Voiko yleinen edunvalvoja jakaa irtaimiston ja myydä kiinteistön, jonka toinen osakas on kuollut, toinen laitoshoidossa? Testamenttia ei ole. Perijät ovat sisarusten lapsia kotimaassa ja ulkomailla sekä kuolleitten sisarten lapsia perittäviin nähden. Ja kuka on perinyt elossa olevan? Nokkonen

Edunvalvoja tarvitsee maistraatin luvan kiinteistön myymiseen ja irtaimiston jakamiseen. Jos suunnitellut toimet ovat edunvalvottavan etujen mukaisia, maistraatti antaa luvan. Edunvalvottavalle kuuluvan osuuden kauppahinnasta edunvalvoja tallettaa edunvalvottavan tilille.

Elossa olevaa ei ole kukaan perinyt, vaan varat kuuluvat hänelle itselleen hänen koko elämänsä ajan. Koska kiinteistön toinen osaomistaja on kuollut, tarvitaan myyntiin ja irtaimiston jakoon myös kuolleen osaomistajan kuolinpesän osakkaiden suostumus.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla