Suomalaisnaisista noin neljännes käyttää hormoni­korvaus­hoitoa vaihdevuosioireisiin. Miten hoito kannattaa lopettaa, ettei joudu pulaan? Gynekologi Pirkko Brusila vastaa.

1. Miten vaihdevuosien hormoni­korvaushoito elimistössä vaikuttaa?

Estrogeenia sisältävät valmisteet pyrkivät vaikuttamaan samalla tavalla kuin estrogeeni itsessään silloin, kun munasarjat sitä tuottavat. Keltarauhashormoni taas paimentaa kohdun limakalvoa, ettei se estrogeeniärsytyksen ansiosta lähde kasvamaan liikaa ja ala kehittää solumuutoksia tai pahimmillaan kohtusyöpää. Keltarauhashormoni saa aikaan kuukautisvuodon, jonka jälkeen uusi, terve limakalvo kasvaa vanhan tilalle.

Estrogeeni vaikuttaa paljon naisen terveyteen ja hyvinvointiin. Jos vaihdevuodet saavuttanut nainen oireilee estrogeenin vähenemisen vuoksi, korvaushoidolla palautetaan tilanne, jossa hän voi hyvin, nukkuu hyvin ja jaksaa keskittyä.

Kolesteroliaineenvaihdunnalle estrogeenilla on tärkeä merkitys. Estrogeeni suurentaa hyvän kolesterolin osuutta verenkierrossa ja näin ehkäisee ennalta sydän- ja verisuonisairauksia. Luusto pysyy estrogeenin ansiosta terveenä ja limakalvot hyvässä kunnossa.

2. Miten hormonikorvaus­hoidon lopettaminen vaikuttaa oloon ja terveyteen?

Etukäteen ei voi tietää, kuinka kauan vaihdevuosien oireinen vaihe kenelläkin kestää. Nykyisin hoito aloitetaan pienillä annoksilla ja annosta nostetaan, jos tarvitaan enemmän ytyä. Sitten annosta taas vähennetään vähitellen.

Jos estrogeenikorvaushoidon lopettaa yhtäkkiä, oireet laukeavat. 70-vuotiaista suomalaisnaisista vielä parikymmentä prosenttia hikoilee estrogeenin puutteen vuoksi niin, että kärsii. Jos emättimen limakalvoja ei hoida, ne tulevat kuiviksi ja yhdynnät käyvät mahdottomiksi. Ohuet ja kuivat limakalvot altistavat virtsatietulehduksille, jotka voivat nousta munuaisiin. Kuumeinen munuaistulehdus on vaarallinen ja jättää tulehdusarven, joka lisää uusien tulehdusten riskiä.

Kolesteroli alkaa nousta, kun estrogeenin suoja häviää. Luuston haurastumisprosessi aktivoituu.

Seksuaalinen haluttomuus kuuluu vaihdevuosioireisiin, mutta sillä ei ole mitään tekemistä estrogeenin kanssa. Se on yhteydessä naisen androgeenisten hormonien, testosteronin ja sen johdannaisten puutteeseen.

3. Miksi päätös hormoni­hoidosta jätetään naisen vastuulle?

On ollut aika, jolloin lääkäri on kirjoittanut reseptin ja sanonut, että nyt syöt näitä. Nykyisin korostetaan potilaan omaa vastuuta ja mielipidettä. Kun on kyse jokaisen itse kokemista oireista, olisi aika kohtuutonta lähteä määräämään lääkitystä.

Kohina hormonikorvaushoidon ympärillä on tehnyt lääkäreitä varovaisiksi. Onneksi hormoneista puhutaan nyt asiallisempaan sävyyn. On tärkeää keskustella hoidon eduista ja haitoista ja arvioida kunkin naisen omat riskit. Lääkäri voi suositella, mutta potilas päättää.

Rintasyöpäpotilaille hormonikorvaushoitoa ei suositella, mutta minulla on potilaina rintasyövän sairastaneita naisia, jotka kertovat, että heidän on pakko saada apua vaihdevuosioireisiinsa. Silloin lääkäri on potilaan tukena ja auttamassa.

Sairastettu rintasyöpä ei ole ehdoton este hormonikorvaushoidolle, jos tilanne on huolellisesti pohdittu, muut hoitovaihtoehdot kokeiltu ja potilas kokee hoidon hyvinvoinnilleen välttämättömäksi.

4. Miten pitkään korvaushoitoa voi turvallisesti jatkaa?

Hormonikorvaushoito kestää keskimäärin 3–5 vuotta.

On hyvin yksilöllistä, miten pitkään hoitoa tarvitsee ja voi käyttää. Kaikki naiset eivät hoitoa suinkaan tarvitse, ja periaatteessa sitä saa käyttää niin kauan kuin tarpeellista on. Vanhimmat hoitoa käyttävät ovat hyvinkin iäkkäitä.

On myös naisia, joilla on niin suuria riskejä, että hoitoa ei voi edes aloittaa. Tuore rintasyöpä, tuore kohtusyöpä tai tuore veritulppa ovat esteitä hormonikorvaushoidolle, samoin huomattava ylipaino, hankala sydänvika ja hallitsematon verenpainetauti.

5. Kuinka yksilöllistä on hormoni­hoidon tarve, aloittaminen ja lopettaminen?

Pienellä vähemmistöllä naisia ei ole vaihdevuosissa mitään ongelmia, ja pienellä vähemmistöllä on vaikeuksia vielä korkeassa iässä.

Hoidot suunnitellaan jokaiselle erikseen. Naiselle, jolla on kohtu, aloitetaan ensin vaiheittainen hoito, jossa kuukautiset säilyvät. Kun vuodot vähenevät, siirrytään vuodottomaan hoitoon, jossa estrogeeni ja keltarauhashormoni vaikuttavat rinnakkain.

Valmisteita on vahvempia ja miedompia, ja miedonkin voi puolittaa. Lopetettaessa annoksia pienennetään pikkuhiljaa.

Nainen, jolla viimeisistä kuukautisista on kulunut 1–2 vuotta, voi aloittaa suoraan vuodottomalla hoidolla. Silloin kohdun limakalvon herkkyys estrogeenille on jo heikentynyt.

Jos hormonikierukka laitetaan valvomaan kohdun limakalvoa, voidaan estrogeeni annostella geelinä tai laastarissa. Tämä on kaikkein yksilöllisin hoitomuoto, ja geelillä onnistuu parhaiten hoidon vähittäinen alasajo.

6. Voiko hormonikorvaus­hoidon avulla hypätä kokonaan vaihdevuosioireiden yli vai palaavatko oireet?

Emme voi tietää etukäteen. Joillakin oireet jatkuvat korkeassa iässä. 

Naiset, jotka oireilevat pitkään ja vahvasti, tuntevat ahdistusta ja syyllisyyttä hormonikorvaushoidosta. On tärkeää hyväksyä, että on oikeus voida hyvin, niin että jaksaa työssä ja haasteissa, joita elämä eteen tuo. Moni tekee sen ratkaisun, että käyttää hormonikorvaushoitoa niin pitkään kuin on työelämässä.

7. Mikä on oikea hetki lopettaa hormonihoito?

Kun naisella alkaa aktiivisesti elää ajatus päästä eroon hoidosta, mietitään yhdessä, miten lopettamista voi kokeilla. Kun tekee taukotestin ja voi hyvin, se on siinä: pärjään hienosti ilman hormonikorvaushoitoa.

Limakalvoja täytyy kuitenkin ruveta hoitamaan. Sanon potilailleni, että paikallishoito tähtää 100 vuoden ikään. Paikallishoito pari kertaa viikossa on pieni vaiva ja siitä on suuri hyöty.

8. Entä jos lopettaminen ei onnistu ja oireet tuntuvat ylivoimaisilta?

Hoidon saa aloittaa uudestaan. Muutaman kuukauden tauon voi pitää, mutta ei sen pidempää. Jos kolesteroli on paakkuuntunut verisuonten seinämiin ja sitten aloitetaan estrogeeni uudelleen, se voi liuottaa kolesterolista mikrosiruja verenkiertoon. Niistä voi tulla tukkeumia verisuoniin. Myös veritulppariski kasvaa ensimmäisen käyttövuoden aikana. Kun ikää tulee, veritulppariski kasvaa muutenkin. Siksi hormonikorvaushoidossa ei pidä ottaa sellaista tyyliä, että välillä käyttää ja välillä ei.

9. Mitä voi ottaa hormonikorvaushoidon tilalle, kun hoito on lopetettu?

Kun hormonihoito loppuu ongelmattomasti, ei tarvita muuta kuin paikallishoito. Paikallishoidolla limakalvot saavat estrogeenia niin, että ne pysyvät kimmoisina ja terveinä.

Paikallishoitoja saa emätinpuikkoina, voiteina ja pieninä emätintabletteina. Vaihtoehtona on lisäksi emätinrengas, joka vaihdetaan noin kolmen kuukauden välein.

Jos hormonihoidon on joutunut lopettamaan esimerkiksi rintasyövän löytyessä, tilanne on vähän hankala. Muuta tehokasta keinoa vaihdevuosioireisiin ei ole kuin hormonikorvaushoito. Voidaan kokeilla uuden polven mielialalääkkeitä, mutta ne saattavat myös lisätä hikoilua.

Elämäntavoilla voi vaikuttaa vointiinsa. Terveellisillä elämäntavoilla kannattaa elämässä mennä koko ajan eteenpäin: monipuolista liikuntaa, kevyt ruokavalio, ei tupakointia ja alkoholin käyttö järkeväksi.

Miten paljon hormonikorvaushoito lisää rintasyöpäriskiä - lue lisää.

Hiipuuko seksi hormonien mukana? 

Lääkäri vastaa: Korvaushoitoa loppuiäksi?

Vierailija

Näin lopetat hormonihoidon

Olen yli 60-v, kohtu ja munasarjat poistettu vuosia sitten kasvaimien takia. Hormonitablettien ottamista rupesin harventamaan monta vuotta sitten. Otan nykyisin vain kaksi viikossa. Jos olen kotosalla, otan pillerin vasta kun alkaa tulla hikoiluoireita eli saattaa mennä 5-6 päivää ilman niitä. Hyvin on toiminut. Kannattaa kokeilla, miten kauan pärjää ilman.
Lue kommentti

Erikoislääkäri Sa­ri Hannu­kainen toi­voo saa­vansa työsken­nellä eri ikäisten ih­misten ympä­röi­mänä. Hänen mielestään työinnokkaita senioreita pitäisi auttaa jatkamaan töissä.

Työ asettaa ih­misiä hy­vin eriar­voiseen asemaan jo sii­täkin lähtö­koh­dasta, et­tä toi­silla si­tä on lii­kaa ja toi­silla si­tä ei ole. Työn kuormit­tavuus koe­taan eri ta­voin ja työs­tä luopu­minen ja eläk­keelle siirty­minen on usein odo­tettua, mut­ta se voi ol­la myös kiro­sana.

Työ an­taa si­sältöä elämään ja pi­tää kiin­ni ar­jessa. En ole vakuut­tunut sii­tä, et­tä jo­kaisen tu­lisi jää­dä eläk­keelle eläkeiän täyt­tyessä. Mik­si täy­sin työssään pär­jääviä, suunnat­toman tieto­taidon omaavia senio­reja pi­täisi heit­tää pois työelä­mästä, mi­käli he ha­luavat ja kyke­nevät jat­kamaan sii­nä? Heitämmekö heidän mukanaan hukkaan suunnat­toman tieto­määrän ja koke­muksen?

Lue lisää: Suomalaiset seniorit töissä EU-keskiarvoa pidempään

Työtaakka kevyemmäksi työnajolla

Yksit­täisen työte­kijän fyy­sinen ja psyyk­kinen kun­to tulisi ottaa huomioon entistä paremmin. Oli­siko vanhemman työntekijän työkuvaa mahdol­lista muut­taa vä­hemmän kuormit­ta­vaksi? Se voisi onnistua työ­määrää vähen­tä­mällä tai jaka­malla si­tä nuo­remman työnte­kijän kans­sa.

Työs­tä puhut­taessa paino­tetaan usein sen tehok­kuutta. Yksit­täisen ih­misen koh­dalla tär­kein asia on kui­tenkin työs­sä viihty­minen ja arvos­tuksen saaminen työn­sä kaut­ta, olipa ky­se sit­ten Nobel-tut­ki­jasta tai kotiäi­distä. Meil­lä kai­killa on oma tär­keä paik­kamme yhteis­kun­nassa. Työs­sään viih­tyvä ja moti­voi­tunut työte­kijä on kul­lan ar­voinen ko­ko työyhtei­sölleen. 

Olen seu­rannut lä­hellä elä­keikää olevan, se­kä eläk­keellä olevan hen­kilön innos­tavaa työl­leen antau­tu­mista. Ihmetellen ihailen heidän ute­liai­suuttaan ja roh­keuttaan vie­dä lä­pi muu­toksia omassa työs­sään. Toisaalta tie­dän myös nii­tä, jot­ka naut­tivat elä­ke­päi­vistään lapsen­lap­si­kat­raastaan huo­lehtien.

Lue lisää: Pertti Tamminen, 69, tekee kolmekymppisen työpäivän

Ikä ei voi olla ainoa eläkekriteeri

Hyvä elämänlaatu merkitsee sitä, että on mahdol­lisuus teh­dä valin­toja. Eläk­keelle siirty­minen voi ol­la uu­si mahdol­lisuus to­teuttaa haa­veita, teh­dä muu­toksia elä­mässä ja pääs­tä eroon rasit­ta­vasta ja pit­kään jatku­neesta työn kuormi­tuk­sesta.

Ikä ei voi kui­tenkaan ol­la auto­maat­ti­sesti ai­noa kri­teeri eläk­keel­le­siir­ty­miseen, jos työnte­kijä haluai­si jat­kaa työu­raansa, ja hä­nen tervey­tensä ja työtilanne niin sal­lii.

Ai­koinaan nuo­rena lääkä­rinä olen saa­nut opas­tusta taita­vilta ja kärsi­väl­li­siltä kolle­goilta ja op­pinut heil­tä pal­jon – etenkin sel­laista, mi­tä ei kir­jojen sivuilta ky­kene omak­sumaan. Van­hemmat kol­legat ovat ol­leet mi­nun työ­ni rik­kaus. Nä­kisin tule­vai­suu­teni mielel­läni eri-ikäisten ammat­ti­laisten ympäröi­mänä.

Kirjoit­taja Sari Hannukainen on yksi­tyis­sai­raa­lassa työsken­te­levä anes­te­sio­logian ja teho­hoidon eri­kois­lää­käri.

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

Voimakkaan vihaisuuden tai tunnepurkauksen jälkeen riski sairastua sydänkohtaukseen oli noin kaksi kertaa suurempi kuin tavallisesti.

Voimakkaat tunnepurkaukset ja vihaisuus voivat tuoreen tutkimuksen mukaan laukaista sydänkohtauksia. Samoin raskas fyysinen rasitus on sydänkohtausten riskitekijä, osoittaa Circulation-lehdessä julkaistu tutkimus. 

Vihaisuuden ja rasituksen on aiemminkin tiedetty laukaisevan sydänkohtauksia, mutta nyt julkaistut tulokset perustuvat aiempaa suurempaan kansainväliseen aineistoon yli viidestäkymmenestä maasta. Tutkimukseen osallistui yli 12 000 ensimmäisen sydäninfarktinsa sairastanutta.

Sydänkohtauksen saanut: "Infarkti tuli yllätyksenä ja ilman rintakipuja"

Tutkimuksen mukaan voimakkaan vihaisuuden tai tunnepurkauksen jälkeen riski sairastua sydänkohtaukseen oli noin kaksi kertaa suurempi kuin tavallisesti.

Fyysinen rasitus sekin liittyi noin kaksinkertaiseen sairastumisriskiin, mutta riskit olivat vielä suurempia, jos rasituksen aikana oli ollut lisäksi vihainen.

Tulokset eivät paljasta, mistä riskit tarkalleen johtuvat, mutta mahdollisia mekanismeja on useita. Vihaisuus, tunnekuohut ja kova rasitus voivat esimerkiksi hetkellisesti nostaa verenpainetta ja sydämen sykettä sekä kiihdyttää veren hyytymistä ja edistää verisuonitukosten syntyä. Viha ja stressi voivat al­tistaa myös aivoverenkiertohäiriöille.

 

Lähde: Physical Activity and Anger or Emotional Upset as Triggers of Acute Myocardial Infarction. Circulation 2016;DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.116.023142.

Copyright Duodecim 2016. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

Tuliko ammatti valittua aikoinaan vanhempien toiveita kuunnellen? Meneekö kaikki vapaa-aikasi lastenlapsia hoitaen, kun haluat olla mieliksi aikuisille lapsillesi? Tanssitko jatkuvasti muiden pillin mukaan?

Moni meistä elää muiden ihmisten odotusten mukaan. Jos et havahdu ajoissa toteuttamaan myös vain itsellesi tärkeitä asioita ja haaveita, sinusta on vaarassa tulla katkera vanha ihminen.

Urheilulääkäri Pippa Laukka ohjaa työkseen ihmisiä parempaan elämään. Urheilulääkärin työnsä lisäksi hän luennoi kansainvälisesti menestyneessä valmennusyrityksessä, jonka on perustanut McLaren-formulatallin lääkärinä tunnetuksi tullut Aki Hintsa.

Pippa Laukan mukaan jokaisen meistä on tärkeä pohtia, kuka olen, mihin olen menossa ja mikä minulle on merkityksellistä. Erityisen tärkeää se on siinä tapauksessa, jos kokee olevansa tyytymätön elämäänsä, mutta ei oikein tiedä mistä se johtuu.

– Moni ikään kuin herää vasta silloin, kun elämässä tulee pakollinen pysähdys. Esimerkiksi sairastuminen voi käynnistää myllerryksen, jonka aikana ihminen päätyy pohtimaan elämänsä merkityksellisyyttä. Toinen vaihtoehto on huomata vasta vanhana olevansa katkera, koska ei ole elänyt sellaista elämää, jota oikeasti olisi halunnut elää, Pippa Laukka sanoo.

Näin löydät sisimmän olemuksesi

Miten jokainen voisi löytää itselleen merkitykselliset asiat? Aki Hintsan valmennuksissa puhutaan ihmisen sisimmästä olemuksesta, coresta.

Pippa Laukka neuvoo lähtemään liikkeelle oman elämän käännekohdista: miten ammatinvalintasi aikoinaan sujui? Mikä siihen vaikutti? Entä avioliito tai parisuhteen solmiminen, minkälaisten vaiheiden jälkeen päädyit siihen? Olivatko ne omia valintojasi vai vaikuttivatko niihin muiden ihmisten ajatukset?

Sen jälkeen voit alkaa miettiä, mitä asioita voisit jokapäiväisessä elämässäsi muuttaa. Aina ei tietenkään ole mahdollisuutta tai tarvetta kääntää kaikkea ylösalaisin, mutta jokaisen arjesta löytyy juttuja, joihin pystyy itse vaikuttamaan.  

– Tämä tarkoittaa vastuun ottamista omasta elämästä. Monella on tarve syyttää muita ihmisiä: en voi esimerkiksi aloittaa uutta harrastusta, koska kumppani nurisee ajankäytöstäni, tai en saa painoa putoamaan, koska terveellinen ruoka maksaa liikaa. Usein nämä ovat verukkeita, joilla vastuuta siirretään muille sen sijaan että jokainen ottaisi vastuun itsestään ja omista ratkaisusta, Pippa Laukka sanoo.

 

Yksi vaihtaa pullan ruisleipään, toinen käy lenkillä, kun alkaa tehdä mieli suklaata. Makeanhimoa voi hillitä.

1. Syö ruista

Jos olet perso pullille ja kahvikakuille, ensimmäinen konsti opetella himosta eroon on vaihtaa kakkupala ruisleipään tai näkkäriin. Leivässä on kylläisenä pitävää kuitua enemmän kuin höttöpullissa.

2. Rutiinit kuntoon

Tasainen ruokarytmi auttaa makeanhimoon. Kun syöt riittävän usein terveellistä ruokaa, makeanhimo ei pääse yllättämään. Ainakaan aamiaisesta ja lounaasta ei kannata tinkiä.

3. Älä stressaa

Makeisiin herkkuihin tulee sorruttua useammin väsyneenä ja stressaantuneena. Kun sinulla on huolia, kiirettä tai paineita, haluat hemmotella itseäsi makealla.

4. Käy lenkillä

Toisille toimii, toisille ei. Eräs makeanhimon koukuttama kertoi, että lähtee pienelle kävelylenkille aina kun käsi meinaa tarttua keksipakettiin tai suklaalevyyn.

5. Salli herkuttelu

On tutkittu, että ehdottomuus saa sortumaan. Täysi kieltäytyminen ei siis toimi tässäkään tapauksessa. Päätä, että saat ottaa suklaan, jos mieli tekee, mutta pidä herkuttelu kohtuudessa. Koko levyä et tarvitse.

6. Ystävysty

Ihmiset, joilla on vilkas sosiaalinen elämä, eivät sorru herkutteluun niin usein kuin yksinäiset. Jos makean napostelu on keino täyttää elämän tyhjiötä, suuntaa mieluummin tapahtumiin kuin jääkaapille.

 

Artikkeli on alun perin julkaistu ET-lehden numerossa 20/2016.