Olemme eläkkeellä oleva aviopari. Molemmilla on luotolliset pankkitilit, jotka ovat tällä hetkellä miinuksella. Omaisuutta ei ole. Jos toinen kuolee, joutuuko jälkeenjäänyt maksamaan toisen velan? Vastausta toivovat

Avioliittolain mukaan kumpikin puoliso vastaa yksin siitä velasta, minkä on tehnyt ennen avioliittoa tai sen aikana.
Velasta, jonka jompikumpi puoliso on tehnyt perheen elatusta varten, vastaavat kuitenkin puolisot kumpikin omasta ja toisensa puolesta. Tätä ei kuitenkaan sovelleta rahalainaan, jonka toinen puoliso on ottanut, eikä myöskään silloin, jos velkoja on tiennyt, että puolisot välien rikkoutumisen vuoksi asuvat erillään.
Perintökaaren mukaan osakkaiden vastuu vainajan veloista rajoittuu yleensä vainajalta jääneeseen omaisuuteen. Osakas voi kuitenkin tietyin edellytyksin joutua henkilökohtaisesti vastaamaan vainajan veloista. Vastuuseen voi joutua perunkirjoitusvelvollinen osakas, joka on laiminlyönyt perunkirjoituksen toimituttamisen, sekä osakas, joka on tahallaan antanut perunkirjoituksessa väärän tiedon tai salannut jotakin.
Silloinkin, kun henkilökohtainen velkavastuu syntyy tällaisella perusteella, osakas voi vapautua vastuusta osoittamalla, ettei hänen laiminlyöntinsä tai menettelynsä ole aiheuttanut velkojalle vahinkoa. Jollei osakas voi osoittaa tätä mutta kykenee näyttämään, että hänen aiheuttamansa vahinko on pienempi kuin velan määrä, hänen vastuunsa rajoittuu vahingon määrään.
Lähtökohtaisesti osakkaan, jonka hoidettavana pesän omaisuus on, tai pesänselvittäjän tai testamentin toimeenpanijan on määrättävä perunkirjoituksen aika ja paikka sekä valittava sitä toimittamaan kaksi uskottua miestä.
Kuolinpesän osakkaita ovat perilliset ja yleisjälkisäädöksen saajat sekä eloonjäänyt puoliso. Silloin kun ositus on toimitettu tai puolisolla ei ole avio-oikeutta toisen puolison omaisuuteen, ei eloonjäänyt puoliso ole osakas, ellei hän ole perillinen tai yleisjälkisäädöksen saaja.

T.L.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla