Vierailija

Koska on niin paljon väärin ymmärrystä ja jopa tahallista ja tarkoituksellista harhaanjohtamista, päätin aloittaa tämän keskusteluketjun.
En väitä tietäväni tai tuntevani raamattua hyvin. Silloinhan olisin kirjanoppinut. Vaan kirjoitan omasta kokemuksestani.
Näin ollen kenenkään ei tarvitse väitellä tai pahoittaa mieltään sillä mitä sanon se tulee kokemuksesta, ei ulkoa opituista jakeista.

Ylläpitäjälle: Siirrä asiattomat ja asiaan kuulumattomat omiin ketjuihinsa.

Sivut

Kommentit (81)

Olipa hyvä aloitus,aivan kuin minua varten.
Juuri mietin menenkö oman seurakuntani lähetyspiiriin,on tänään.
Mietin tuota Jeesuksen sanomaa.Menkää ja tehkää kaikki lapset minun opetuslapsikseni..ja niin edelleen...
Nytkin on meillä siellä vieraana ja keskustelemassa ent.jo eläkkeellä oleva lähetystyön tekijä.
Suurin mutta on siinä että olen alkanut kritisoida ja epäillä tätä kaikkea.
Minulla on tyttäreni työn ohessa ollut tilaisuus tutustua myös näihin ei kristyttyihin.
Hekin ovat aivan normaaleja lukeneita tutkijoita,heillä on oma uskontonsa.
Kuka tietää ketä tässä uskoa,onko mukana jotakin turhaakin ,sellaista eden tavoittelua myös tässa meidän
Kristittyjen touhussa.Kuka uskoo ja ketä...
Minä uskon,auta minun uskoani.

Minua askarruttaa kysymys, mitä oli ennen Jeesusta, joka oli vasta kaksi tuhatta vuotta sitten. Mitä sanomia silloin liikkui ja kuka pelasti ne ihmiset?

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Jeesuksen opit eivät ole uutta, ei silloin, eikä nyt. Buddha opetti samaa jo kauan aikaisemmin. Tietty eri sanoin ja eri vertauksin.
Sillä opetuksen ydin on että ne ovat vertauskuvallisia. Sanoilla ei päästä kuin kehä kolmoselle, keskustaan täytyy edetä muulla lailla. Ja ilman joukkoliikennettä, omin voimin.
Jokainen uskonto jää kehä kolmoselle juuri tästä syystä.Mikä mistäkin suunnasta tullen. Mutta se ei uskontoja näytä harmittavan, uskonnot ovat tehneet rituaaleistaan tärkeitä, uskonkappaleita. Unohtaen Jeesuksen opetusten ydinajatukset.

Matteus J

Mutta mitä oli ennen Jeesuksen opetusten ydinajatuksia ja Buddhaa? Millä silloin pelastuttiin? Kertoisiko joku.

Lainaus:

Mutta mitä oli ennen Jeesuksen opetusten ydinajatuksia ja Buddhaa? Millä silloin pelastuttiin? Kertoisiko joku.

Vanhan testamentien alussa, luomiskertomuksessa ja siitä eteenpäin

Lainaus:

Lainaus:

Mutta mitä oli ennen Jeesuksen opetusten ydinajatuksia ja Buddhaa? Millä silloin pelastuttiin? Kertoisiko joku.

Vanhan testamentien alussa, luomiskertomuksessa ja siitä eteenpäin

Siis hetkinen! Onko buddha sukua Jeesukselle? Isäksi se on aika vanha, mutta pibliaolentojen maailmassa tapahtuu moenlaista...

Kristinuskon oppi perustuu Jeesus Nasaretilaisen julistukseen. Jeesuksen sanoman ydin oli: "Jumalan valtakunta on lähellä!". Historian kauan odotetut ratkaisutapahtumat olivat ovella. Tässä tilanteessa ihmisen oli luovuttava vanhasta elämäntavastaan ja vilpittömästi käännyttävä Jumalan puoleen.

Mutta miten on nyt?

Jeesus opetti, että Jumalan valtakunnan lähestyessä oli opittava ottamaan Jumalan tahto aivan eri tavalla kuin aikaisemmin. Lain määräysten ja kieltojen ulkonainen noudattaminen ei enää riittänyt, vaan ihmiseltä odotettiin enemmän.

Jumalan valtakuntaa on odotettu kaksi tuhatta vuotta. Jeesusta ei ole näkynyt. Koska saa ottaa vähän rennommin?

- opetuslapsi jälkijunassa -

Lainaus:

Lainaus:

Mutta mitä oli ennen Jeesuksen opetusten ydinajatuksia ja Buddhaa? Millä silloin pelastuttiin? Kertoisiko joku.

Vanhan testamentien alussa, luomiskertomuksessa ja siitä eteenpäin

Noin 6000 vuotta sitten?

Tie­de­maail­ma ko­hah­ti maa­nan­tai­na sen­saa­tiok­si luon­neh­di­tus­ta ha­vain­nos­ta, jo­ka näyt­tää to­dis­ta­van maail­man­kaik­keu­den su­per­no­pean laa­je­ne­mi­sen he­ti al­ku­rä­jäh­dys­tä seu­ran­nei­den se­kun­nin mil­jar­di­so­sien ai­ka­na.

Inf­laa­tiok­si kut­sut­tu ta­pah­tu­ma on en­nus­tet­tu jo 1980-­lu­vun alus­sa. Teo­rian mu­kaan yli va­lon no­peu­del­la ta­pah­tu­nees­ta jät­ti­läis­mäi­ses­tä laa­je­ne­mi­ses­ta oli­si täy­ty­nyt jää­dä maail­man­kaik­keu­den ra­ken­tee­seen "kai­ku­ja".
Ete­lä­na­val­la si­jait­se­val­la Bi­cep 2 -te­les­koo­pil­la työs­ken­te­le­vä ryh­mä il­moit­ti maa­nan­tai­na, et­tä nä­mä gra­vi­taa­tioaal­lot on en­sim­mäis­tä ker­taa ha­vait­tu kos­mi­ses­sa mik­roaal­to­sä­tei­lys­sä.

Ha­vain­to on mer­kit­tä­vä virs­tan­pyl­väs yri­tyk­sis­sä ym­mär­tää, mi­ten maail­man­kaik­keus on syn­ty­nyt ja ke­hit­ty­nyt ko­koel­mak­si ga­lak­se­ja, täh­tiä ja val­ta­via etäi­syyk­siä lä­hes tyh­jää ava­ruut­ta nii­den vä­lil­lä. "Tä­mä löy­tö on ol­lut yk­si kos­mo­lo­gian tär­keim­mis­tä ta­voit­teis­ta", sa­noo tut­ki­mus­työ­tä joh­ta­nut John Kovac Har­vard-S­mith­so­nia­nin ast­ro­fy­sii­kan lai­tok­sel­ta tie­dot­tees­sa.

NY­KYI­SEN kä­si­tyk­sen mu­kaan maail­man­kaik­keus syn­tyi noin 13,8 mil­jar­dia vuot­ta sit­ten niin sa­no­tus­sa al­ku­rä­jäh­dyk­ses­sä. Al­ku­rä­jäh­dys­teo­ria ei kui­ten­kaan se­lit­tä­nyt muun muas­sa si­tä, mik­si maail­man­kaik­keus näyt­tää suu­rin piir­tein sa­man­lai­sel­ta kai­kis­sa suun­nis­sa. Täy­den­tä­väk­si se­li­tyk­sek­si syn­tyi inf­laa­tio­teo­ria, jon­ka mu­kaan vas­ta syn­ty­nyt uni­ver­su­mi laa­je­ni en­sim­mäis­ten sil­män­rä­päys­ten ai­ka­na tu­han­sia mil­jar­de­ja ker­to­ja.

Jeesuksen sanoman sijoittaminen tähän maailmankuvan kehitykseen on rohkea teko. Mikä on totuus?

Lainaus:

Tie­de­maail­ma ko­hah­ti maa­nan­tai­na sen­saa­tiok­si luon­neh­di­tus­ta ha­vain­nos­ta, jo­ka näyt­tää to­dis­ta­van maail­man­kaik­keu­den su­per­no­pean laa­je­ne­mi­sen he­ti al­ku­rä­jäh­dys­tä seu­ran­nei­den se­kun­nin mil­jar­di­so­sien ai­ka­na.

Inf­laa­tiok­si kut­sut­tu ta­pah­tu­ma on en­nus­tet­tu jo 1980-­lu­vun alus­sa. Teo­rian mu­kaan yli va­lon no­peu­del­la ta­pah­tu­nees­ta jät­ti­läis­mäi­ses­tä laa­je­ne­mi­ses­ta oli­si täy­ty­nyt jää­dä maail­man­kaik­keu­den ra­ken­tee­seen "kai­ku­ja".
Ete­lä­na­val­la si­jait­se­val­la Bi­cep 2 -te­les­koo­pil­la työs­ken­te­le­vä ryh­mä il­moit­ti maa­nan­tai­na, et­tä nä­mä gra­vi­taa­tioaal­lot on en­sim­mäis­tä ker­taa ha­vait­tu kos­mi­ses­sa mik­roaal­to­sä­tei­lys­sä.

Ha­vain­to on mer­kit­tä­vä virs­tan­pyl­väs yri­tyk­sis­sä ym­mär­tää, mi­ten maail­man­kaik­keus on syn­ty­nyt ja ke­hit­ty­nyt ko­koel­mak­si ga­lak­se­ja, täh­tiä ja val­ta­via etäi­syyk­siä lä­hes tyh­jää ava­ruut­ta nii­den vä­lil­lä. "Tä­mä löy­tö on ol­lut yk­si kos­mo­lo­gian tär­keim­mis­tä ta­voit­teis­ta", sa­noo tut­ki­mus­työ­tä joh­ta­nut John Kovac Har­vard-S­mith­so­nia­nin ast­ro­fy­sii­kan lai­tok­sel­ta tie­dot­tees­sa.

NY­KYI­SEN kä­si­tyk­sen mu­kaan maail­man­kaik­keus syn­tyi noin 13,8 mil­jar­dia vuot­ta sit­ten niin sa­no­tus­sa al­ku­rä­jäh­dyk­ses­sä. Al­ku­rä­jäh­dys­teo­ria ei kui­ten­kaan se­lit­tä­nyt muun muas­sa si­tä, mik­si maail­man­kaik­keus näyt­tää suu­rin piir­tein sa­man­lai­sel­ta kai­kis­sa suun­nis­sa. Täy­den­tä­väk­si se­li­tyk­sek­si syn­tyi inf­laa­tio­teo­ria, jon­ka mu­kaan vas­ta syn­ty­nyt uni­ver­su­mi laa­je­ni en­sim­mäis­ten sil­män­rä­päys­ten ai­ka­na tu­han­sia mil­jar­de­ja ker­to­ja.

Jeesuksen sanoman sijoittaminen tähän maailmankuvan kehitykseen on rohkea teko. Mikä on totuus?

Niin, muutenhan ei synnyt keskustelua. Ei ole vain yhtä totuutta. Tiede on oma totuutensa ja sekin muuttuu lähes päivittäin.

Vielä kerran sanon että sanat ovat vertauksia. Aina. Eivät todellisuuta.
Egomeri on vertaus, sieltä ei uida pois. Kehä kolmonen on vertauskuva, kauaksi jäävästä teoreettisesta rituaalisykermästä. Henkisen kasvun kannalta sinne jäävät samalle viivalle uskonnot, demarit yms, jokerikannattajat yms. Kaikilla on rituaalit joista on tullut pääasia. Laulut, liput, värit, kokooontumispaikat jne.
Katso sisimpääsi niin saat kaiken. Sinun ei tarvitse etsiä, sillä olet jo siellä.
Totuutta ei tarvitse etsiä ulkoavaruudesta, herra avaruustutkija. Katso sisimpääsi 5 cm päähän.
"Jumalan valtakunta on lähellä."
"Minä on tie, totuus, elämä."
"Ken tämän ymmärtää, hän saa kaiken."

Te muutamat jotka olette aidosti kiinnostuneita - älkää välittäkö häiriköistä. He eivät tiedä mitä tekevät, he ovat kiinni egossaan, samaistuneita egoonsa.
Tässä on harjoitus jolla voitte aloittaa:
Menkää luontoon, meren rannalle, metsään, kalliolle. Aukaiskaa silmänne ja katsokaa.
Kuunnelkaa. Jos onnistutte aistimaan edes muutaman sekunnin maailmaa ilman egon pulinaa, olette löytäneet portin jonka päällä lukee TOTUUS.
On olemassa muitakin portteja, tämä on vain yksi monista.
Se mitä aistitte, kaikilla aisteilla kertoo totuuden. Kun huomaatte että lokeroitte esineet ja asiat, "tuolla on vaahtera ja tuolla lintu" on ego herännyt ja viennyt tietoisuutenne.
Tuossa muutamassa sekunnissa ei ole aikaa, ei menneisyyttä, ei tulevaisuutta. Se on nyt.
Ikuisuus, ei aikaa.
Niin lähellä on ikuinen elämä.
Kerroin toisista porteista myöhemmin.

Matteus J

[quote]
Koska on niin paljon väärin ymmärrystä ja jopa tahallista ja tarkoituksellista harhaanjohtamista, päätin aloittaa tämän keskusteluketjun.
En väitä tietäväni tai tuntevani raamattua hyvin. Silloinhan olisin kirjanoppinut. Vaan kirjoitan omasta kokemuksestani.
Näin ollen kenenkään ei tarvitse väitellä tai pahoittaa mieltään sillä mitä sanon se tulee kokemuksesta, ei ulkoa opituista jakeista.

On paljon väärin ymmärrystä!
Uskon perusta on Jumalan sanan tunteminen, Jeesus sanoi te eksytte kun ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. Jos ei Jumalaansa tunne, kuinka voi häntä miellyttää, niikuin tarkoitus on?
Kirjanoppinut ei ole lainkaan sama asia kuin Raamatun oppien ja Jumalan tahdon tunteminen.

Lainaus:

Kristinuskon oppi perustuu Jeesus Nasaretilaisen julistukseen. Jeesuksen sanoman ydin oli: "Jumalan valtakunta on lähellä!". Historian kauan odotetut ratkaisutapahtumat olivat ovella. Tässä tilanteessa ihmisen oli luovuttava vanhasta elämäntavastaan ja vilpittömästi käännyttävä Jumalan puoleen.

Mutta miten on nyt?

Jeesus opetti, että Jumalan valtakunnan lähestyessä oli opittava ottamaan Jumalan tahto aivan eri tavalla kuin aikaisemmin. Lain määräysten ja kieltojen ulkonainen noudattaminen ei enää riittänyt, vaan ihmiseltä odotettiin enemmän.

Jumalan valtakuntaa on odotettu kaksi tuhatta vuotta. Jeesusta ei ole näkynyt. Koska saa ottaa vähän rennommin?

- opetuslapsi jälkijunassa -


-"Jumalan valtakunta"! Jeesus sanoi: Ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla. Eikä voida sanoa: 'Se on täällä tai se on tuolla. 'Katsokaa Jumalan valatkunta on teissä."
Siis ihminen uskossaan todistaa, että Jumalan "valtakunta" on hänessä, kokonaisvaltaiseti,sisäisesti uskoen.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat