On railakkaalla päällä Raila,
”baila-baila”!
tänään mielessänsä
raikuu aina.