Olen kuolinpesän osakas. Olemme hakeneet pesälle käräjäoikeuden kautta pesänjakajan, mutta hänkään ei ole saanut pesää selvitettyä. Voiko joku osakkaista viivyttää asiaa aiheettomasti? Tädin kuolemasta on kaksi vuotta. Asialla on ollut kaksi tuomaria.-Anneli

Päätöksistä saatetaan valittaa, kunnes kaikki valitustiet on kuljettu loppuun. Jos osakkaat ovat eri mieltä asioista ja päätöksistä, prosessiin voi kulua vuosia. Sovussa asiat taas hoituvat yleensä sutjakkaasti. Riidoissa periaatteet voivat tulla myös kalliiksi, jolloin lopulta ei ehkä ole enää mitään jaettavaakaan.

Tuomioistuin voi kuitenkin vapauttaa pesänjakajan kesken perinnönjaon tehtävästään, jos osakkaat tekevät yhteisen hakemuksen. Tämä voi tapahtua aina, kun osakkaat ovat asiasta yksimielisiä.

Pesänjakaja voidaan vapauttaa myös yhden osakkaan hakemuksesta, jos jakaja osoittautuu sopimattomaksi toimeensa. Pesänjakaja ei ole kuitenkaan sopimaton esimerkiksi sillä perusteella, että hän on eri mieltä jaon sisällöstä jonkun pesän osakkaan kanssa. Yksittäisen hakijan on esitettävä vapauttamishakemuksen tueksi puolueetonta näyttöä pesänjakajan sopimattomuudesta tehtävään. Todistustaakka on hakijalla.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla