Mieheni omistaa isältään perimänsä pienen saaren sisarensa kanssa. Saaressa on lähes uusi saunamökki ja vanha, miltei purkukuntoinen talo. Mieheni haluaa sen myydä, sisar ei. Saarta ei voi sen pienuuden vuoksi jakaa. Mitä pitäisi tehdä? Voiko sisar pakottaa mieheni omistamaan saaren? Mitä tarkoittaa ”yhteisomistajuuden purku”?teetee

Kuvatunlaisessa pattitilanteessa avuksi voi olla laki eräistä yhteisomistussuhteista.
Sen mukaan yhteisomistajalla on oikeus toisia yhteisomistajia kuulematta luovuttaa oma osuutensa ja muutenkin määrätä sen kohtalosta. Hän voi myös käyttää yhteistä ”esinettä” – tässä tapauksessa saarta – hyväkseen, kunhan ei loukkaa muiden yhteisomistajien vastaavia etuja ja oikeuksia.
Lain mukaan saareen ei saa kohdistaa mitään oikeustointa tai muuta toimenpidettä, elleivät kaikki yhteisomistajat siihen suostu tai ellei oikeus anna siihen lupaa laissa mainituissa tapauksissa.
Yhteisomistaja voi hakea oikeudelta uskotun miehen määräämistä hoitamaan yhteistä esinettä eli siis saarta ja sen hallintoa omistajien yhteiseksi hyväksi. Ennen kuin asia ratkaistaan, oikeu­den pitää antaa muille yhteisomistajille tilaisuus lausua asiasta mielipiteensä. Jos oikeus katsoo, että hakemukseen on olemassa pätevät perusteet, se määrää uskotun miehen hoitamaan tehtävää määräajaksi tai toistaiseksi.
Jos esineen kuten saaren jakaminen ei ole mahdollista tai se tulisi suhteettoman kalliiksi tai alentaisi huomattavasti saaren arvoa, oikeus voi määrätä saaren myytäväksi, jotta yhteisomistajuus saadaan purettua. Tämä edellyttää sitä, että yhteisomistaja on tätä vaatinut ja haastanut toiset yhteisomistajat asiassa oikeuden kuultaviksi. Prosessi voi tosin tulla kalliiksi. Jakamattoman kuolinpesän osakkaiden oikeudellisissa suhteissa noudatetaan erikseen säädettyä lakia.

T.L.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla