunta on teissä."
Siis ihminen uskossaan todistaa, että Jumalan "valtakunta" on hänessä, kokonaisvaltaiseti,sisäisesti uskoen.

Lainaus:

Vielä kerran sanon että sanat ovat vertauksia. Aina. Eivät todellisuuta.
Egomeri on vertaus, sieltä ei uida pois. Kehä kolmonen on vertauskuva, kauaksi jäävästä teoreettisesta rituaalisykermästä. Henkisen kasvun kannalta sinne jäävät samalle viivalle uskonnot, demarit yms, jokerikannattajat yms. Kaikilla on rituaalit joista on tullut pääasia. Laulut, liput, värit, kokooontumispaikat jne.
Katso sisimpääsi niin saat kaiken. Sinun ei tarvitse etsiä, sillä olet jo siellä.
Totuutta ei tarvitse etsiä ulkoavaruudesta, herra avaruustutkija. Katso sisimpääsi 5 cm päähän.
"Jumalan valtakunta on lähellä."
"Minä on tie, totuus, elämä."
"Ken tämän ymmärtää, hän saa kaiken."

Te muutamat jotka olette aidosti kiinnostuneita - älkää välittäkö häiriköistä. He eivät tiedä mitä tekevät, he ovat kiinni egossaan, samaistuneita egoonsa.
Tässä on harjoitus jolla voitte aloittaa:
Menkää luontoon, meren rannalle, metsään, kalliolle. Aukaiskaa silmänne ja katsokaa.
Kuunnelkaa. Jos onnistutte aistimaan edes muutaman sekunnin maailmaa ilman egon pulinaa, olette löytäneet portin jonka päällä lukee TOTUUS.
On olemassa muitakin portteja, tämä on vain yksi monista.
Se mitä aistitte, kaikilla aisteilla kertoo totuuden. Kun huomaatte että lokeroitte esineet ja asiat, "tuolla on vaahtera ja tuolla lintu" on ego herännyt ja viennyt tietoisuutenne.
Tuossa muutamassa sekunnissa ei ole aikaa, ei menneisyyttä, ei tulevaisuutta. Se on nyt.
Ikuisuus, ei aikaa.
Niin lähellä on ikuinen elämä.
Kerroin toisista porteista myöhemmin.

Matteus J


Se on Vain Matteus J.n totuus. Koska sinun totuutesi on sinun, et voi jakaa sitä kenenkään kanssa, jokaisela henkilöllö on asioista, kuin uskostaan oma totuutensa. Elämässä on juuri se vika, että vaaditaan ja odotetaan toiselta sama asennetta, kuin itse ajattelee tai tekee. Ihmisen pitäisi suuremmassa määrin kunnioittaaa toisen vakaumusta, totuutta, tietoa, eikä tuputtaa omaansa ainoana oikeana.

Aloittajan omat ajatukset Jeesuksen sanomasta jäivät ainakin minulle löytymättä. Mistä me siis keskustelemme?
Jeesuksen sanomahan on : Tulkaa, sillä kaikki on valmiina.
Kaikki se, mitä elämään ja iankaikkisuuteen tarvitaan, on valmiina Jeesuksessa.

Mitä oli ennen Jeesusta? Oli Jumala ja Hänen poikansa. Raamatusta löytyy kristinuskon historia.
Totuus on luullakseni se, ettemme koskaan saa täyttä varmuutta maailman synnystä. Emme löydä sellaista tietoa, joka perustuisi näkemiseen ja sitä kautta todentamiseen. Ja kaikki mikä perustuu ymmärtämiseen on vajavaista.

Jeesuksen opetukset ovat ohjeita elämää varten ja kestävät kyllä tarkastelun. Ne ovat hyviä eettisiä ohjeita. Ja toisaalta Jumalan antama uusi käsky: rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä kuten itseäsi, kattaa koko elämän. Rakkaus sellaisena kuin Raamattu sen kuvaa, etsii aina toisen hyvää itseä unohtamatta. Siinäpä sitä on suuntaa meille kaikille.
uskis♥

Aloittaja jätti Jeesuksen sanoman muiden välitettäväksi.

Matteus J:n hippifilosofia opasraa viisaaseen napaan tuijottamiseen, vetäytymiseen egomereen.

- opetuslapsi jälkijunassa - on ymmärtänyt sanomaksi: "Jumalan valtakunta on lähellä!", mutta on kypsynyt kahden vuosituhannen odotukseen ja kysyy, koska saa ottaa rennommin.

uskis♥ kopioi vanhaa Sanaa, mutta ei avaa mysteeriä: "Tulkaa, sillä kaikki on valmiina.
Kaikki se, mitä elämään ja iankaikkisuuteen tarvitaan, on valmiina Jeesuksessa."

Ihmisen elämä on tehtävä; selvitä elämästä, johon hänet on heitetty. Tuonpuoleiseen siirtyy (jos on tuonpuoleinen) olio, joka on elämänsä valintojen ja tekojen summa, ihmisyksilö. Egomeri, ellei se tarkoita itsetuhoa, voi olla vertauskuva elämän valinnoille ja tekojen summalle.

"Jeesuksen opetukset" on työkalupakki niille, joilla ei ole halua, kykyä tai aikomusta itse rakentaa elämänsä. Sosiaaliset olot, koulutus ja persoonalliset ominaisuudet yllyttävät tyytymään elämäntapaan, joka on "tilastollisesti" sovelias. Siihen, mitä me kaikki elämme, jos tyydymme siihen, mihin meidät on asetettu. Jeesus ei yllyttänyt luovuuteen tai edistykselliseen ajatteluun. Kristityt ovat myöhemmin liittäneet ajatteluunsa luulotellun vallankumouksellisuuden.

Anonyymi 19.03.2014 12:28 tuossa edellä antoi tiukan analyysin eri kommenteista ja kuittasi kaiken sitten lyttäämällä uskikset haluttomiksi, kyvyttömiksi laiskoiksi rakentamaan omaa elämäänsä itsenäisesti. Jeesus on kyllä yllyttänyt luovuuteen ja edistykselliseen ajatteluun. Olihan Hänkin aikansa toisinajattelija ja kulki valtavirtaa vastaan. Jeesus opettaa seisomaan omilla jaloillaan ja ajattelemaan, eikä vain tukeutumaan perinnäissääntöihin ja vanhoihin tapoihin.

Mitä tulee omaan kommenttiini siitä, että Jeesuksessa kaikki on valmiina, tarkoitan sillä juurikin sovitustyötä ristillä. Kun Jeesus suostui kulkemaan ristin tien, mahdollisti Hän sillä meille synneistä pääsyn ja lunasti paikan taivaassa ikuisessa elämässä. Ottamalla vastaan Jeesuksen elämänsä Vapahtajaksi , saa ihminen kaiken sen, minkä Jeesus on luvannut. Syntien anteeksi antamisen ja iankaikkisen elämän Jumalan yhteydessä.
Kun ihminen uudestisyntyy ylhäältä = tulee uskoon, on hän uusi luomus. Se tarkoittaa sitä, että Jumala näkee meidät sen jälkeen ikäänkuin Jeesuksen läpi, Jeesuksen sovitustyön tähden synnittöminä.
tai siis näin minä asian ymmärrän...
uskis♥

Voi sinua elämään heitetty. Jos keskittyisit ja hiljentyisit lukemaan viestit, niin voisit ymmärtää. Sinä nimenomaan olet egomeressä, minä kehoitan ihmisiä pois sieltä, Jeesuksen tavoin ja keinoin. Jolloin niin kuin joku kirjoitti avautuisi totuus muillekkin ja nimen omaan jokaisen omalla tavalla. Omilla aisteilla. Ei minun sanoilla vaan oman kokemuksensa kautta.
Se on totuus, portti taivasten valtakuntaan.
Mutta en saarnaa, jokainen saa pitää "uskonsa", vain viisaat etenevät. Ehkä näkeminen ei ole sinulle jos se ei tunnu oikealta, ymmärrän tuon pelon, se kumpuaa juuri egoon samaistuneesta minästä. He jotka haluavat nähdä, he hakevat vastauksia omien kokemuksiensa kautta. Lapsen viattomuuden tavoin katsokaa maailmaa ja ymmärtäkää, te olette Jumala. Jumala on sisällänne juuri nytkin.
Älkää puhuko asioista joista ette tiedä mitään ja kieltäydytte avaamasta silmiänne.
"Sipuli on pahaa vaikken ole koskaan sitä maistanut".
Jeesus sanoi jotain tähän suuntaan: "Älkää rukoilko kadunkulmissa, vaan tehkää se hiljaisuudessa yksinänne".
Juuri näin. Jokaikisellä ihmisellä on mahdollisuus nähdä Jumala, mutta se vaatii henkilökohtaisen paneutumisen asiaan.
Teille on annettu ensimmäinen mahdollisuus astella portille Totuus.
Turha kiukutella että en minä..eikä...eikä..
Valinta on 100% vapaa. Miksi kerrot kieltäytymisesi tänne?
Minua ei kiinnosta ettet halua nähdä maailmaa. Se on aivan sinun asiasi.

Matteus J

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat