Eläkkeensaajien Keskusliitto on vakavasti huolestunut pienituloisten asemasta ja eläkeköyhyydestä. He haluavat tasokorotuksen kansaneläkkeeseen.

Eläkkeensaajien toimeentuloa parantavia ratkaisuja sekä palveluita tarvitaan pikaisesti. Tätä mieltä on Eläkkeensaajien Keskusliitto (EKL).

Liitto vaatiikin kansaneläkkeeseen tasokorotuksen pienituloisten taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Yksinäisen eläkkeensaajan täyden kansaneläkkeen määrä on nopeasti nostettava takuueläkkeen tasolle.

– Sitä kautta nousisi kansaneläkettä saavien määrä. Useampi pienituloinen eläkkeensaaja saisi helpotusta elämäänsä, EKL sanoo kannanotossaan.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Suomen 1,3 miljoonasta eläkkeensaajasta pienituloisia on 220 000. Heistä 75 vuotta täyttäneitä on 104 000, ja valtaosa asuu EKL:n mukaan yksin..

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Eläkeläisköyhyyden liitto povaa vain pahenevan myös silloin, jos hallituksen kehysriihipäätös indeksikorotusten jäädytyksistä toteutuu. Indeksijäädytys on liiton mielestä kohtuuton. Se heijastuu eläkkeensaajan tulotasoon koko hänen elinikänsä ajan.  Liitto peräänkuuluttaakin indeksijäädytyksestä luopumista. 

– Jo sovitut 0,4 prosentin indeksikorotukset tulevat vaikuttamaan kunta- ja valtiontalouteen heikentävästi: kansaneläkettä ja pientä työeläkettä saavien ostovoima alenee ja valtion verotulot vähenevät.

Hallituksen yksipuolinen päätös leikata eläkeindeksiä rikkoo lakisääteisen eläkejärjestelmän pelisääntöjä, mainitsee liitto.

"Kaikille ikääntyville yhtäläiset mahdollisuudet"

Väestön ikääntyessä kasvaa huoli myös toimivista lähipalveluista.

– Palvelujen etääntymisestä kärsivät erityisesti haja-astutusalueilla asuvat ryhmät, joilla on eniten palvelutarpeita, mutta ei resursseja hankkiutua kaukana sijaitsevien palvelujen piiriin. On ehdottomasti huolehdittava, että kaikilla ikääntyvillä on yhtäläiset mahdollisuudet saada sote- sekä muut tarvittavat lähipalvelut riittävän läheltä, kertoo puheenjohtaja Matti Hellsten EKL:n tiedotteessa.

Eläkeläiset peräävät myös sujuvaa liikennettä.  Suomessa kun liikkuminen joukkoliikennevälineillä on erilaista eri alueilla.

– VR on pidettävä julkisena palvelulaitoksena ja sen on kuunneltava käyttäjiä. Muille yrittäjille on asetettava vastaavat palveluvaatimukset.

Vierailija

 

Milloin maksetaan ns takuueläkettä ja milloin kansaneläkettä. Ja miten niitä haetaan? Saako niitä työeläkkeen lisäksi?

Entäpä milloin saa asumistukea?  Eihän noista ota kukaan selvää.

Kelasta saa asianmukaista tietoa ja opastusta näistä kaikista, sinne vaan kyselemään !

Elakkeet pitäisi sitoa eniten Suomessa tienaavan pomon palkkaan. Pienimmän eläkkeen tulisi olla vähintään 10 % hänen bruttopalkastaan. Tästä seuraisi, että eläkkeet nousisivat, mutta suurimmat palkat kohtuullistuisivat.

Sisältö jatkuu mainoksen alla