Meillä on mieheni kanssa osittain yhteiset tilit. Jos jompikumpi sattuu sairastumaan tai onnettomuudessa loukkaantumaan niin pahoin, että ei pysty enää huolehtimaan raha-asioista, niin onko toisella puolisolla oikeutta käyttää loukkaantuneen puolison rahoja esimerkiksi yhteisten laskujen maksuun?Tiedosta kiitollinen

Lähtökohta on, että kukin itse hoitaa tai valvoo varojensa käyttöä. Jos toinen puolisoista ei enää pysty huolehtimaan raha-asioistaan, tulee harkittavaksi, onko hänelle määrättävä edunvalvoja hoitamaan hänen taloudellisia asioitaan.
Vaikka henkilön kyky hoitaa asioitaan olisi heikentynyt, ei edunvalvonnalle kuitenkaan aina katsota olevan tarvetta käytännön syistä. Edunvalvojaksi voidaan määrätä myös edunvalvottavan oma puoliso. Asiaa voi selvittää maistraatin kanssa, kun tilanne on ajankohtainen. Pankkitili sinällään pysyy yhteiskäytössä, eikä pankki valvo varojen käyttöä.

P.K.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Lainaus:

Eikö nyt voi ajatella etukäteen tehtävää edunvalvonta valtuutusta....yhdessä....

Siis mitä?
Tilinkäyttöoikeus..... näin sana kirjoitetaan.

Sisältö jatkuu mainoksen alla