Ah, ihana ilda! Oh, kuudamon silda!
(On säkeed nää sieluilda romanddisilda.)
Dulin luoksesi suurelda dundurilda,
ja doin sulle derveised maahisilda.
Ne sanoivad: "Onnea, rakkahin Hilda!"