Lahjoitin kesäpaikkani tyttärelleni, mutta minulla on käyttö- ja hallintaoikeus. Vero- ym. laskujen perusteella tiedän velvollisuuteni, mutta mitkä ovat oikeuteni? Voiko tytär minulta lupaa kysymättä esimerkiksi rakentaa tontille? Entä minä? Yksin jäänyt leskimies

Suosittelen, että toimit yhteisymmärryksessä  tyttäresi kanssa. Ottakaa yhteyttä kesäpaikan kunnan rakennusvalvontaviranomaiseen.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään rakennusluvan hakemisesta. Kirjalliseen hakemukseen on liitettävä selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa, sekä rakennuksen pääpiirustukset, jotka suunnittelija varmentaa nimikirjoituksellaan. Hakijalta voidaan tarvittaessa edellyttää muutakin hakemuksen ratkaisemiseksi tarpeellista selvitystä.

Hallinta voi perustua vuokraoikeuteen, muuhun oikeuteen tai sopimukseen, joka osoittaa hakijan oikeuden rakentaa alueelle. Luvan hakemisesta ja siinä tarvittavista rakennussuunnitelmista säädetään tarkemmin asetuksella.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Jos tytär on hakenut lainhuudon itselleen ja on siten julkisen rekisterin mukaan kiinteistön omistaja, eikä kunnan rakennuslupaviranomaisella ole tietoa sinun hallintaoikeudestasi, tytär voi käytännössä toimia rakennuslupa-asiassa sinun tietämättäsi.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Neuvojana lakimies Tuomo Lindholm Veronmaksajain keskusliitosta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla