Joka neljäs eläkeikää lähestyvä ei ole kertonut esimiehelleen, milloin aikoo jäädä eläkkeelle. Ennemmin asiasta tietävät työkaverit, kertoo Kevan tutkimus.

Tahdon olla tasavertainen työntekijä muiden kanssa, en tulla kohdatuksi vanhuksena. Näin ajattelee osa eläkeikää lähestyvistä, jotka eivät tahdo kertoa esimiehelle eläköitymissuunnitelmistaan.

Joka neljäs Kevan tutkimukseen osallistuneista valtion ja kuntien työntekijöistä ei ollut kertonut esimiehelleen eläkkeelle jäämisen ajankohtaa, vaikka oli jo itse sen päättänyt. Tärkein keskustelukumppani eläkepäätöstä tehtäessä oli oma puoliso.

Puhumattomuuteen on monia syitä. Osa ajatteli, että eläkepäätöksestä esimiehelle kertominen vaikuttaisi kielteisesti omaan rooliin työpaikalla ja mielekkäät työtehtävät vähenisivät. Vastaajat ajattelivat myös, ettei eläkepäätös kuulu työnantajalle tai kiinnosta tätä. Oma asema tahdottiin myös varmistaa, jos työpaikalla oli käynnissä organisaatiomuutoksia.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Ihana eläke

Eläkeikää lähestyvät odottavat eläkettä positiivisella mielellä. Kaksi kolmesta uskoi kaipaavansa työpaikalta lähinnä työkavereita.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Kun päätös eläkkeestä on tehty, sitä ei helposti muuteta. Vasta huomattavan suuri rahasumma muuttaisi eläkeikää lähestyvien ajatukset eläköitymisajankohdasta.

Kaksi kolmesta vastaajasta oli sitä mieltä, että eläkeiän alaikärahaa ei saa nostaa nopeasti ja niin, että se koskisi jo 60 vuotta täyttäneitä.

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena alkusyksystä 2013. Tutkimukseen vastasi yhteensä 3 613 kuntien ja valtion työntekijää. Vastausprosentti oli 71. Vastaajien keski-ikä oli 62 vuotta. Vastaajista 71 prosenttia oli tehnyt päätöksen eläkkeelle siirtymisen ajankohdasta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla