Kuumat aallot, hikoilu, unettomuus ja masennus ovat tyypillisiä vaihdevuosioireita. Lue asiantuntijan neuvot niiden voittamiseen.

1 Milloin vaihdevuodet alkavat ja milloin ne loppuvat?

Vaihdevuodet alkavat naisilla keskimäärin 51–52-vuo­tiaana, mutta ikähaarukka on 40–60 vuotta.

Vaihdevuosien voi varmasti sanoa alkaneen, kun kuukautiset ovat olleet poissa vuoden, eikä poisjäänti johdu mistään perussairaudesta. Kuukautisten loppumista edeltävät usein vuotohäiriöt, kuten tiputteluvuoto ja kuukautiskierron epäsäännöllistyminen.

Vaihdevuosiksi sanotaan aikaa, jolloin moni nainen potee vaihdevuosioireita. Joillakin oireita on vain muutaman kuukauden ajan, toisilla vuosia ja eräillä koko loppuelämän.

Yleensä oireet loppuvat muutamassa vuodessa, jolloin vaihdevuo­sien voi siis sanoa päättyneen.

2 Millaisia oireita vaihdevuosiin liittyy?

Tavallisimpia oireita ovat kuumat aallot ja hikoilu, jotka ilmaantuvat yleensä samaan aikaan. Kuumotus, punoitus ja hikoilu alkavat usein kaulalta ja hiipivät kasvoille. Joillakin hikoilu näkyy kunnon hikikarpaloina otsalla ja rinnuksilla, toisilla oireet ovat lievempiä.

Hikoilu tuo monesti mukanaan univaikeuksia ja yöheräilyä. Mielialaoireet, kuten ärtyisyys, ahdistus ja masentuneisuus, ovat nekin vaihdevuosien oirekirjoa.

3 Tuleeko kaikille naisille vaihdevuosioireita?

Kuumia aaltoja potee eri kyselytutkimusten mukaan 70–80 prosenttia vaihdevuosiin tulleista naisista, mieliala­oireita 70–90 prosenttia ja unioireita 50–60 prosenttia naisista.

4 Kannattaako naisen aloittaa hormonikorvaushoito, jos oireet haittaavat elämää?

Kannattaa toki. Nainen voi kuitenkin aina itse valita, aloittaako hän hormonikorvaushoidon vai ei. Lääkäri ei sitä siis päätä.

os hoitoon tuntuu olevan tarvetta, se on järkevintä aloittaa heti vaihdevuosioireiden alettua. Kuusikymppisenä hormonihoidon aloitus on jo riskialttiimpaa muun muassa kohonneen veritulppavaaran vuoksi.

5 Mistä hormonikorvaushoidossa on kyse?

Hoito poistaa kiusalliset vaihdevuosioireet. Jos niitä ilmenee, kannattaa lähteä pidemmittä jahkailuitta lääkäriin.

Korvaushoitovalmisteet ovat reseptilääkkeitä, joissa on naissukuhormoni estrogeeniä. Valmisteita on saatavilla tabletteina, laastarina tai iholle siveltävänä geelinä.

Hormonihoidossa korvataan toisin sanoen naisen oman estrogeenin puutosta, joka on seurausta munasarjojen toiminnan lakkaamisesta.

Lisäksi naisille, joilla kohtu on tallella, annetaan keltarauhashormonia ehkäisemään kohdun limakalvon paksuuntumista ja kohtu­ontelon solumuutoksia. Keltarauhashormonia voi ottaa tabletteina tai laastarina tai kohtuun voidaan asettaa keltarauhashormonikierukka.

6 Kasvaako rintasyöpäriski hormoni­korvaushoidon vuoksi?

Kyllä, joskin vain hieman. Hormonikorvaushoidosta johtuvia rintasyöpätapauksia arvioidaan kertyvän viidessä vuodessa noin 8 kappaletta 1000 naista kohden. Korvaushoito itsessään ei aiheuta syöpää, mutta aktivoi kehittymässä olevia syöpäsoluja kasvuun.

Nainen sairastuu rintasyöpään sitä todennäköisemmin, mitä iäkkäämmäksi hän tulee – olipa takana hormonikorvaushoitoa tai ei.

7 Auttavatko luontaistuotteet vaihde­vuosioireisiin?

Tutkimusten mukaan eivät. On kuitenkin naisia, jotka kokevat esimerkiksi soija­valmisteiden lievittävän oloaan. Varmaa apua vaihdevuosioireisiin saa kuitenkin vain reseptilääkkeisiin lukeutuvista hormonikorvaushoitovalmisteista.

Luontaistuotteidenkin kanssa on syytä noudattaa annosteluohjeita, ja niiden käytöstä on aina syytä kertoa hoitavalle lääkärille.

8 Mihin ikään asti nainen tarvitsee ­raskaudenehkäisyä?

Siihen saakka, kunnes viimeisistä kuukautisista on kulunut vuosi.
Vaikka nainen tuskin tulee raskaaksi enää viisikymppisenä, teoreettinen mahdollisuus siihen silti on, jos kuukautiset tulevat yhä säännöllisesti.

9 Auttaako hormonikorvaushoito ehkäisemään osteoporoosia tai sydän- ja verisuonisairauksia?

Hormonikorvaushoito ehkäisee tutkitusti sekä osteoporoosia että luukadon aiheuttamia luunmurtumia. Vaihdevuosi-ikäisen naisen kannattaa huolehtia kuitenkin tarkoin kalsiumin ja D-vitamiinin riittävästä saannista hormonihoidosta riippumatta.

Sen sijaan siitä, suojaako hormonikorvaushoito naista sydän- ja verisuonisairauksilta, on ristiriitaista näyttöä. Näidenkin tautien ilmaantuvuus kohoaa naisen ikääntyessä ja sairastumisriski on vahvasti sidoksissa naisen elintapoihin ja perintötekijöihin.

10 Miten vaihdevuosissa voi hoitaa emättimen kuivia limakalvoja?

Kokeile erilaisia emättimeen siveltäviä, kosteuttavia tuotteita, joita saat ainakin apteekista.

Jos emättimen kuivuuteen liittyy myös punoitusta, kirvelyä ja kutinaa, kannattaa harkita paikallisestrogeenin annostelua emättimeen. Paikallisestrogeeniä saa ilman reseptiä sekä voiteena että emätinpuikkoina ja tabletteja reseptivalmisteena.

Paikallisestrogeeni ei vaikuta varsinaisen hormonikorvaushoidon tarpeeseen tai annosteluun, mutta käytöstä on kuitenkin hyvä jutella lääkärin kanssa.

Asiantuntijana synnytysten ja naistentautien erikoislääkäri Pirkko Brusila, Lääkärikeskus Ikioma, Mikkeli.
Lähteenä myös: Westerlund ja Saarinen: Näin selviydyt vaihdevuosista. Duodecim 2011.

Lue myös:

Näin lopetat hormonihoidon

Kysymyksiä vaihdevuosista

Hiipuuko seksi hormonien mukana?

Soijavalmisteita vaihdevuosiin?

Korvaushoitoa loppuiäksi?

Vierailija

Onko sinulla vaihdevuodet? Lue 10 kysymystä ja vastausta

kun estrogeeniä annetaan hormonikorvaushoitona voidaan mennä ojasta allikkoon. Oma estrigeenintuotanto ei välttämättä ole loppunut vaan vähentynyt. Sen sijaan keltarauhashormonia ei enää tuoteta ja siinä syy mielualaongelmiin. Tähän ratkaisu on bioidenttinen voide. Progesterone cream mitä voi tilata jenkeistä. Suomessa ei ko tuotetta myydä johtuen lääkelaitosten hallitsevasta asemasta. Myös Ruotsiin vastaava tuote on rantautunut jokunen vuosi sitten ja monet naiset pärjäävät sen avulla hienosti.
Lue kommentti

Suo­messa eniten elin­vuosia mene­tetään iskee­misten sydän­sai­rauksien, aivo­ve­ren­kierron häi­riöiden, Alzhei­merin tau­din ja keuhko­syövän ta­kia. 

Keski­mää­räinen eliniän odote on kehit­tynyt suotui­sasti se­kä Suo­messa et­tä maail­malla. Hil­jattain jul­kaistun tutki­muksen mu­kaan ti­lanne vaih­telee kui­tenkin huomat­ta­vasti eri mais­sa.

Suo­messa eniten elin­vuosia mene­tetään iskee­misten sydän­sai­rauksien, aivo­ve­ren­kierron häi­riöiden, Alzhei­merin tau­din ja keuhko­syövän ta­kia. Maail­malla lis­talta löytyvät myös iskee­miset sydän­sai­raudet ja aivo­ve­ren­kierron häi­riöt, mutta kolmannen sijan vievät alempien hengi­tys­teiden sai­raudet.

Diabetes kasvattanut osuuttaan Suomessa

Eniten ter­veitä elin­vuosia vähen­tävät maail­malla ala­selkä- ja niska­kivut, aistie­lin­sai­raudet, dep­ressio, raudan­puute anemia, iho­sai­raudet ja dia­betes.

Suo­messa vas­taavan lis­tan kärki­päästä löytyvät edellisten lisäksi myös kaatu­miset ja mig­reeni. Suhteel­li­sesti eniten osuuttaan oli kasvat­tanut Suo­messa dia­betes.

Suo­messa riski­te­ki­jöitä, jot­ka aiheut­tavat eniten kuo­lemia ja sai­rauksien kans­sa elet­tyjä elin­vuosia, ovat:

  • ko­honnut veren­paine
  • ravit­se­mukseen liit­tyvät riski­te­kijät
  • alko­holi ja huu­meet
  • tupa­kointi
  • yli­pai­no/li­havuus
  • ko­honnut veren­so­keri
  • ko­honnut koko­nais­ko­les­te­roli
  • vä­häinen fyy­sinen aktii­visuus

Keski­mää­räinen odo­tet­ta­vissa oleva eli­nikä on maailman­laa­jui­sesti piden­tynyt 61,7 vuo­desta 71,8 vuo­teen vuosina 1980–2015. Suo­messa naisten odotettavissa oleva elinikä on 84,4 vuot­ta ja mie­sten 78,5 vuot­ta.

Vaik­ka keski­mää­räinen eliniän odote on kehit­tynyt suotui­sasti, ti­lanne vaih­telee huomat­ta­vasti eri mai­den vä­lillä. Esi­mer­kiksi Syy­riassa mies­ten odo­tet­ta­vissa oleva eli­nikä ly­heni yli 11 vuo­della vuo­sien 2005 ja 2015 vä­lillä ol­len 62,6 vuot­ta.

Suomen tulokset näet tarkemmin täältä

 

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

 

Miten toimii suhde, kun mies on vaimoaan yli kaksikymmentä vuotta nuorempi? Ainakin seksi on ihanaa, vakuuttavat Kaija ja Ahmed.

Ahmed Taha on 35-vuotias. Hänen aviovaimonsa Kaija Räty-Taha on 68. Egyptiläisen Ahmedin kulttuurissa ikä ei ole niin puhuttava asia parisuhteessa, mutta Suomessa pari on törmännyt ennakkoluuloihin. Naisystävät varoittelivat Kaijaa, että nuori ja komea mies saattaisi lähteä lopulta nuoremman naisen matkaan.

– Mutta en pelkää mitään, elän ja nautin tässä ja nyt. Kuka meistä, minkään ikäisistä, tietää tulevaisuudesta? Olemme edelleen rakastuneita neljän avioliittovuoden jälkeen, Kaija sanoo. 

Ahmed lisää, että ikä ei ole Kaijan tärkein ominaisuus vaan hyvä sydän.

– Aikuinen nainen ymmärtää elämästä enemmän kuin nuori nainen. Hän esimeriksi ymmärtää, ettei toista voi muuttaa, Ahmed sanoo.

Kaija hehkuttaa myös seksuaalista voimaa.

– En ole niin epäröivä kuin nuorena, vaan uskallan nauttia vapaasti! Lisäksi minulla on varma ja vahva tunne siitä, että Ahmed rakastaa ja arvostaa minua. Sellainen tunne antaa vapauden myös seksiin.

Naisten työt piti opetella

Kaija ja Ahmed tutustuivat toisiinsa Skypen välityksellä viisi vuotta sitten. Heitä yhdistää elämänasenne ja se, että kummatkin ovat siistejä ja jämptejä järjestyksen ihmisiä, tarkkoja raha-asioissakin. Kotityöt Ahmedille piti kuitenkin Kaijan opettaa.

– Annoin Ahmedille imurin käteen, vaikka hän vänkäsi imurointia naistentyöksi. Sanoin, että Suomessa miehet tekevät samoja jjuttuja kuin naisetkin. Nykyään, kun tulen perjantaisin kotiin, täällä on jo ruokakin uunissa, Kaija nauraa.

Homma toimii myös toisinpäin. Kaija hellii ja halaa puolisoaan tuon tuosta. Kahden tasa-arvoisen, vaikkakin eri-ikäisen, aikuisen suhteessa on molemminpuolista tyydytystä.

– Minua ei häiritse herjanheitto suhteestamme, sillä tiedän, että Ahmed rakastaa minua. Tunteen taustalla ovat kaikki elämäni kokemukset.

Arkea helpottaa vastavuoroisuus. Ahmed hoitaa Kaijan tietokoneen, Kaija hellii miestään leipomalla.

 

Artikkeli on alun perin julkaistu ET-lehden numerossa 8/2014.

Tär­keitä anto­sya­ni­dii­neja ja proan­to­sya­ni­dii­neja saa mm. musti­kasta, karpa­loista ja viini­ry­pä­leistä.

Mar­joista saa­tavat anto­sya­ni­diinit ja proan­to­sya­ni­diinit voi­vat tuo­reen tutki­muksen mu­kaan aut­taa sepel­val­ti­mo­taudin ehkäi­syssä. Nii­tä saa muun muassa musti­kasta, karpa­loista ja viini­ry­pä­leistä.

Ame­rican Jour­nal of Cli­nical Nut­rition -lehden julkai­semat yhdys­val­ta­lais­tu­lokset perus­tuvat 17 000 ai­kuisen kuusi­vuo­tiseen seu­rantaan. Sen perusteella eniten anto­sya­ni­dii­neja ja proan­to­sya­ni­dii­neja ruoas­taan saa­vat sairas­tuvat noin puo­let epä­to­den­nä­köi­semmin kuin hen­kilöt, joi­den ruoka­va­liossa on nii­tä vain vä­hän.

Mar­jojen ja mui­den an­to- ja proan­to­sya­ni­dii­neja pal­jon sisäl­tävien ruo­kien syö­minen oli ylei­sempää varak­kaiden ja muu­tenkin terveel­li­sesti elävien keskuu­dessa, mut­ta yh­teydet ha­vaittiin myös elin­ta­voiltaan vä­hemmän terveel­listen pa­rissa. Fla­vo­noidien koko­nais­ku­lutus ei vaikut­tanut sairas­tu­mis­ris­keihin täs­sä tutki­muk­sessa.

Saman­suun­taisia tu­loksia on saa­tu aiem­minkin. Anto­sya­ni­dii­ni-fla­vo­noidit on yhdis­tetty muun muassa pie­nempään diabe­teksen, Parkin­sonin tau­din ja sydän­koh­tausten vaa­raan. Ruoka­valion li­säksi kui­tenkin mo­ni muu­kin seik­ka voi vai­kuttaa yh­teyksiin.

 

Läh­de: Die­tary fla­vonoid in­take and in­cident coro­nary heart di­sease: the Rea­sons for Geog­raphic and Ra­cial Diffe­rences in St­roke study. Ame­rican Jour­nal of Cli­nical Nut­rition 2016;DOI:10.3945/ajcn.115.129452.

Uutis­pal­ve­lu­ Duo­decim. Co­pyright Duo­decim 2016. Kaik­ki oi­keudet pidä­tetään. Mate­riaalin uu­delleen jul­kaisu ja edelleen levit­tä­minen on kiel­letty il­man kirjal­lista lu­paa.

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

 

Kynsilakat sisältävät runsaasti kemikaaleja, ja jatkuva lakkaaminen voi kuivattaa kynsiä. Lue viisi faktaa kynsilakasta.

1. Iso lasti kemikaaleja

Pieneen pulloon mahtuu paljon. Liuottimet liuottavat orgaanisia aineita, väriaineita ja pigmenttejä sekä vaikuttavat lakan paksuuteen. Tartunta-aineet parantavat lakan tarttuvuutta kynteen. Kalvonmuodostaja lisää lakan kestävyyttä ja kiiltävyyttä, paakkuuntumisenestoaine sileyttä.

2. Kutinaa iholla

Jotkut kynsilakat sisältävät formaldehydiä ja tolueenia, jotka voivat aiheuttaa allergisen reaktion. Ihottumaa voi tulla käsien lisäksi vaikkapa kasvoille, silmäluomille tai kaulalle, jos niitä kosketellaan lakatuilla kynsillä.

3. Kynsi haurastuu

Jatkuva kynsilakan ja etenkin asetonia sisältävien kynsilakan poistoaineiden käyttö voi kuivattaa ja haurastuttaa kynsiä ja kynsinauhoja. Alus- ja päällyslakan käyttö ehkäisee lakan lohkeilua, parantaa lakkauksen kestoa ja suojaa kynttä kellastumiselta.

4. Sulje tiiviisti

Jos kynsilakan liuottimet pääsevät haihtumaan, lakka kuivuu ja väripigmentit voivat takertua toisiinsa. Silloin ne eivät enää sekoitu liuokseen vaan voivat jäädä pullon pohjalle. Kynsistä voi tulla erisävyiset kuin niistä tuli käytettäessä tuoretta lakkaa.

5. Ongelmajätteisiin

Kynsilakka ja sen poistoaineet ovat ongelmajätettä. Jos kynsilakkapullossa on liikkuvaa nestettä, se on vaarallista ainetta ja kuuluu hävitettäväksi ongelmajätteen mukana. Jos jäljellä oleva lakka on täysin kuivunut, sen voi heittää tavalliseen roskalaatikkoon.

 

Asiantuntijana ylitarkastaja Terhi Tauriala-Rajala, Tukes.

Artikkeli on alun perin julkaistu ET-lehden numerossa 15/2016.