Aina Ainikki
auttaa Ainoa,
mainitsi Aini,
joka ainiaan
jatkoi vain painiaan.