Ne voimat ovat meillä!
Perinnön rikkautena,
kansamme naisten kaikujen kahlitsemana,
onnen nystyröinä.
Koivun ja veden kasteena.