Olemme kumpikin toista kertaa aviossa, meillä on avioehto. Kummallakin on omat tulot ja omaisuus, mutta koti- ja automenot maksamme puoliksi. Asumme minun omistamassani omakotitalossa. Tähän asti olemme maksaneet esimerkiksi tv-luvan puoliksi. Nyt kun maksu otetaan verona, niin minä, jolla on suurempi eläke, joutunen maksamaan siitä enemmän. Kiinteistöveron, joka mielestäni on asumismeno, olemme myös maksaneet puoliksi, mutta nyt puolisoni on alkanut epäillä, että maksatan hänellä omat veroni. Olenko väärässä, kun katson mainittujen menojen kuuluvan yhteisiin menoihin? Oikeudenmukaisuutta hakeva

Avioliittolaissa on säädetty: ”Kummankin puolison tulee kykynsä mukaan ottaa osaa perheen yhteiseen talouteen ja puolisoiden elatukseen. Puolisoiden elatus käsittää puolisoiden yhteisten sekä kummankin henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisen.”

Laki siis lähtee siitä, että puolisoiden tulee tulojensa suhteessa osallistua kaikkiin menoihin – se, joka ansaitsee enemmän, maksaa enemmän. Toki puolisot voivat sopia myös toisin, esimerkiksi niin, että tietyt menot puolitetaan.

Kiinteistövero kuuluu lähtökohtaisesti sen maksettavaksi, joka kiinteistön omistaa. Jos muutkin asumismenot jaetaan puolisoiden sopimuksesta tasan, on kohtuullista, että myös kiinteistövero jaetaan tasan.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Itse en pidä kovin tarkoi­tuksenmu­kaisena sitä, että toisen puoli­son tulisi osallistua toisen puo­lison muiden verojen maksuun, vaikka veroon rinnastettavalla Yle-maksulla katetaan sellaisia menoja, jotka ennen katettiin televisiolupamak­sulla.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla