Edunvalvontavaltakirja on kuin testamentti. Sekin kannattaa tehdä, kun on vielä voimissaan, ja se vaikuttaa vasta, kun sitä tarvitaan. 

Kenelle tahansa voi käydä niin, ettei jonain päivänä enää kykene hoitamaan omia asioitaan eikä tekemään itseään koskevia tärkeitä päätöksiä. Syynä voi olla esimerkiksi sairaus. Silloin tarvitaan edunvalvojaa tai asioiden hoitajaa.
Edunvalvonta perustuu aina maistraatin tai käräjäoikeuden päätökseen.

Vaihtoehdot

1. Yksityinen edunvalvonta: maistraatti tai käräjäoikeus määrää yksityishenkilön edunvalvojaksi.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

2. Yleinen edunvalvonta: maistraatti tai käräjäoikeus määrää oikeusaputoimiston virkamiehen edun­valvojaksi.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

3. Edunvalvontavaltuutus, jolla voi itse valita asioidensa hoitajan.

Lisätietoja: www.maistraatti.fi  www.oikeus.fi

Ote artikkelista ET-lehdessä 6/2009.

Sisältö jatkuu mainoksen alla