Elimistö palkitsee nopeasti liikunnasta: kunto kohenee jo muutamassa viikossa. Koskaan ei ole liian myöhäistä löytää liikunnan ilo. Kokosimme 20 vinkkiä liikunnan aloittajalle.

Ikääntymisen ja liikkumattomuuden vaikutukset

 1. Niveliin: Nivelrustojen rappeutuminen kiihtyy, ne surkastuvat ja menettävät joustavuuttaan. Nivelet jäykistyvät.
 2. Lihaksiin: Lihasmassa pienenee ja lihasvoima heikkenee etenkin 55 ikävuoden jälkeen 1–3 prosenttia vuodessa ja vauhti kiihtyy 70 ikävuoden jälkeen ellei lihaksia käytä. Naisilla varsinkin jalkojen lihasvoima hupenee. Etenkin reisien ja pakaroiden lihasvoima heikkenee, mikä lisää kaatumisen riskiä.
 3. Tasapainoon: Aistien, keskus- ja ääreishermoston toiminta sekä tuki- ja liikuntaelimistön kunto heikkenee.
 4. Luustoon: Luumassa vähenee ja luiden rakenne heikkenee.
 5. Hengitys- ja verenkiertoelimistöön: Sydämen, keuhkojen ja verenkierron toiminta heikkenee.

  Testaa: Ovatko elintapasi 1970-luvulta vai tätä päivää?

Mihin se johtaa?

 1. Nivelet: Jäykät nivelet kipeytyvät ja altistuvat nivelrikolle. Liikkuminen hankaloituu. Kaatumisriski lisääntyy, arkiaskareet ja liikkuminen, kuten kävely, portaiden nousu ja tavaroiden nostelu, ottavat voimille.
 2. Lihakset: Muutaman viikon vuodelepo kuihduttaa lihaksia ja heikentää liikkumiskykyä kohtalokkaasti.
 3. Tasapaino: Liikkumisvarmuus ja tasapaino heikentyvät, reaktiot hidastuvat, kaatumisriski lisääntyy.
 4. Luusto: Yhdessä heikkojen lihasten ja huonontuneen tasapainon kanssa kaatumis- ja murtumariski lisääntyy.
 5. Hengitys- ja verenkiertoelimistö: Hengästyttää, väsyttää, liikkumiskyky heikkenee, arkiaskareet vaativat kohtuutonta ponnistelua. Riski sairastua sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin kasvaa.

Mitä hyötyä liikunnasta? Mitkä lajit auttavat?

 1. Niveliin: Kun niveliä liikuttaa ja kuormittaa usein ja toistuvasti, nivelrustot saavat ravintoa, mikä ehkäisee nivelten rappeutumista ja pitää ne liikkuvina.
  Kävely, sauva- ja maastokävely, voimistelu, pyöräily, vesijumppa ja -juoksu ovat nivelille hyväksi.
 2. Lihaksiin: Kuntosaliharjoittelu, tanssi, voimistelu, vesijumppa ja -juoksu lisäävät lihasmassaa, -voimaa ja -kestävyyttä ja siten toimintakykyä. Lihaksiin kasvaa massaa, mistä huveta, jos joutuu pitkään vuodelepoon. Lihakset tukevat niveliä ja pitävät kivut loitolla. Viikoittainen, lihaskudosta lisäävä kuntosaliharjoittelu lisää lihasvoimaa 10–30 prosenttia muutamassa kuukaudessa.
 3. Tasapainoon: Kävely eri suuntiin, tanssi-askelien, painonsiirron ja istumasta seisomaan nousun harjoittelu, maastossa liikkuminen ja pallottelu ylläpitävät kehon hallintaa ja parantavat tasapainoa, lisäävät lihasten reaktionopeutta ja liikkumisvarmuutta sekä ehkäisevät kaatumisia.
 4. Luustoon: Tasapainoa ja ketteryyttä kehittävä liikunta, kuten tanssi ja maastokävely sekä voimaharjoittelu, ehkäisevät kaatumisia ja hidastavat luukatoa. Kuntosaliharjoittelu vahvistaa sekä lihaksia että luita.
 5. Hengitys- ja verenkiertoelimistöön: Kestävyysliikunta, jossa käytetään suuria lihasryhmiä, kuten hiihto, reipas kävely, uinti, vesivoimistelu- ja juoksu sekä kaikki lihaskuntoa kehittävä liikunta lisäävät hapenottokykyä, vahvistavat sydäntä ja parantavat verenkiertoa.

  5 syytä, miksi kävely on parempi laji kuin juoksu

Aloittelijoille sopivia lajeja

 1. Asahi
  Asahi yhdistää liikkeissään itä- ja länsimaista terveysliikuntaa. Liikkeet tehdään hitaasti ja pehmeästi paikallaan seisten. Erityisesti jalkojen lihasvoima ja tasapaino kehittyvät sekä rintarangan liikkuvuus paranee. Asahia tarjoavat useat liikuntakeskukset, kansalaisopistot ja yksityiset ohjaajat.
 2. Bailatino
  Bailatinossa tanssitaan muun muassa samban, rumban ja chachachan askelsarjoja ilman paria. Syke nousee, sydän vahvistuu, tasapaino ja koordinaatio kehittyvät. Bailatinoa tarjoavat liikuntakeskukset, tanssiurheiluseurat ja tanssikoulut aloittelijoista edistyneille.
 3. Balletone
  Balletone on baletin, pilateksen ja joogan liikkeistä kehitetty liikuntamuoto.Se parantaa tasapainoa, ryhtiä, keski­vartalon hallintaa, koordinaatiota, lihasvoimaa ja notkeutta. Balletonea voi harrastaa useissa liikunta­keskuksissa eri puolilla maata.
 4. Pilates
  Pilates harjoittaa kehon syviä lihaksia ja lisää voimaa, kestävyyttä ja notkeutta. Menetelmä parantaa kehon tuntemusta, kohentaa ryhtiä sekä rentouttaa ja vahvistaa myös mieltä. Pilatesta tarjoavat Pilates-studiot ja kuntokeskukset ympäri maata.
 5. Senioritanssit
  Senioritanssit aloitetaan piiristä eikä kukaan jää ilman paria. Tansseja on lukuisia, ne ovat lyhyitä ja askeleet helppoja. Ne kehittävät ketteryyttä, tasapainoa ja kestävyyttä. Senioritanssien istumatanssit soveltuvat liikuntarajoitteisille. Tansseja järjestävät kuntien liikuntatoimet, työväen- ja kansalaisopistot, kansantanssi- ja eläkeläisyhdistykset.
Vierailija

Sinustakin liikkuja? Kattava vinkkipaketti 55+-vuotiaille

Eräs edesmennyt tuttuni tapasi sanoa että jos pari päivää on kävelemättä, kolmantena ei enää jaksakaan. No ehkei ihan noin sanatarkasti mutta säännöllinen kävely voimiensa mukaan, se on jo hyvä perusasia. Sauvakävely on monipuolisesti kuormittavaa ja sauvoista saa vähän tukeakin esim.liukkaammilla keleillä. Tuolijumppaa telkkua katsellessa, sitä voin suositella kokemuksesta. Kyllä senioritanssitkin kuulostaa oikein mukavalta myös.
Lue kommentti
Vierailija

Sinustakin liikkuja? Kattava vinkkipaketti 55+-vuotiaille

Olen 54-vuotias ja käyn kuntosalilla, koska lihaskuntoa tulee ylläpitää jotta jaksaa. Aloitin vasta pari vuotta sitten. Kirjoituksessa minusta on vähän se sävy, että 55-vuotias ei voisi enää tehdä kuin kevyttä liikuntaa. Ohjatusti kun aloittaa niin saa hyvät neuvot ja lihasvoimaa tulee lisää. Itselläni on nivelrikkoa ja huono tasapaino, mutta ne vain hyvin vähän rajoittavat sitä mitä voin tehdä. Kuntosalin lisäksi pyöräilen ja kävelen sekä joskus pelaan squashia. Kirjoitan tästä omasta...
Lue kommentti

Suo­messa eniten elin­vuosia mene­tetään iskee­misten sydän­sai­rauksien, aivo­ve­ren­kierron häi­riöiden, Alzhei­merin tau­din ja keuhko­syövän ta­kia. 

Keski­mää­räinen eliniän odote on kehit­tynyt suotui­sasti se­kä Suo­messa et­tä maail­malla. Hil­jattain jul­kaistun tutki­muksen mu­kaan ti­lanne vaih­telee kui­tenkin huomat­ta­vasti eri mais­sa.

Suo­messa eniten elin­vuosia mene­tetään iskee­misten sydän­sai­rauksien, aivo­ve­ren­kierron häi­riöiden, Alzhei­merin tau­din ja keuhko­syövän ta­kia. Maail­malla lis­talta löytyvät myös iskee­miset sydän­sai­raudet ja aivo­ve­ren­kierron häi­riöt, mutta kolmannen sijan vievät alempien hengi­tys­teiden sai­raudet.

Diabetes kasvattanut osuuttaan Suomessa

Eniten ter­veitä elin­vuosia vähen­tävät maail­malla ala­selkä- ja niska­kivut, aistie­lin­sai­raudet, dep­ressio, raudan­puute anemia, iho­sai­raudet ja dia­betes.

Suo­messa vas­taavan lis­tan kärki­päästä löytyvät edellisten lisäksi myös kaatu­miset ja mig­reeni. Suhteel­li­sesti eniten osuuttaan oli kasvat­tanut Suo­messa dia­betes.

Suo­messa riski­te­ki­jöitä, jot­ka aiheut­tavat eniten kuo­lemia ja sai­rauksien kans­sa elet­tyjä elin­vuosia, ovat:

 • ko­honnut veren­paine
 • ravit­se­mukseen liit­tyvät riski­te­kijät
 • alko­holi ja huu­meet
 • tupa­kointi
 • yli­pai­no/li­havuus
 • ko­honnut veren­so­keri
 • ko­honnut koko­nais­ko­les­te­roli
 • vä­häinen fyy­sinen aktii­visuus

Keski­mää­räinen odo­tet­ta­vissa oleva eli­nikä on maailman­laa­jui­sesti piden­tynyt 61,7 vuo­desta 71,8 vuo­teen vuosina 1980–2015. Suo­messa naisten odotettavissa oleva elinikä on 84,4 vuot­ta ja mie­sten 78,5 vuot­ta.

Vaik­ka keski­mää­räinen eliniän odote on kehit­tynyt suotui­sasti, ti­lanne vaih­telee huomat­ta­vasti eri mai­den vä­lillä. Esi­mer­kiksi Syy­riassa mies­ten odo­tet­ta­vissa oleva eli­nikä ly­heni yli 11 vuo­della vuo­sien 2005 ja 2015 vä­lillä ol­len 62,6 vuot­ta.

Suomen tulokset näet tarkemmin täältä

 

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

 

Miten toimii suhde, kun mies on vaimoaan yli kaksikymmentä vuotta nuorempi? Ainakin seksi on ihanaa, vakuuttavat Kaija ja Ahmed.

Ahmed Taha on 35-vuotias. Hänen aviovaimonsa Kaija Räty-Taha on 68. Egyptiläisen Ahmedin kulttuurissa ikä ei ole niin puhuttava asia parisuhteessa, mutta Suomessa pari on törmännyt ennakkoluuloihin. Naisystävät varoittelivat Kaijaa, että nuori ja komea mies saattaisi lähteä lopulta nuoremman naisen matkaan.

– Mutta en pelkää mitään, elän ja nautin tässä ja nyt. Kuka meistä, minkään ikäisistä, tietää tulevaisuudesta? Olemme edelleen rakastuneita neljän avioliittovuoden jälkeen, Kaija sanoo. 

Ahmed lisää, että ikä ei ole Kaijan tärkein ominaisuus vaan hyvä sydän.

– Aikuinen nainen ymmärtää elämästä enemmän kuin nuori nainen. Hän esimeriksi ymmärtää, ettei toista voi muuttaa, Ahmed sanoo.

Kaija hehkuttaa myös seksuaalista voimaa.

– En ole niin epäröivä kuin nuorena, vaan uskallan nauttia vapaasti! Lisäksi minulla on varma ja vahva tunne siitä, että Ahmed rakastaa ja arvostaa minua. Sellainen tunne antaa vapauden myös seksiin.

Naisten työt piti opetella

Kaija ja Ahmed tutustuivat toisiinsa Skypen välityksellä viisi vuotta sitten. Heitä yhdistää elämänasenne ja se, että kummatkin ovat siistejä ja jämptejä järjestyksen ihmisiä, tarkkoja raha-asioissakin. Kotityöt Ahmedille piti kuitenkin Kaijan opettaa.

– Annoin Ahmedille imurin käteen, vaikka hän vänkäsi imurointia naistentyöksi. Sanoin, että Suomessa miehet tekevät samoja jjuttuja kuin naisetkin. Nykyään, kun tulen perjantaisin kotiin, täällä on jo ruokakin uunissa, Kaija nauraa.

Homma toimii myös toisinpäin. Kaija hellii ja halaa puolisoaan tuon tuosta. Kahden tasa-arvoisen, vaikkakin eri-ikäisen, aikuisen suhteessa on molemminpuolista tyydytystä.

– Minua ei häiritse herjanheitto suhteestamme, sillä tiedän, että Ahmed rakastaa minua. Tunteen taustalla ovat kaikki elämäni kokemukset.

Arkea helpottaa vastavuoroisuus. Ahmed hoitaa Kaijan tietokoneen, Kaija hellii miestään leipomalla.

 

Artikkeli on alun perin julkaistu ET-lehden numerossa 8/2014.

Tär­keitä anto­sya­ni­dii­neja ja proan­to­sya­ni­dii­neja saa mm. musti­kasta, karpa­loista ja viini­ry­pä­leistä.

Mar­joista saa­tavat anto­sya­ni­diinit ja proan­to­sya­ni­diinit voi­vat tuo­reen tutki­muksen mu­kaan aut­taa sepel­val­ti­mo­taudin ehkäi­syssä. Nii­tä saa muun muassa musti­kasta, karpa­loista ja viini­ry­pä­leistä.

Ame­rican Jour­nal of Cli­nical Nut­rition -lehden julkai­semat yhdys­val­ta­lais­tu­lokset perus­tuvat 17 000 ai­kuisen kuusi­vuo­tiseen seu­rantaan. Sen perusteella eniten anto­sya­ni­dii­neja ja proan­to­sya­ni­dii­neja ruoas­taan saa­vat sairas­tuvat noin puo­let epä­to­den­nä­köi­semmin kuin hen­kilöt, joi­den ruoka­va­liossa on nii­tä vain vä­hän.

Mar­jojen ja mui­den an­to- ja proan­to­sya­ni­dii­neja pal­jon sisäl­tävien ruo­kien syö­minen oli ylei­sempää varak­kaiden ja muu­tenkin terveel­li­sesti elävien keskuu­dessa, mut­ta yh­teydet ha­vaittiin myös elin­ta­voiltaan vä­hemmän terveel­listen pa­rissa. Fla­vo­noidien koko­nais­ku­lutus ei vaikut­tanut sairas­tu­mis­ris­keihin täs­sä tutki­muk­sessa.

Saman­suun­taisia tu­loksia on saa­tu aiem­minkin. Anto­sya­ni­dii­ni-fla­vo­noidit on yhdis­tetty muun muassa pie­nempään diabe­teksen, Parkin­sonin tau­din ja sydän­koh­tausten vaa­raan. Ruoka­valion li­säksi kui­tenkin mo­ni muu­kin seik­ka voi vai­kuttaa yh­teyksiin.

 

Läh­de: Die­tary fla­vonoid in­take and in­cident coro­nary heart di­sease: the Rea­sons for Geog­raphic and Ra­cial Diffe­rences in St­roke study. Ame­rican Jour­nal of Cli­nical Nut­rition 2016;DOI:10.3945/ajcn.115.129452.

Uutis­pal­ve­lu­ Duo­decim. Co­pyright Duo­decim 2016. Kaik­ki oi­keudet pidä­tetään. Mate­riaalin uu­delleen jul­kaisu ja edelleen levit­tä­minen on kiel­letty il­man kirjal­lista lu­paa.

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

 

Kynsilakat sisältävät runsaasti kemikaaleja, ja jatkuva lakkaaminen voi kuivattaa kynsiä. Lue viisi faktaa kynsilakasta.

1. Iso lasti kemikaaleja

Pieneen pulloon mahtuu paljon. Liuottimet liuottavat orgaanisia aineita, väriaineita ja pigmenttejä sekä vaikuttavat lakan paksuuteen. Tartunta-aineet parantavat lakan tarttuvuutta kynteen. Kalvonmuodostaja lisää lakan kestävyyttä ja kiiltävyyttä, paakkuuntumisenestoaine sileyttä.

2. Kutinaa iholla

Jotkut kynsilakat sisältävät formaldehydiä ja tolueenia, jotka voivat aiheuttaa allergisen reaktion. Ihottumaa voi tulla käsien lisäksi vaikkapa kasvoille, silmäluomille tai kaulalle, jos niitä kosketellaan lakatuilla kynsillä.

3. Kynsi haurastuu

Jatkuva kynsilakan ja etenkin asetonia sisältävien kynsilakan poistoaineiden käyttö voi kuivattaa ja haurastuttaa kynsiä ja kynsinauhoja. Alus- ja päällyslakan käyttö ehkäisee lakan lohkeilua, parantaa lakkauksen kestoa ja suojaa kynttä kellastumiselta.

4. Sulje tiiviisti

Jos kynsilakan liuottimet pääsevät haihtumaan, lakka kuivuu ja väripigmentit voivat takertua toisiinsa. Silloin ne eivät enää sekoitu liuokseen vaan voivat jäädä pullon pohjalle. Kynsistä voi tulla erisävyiset kuin niistä tuli käytettäessä tuoretta lakkaa.

5. Ongelmajätteisiin

Kynsilakka ja sen poistoaineet ovat ongelmajätettä. Jos kynsilakkapullossa on liikkuvaa nestettä, se on vaarallista ainetta ja kuuluu hävitettäväksi ongelmajätteen mukana. Jos jäljellä oleva lakka on täysin kuivunut, sen voi heittää tavalliseen roskalaatikkoon.

 

Asiantuntijana ylitarkastaja Terhi Tauriala-Rajala, Tukes.

Artikkeli on alun perin julkaistu ET-lehden numerossa 15/2016.