Ei silmät sillon harita,
kun katseet kerää Karita.
Säilyy tämä rakkaus:
hän on aika pakkaus!